Activiteitenverslag 2001 Dept. Klassieke Studies – Afdeling Oude GeschiedenisDovnload 61.89 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte61.89 Kb.

Activiteitenverslag 2001

Dept. Klassieke Studies – Afdeling Oude Geschiedenis


Departementsactiviteiten (met medewerking van leden afd. Oude Geschiedenis)

 • 63ste postuniversitaire studiedag 'Kortenberg' ICT voor leraren Latijn en Grieks (in samenwerking met Vliebergh-Senciecentrum, Afd. Latijn en Grieks). 17 februari 2001. 240 deelnemers. Organisatie: T. Van Houdt.

 • 64ste postuniversitaire studiedag 'Kortenberg' Luisteren, kijken en... opvoeren. Antieke mythen in de klas (in samenwerking met Vliebergh-Senciecentrum, Afd. Latijn en Grieks). 17 november 2001. 176 deelnemers. Organisatie: T. Van Houdt.

 • Lezingenreeks in het kader van het Nederlands Klassiek Verbond - Afd. Leuven:

  • Pascal Vandelanoitte: Griekse tragedies op het witte doek (16 oktober 2001)

  • Kristoffel Demoen: Hellenisme en christendom: van oppositie naar identiteit? (13 november 2001)

  • Herbert Verreth: Atlantis van Plato tot Disney (4 december).

 • Uitgave tijdschrift: Kleio 30 (2001) (Hoofdredacteur: L. Van der Stockt; redactiesecretaris: M. Vercruysse). Met themanummer over Kleopatra (o.l.v. P. Van Minnen).


Voordrachten:

 • Dr. Claudia Kleinwächter (Georg-August-Universität Göttingen): Öffentliche Plätze in den Städten des römischen Nordafrika, 2 maart 2001.

 • Lezing Prof. Dr. W. Orth (Bergische Universität – Gesamthochschule Wuppertal): Isokrates und die Institutionen des klassischen Athen, op uitnodiging van het Departement KS, 29 november 2001.


Buitenlandse bezoekers bij de onderzoeksgroep

 • Prof. Dr. P. van Minnen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – Rijksuniversiteit Groningen; University of Cincinnati): 1 januari – 31 augustus 2001 als bijzonder gastdocent en Research Fellow.

 • Dr. Ronald Bilik (Universität Wien): 15 november – 15 december 2000 voor studiebezoek en onderzoeksstage (addendum voor 2000).

 • Dr. Claudia Kleinwächter (Georg-August-Universität Göttingen): 26 februari – 10 maart 2001 als bijzonder gastdocent voor colleges Romeinse epigrafie (erasmus-uitwisseling).

 • Dra. Sandra Gambetti (University of California Berkeley): 2-10 juli 2001 voor studiebezoek.

 • Prof. Dr. Dorothy J. Thompson (University of Cambridge): 1-31 augustus 2001 voor gezamenlijk onderzoeksproject.

 • Prof. Dr. Joe Manning (Stanford University): 15 augustus – 5 september 2001 voor studiebezoek.

 • Dr. Katja Müller (University of Cambridge): 29 augustus – 29 september 2001 voor studiebezoek.

 • Dr. Anne Emmanuelle Veïsse (Université de Paris): 20-21 september 2001 voor bespreking publicatie in Studia Hellenistica.


In het raam van de akkoorden tussen de Universiteiten van Warschau en Leuven ontving de Afdeling de volgende bezoekers:

 • In het raam van de akkoorden KULeuven-Universiteit Warschau, ontving de Afdeling Oude Geschiedenis de volgende ‘Visiting Scholars’:

  • Drs. Jakub Urbanik: 31 juli-19 augustus

  • Drs. Tomasz Markiewicz: 31 juli-19 augustus

  • Prof. Dr. Adam Lukaszewiscz: 23 augustus-18 september.

 • De volgende personen kwamen op eigen gelegenheid:

  • Dr. Pawel Janiszewski: augustus

  • Dr. Jan Pollok: 17-31 augustus.

 • Het Fellowship van het Onderzoeksfonds toegekend aan Dr. Tomasz Derda (begin 17 september 2000) liep af op 14 september 2001.


Uitwisselingen:

 • SOCRATES/ERASMUS-programma Oude Geschiedenis van de Universiteiten van Leuven, Bologna, Trier, Keulen, Göttingen, Thessaloniki en Cambridge. Uitwisseling van studenten en docenten (Algemene coördinatie: L. MOOREN)


Colloquia:

 • Internationaal Colloquium: Edfu. An Egyptian Provincial Capital in the Ptolemaic Period, Brussel, 3 september 2001, georganiseerd i.s.m. de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgiè voor Wetenschappen en Kunsten (coördinatie: W. Clarysse, K. Vandorpe); 8 lezingen.

 • Internationaal Colloquium: The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography, Leuven, 21-22 september 2001, georganiseerd i.s.m. FWO Vlaanderen, Ministero dell’ Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Italia), Faculteiten Letteren Leuven en Gent (coördinatie: G. Schepens, J. Bollansée); 17 lezingen.


Uitgave tijdschrift en reeks:

 • Ancient Society 31 (2001), 353 pp. (redactiecomité: W. Clarysse, H. Hauben, L. Mooren, G. Schepens; redactiesecretaris: P. Van Dessel).

 • Studia Hellenistica (hoofdredacteur: L. Mooren; redactiesecretaris: P. Van Dessel).


Lopende projecten:

 • Voortzetting van Jacoby's ‘Fragmente der Griechischen Historiker’ (Internationaal onderzoeksproject geleid en gecoördineerd door G. SCHEPENS).

 • Historische topografie van het Fajoem in de Grieks-Romeinse tijd. Institutionele geschiedenis van de Fajoem-oase in de Grieks-Romeinse periode (coördinatie: W. CLARYSSE)Leon Mooren (ZAP)


Publicaties


 • The Automatization of the Prosopographia Ptolemaica, in: Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia, II, Firenze, 2001, pp. 995-1007.

 • De dood van Cleopatra, in: Kleio, 30 (2001), pp. 76-77.


Varia


 • Deelname aan het 23. Internationaler Kongress für Papyrologie, Wenen, 22-28 juli 2001.

 • Sectievoorzitter International Colloquium: The Shadow of Polybius (Leuven, 21-22 september 2001), 22 september 2001.

 • Lid van de internationale jury van de Third European Competition for Students of Secondary and Higher Education: The Survival of Greco-Roman Antiquity in the European Culture of the Second Half of the 20th Century (Literature, Arts, Political Thought), coördinatie: Aristoteles Universiteit van Thessaloniki, 2000-2001.Hans Hauben (ZAP)


Publicaties


 • Das Konzil von Nicaea (325) zur Wiederaufnahme der Melitianer. Versuch einer Text- und Strukturanalyse, in TIMAI J. Triantaphyllopoulos (edd. J. Velissaropoulou-Karakosta e.a.), Athina 2000, pp. 357-379.

 • Le Papyrus London VI (P. Jews) 1914 dans son contexte historique (mai 335), in Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia, Firenze, 23-29 agosto 1998 (edd. Isabella Andorlini, G. Bastianini, M. Manfredi, Giovanna Menci), Volume I, Firenze 2001, pp. 605-618.

 • An American Architect in Iran and Afghanistan. The John B. McCool Correspondence (August - December 1937). Part 2: The Documents. II. Dwindling Hopes (Doc. 15-25), in Orientalia Lovaniensia Periodica 30 (1999) [2001], pp. 215-237.


Lezingen


 • Universiteit van Warschau, Departement Papyrologie (Instituut voor Archeologie, Faculteit Geschiedenis), 24 mei 2001: Le mormonisme entre Proche-Orient et Far West. Quelques réflexions sur la genèse d’une religion moderne dans son contexte historique.

 • Dendermonde, H.-Maagdcollege, 5 oktober 2001, Papyri uit het oude Egypte, voordracht in het raam van Sleutel aan je toekomst, informatie-avond georganiseerd door de Dienst Studieadvies (KULeuven) en de Alumni Lovanienses.

 • Rotterdam, 30 oktober 2001: Cyprus honderd eeuwen tussen Oost en West, voordracht gehouden voor het Nederlands Klassiek Verbond en het Genootschap Ex Oriente Lux, Afdelingen Rotterdam.

 • Wetteren, reeks van zes lessen voor de Universiteit Vrije Tijd van het Davidsfonds, op 7, 14, 21 en 28 november en 5 en 12 december 2001: Geesten en goden uit de Oudheid. Inleiding tot de religie van de Romeinen: 1. Inleiding: de specificiteit van de Romeinse godsdienst; 2. Magie en taboe in de Romeinse godsdienst; 3. De Romeinse geesten- en godenwereld; 4. De Oud-Romeinse trias Jupiter-Mars-Quirinus; 5. Vesta en de Vestalinnen: voorbeeld van een typisch Oud-Romeinse cultus; 6. Scharnierperioden in de evolutie van de Romeinse godsdienst.

 • Rotterdam, 13 december 2001: De Ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van Christus’ geboorte, voordracht gehouden voor het Nederlands Klassiek Verbond, Afdeling Rotterdam.

 • Mechelen, 17 december 2001: De Ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van Christus’ geboorte, voordracht gehouden voor de Seniorenacademie van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden, Verbond Mechelen.

 • Dendermonde, 18 december 2001: De Ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van Christus’ geboorte, voordracht gehouden voor de Seniorenacademie van de Kristelijke Beweging van Gepensioneerden, Verbond Dendermonde.

 • Oppuurs, 27 december 2001: De Ster van Bethlehem. Historische en chronologische achtergronden van Christus’ geboorte, voordracht gehouden voor de Katholieke Werkliedenbond.


Varia


 • Deelname aan het International Colloquium Edfu: an Egyptian provincial capital in the Ptolemaic period’, Brussel, 3 september 2001; voorzitterschap van de voormiddagsessie.

 • Medaille van de Universiteit van Warschau, ontvangen op 24 mei 2001 (Casimirpaleis, Warschau) als blijk van erkentelijkheid voor de inspanningen geleverd ter bevordering van de relaties tussen de universiteiten van Leuven en Warschau.Willy Clarysse (ZAP)


Publicaties


 • Three joins from the Zenon Archive, Ancient Society 30 (2000), pp. 5-27 (in samenwerking met C.Gallazzi en N.Kruit; eigen bijdrage, pp.5-8).

 • The Ptolemies visiting the Egyptian chora, in : L. Mooren (ed.), Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman World, Studia Hellenistica 36 (2000), pp. 29-53.

 • Een zwarte Cleopatra? and Koninginnenamen, in : P. van Minnen (ed.), Kleio goes Cleo, Kleio 30 (2001), pp. 62 en 66-67.

 • The Leuven Database of Ancient Books (LDAB), Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia, Firenze 2001, pp. 237-249.

 • Petrie's excavations in Gurob, in : W.Clarysse - H. Verreth (eds.), Papyrus Collections World Wide, Contactforum 9-10 March 2000 (Brussels - Leuven), Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2000, pp. 93-94.

 • Gilding and Painting Mummy Masks, in : B. Palme (ed.), Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag von Hermann Harrauer, no.30, pp. 67-70.

 • A Ptolemaic Custom House Register from Philadelphia, in : T. Gagos - R.S. Bagnall (eds.), Essays and Texts in Honor of J.David Thomas, American Studies in Papyrology 42 (2001), pp. 81-85.

 • Het Griekse Millennium : 500 v.C. tot 500 n.C., Academiae Analecta, Brussel 2001, 24 pp.


Lezingen


 • 15 mei : lezing universiteit derde leeftijd: Ptolemaeïsch Egypte, een maatschappij met twee gezichten.

 • 16 juni : lezing Ex Oriente Lux, Utrecht: Ptolemaeïsch Egypte, een maatschappij met twee gezichten.

 • 3 sept. : lezing contactforum Academie Edfoe in de Grieks-Romeinse tijd; The archive of Milon.

 • 8 dec. : lezing aan de Koninklijke Academie, Brussel : Tebtynis, een Egyptische stad in de Grieks-Romeinse tijd.


Varia


 • 28 febr.: voorzitter doctoraat G. Roskam

 • 2 juli: voorzitter doctoraat G. Guldentops

 • 28 augustus: werkbezoek aan de papyruscollectie van de universiteit Lille

 • 3 september: organisatie contactforum over Edfoe in de Grieks-Romeinse tijd (in samenwerking met K. Vandorpe)

 • 10-13 oktober: werkbezoek aan de universiteit Cambridge

 • 18 dec.: voorzitter doctoraat B. Roosen

 • 19 dec.: voorzitter doctoraat De Leemans
Guido Schepens (ZAP)


Publicaties


 • jArethv versus hJgemoniva. Theopompus on Problems of the Spartan Empire (405 - 394 B.C.), in D. Ambaglio – R. Vatttuone (ed.), Atti del Congresso storiografia locale e storiografia universale. Forme di acquisizione del sapere sapere storico nella cultura antica, Bologna 16-18 Dicembre 1999, Como 2001, p. 529-565.

 • Three Voices on the History of a Difficult Relationship. Xenophon's Evalutation of Athenian and Spartan Identities in Hellenica VI 3, in A. Barzanò, C. Bearzot, F. Landucci, L. Prandi, G. Zecchini (ed.), Identità e valori. Fattori di aggregazione e fattori di crisi nell' esperienza politica antica. Terzo congresso internatiozionale "Alle radici della casa commune europea", Bergamo, 16-18 dicembre 1998, Roma 2001, 81-96.

 • Ancient Greek City Histories. Self-definition through History Writing, in K. Demoen (ed.), The Greek City from Antiquity to the Present. Ideological Construct, Literary Representation [Proceedings of the International Colloquium, Gent, 19-20 mei 1999], Leuven – Paris – Sterling, Virginia 2001, 3-25.

 • Polybius. Uit de Historiën. Inleiding tot het werk, in H. Verdin, Griekse Stemmen over Geschiedenis (Aulos. Studies over oude talen en antieke cultuur, Leuven 2001, 68-71 (vertaling van Polybius' Prooemium).

 • Who Wrote the Hellenica Oxyrhynchia? The Need for a Methodological Code, in R. Cataudella (ed.), Atti del Congresso Le "Elleniche di Ossirinco" a cinquanta anni dalla pubblicazione dei Frammenti Fiorentini 1949-99, Univerisità degli Studi di Firenze, 22-23 Novembre 1999, La Spezia 2001, p. 1-24.


Lezingen


 • Lezing Historia vita memoriae, voor de afde­ling Leuven van het Nederlands Klassiek Verbond (21 februari 2001).

 • L'apport des documents dans la méthode historique d'Ephore, lezing gehouden op het internationaal colloquium L'uso dei documenti nella storiografia antica (Incontri Perugini di Storia della Storiografia XII), Gubbio, 22-24 mei 2001.

 • Unresolved Tensions in Plutarch's Life of Lysander. Response to Sources, lezing gehouden op het Leuven Symposion Interpreting Composition in Plutarch, 5-7 July 2001.

 • Phylarchus: Polybius on Tragic Historiography, lezing gehouden op het international colloquium The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography (Leuven, 21-22 September 2001).

 • Concluding Remarks, slotbeschouwingen bij het internationaal colloquium Hellenistic Philosophical Historiography: Clearchus of Soloi, georganiseerd door het Department of Classical Studies and Philosophy, University of Cyprus, Nicosia, December 1-4, 2001.

 • Die Westgriechen in antiker und modener Universalgeschichte, lezing te houden op het colloquium Zur griechischen Geschichte im 4. Jahrhundert v. Chr. Internationales Kolloquium zu Ehren von Professor Dr. Gerhard Wirth (Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität Bonn), Bonn 14 december 2001.Varia


 • Gastcolleges en workshops:

  • I ritratti di Agesilao e Lisandro nelle Elleniche di Teopompo, gastcollege gehouden Bari (2 mei 2001), Potenza (4 mei 2001), Chieti (7 mei 2001).

  • Workshops gegeven aan het Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde und Epigraphik der Universität Wien, op 12 en 13 juni 2001: I: Die griechische Historiographie des 4. Jhrh. v. Chr. Zur Eigenständigkeit der Fortsetzer des Thukydides; II: Spartas Krieg gegen Elis (401-399 v Chr.). Die historiographischen Traditionen und ihre historische Auswertung.

  • Workshop Abakion, Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' (10-11 mei 2001).

 • Organisatie colloquia:

  • The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography (Leuven, 21-22 September 2001) (samen met Dr. Jan Bollansée).

 • Andere wetenschappelijke activiteiten:

  • Leiding en cöordinatie van het onderzoeksproject Die Fragmente der griechischen Historiker Continued, Part IV: Biography and Antiquarian Literature. IVA: Biography. Fascicle 5: The Hellenistic Period, E.J. Brill, Leiden-New York 2001/02 (XIII + 349 blz.) (in voorbereiding).

  • Redactielid Ancient Society.

  • Referee van het Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.), Rome (2000- ).

  • Algemeen Voorzitter van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (2000- ). In dit kader o.m. realisatie van de website (www.zuidnederlandse.be) (samen met Bart Van Beek) en organisatie van het driejaarlijks interdisciplinair colloquium: Europa: identiteit en identiteiten (Vlaamse Academie, Gent, 26 oktober 2002).

  • Lid van de stuurgroep Post-universitaire Studiedagen 'Kortenberg'.Katelijn Vandorpe (ZAP)


Zwangerschapsverlof 1 april - 15 juli 2001
Publicaties:


 • The Archive of Dryton, in: W. Clarysse & H. Verreth, Papyrus Collections World Wide (Vlaams Kennis- en cultuurforum), Brussel 2000.

 • Paying Taxes to the Thesauroi of the Pathyrites in a Century of Rebellions (186-88 BC), in: L. Mooren (ed.), Politics, Administration and Society in the Hellenistic and Roman World. Proceedings of the International Colloquium, Bertinoro, 19-24 July 1997 (Studia Hellenistica 36), Leuven 2000, p. 405-436.

 • De zeeslag bij Actium, in: Kleio. Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur 30.2. Themanummer Kleio goes Cleo, Leuven 2001, p. 94-97.

Lezingen


 • Brussel 3 sept. 2001: deelname aan het internationaal colloquium: Edfou, an Egyptian provincial capital in the Ptolemaic period met de lezing The Stelae of Nag el-Hassaia. Native Elites in Late Pharaonic and Early Ptolemaic Edfu.

 • KULAK, 24 febr. 2001: ICT en geschiedenis van de Oudheid. Voordracht binnen het kader van de nascholing van regenten.


Varia:


 • Brussel, 3 sept. 2001, organisatie (i.s.m. W. Clarysse) van het internationaal colloquium Edfou, an Egyptian provincial capital in the Ptolemaic period.

 • Lid van de interfacultaire Commissie voor Publicaties.

 • Secretaris van de POC Oude Geschiedenis.Elizabeth Kosmetatou (BAP)


Publicaties


 • The Delian Hieropoioi of 171 BC, Epigraphica 2001.

 • Ilion, the Troad, and the Attalids, Ancient Society 31 (2001), 107-132

 • A Numismatic Commentary of the Athenian Inventory Lists, Révue belge de numismatique 147 (2001), 11-37.

 • Some Remarks on a Severan Dynastic Group Monument from Sparta, Rivista Storica dell' Antichità 2001, 195-202.


Lezingen


 • Haegemans, Karen en Elizabeth Kosmetatou, Aratus and the Achaean Background Polybius, Colloquium: The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography, International Colloquium Organized by the Ancient History Section, September 21-22 2001.

 • The Ideology of Hellenistic Kingship - Center for Hellenic Studies, Harvard University, Washington, D.C., VSA, 20 november 2001.Jan Bollansée (BAP)


Publicaties


 • Animadversiones in Diogenem Laertium (Engelstalig), in Rheinisches Museum für Philologie 144 (2001), p.64-106.

 • Aristotle and the Death of Hermias of Atarneus: Two Extracts from Hermippos' Monograph On Aristotle, in Simblos 3 (2001), p. 67-97.


Lezingen


 • 22 september 2001: Historians of Agathokles: Polybius on Writers of Historical Monographs, op het internationale colloquium The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography (Leuven, 21-22 september 2001).

 • 22 november 2001: On Women Intelligent and Intrepid in Warfare: Warrior Women in Popular Culture, op het internationale colloquium Alle radici della casa comune europea: storia e storiografia dell' Europea antica.Modelli eroici dall' antichità alla cultura europea" (Bergamo, 19-23 november 2001).

 • 3 december 2001: Tryphe as a Central Theme of Clearchus' Peri Bion, op het internationale colloquium Hellenistic Philosophical Historiography: Clearchus of Soloi (Cyprus, 1-4 december 2001).


Varia


 • gezamenlijke organisatie, met G. Schepens, van het internationale colloquium The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography (Leuven, 21-22 september 2001).Mark Depauw (BAP)


Publicaties


 • M. Depauw, The Archive of Teos and Thabis from Early Ptolemaic Thebes (P. Brux. dem. inv. E. 8252–8256) (Monographies Reine Élisabeth, 8), Bruxelles 2000, xxvii, 255 pp.

 • M. Depauw, A Demotic Mummy Label in Lisbon, in: Ricerche di Egittologia e di Antichità Copte 3 (2001), pp. 85-88.

 • M. Depauw, F. Hoffmann, Demotistische Literaturübersicht XXVI, in: Enchoria 26 (2000), pp. 158-184.

 • Recensie in Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 47.


Lezingen


 • 9 december 2001: Egyptologische Stichting Koningin Elisabeth / Vrienden van de Educatieve Dienst KMKG, Brussel: Kuis als geen ander volk? Sacrale erotiek in het Oude Egypte
Karen Haegemans (AAP)


Publicaties


 • Cleopatra. Anti-propaganda in de Latijnse en Griekse literatuur, in Kleio 30 (2001), p. 82-91.

 • Character Drawing in Menander's Dyskolos, in Mnemosyne 54 (2001), p. 675-696.


Lezingen


 • i.s.m. E. Kosmetatou - Aratus and the Achaean Background of Polybius - Internationaal Colloquium The Shadow of Polybius. Intertextuality as a Research Tool in Greek Historiography - Leuven, 21 September 2001.

 • Karakterkomedie of karikatuur? Een studie van Menanders Dyskolos - Najaarsvergadering van de Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde - Gent, 27 oktober 2001.


Varia


 • Summer Seminar of the American Numismatic Society - New York - 18 juni-27 juli 2001.Bart Van Beek (BAP)
 • Realisatie van de website voor de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (www.zuidnederlandse.be).Peter Van Nuffelen (BAP)


Publicaties


 • De identiteit van Griekenland, in Streven 68 (2001), p. 216-226.

 • Een dynastie van Cleopatra’s, in Kleio 30 (2001), p. 59-62.

 • Cleopatra als godin, in Kleio 30 (2001), p. 63-65.

 • Les lettres festales d’Athanase d’Alexandrie: les “erreurs” chronologiques de l’Index syriaque, in Revue des Études augustiniennes 47 (2001), p. 85-95.

 • Un culte royal municipal de Séleucie du Tigre à l’époque séleucide, in Epigraphica Anatolica 33 (2001), p. 85-87.

 • De dood van de Oudheid. De houding van G. Chirico, D. Smith en M. Neri tegenover de antieke beschaving, in J. Touloumakos (ed.), The Survival of the Greco-Roman Antiquity in the European Culture of the Second Half of the Twentieth Century (Literature, Art, Political Thought), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2000, p. 84-101, english summary, p. 101-104.

 • recensies in Tertio.


Varia


 • Studiebezoek aan de Université Paris IV (Sorbonne), februari 2001.

 • Studieverblijf aan de Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, meer bepaald aan het Seminar für Evangelische Theologie en het Seminar für Alte Geschichte (september 2001 tot en met juni 2002).Inge Uytterhoeven


Publicaties


 • I. Uytterhoeven, Hawara (Fayum): Tombs and Houses on the Surface. A Preliminary Report of the K.U.Leuven Site Survey, in Ricerche di Egittologia e di Antichità Copte, 3, 2001, p. 45-83.

 • I. Uytterhoeven, Aesernia: een Romeinse stad in het Samnitische bergland, in Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 54, 2001, p. 183-213.

 • I. Uytterhoeven, Cleopatra uit-munt-end afgebeeld, in Kleio. Themanummer: Kleio goes Cleo, 30.2, 2001, p. 78-81.


Lezingen


 • Hawara, van pyramide tot mummieportretten’ (10 jaar Egyptologica Vlaanderen): 21 oktober 2001.


Varia


 • Deelname aan colloquia:

  • -Deelname aan Colloquium Edfu: A Provincial Capital in Ptolemaic Egypt (Koninklijke Academie Brussel): 3 september 2001.

  • Deelname aan Colloquium The Shadow of Polybius (K.U.Leuven): 21-22 september 2001.

 • - Archeologische activiteiten:

  • Archeologische opgravingen in Sagalassos (Turkije) o.l.v. Prof. dr. M. Waelkens: 7 juli-2 september 2001.

 • - Buitenlandse studiereizen:

  • Londen (Petrie Museum of Egyptian Archaeology - British Museum): 24-26 januari 2001

  • Cairo (Nederlands-Vlaams Instituut te Cairo - Museum of Egyptian Archaeology – Bezoek aan Fayum (Karanis en Hawara): 10-16 maart 2001

  • Cambridge (Fitzwilliam Museum): 12-14 oktober 2001

 • - Radio-interview:

  • Radio-interview i.v.m. de opgravingen op de Domestic Area in Sagalassos (Radio Vlaanderen Internationaal – ‘Brussels Calling’): 5 september 2001
Herbert Verreth (Vrijwillig wetenschappelijk medewerker)


Publicaties


 • Lake Serbonis and Sabkhat Bardawil in the northern Sinai, in Mooren, Leon (ed.), Politics, administration and society in the Hellenistic and Roman world. Proceedings of the international colloquium, Bertinoro 19-24 July 1997 (Studia hellenistica, 36), Leuven, 2000, p. 471-487.

 • Cleopatra in de film en in de strip, in Kleio, 30, 2, 2001, p. 105-109.

 • Clarysse, Willy - Verreth, Herbert (ed.), Papyrus collections world wide. 9-10 march 2000 (Brussels - Leuven), Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2000 (immo 2001), 119 blz.

 • [Filmbespreking] Gladiator, in Kleio, 2001, 30, 4, 2001, p. 199-205.

 • De muntslag van Macedonia en de hellenistische staten, in Verboven, Koenraad, De zogenaamde collectie 'De Bast'. Twintig eeuwen muntgeschiedenis in de collectie van de Gentse Universiteitsbibliotheek, Gent, 2001, p. 27-32.

 • Devreker, John - Verreth, Herbert, New inscriptions from Pessinous and elsewhere (VI), in Epigraphica Anatolica, 33, 2001, p. 57-68.


Lezingen


 • Historische aspecten van de film 'Gladiator'. Filmbespreking gegeven voor de studentenkring Klio, 05.03.2001, Leuven.

 • De vrouw in de strip. Lezing gegeven voor het CMBV, 08.02.2001, Oostende en voor de Fifty One Club Lange Nelle, 17.05.2001, Oostende; gepland: Markant, 18.02.2002, Herentals; Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen, 20.11.2001, Berchem.

 • Atlantis van Platon tot Disney. Lezing gegeven voor het Nederlands Klassiek Verbond in samenwerking met Klio, 04.12.2001, Leuven.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina