Activiteiten AugustinusschoolDovnload 37.02 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte37.02 Kb.

BULLETINUS


Informatieblad voor ouders/verzorgers

Schooljaar 2009 - 2010, nr. 3, 8 oktober 2009


Activiteiten Augustinusschool

Langs deze weg willen wij alle ouders bedanken die zich massaal hebben opgegeven om te helpen bij allerlei activiteiten op onze school. Wij zijn hier reuze blij mee. Wanneer wij u nodig hebben voor een bepaalde activiteit, zult u benaderd worden door een commissielid.


Theatervoorstelling in de Fransche School

Vorige week zijn de groepen 1 t/m 3 van de Zijderupsvlinder in het kader van de Kinderboekenweek naar de voorstelling “Verhalen koken” geweest. Een korte samenvatting: In de keuken van Manja en Toos is het altijd druk. Manja en Toos maken samen de toetjes voor de gasten van een groot restaurant. Al jaren maken ze hetzelfde toetje, maar als Toos per ongeluk de toetjes verkeerd maakt, loopt alles mis. De kokkinnen weten echt niet meer hoe het moet en besluiten een nieuw toetje te bedenken. Een spannend toetje!! Ze vertellen elkaar lekkere en spannende verhalen over eten en vergeten helemaal dat de toetjes op tijd af moeten zijn. Gelukkig helpen de kinderen mee en komt alles toch nog op tijd klaar. En het smaakt…….lekker en spannend.

De kinderen vonden het geweldig dat ze op het podium mochten helpen en vervolgens het toetje zelf mochten opeten!! Een geslaagde voorstelling, waar veel kinderen met rode wangetjes naar buiten kwamen.
Verkeersproject met de kleuters

Afgelopen 3 weken hebben alle kleutergroepen gewerkt aan het project “verkeer”. Er werd gesproken over vervoer, regels/afspraken in het verkeer, verkeersborden etc. De versjes, liedjes en boekjes sloten aan bij dit thema en natuurlijk hebben de kleuters getekend en geknutseld. Alle kinderen hebben een treintje / auto leren vouwen en verschrikkelijk goed hun best gedaan om een fiets te tekenen. Knap hoor!! Natuurlijk hopen wij dat ze er ook echt iets van geleerd hebben.


Aardbeienplanten in groep N4

In groep N4 staan al vanaf de prille start van het schooljaar aardbeienstekjes in de klas. Deze ontwikkeling, van stek tot plant wordt nauw gevolgd door de kinderen. Elk groepje in de klas zorgt voor een van de 4 stekjes, geeft ze water en draait ze richting het zonlicht. Inmiddels zijn deze stekjes al behoorlijk gegroeid en is het tijd geworden ze te verpotten. Vanaf deze week staan dan ook geen stekjes maar aardbeienplanten in groep N4 en hopelijk kunnen we daar in het voorjaar de vruchten van plukken en nog even heerlijk smullen!!


Herfst in de klassen

Vanaf 21 september is de herfst in Nederland. In de natuur wordt volop gezocht naar kastanjes, beukennootjes, eikels en bladeren. In vele klassen is de herfst terug te vinden en genieten de kinderen zowel buiten als binnen van dit kleurrijke weertype. De kinderen werken met veel plezier aan dit seizoensgebonden thema.Theatervoorstelling als voorbereiding op de Kinderboekenweek

De groepen 4, 5 en 6 hebben dinsdag 6 oktober een bezoek gebracht aan de theatervoorstelling in de Fransche school genaamd: Koeskoes. Koeskoes is een wit buideldier. Hij woont in het Rietland in een mandje en meestal alleen. Wasco, de wasbeer, woont in de stad. Op een dag wordt op de muur een poster geplakt waarop een kookwedstrijd wordt aangekondigd. Wasco wil meedoen aan de wedstrijd. Tijdens de voorbereiding ontmoet hij Koeskoes, die koken leuk vindt. Het wordt spannend, want er zijn meer dieren die de wedstrijd willen winnen. Speelt niemand vals? Lepelaar (een culinaire vogel) ziet er op toe, dat dit niet gebeurt, want hij is de voorzitter van de jury….. We hebben genoten van een mooie theatervoorstelling.


Groepen 7 en 8 in de Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek zijn de groepen 7 en 8 naar de bibliotheek geweest. In de bibliotheek moesten de kinderen in tweetallen een spel spelen. Dat spel was op de computer en de kinderen moesten met behulp van internet en hun eigen kennis allerlei opdrachten en vragen maken. Alle opdrachten en vragen stonden in het teken van het thema: eten en drinken. Wanneer alle opdrachten goed gedaan waren, kwam er een recept. Die oplossing kunnen de kinderen verzenden. Deze ochtend hebben de kinderen keihard gewerkt; behalve leerzaam vonden ze het leuk om te doen.

Op vrijdag 2 oktober kwam een medewerker van de plantage in de klassen om samen met de kinderen het thema van eten en drinken meer kleur te geven. Ze moesten eerst op een vel papier een tafelkleed schilderen, iets wat maar met drie kleuren mocht, terwijl er meer kleuren in het bakje lagen. Sommige kinderen konden de verleiding maar net weerstaan om niet die andere kleuren te gebruiken. Nadat het tafelkleed klaar was, moesten de kinderen met de overgebleven kleur een bord schilderen. Vervolgens moest het bord met ‘eten’ verder ingekleurd worden. Het bestek mocht niet vergeten worden. De kinderen hebben hard gewerkt en de resultaten waren geweldig.


Kamp

Vorige week zijn de groepen 8 op schoolkamp geweest. Het was een geslaagd kamp. We hebben leuke activiteiten gedaan. Op de eerste dag speelden we het chaosspel, de quiz met veel onzin, hielden we de pyjamamodeshow en speelden we het nachtspel. De tweede dag hadden we de fietstocht met picknick, speelden we levend Stratego en hielden we de bonte avond en disco. De laatste dag gingen we lekker zwemmen. Om drie uur kwamen we moe, maar voldaan terug op school. We willen de kinderen en de leiding bedanken voor het fantastische kamp!


Studiedag 1 Zorgroute

1 Zorgroute is het thema van onze studiedag. Wij zijn trots over de wijze waarop de zorg voor kinderen binnen onze school is geregeld. Vrijdag 9 oktober gaat ons team zich weer verdiepen in het thema “Zorg.” In een van de volgende nieuwsbrieven brengen wij u op de hoogte van datgene wat we geleerd hebben.Leefstijl

Vanaf 12 oktober starten we met een nieuw thema. “Praten en luisteren” is het nieuwe thema voor de groepen 1/2 en groep 3 t/m 6. In groep 7 en 8 wordt de komende weken gewerkt rond het thema “Van horen zeggen”.

In Leefstijl vertellen we dat elkaar aankijken; dat hoort bij goed luistergedrag . Ook komt aan de orde dat we eerlijkheid in een gesprek belangrijk vinden. “Communicatie” en “eerlijkheid” verschillen echter van cultuur tot cultuur. In sommige culturen is het bijvoorbeeld ongepast om lukraak te zeggen wat je denkt. We proberen tijdens dit thema de leerlingen te helpen om het juiste evenwicht te vinden in “praten en luisteren” thuis, op school en in verschillende culturen in de samenleving om hen heen. We willen de kinderen leren op een respectvolle manier te communiceren met de diverse kinderen en volwassenen waar ze mee te maken hebben in hun dagelijkse leven.

U kunt helpen door thuis eens met uw kind(eren) te bespreken wat nu eigenlijk een “goede luisterhouding” is. Wat doe je dan? Hoe zit je dan? Kijk je elkaar aan als je met elkaar praat? Samen voor de spiegel een gesprekje voeren is ook een leuke oefening. Hoe reageer je op het verhaal van de ander?

Op alle locaties komen weer nieuwe werkjes van de kinderen te hangen in de Leefstijlhoeken. Ieder thema wordt telkens door andere groepen verzorgd. Kom gerust eens binnen kijken!
Hulpmoeders gevraagd voor het Naberpad

Op het Naberpad zijn te weinig ouders die na een vakantie willen helpen om de haren van de kinderen te controleren op luizen. Langs deze weg doen we nogmaals een dringende oproep om u op te geven. Bij te weinig ouders worden wij genoodzaakt om deze controles in de toekomst te stoppen. Dat zou jammer zijn, want de controles zijn effectief. U kunt zich opgeven bij Mariëlle Schouten.


Techniektorens

Waarschijnlijk hebt u ze zien staan, prachtige torens op al onze locaties. In die torens zit allerlei lesmateriaal voor alle groepen wat het vak techniek betreft. Een commissie van leerkrachten is op dit moment bezig over de wijze waarop wij het vak techniek willen gaan invoeren op onze school. Dit schooljaar is een probeerjaar. Na dit schooljaar hopen wij te weten hoe wij dit vak het beste kunnen integreren binnen ons onderwijs.


Collegiale consultatie

Na de herfstvakantie starten wij met collegiale consultatie. Dit houdt in dat leerkrachten bij elkaar bepaalde lessen gaan bekijken. Na het bijwonen van de lessen bespreken de leerkrachten die lessen met elkaar. Op die manier ziet men veel; tevens is het de bedoeling dat men ook van elkaar leert.


Scool on wheels

De groepen N6, N7 en Z6/7 gaan maandagmorgen kennismaken met gehandicaptensport. Tijdens hun gymles gaan ze ervaren hoe het is, wanneer je gehandicapt bent, toch sport kunt beoefenen. Na deze gymles volgt er een theoretische les over gehandicaptensport.
Agenda

Woensdag 7 okt. t/m 16 okt. Kinderboekenweek

Vrijdag 9 oktober Studiedag: alle kinderen vrij

Maandag 12 oktober Controles schoolarts

Zijderupsvlinder en Naberpad

Dinsdag 13 oktober Groep R4, R5, R6

Elizabeth Weeshuis

Woensdag 14 oktober Groep Z4, Z5, Z6

Elizabeth Weeshuis

Vrijdag 16 oktober afsluiting Kinderboekenweek.

Maandag t/m vrijdag 19 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Maandag 26 oktober Scool on wheels Z6/7, N6 en N7.

Woensdag 28 oktober luizencontrole Zijderupsvlinderlaan

Woensdag 28 oktober luizencontrole Riebeeck

Donderdag 29 oktober Infopunt Opvoeding

Naberpad 13.00-13.45 uur

Donderdagmiddag 29 oktober luizencontrole Naberpad

Vrijdagochtend 30 oktober luizencontrole PSZ Riebeeck
Data verkoop overblijfkaarten alle locaties


15 oktober

do

08.30 uur

2 november

ma

15.00 uur

18 november

wo

12.00 uur

30 november

ma

15.00 uur

16 december

wo

12.00 uur


Verslag MR

MR vergadering van 25 september

Op 25 september is ook de MR aan een nieuw schooljaar begonnen. Allereerst is Remco van Zoelen welkom geheten. Silvia de Wit heeft de taak van secretaris overgenomen van Pien Migchelsen. Vorig schooljaar heeft de MR voor het eerst een jaarplan gemaakt. Dat is voor iedereen te zien op de website http://www.rk-augustinusschool.nl/. Onder het kopje van “Ouders” kunt u als eerste “Medezeggenschapsraad” aanklikken. Hier kunt u naast het jaarplan, ook het jaarverslag van vorig jaar vinden en de goedgekeurde verslagen van vorige vergaderingen. De MR is aan allerlei regels gebonden; dit kunt u lezen in de reglementen. Dit jaar zullen we volgens dit jaarplan onderwerpen bespreken.

De schoolleiding heeft een formulier gemaakt om ongevallen in de school en op het schoolplein op te schrijven. Hierdoor kunnen onveilige plekken sneller herkend en aangepast worden. De financiën van de school van 2008 zijn bekeken en lijken in orde. Vanuit de MR is de vraag om zo goed als mogelijk met de ouders te communiceren. Anderzijds weet de schoolleiding niet altijd wat er op het schoolplein bij de ouders leeft. Zij doen een oproep om problemen eerst met de eigen juf of anders met Riet Jaski te bespreken. De school ligt ook goed op schema met alle veranderingen die in het beleidsplan staan. Een belangrijk voorbeeld is de komst van digitale schoolboorden op alle locaties. De MR leden staan altijd open voor vragen en kunnen ook per e-mail bereikt worden via mrraad@rk-augustinusschool.nl.

Namens de ouders van de MR, Robert Puddu, Remco van Zoelen en Silvia de Wit,

Marcel Knijnenburg.Huiswerk groep 5

 • Spelling: alle woorden van het thema gaan mee naar huis om te oefenen.

 • De tafels t/m 10 om te oefenen.

 • 1 Spreekbeurt

 • 1 Boekenbeurt

Huiswerk groep 6

 • Spelling en woordenschat: na iedere nieuw aangeboden spellingcategorie, krijgen de kinderen een blad mee naar huis. De woorden worden overgeschreven en achter ieder woord wordt de betekenis opgeschreven. In de herhaling/ verrijkingweek van spelling, gaat een blad van woordenschatwoorden mee naar huis. Circa 15 woorden per week.

 • De samenvattingen van de zaakvakken (voor de toetsen) om te leren.

 • 1 Spreekbeurt

 • 1 Boekenbeurt

 • 1 Werkstuk

Huiswerk groep 7

 • Redactie: één blad per week. De ene week breuken, de andere week redactie.

 • Spelling en woordenschat: na iedere nieuw aangeboden spellingcategorie, krijgen de kinderen een schrift mee naar huis. De woorden worden twee keer overgeschreven; achter ieder woord wordt de betekenis opgeschreven en daarnaast maken zij een zin met ieder woord waaruit de betekenis duidelijk wordt. In de herhaling/verrijkingweek, gaat het schrift met woordenschatwoorden mee naar huis. Circa 15 woorden per week.

 • Regelmatig krijgen de kinderen studievaardigheden mee naar huis.

 • De samenvattingen van de zaakvakken (voor de toetsen) om te leren.

 • 1 Spreekbeurt

 • 1 Boekenbeurt

 • 2 Werkstukken

Huiswerk groep 8

 • Redactie: één blad per week. De ene week breuken, de andere week redactie.

 • Spelling en woordenschat: na iedere nieuw aangeboden spellingcategorie, krijgen de kinderen een schrift mee naar huis. De woorden worden overgeschreven; achter ieder woord wordt de betekenis opgeschreven en daarnaast maken zij een zin met ieder woord waaruit de betekenis duidelijk wordt. In de herhaling/verrijkingweek, gaat een schrift met woordenschatwoorden mee naar huis. Circa 15 woorden per week.

 • Regelmatig krijgen de kinderen studievaardigheden mee naar huis.

 • De samenvattingen van de zaakvakken (voor de toetsen) om te leren.

 • 1 Spreekbeurt

 • 1 Boekenbeurt

 • 2 Werkstukken


Uitslag enquête waarderingsonderzoek ouders en leerlingen groep 8

In Juni van dit jaar zijn de ouders van de 3 locaties en de kinderen van de voormalige groep 8 geënquêteerd. Inmiddels zijn de reacties geïnventariseerd en kunt u de uitslag lezen. Alle kinderen van de groepen 8 hebben de enquête ingevuld. Van het Naberpad heeft 50% van de ouders de enquête ingevuld, van de Riebeeck 35 % en van de Zijderupsvlinder 30%.


Groep N8

De groep 8 van het schooljaar 2008-2009 van het Naberpad geeft aan in sociaal en emotioneel opzicht geen fijne schooltijd te hebben gehad. 17% is tevreden over de leerkrachten en heeft hun schooltijd prettig ervaren. 71% van de kinderen kent het verschil tussen plagen en pesten. Dat veel aandacht wordt besteed aan de wijze hoe wij met elkaar omgaan (Leefstijl), vindt 42 %. Van de kinderen van deze groep vindt 13% dat wij voldoende aandacht besteden aan Bijbelse verhalen en geloof. 23% van de kinderen is tevreden over de creatieve vakken.Groep R8

De groep 8 van het schooljaar 2008-2009 van de Riebeeck geeft aan in sociaal en emotioneel opzicht een fijn schooltijd te hebben gehad. 80% is tevreden over de leerkrachten en heeft hun schooltijd prettig ervaren. 80 % kent het verschil tussen plagen en pesten. Dat veel aanacht wordt besteed aan de wijze hoe wij met elkaar omgaan (Leefstijl), vindt 75%. Van de kinderen van deze groep vindt ook 13% dat wij voldoende aandacht besteden aan Bijbelse verhalen en loof. 33% van de kinderen is tevreden over de creatieve vakken.Ouders Naberpad

86% van de ouders vindt dat hun kinderen zich veilig voelen op deze locatie en dat voldoende aandacht is voor hun kinderen. Dat het onderwijs goed georganiseerd is en tegemoet komt aan de manier van leren van hun kinderen vindt 70%; onderwijstijd wordt goed benut en lesuitval is beperkt. Aandacht voor problemen, zoals pestgedrag, vindt 40% helder. Voor 55% is de identiteit van de school duidelijk. 49% vindt de communicatie met de ouders goed. De meerderheid voelt zich als ouder serieus genomen en de meeste ouders zijn tevreden over de leerkrachten.Ouders Riebeeck

80% van de ouders vindt dat hun kinderen zich veilig voelen op deze locatie en dat voldoende aandacht is voor hun kinderen. Dat het onderwijs goed georganiseerd is en tegemoet komt aan de manier van leren van hun kinderen vindt 70%; onderwijstijd wordt goed benut en lesuitval is beperkt. Aandacht voor problemen, zoals pestgedrag, vindt 69% helder. Voor 47% is de identiteit van de school duidelijk. 61% vindt de communicatie met de ouders goed. Ruim de meerderheid voelt zich als ouder serieus genomen en de meeste ouders zijn tevreden over de leerkrachten.


Ouders Zijderupsvlinder

96% van de ouders vindt dat hun kinderen zich veilig voelen op deze locatie en dat voldoende aandacht is voor hun kinderen. Dat het onderwijs goed georganiseerd is en tegemoet komt aan de manier van leren van hun kinderen vindt 65%; onderwijstijd wordt goed benut en lesuitval is beperkt. Aandacht voor problemen, zoals pestgedrag, vindt 52% helder. Voor 35% is de identiteit van de school duidelijk. 38% van de ouders vindt de communicatie met de ouders goed. Ruim de meerderheid voelt zich als ouder serieus genomen en de meeste ouders zijn tevreden over de leerkrachten. De uitslag van de enquête is met het team en de medezeggenschapsraad besproken. Uw toegevoegde opmerkingen worden ter harte genomen. Dit schooljaar wordt stichtingsbreed het Vormsel- en Communieproject uitgevoerd in betreffende groepen en gaan we aandacht besteden aan de gemeenschapszin; dit zal uiting komen bij de kerstvieringen. Wat de creatieve vakken betreft, zijn voor het vak muziek de benodigde muziekinstrumenten aangeschaft. Ook de communicatie naar u gaat onze volle aandacht krijgen. Wij bedanken u voor het invullen van de enquête.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina