Actielijst dmr overleg 12 maartDovnload 45.23 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte45.23 Kb.

Actielijst DMR Overleg 12 maart

Nr

Vergadering

Actiepunt

Actie door

1.

25-9-2012

06-11-2012


18-12-2012

05-02-2013


12-03-2013

De gezonde kantine krijgt vorm. 2 medewerkers hebben dit in hun takenpakket. René levert een bijdrage. Koen maakt een afspraak met René.

Er is een werkgroep geformeerd. Momenteel worden op maandag en dinsdag broodjes gezond verkocht.

Plannen vanuit de GGD krijgen vanaf januari vorm.

DJ Thiescheffer neemt contact op met René Bouwheer.

DJ heeft nog geen contact opgenomen met René Bouwheer. Deedee Griffin heeft de taak overgenomen. Zij heeft inmiddels een school met een gezonde kantine bezocht en is in samenwerking met een collega bezig om een menu te ontwikkelen.


Koen en René.

2.

25-9-2012

06-11-2012Is het mogelijk om het lesuitval uitgesplitst naar ziek, verlof, compensatie, uitval door schoolactiviteiten, te krijgen.

Momenteel is dat nog niet mogelijk. Er wordt naar gestreefd om dit z.s.m. te regelen.Koen

3.

06-11-2012

Er is momenteel geen geld beschikbaar om de aula op te leuken.
4.

06-11-2012

18-12-2012

05-02-2013

12-3-2013Ontwikkeling samenwerking Prisma:

Wim van Dijk en Koen worden begeleid door BMC. Hierdoor is Koen op woensdag niet aanwezig op het Vakcollege.

Koen informeert de DMR over de voortgang.

De projectgroepen zijn samengesteld. Tot de vakantie komen deze 7x bijeen. Streefdatum van de samenwerking is 2017. • De werkgroepen zijn opgestart.

 • Zij treden naar buiten met hun producten.

 • Op bestuurlijk niveau zijn er nog weinig ontwikkelingen.

 • Voorlichting nieuwe structuur vmbo.

 • Plan voor overleg DMR Prisma en VCA wordt meegenomen in het overleg tussen de directeuren.
Koen

5.

06-11-2012
18-12-2012

05-02-2013


12-03-2013

Momenteel is er nog geen reactie binnengekomen op de oproep voor het samenstellen van een ouderraad.

Nog geen reactie ontvangen.

Voorstel: De basisschoolbezoekers vragen op de basisschool naar de actieve ouders.

Martien benadert de ouders die deelgenomen hebben aan de Audit.

Martien wil graag spreektijd op de ouderavond van lj 1 vóór de zomervakantie en op de ouderavonden van lj 2 en 3. Dit punt wordt op 23 april ingebracht als agenda punt.


Martien van Vliet

6.

06-11-2012

05-02-2013René legt het verzoek neer om aan het eind van de DMR vergadering punten te bespreken die meegenomen worden naar de CMR vergadering.

Uitgifte LC: 50% young potential en 50% SOL lijst.René

7.

06-11-2012

Nieuwe leerlingen:

 • Het streefaantal voor aankomend schooljaar is 100 leerlingen. Dit is o.a. gebaseerd op een meerjaren prognose van leerlingen die vanuit het basisonderwijs komt.
8.

06-11-2012

12-03-2013Koen wil graag een brainstorm sessie met de DMR.

Na 15 april 2013.Koen

9.

18-12-2012

2 naar 3 pauzediensten:

 • 3e pauzedienst wordt gebruikt als schuiftaak.

 • Kan er een vervangingsrooster komen voor pauzediensten?
10.

18-12-2012
05-02-2013
12-3-2013

Bezieling en Inspiratie:

 • Ouders informeren over de activiteiten.

Dit punt wordt naar het volgende overleg doorgeschoven.

Martien neemt in het kader van de bezieling en inspiratie op het VCA contact op met Lex v.d. Haterd.Martien van Vliet

11.

18-12-2012

Wifi: Kan dit vrijgegeven worden voor de leerlingen? ICT is hiermee bezig. De ouders krijgen de digitale gedragscode toegestuurd.
12.

18-12-2012

De Back Office stopt in april 2013 in de huidige vorm. Zij komen dan alleen nog voor kennisuitwisseling bij elkaar.
13.

05-02-2013

Meerjareninvesteringsbegroting:

Na verduidelijking komt de MIB de volgende vergadering besluitvormend terug.Koen

14.

05-02-2013

SBBO in Leusden wil ondergebracht worden bij het Vakcollege voor het praktijkdeel brood en banket. Dit wordt momenteel onderzocht.

Koen

15.

05-02-2013

Er is nog geen uitsluitsel over de vakantie invulling 2013-2014.

Koen

16.

12-3-2013

Voorstel vanuit de oudergeleding DMR:

 • Het vacatiegeld voor het bijwonen van de vergadering komt ten goede aan de leerlingen vanaf schooljaar 2013-2014. De ouders bedenken waaraan ze dit bedrag aan kunnen schenken.

Oudergeleding

17.

12-3-2013

Martien van Vliet neemt de plaats van René Bouwheer over in de CMR miv schooljaar 2013-2014. Martien loopt 2x mee.

Martien van Vliet

18.

12-3-2013

De DMR vraagt het MT te onderzoeken in hoeverre de functie van verzuimcoördinator binnen het Vakcollege vorm kan krijgen.

MT

19.

12-3-2013

DMR verkiezing:

Momenteel hebben 2 kandidaten naast de herkiesbare DMR leden zich aangemeld voor de DMR. Na 1 april volgt een verkiezing. De kandidaten introduceren zichzelf bij het personeel.Kandidaten

20.

12-3-2013

Deelformatieplan 2013-2014:

 • Het plan wordt informatief voorgelegd en verduidelijkt.

Koen

21.

05-02-2013

12-03-2013Jaartaak:

Karin


22.

12-03-2013

Takenlijst:

 • De takenlijst wordt doorgenomen en de wijzigingen doorgevoerd. 23 april komt de takenlijst ter instemming terug in het overleg.
23.

12-3-2013

Taak projectleider/coördinator:

Dit punt komt terug in een volgend overleg.


24.
Rondvraag:

 • Hoe regelen andere vestigingen het verzuim van de leerlingen? Muurhuizen heeft een verzuimcoördinator, die ook het dagrooster maakt.

 • Is het positief dat leerlingen een dagdeel meelopen op het VCA. 90% van deze leerlingen meldt zich aan.

 • Wordt het drankje na de vergadering weer in ere hersteld? Prima, maar niet vanzelfsprekend na ieder overleg.

 • Wie heeft zich aangemeld voor de MR van het samenwerkingsverband. Carlo en Hans gaan naar de informatie avond op 21 maart a.s. Martien wil ook graag deel uit maken van dit overleg. René bespreekt dit met Lex van de Haterd.

 • Het scholingsbudget wordt aangepast. De p-dmr wordt hierover ingelicht.

 • Carlo vraagt na waaruit een notulant voor de DMR wordt bekostigd.
25.

18-12-2012

Volgend overleg: dinsdag 23 april om 19.30 uur. Directie aanwezig vanaf 20.00 uur.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina