Acvoda e-sigaret factsheetDovnload 46.57 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte46.57 Kb.
Acvoda e-sigaret factsheet
In de media verscheen onlangs het bericht dat er een RIVM-factsheet1 was uitgebracht waaruit bleek dat er in de damp van elektronische sigaretten schadelijke stoffen waren aangetoond. Acvoda is van mening dat dit document het publiek onvolledig informeert. In dit document wil Acvoda de factsheet van het RIVM voorzien van concrete getallen uit de door RIVM geciteerde onderzoeken en deze relateren aan achtergrondconcentraties en wettelijke grens- en streefwaarden.
Wat is dampen?

Dampen is het gebruiken van een elektronische sigaret. Een elektronische sigaret is een apparaatje dat een vloeistof met geur- en smaakstoffen omzet in een damp die men vervolgens kan inademen. Er zijn verschillende smaken vloeistof met eventueel nicotine, afhankelijk van de voorkeur van de damper.


De damp voelt bij het inademen ongeveer aan als sigarettenrook, maar is beduidend minder schadelijk voor de gezondheid. Doordat er tijdens het dampen geen verbranding plaatsvindt, is de damp vrij van de (schadelijke) verbrandingsproducten zoals teer, koolmonoxide, cyanide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Ook is de damp vrij van radioactieve sporenelementen zoals polonium-2102, 3, 4.
Nicotine, dat zowel in damp als in sigarettenrook kan voorkomen, is niet kankerverwekkend5.
Wat zit er nu allemaal in die e-liquid?

De e-liquids die in Nederland worden aangeboden bestaan uit de volgende bestanddelen:


Propyleenglycol: Propyleenglycol wordt veelvuldig in soms grote hoeveelheden toegepast in geneesmiddelen6. Ook is dit de stof die de damp veroorzaaktgenereert bij mistmachines in discotheken en bij concerten.

Plantaardige Glycerol: Ook wel bekend als glycerine. Het wordt toegepast in medicijnen, cosmetica, voedingsmiddelen en kinderspeelgoed.

Water: Water is in grotere hoeveelheden schadelijk, echter een onmisbare stof voor het bestaan van leven.

Aroma's: Aroma's zijn de smaakstoffen in e-liquid. Dit kan variëren van tabakssmaken tot fruit, drank, gebak, snoep en mentholsmaken. Deze aroma's vinden ook toepassing in de voedingsmiddelen- en parfumindustrie.

Nicotine: Dit is de verslavende stof uit tabaksplanten (nachtschaden). Deze stof kan zijn toegevoegd aan de e-liquid om zo de tabaksroker te helpen overstappen op dampen.
De e-liquid wordt met behulp van de e-sigaret overgebracht naar de dampfase door een kortdurende verhitting. Het is belangrijk te benadrukken dat deze verhitting geen verbranding betreft. De FDA heeft temperaturen gerapporteerd van 40º C tot 65º C 7. Acvoda vermoedt dat de temperaturen wel hoger kunnen zijn in andere apparaten dan het apparaat zoals getest door de FDA maar dat de temperatuur bij juist gebruik van het apparaat altijd onder het kookpunt van het mengsel zal blijven.
Welke typen e-sigaretten zijn er nu eigenlijk verkrijgbaar?

De ontwikkelingen op de markt gaan ontzettend snel, maar er zijn wel drie basistypen van de e-sigaret te onderscheiden.


Type 1 "de look-alike"

Het eerste type is de zogenaamde "look-alike" e-sigaret. Dit model lijkt qua uiterlijk en formaat erg veel op de traditionele filtersigaret. Deze e-sigaretten zijn als wegwerpmodel en als hervulbare en oplaadbare variant verkrijgbaar. Vaak werkt deze variant met cardridges. De beruchte Shisha-pen valt onder dit type. De smaak en de damp zijn meestal teleurstellend en beginnende dampers stappen dan ook vaak snel over op het tweede type e-sigaret;.


 • Acvoda pleit naast een verkoopverbod van e-sigaretten voor personen jonger dan 18 jaar, ook voor een verkoopverbod van e-sigaretten met een nicotinegehalte van 0mg/ml (zoals de Shisha-pen) voor personen jonger dan 18 jaar

 • Acvoda stelt dat het type e-sigaret voor 1 eenmalig gebruik onwenselijk is vanuit milieu-overwegingen

 • Door gebruik te maken van andere kleuren dan rode of oranje ledjes aan het uiteinde van de “look-alikes” is het onderscheid tussen traditionele sigaretten en dit type meteen duidelijk.


Type 2 "het eGo-systeem"

Het tweede type is de e-sigaret op basis van de eGo-batterij. Het betreft hier wat grotere apparaten die voorzien kunnen worden van verschillende typen vloeistofhouders. De batterijen zijn oplaadbaar en de vloeistofreservoirs zijn hervulbaar. De smaak en de damp van deze apparaten voldoen voor de meeste dampers. De prijs van dit soort apparaten is erg hoog vergeleken met de wegwerp "look-alikes".
 • Acvoda stelt dat de kans dat jongeren met zo'n apparaat instappen erg laag is, dit in contrast met het gelekte EU-voorstel dat juist het type 1, de look-alike, als enige op de markt wil toelaten. Acvoda is van mening dat op zijn minst dit merkwaardig is.


Type 3 "de mods"

Het derde type betreft de zogenaamde mods, dit zijn geavanceerde batterijhouders en verdampers. Ook de eenvoudiger vloeistofreservoirs van type twee passen op deze modellen, de batterijhouders zijn vaak veel groter en kunnen verschillende vormen hebben. Dit type e-sigaret is voor echte liefhebbers en valt in de hoogste prijsklasse. Een compleet apparaat van het derde type kan al snel enkele honderden euro's kosten.Waarom de vergelijking van damp met tabaksrook?

Uit onderzoek8 blijkt dat ruim 98% van de dampers uit een groep dampers rookte (n=147) voor men begon met dampen. Acvoda stelt dat de aangetroffen concentraties van schadelijke stoffen in damp van e-sigaretten vergeleken moet worden met de concentraties die worden aangetroffen in tabaksrook.


Wat is toxiciteit?

Elke stof is giftig, het is afhankelijk van de dosis. Daarom gelden er voor vele stoffen wettelijke grenswaarden. Vaak betreft het hier MAC-waarden*.


MAC: Maximaal Aanvaarde Concentratie. De MAC-waarde is opgesteld uit arbeidshygiënisch oogpunt en geldt daarom voor 8 uur per dag gedurende een werkzaam leven. De MAC-waarde is vastgesteld op die concentratie die op deze termijn geen schade toebrengt aan de werknemer.
*Acvoda kiest bewust voor de MAC -waarde en niet de TLV -waarde omdat voor formaldehyde en acetaldehyde de MAC -waarde wordt weergegeven op Wiki en dus makkelijker achterhaalbaar is.
Hoe zit het nu met formaldehyde en acetaldehyde?

Zowel in tabaksrook als in damp zijn de stoffen formaldehyde en acetaldehyde aangetroffen. Voor deze stoffen geldt een MAC-waarde. In de onderstaande tabel is dit weergegeven:


Tabel 1 MAC -waarden Formaldehyde en Acetaldehyde


Component

Eenheid

MAC-waarde

Formaldehyde

[µg/m3]

90.000

Acetaldehyde

[µg/m3]

300

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door het German Cancer Research Center Heidelberg9, dat ook door het RIVM is gebruikt in haar factsheet, blijkt dat zowel formaldehyde als acetaldehyde zijn aangetroffen in zowel damp van een e-sigaret als in tabaksrook. In is dit weergegeven. Ook is in deze grafiek weergegeven wat er in schone ademlucht is aangetroffen aan formaldehyde10, 11 en acetaldehyde12, 13.
figuur 1 Formaldehyde en acetaldehydeVoor de berekening van "uitademlucht laag" is uitgegaan van 0 [µg/m3] acetaldehyde. Acetaldehyde komt van nature niet voor in menselijke adem maar is pas aantoonbaar na alcoholconsumptie, suikerconsumptie of ziekte. Voor "uitademlucht hoog" is het gehalte acetaldehyde gebruikt dat gemiddeld is waargenomen bij een representatieve onderzoeksgroepError: Reference source not found Error: Reference source not found
Formaldehyde komt van nature voor in uitgeademde lucht en varieert tussen de 1,1 en 11 [µg/m3]Error: Reference source not found Error: Reference source not found Voor "uitademlucht laag" is uitgegaan van 1,1 [µg/m3] en voor "uitademlucht hoog" is uitgegaan van 11 [µg/m3].
Acvoda stelt vast dat de aangetroffen concentraties formaldehyde en acetaldehyde in de drie dampmonsters van de e-sigaret overeenkomen met de natuurlijk voorkomende concentraties.
Fijnstof (PM2,5)

In het onderzoek dat is uitgevoerd door German Cancer Research Center HeidelbergError: Reference source not found dat ook door het RIVM is gebruikt in haar factsheet, blijkt dat er in zowel sigarettenrook als in damp van e-sigaretten fijnstof (PM2,5) is aangetroffen.


De term fijnstof wordt gebruikt voor zwevende deeltjes (Particulate Matter) in de atmosfeer met een (aerodynamische) diameter van 10 μm of kleiner. In het geval van PM2,5 betreft dit een diameter van 2,5 μm of kleiner.
In is de aangetroffen concentratie fijnstof (pm2,5) in damp van e-sigaretten en tabaksrook weergegeven. Daarnaast is dit uitgezet tegen de achtergrondconcentratie in Nederland14, de maximale jaargemiddelde concentratie (per 2015)Error: Reference source not found en de door de WHOError: Reference source not found vastgestelde grenswaarde.

figuur 2 fijnstof (pm2,5)

Acvoda stelt dat de in damp van e-sigaretten vastgestelde hoeveelheid fijnstof (pm2,5) de door de WHO vastgestelde drempelwaarde weliswaar licht overstijgt, maar dat het aangetroffen gehalte ten opzichte van tabaksrook verwaarloosbaar is.
Opvallend is dat er in het onderzoek15 van de OFT (Office Français De Prevention Du Tabagisme) geen fijnstof is vastgesteld in de damp van e-sigaretten.
Dampen als opstap naar echt roken?

Acvoda heeft onder een groep (n=147 en n=181) e-sigaretgebruikers een aantal onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is het volgende geconcludeerd:
 • 98,7% van de respondenten (n=147) geeft aan dat ze voordat ze overstapten op dampen tabaksroker waren.Error: Reference source not found

 • 98,9% van de respondenten (n=181) geeft aan dat ze nog steeds tabak zouden hebben gerookt als ze niet in aanraking waren gekomen met het dampen.16

Acvoda stelt dat dampen alleen bedoeld is voor mensen die nu tabak roken. Acvoda raadt niet-rokers dan ook actief af te beginnen met dampen.


Is dampen gericht op jongeren?

Uit de factsheet van het RIVM17 blijkt dat 100% van de e-rokers 18 jaar of ouder is. Ondanks dat wordt gesteld dat de vele fruitsmaakjes gericht zouden zijn op kinderen.


Wij stellen dat de redenering dat fruitsmaken gericht zijn op kinderen ook zou moeten opgaan voor bijv. alcoholische dranken of nicotinehoudende kauwgom met fruitsmaken.
Acvoda stelt dat de verkoop van e-sigaretten aan mensen jonger dan 18 jaar verboden zou moeten worden. Bij alle door het KCER (Kenniscentrum E-Roken18) geaccrediteerde verkooppunten wordt deze controle op vrijwillige basis reeds uitgevoerd.
Daarbij stelt Acvoda dat juist de verschillende aroma's een heel belangrijk facet zijn van het dampen. De afwisseling en afstemming op persoonlijke voorkeur helpten de damper de tabakssigaret te laten liggen.
Verstikkings- en vergiftigingsgevaar kinderen

Uit de factsheet van het RIVMError: Reference source not found blijkt dat er 1 geval gemeld is van verstikking in een cartridge van het type dat nu juist in de gelekte documenten19 van de Europese Unie als enige alternatief wordt genoemd. Verder blijkt uit onderzoek dat 99% van alle in Nederland bij KCER-gecertificeerde verkooppunten verkrijgbare liquids is voorzien van een kindveilige sluiting.


Daarbij vragen wij ons af of de kans dat een kind nicotinehoudende kauwgom eet niet groter is dan de kans dat een kind een bittere vloeistof drinkt. Kauwgom blijft immers snoepgoed. Ook het opeten van een tabakssigaret wordt niet uitgesloten door het ontbreken van een kindveilige sluiting op de verpakking van tabakssigaretten.
Acvoda is echter ook van mening dat ouders zelf de verantwoording hebben om ervoor te zorgen dat hun kinderen niet worden blootgesteld aan genotsmiddelen, gif en medicijnen. Aangezien Acvoda stelt dat de e-sigaret een genotsmiddel is valt deze hieronder.
In het gerapporteerde geval van verstikking stelt Acvoda dat dit, hoe tragisch het ongeval ook is, het onafhankelijk is van het type voorwerp. Een klein kind kan in alle kleine voorwerpen stikken.
Acvoda pleit voor een aantal van de in de RIVM factsheet genoemde punten en gaat zelfs verder:


 • alle liquids dienen een kindveilige sluiting te hebben

 • alle liquids dienen te zijn voorzien van een volledige etikettering met ingrediënten

 • alle liquids dienen voorzien te zijn van gevarensymbolen, zowel zichtbaar als in braille

 • alle liquids dienen te zijn verzegeld bij verkoop

 • geen verkoop aan personen onder de 18 jaar

 • goede voorlichting zowel bij verkoop als bij gebruik.


Zijn e-sigaretten milieubelastend?

RIVM stelt dat niet duidelijk is hoe de batterijen en vloeistofhouders moeten worden behandeld en dat deze mogelijk leiden tot bodem- en grondwaterverontreiniging. Acvoda stelt dat iedereen in Nederland weet dat batterijen en chemische stoffen ingeleverd moeten worden bij chemoboxen.


Acvoda stelt dat de nicotinehoudende cartridges geen significante toename geven van de afvalstoffen in deze box. De cartridges zijn immers leeg en resten van de gebruikte vloei- en smaakstoffen en de nicotine zijn biologisch afbreekbare stoffen, in tegenstelling tot de overige afvalstoffen die op dit moment al worden verzameld in dergelijke boxen. De in de e-sigaret gebruikte batterijen wijken niet af van de reeds bestaande, op de markt verkrijgbare batterijen.
Is dampen dan onschadelijk?

Acvoda stelt niet dat dampen onschadelijk is, Acvoda stelt wèl dat uit vele onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in de damp van e-sigaretten veel lager is dan die in sigarettenrook (zie ook en ). Acvoda stelt dat de dosis verantwoordelijk is voor het effect en dat dus gesteld kan worden dat dampen minder schadelijk is dan roken van tabak.


Acvoda staat hier niet alleen in. In Frankrijk hebben honderd medici een document20 ondertekend dat stelt dat rokers beter kunnen overstappen op het dampen.
Moet iedereen dan maar gaan dampen?

Acvoda stelt dat dampen het gebruik van een genotsmiddel is en ook zo behandeld moet worden. Vergelijkbaar met alcohol stelt Acvoda dan ook dat mensen jonger dan 18 jaar niet zouden mogen dampen. Aanvullend is Acvoda van mening dat het een alternatief voor roken is en dat niet-rokers niet zouden moeten gaan dampen.


Mag ik dan zomaar overal dampen?

Acvoda stelt dat uit onderzoek21, 22 blijkt dat de blootstelling aan tweedehands damp geen significante verhoging oplevert van de blootstelling aan schadelijke stoffen ten opzichte van achtergrondconcentraties. Acvoda stelt echter ook dat het een kwestie van naleving van huisregels en fatsoensnormen is.


Dus dampen is gezond?

Gezondheid is moeilijk te kwantificeren en te diagnosticeren. Wat hooguit mogelijk is, is een vergelijking te maken tussen gewoontes. Dat heeft Acvoda in dit document gedaan. Acvoda vergelijkt de blootstelling aan schadelijke stoffen als gevolg van dampen met de blootsteling aan tabaksrook. Tevens is het één en ander gerelateerd aan natuurlijk voorkomende achtergrondconcentraties en wettelijk geldende grenswaarden.


Damp en rook lijken erg op elkaar. Wie niet ziet wat de damp- of rookwolken produceert kan op het eerste gezicht de twee bijna niet uit elkaar houden. De door een apparaat geproduceerde damp is echter chemisch op geen enkel punt te vergelijken met de rook van het verbranden van tabak.


In haar recent gepubliceerde factsheet heeft het RIVM het dampen van een e-sigaret ten onrechte soortgelijke gevaarlijke eigenschappen toegedicht als die van een tabakhoudende sigaret. Acvoda roept dan ook de Nederlandse overheid en een ieder die begaan is met de volksgezondheid op om zich niet te laten misleiden door het gelijkende uiterlijk van dampen en roken, maar bij de regulering vooral te kijken naar de gezondheidswinst die het dampen kan brengen.
Acvoda is er van overtuigd dat indien de overheid haar beleid laat bepalen door het onderzoek van het RIVM, zij hier een unieke kans laat liggen. De voordelen voor de volksgezondheid die behaald kunnen worden met het vervangen van de tabaksigaret door een vrij verkrijgbare en betaalbare e-sigaret zullen vele malen groter zijn dan het effect van eerdere regulering door de overheid, zoals het geven van voorlichting over de schadelijkheid van tabak en het opvoeren van de accijns op tabaksproducten.

1 http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:228328&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

2 http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/questionsaboutsmokingtobaccoandhealth/questions-about-smoking-tobacco-and-health-cancer-and-health

3 http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2010/consumer_booklet/chemicals_smoke/

4 http://www.epa.gov/radiation/sources/tobacco.html

5 http://www.treatobacco.net/en/page_62.php

6 http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/geneesmiddelen/risicos_farmaceutische_hulpstoffen/default.htm

7 http://www.fda.gov/downloads/drugs/scienceresearch/ucm173250.pdf

8 http://www.elektrisch-roken.com/forum-polls/134/rookte-je-voor-je-begon-aan-de-e-sigaret/14485/

9 http://www.dkfz.de/en/presse/download/RS-Vol19-E-Cigarettes-EN.pdf

10 http://www.americanchemistry.com/ProductsTechnology/Formaldehyde/New-Graphic-Illustrates-Problems-with-EPAs-Formaldehyde-Risk-Assessment.pdf

11 http://formaldehydefacts.org/_base/pdf/fact_sheets/10_01_07-FormaldehydeandHumanHealth.pdf

12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16312013

13 http://www.vrp.com/digestive-health/a-health-destroying-toxin-we-cant-avoid-and-must-detoxify

14 http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/luchtkwaliteit/wettelijk-kader/pm2-5/

15 http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport_e-cigarette_VF_1.pdf

16 http://www.elektrisch-roken.com/forum-polls/134/als-je-niet-met-dampen-in-aanraking-was-gekomen-had-je-dan-vandaag-nog-gerookt/15663/

17 http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:228328&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

18 http://www.kcer.org/

19 http://nicotinepolicy.net/documents/policy/Article%2018%20-%20Electronic%20cigarettes%20-%20Commission%20proposal%2022%20Nov%202013.pdf

20 http://www.leparisien.fr/societe/l-appel-de-100-medecins-en-faveur-de-la-cigarette-electronique-15-11-2013-3317849.php

21 http://www.healthnz.co.nz/ECigsExhaledSmoke.htm

22 http://publichealth.drexel.edu/~/media/Files/publichealth/ms08.pdf
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina