Activa Passiva



Dovnload 14.14 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte14.14 Kb.
Balans per 31 december 2015



Activa




Passiva




Onroerend goed


191.000,00

Lening A

Saldo per 31-12-2015 96.500,--

Schenking/Kwijtschelding 13.200,-

82.800,00

Inventaris

Pm

Lening B

87.000,00








Borg



1.720,00













Saldo bank

4.891,30

Vermogen

24.371,30

Totaal

195.891,30

Totaal

195.891,30














Toelichting op de balans
Onroerend Goed

Betreft een pand aan de Soestdijksekade welke is opgenomen tegen de WOZ waarde.

Betreft een pand aan de Enschedelaan welke is opgenomen tegen WOZ waarde

Inventaris : PM beide panden zijn volledig gestoffeerd en gemeubileerd


Aankoop woonhuis

We zijn erin geslaagd met behulp van (aflossingsvrije) leningen nog een woonhuis bestemd voor de verhuur aan te kopen. Heelal is thans in het bezit van twee woonhuizen,waardoor naast giften een constante opbrengstenstroom wordt gegenereerd.

Het pand is gerenoveerd, gestoffeerd en gemeubileerd, zodat er gemeubileerd verhuurd kan worden.
Leningen

Betreft verstrekte leningen die verband houden met de aankoop van het pand Soestdijksekade ( A) en Enschedelaan (B)

Voorts is er €13.200,-- gedoneerd in de vorm van kwijtschelding op de lening onder A.
Borg

Dit betreft de waarborgsom welke van de huurders is ontvangen.



Balans per 31 december 2014



Activa




Passiva




Onroerend goed


100.000,00

Leningen

96.500,00

Saldo bank

11.530,01

Reserves in onroerend goed

3.500,00







Reserve bestemd voor donaties

11.530,01

Totaal

111.530,01




111.530,01














Toelichting op de balans
Onroerend Goed

Betreft een pand aan de Soestdijksekade te Den Haag welke is opgenomen tegen de WOZ waarde.



Inventaris : PM
Leningen

Betreft verstrekte leningen die verband houden met de aankoop van het pand te Den Haag



De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina