Adelgr-max mesman-van de Merwede-m-2099Dovnload 34.57 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte34.57 Kb.
adelgr-max mesman-van de Merwede-m-2099
http://groups.yahoo.com/group/soc_nederlandse_adel/message/2099


2099

Re: [soc_nederlandse_adel] Re: Van de Merwede (was: van arkel stamreeks e.a.)
... Danielsz van der Merwede en [NN]: 1. Daniel van der Merwede [Balen 2-1106]. Daniel is overleden na 1296. 2. Adriaen Danielsz Clootwijck [Balen 2-1106, 2-1113] (V-a), geboren omstreeks 1235. Overleden na 1298. 3. Zeger (Zweder) van Riede [Balen 2-1106], geboren ...

Max Mesman
mesman@...
mesmanmax

Mar 6, 2003
8:16 pm

Re: [soc_nederlandse_adel] Re: Van de Merwede (was: van arkel stamreeks e.a.)


Beste Brend,

zeer bedankt voor je uitgebreide informatie! Zo te zien zal dat nog heel wat


pennevruchten opleveren.

Hieronder de - nog zeer ruwe - aantekeningen verzameld over de eerste 8


geslachten van Merwede, waar zeker nog wel wat aan bij te schaven zal zijn. Doel
is dan ook om uiteindelijk tot een wat meer gestroomlijnd verhaal te komen en
het kaf van het koren te scheiden.

Groeten,
Max

Parenteel van Daniel (I) van der Merwede [Balen 2-1105]

I Daniel (I) van der Merwede [Balen 2-1105], geboren omstreeks 1120. Daniel (I)


is overleden in 1172, ± 52 jaar oud.
Notitie bij Daniel (I): Bezat Danielsambacht Te Brielle. Voorne's Leen.
Zie: M.Balen. Blz. 1105:
Het wapen van dezen huyze was eerst een veld van keel, doorsneden met een fasce
van zilver, en werde 1304 verrijkt met vijftien bizans, of bollen van goud.

Daniel van der Merwede, gelijk zijn ouders Heere ter Merwede, leefde omtrent het


jaar 1150.
Daniel (I) trouwde met [NN] van Voorne, dochter van Dirk I van Voorne en N. van
Naaldwijk.

Kinderen van Daniel (I) van der Merwede [Balen 2-1105] en [NN] van Voorne [Capt


Jan]:
1. Jonkvrouw NN van der Merwede [Balen 2-1105] (II-a), geboren omstreeks 1134.
2. Daniel Daniels (II) van der Merwede [Balen 2-1105] (II-b), geboren omstreeks
1150. Overleden omstreeks 1200.

II-a Jonkvrouw NN van der Merwede [Balen 2-1105], geboren omstreeks 1134 als


dochter van Daniel (I) van der Merwede [Balen 2-1105] (I) en [NN] van Voorne.
Jonkvrouw NN trouwde, ± 16 jaar oud, omstreeks 1150 met Hugo van Teylingen
[Balen 2-1105], zoon van Gerrit van Teylingen en Erfdochter van de Leck. Hugo is
overleden in 1172.
Notitie bij Hugo: Heer Van Teylingen en Ter Lecke, hadden kinderen.

II-b Daniel Daniels (II) van der Merwede [Balen 2-1105], geboren omstreeks 1150


als zoon van Daniel (I) van der Merwede [Balen 2-1105] (I) en [NN] van Voorne
[Capt Jan]. Daniel Daniels (II) is overleden omstreeks 1200, ± 50 jaar oud.
Notitie bij Daniel Daniels (II): Heer ter Merwede, leefde omtrent het jaar 1180
en 1200, hadde te wijve vrou N.. des Heeren Dochter van Linde
Daniel Daniels (II) trouwde met Adriaentje (Lijnden) van Linde [Balen 2-1105],
geboren omstreeks 1155.

Kinderen van Daniel Daniels (II) van der Merwede [Balen 2-1105] en Adriaentje


(Lijnden) van Linde [Balen 2-1105]:
1. [NN] van der Merwede [Balen 2-1105] (III-a). Overleden na 1212.
2. Dirk van Riede [Balen 2-1105]. Dirk is overleden na 1203.
Notitie bij Dirk: Zoo 't ons toeschijnd, zone van Daniel van der Merwede,
opziender, of dijkgraaff van den Grooten waard anno 1203, vermeld boven fol. 46
en onder in den boom van Riede.
3. Daniel Danielsz (III) van der Merwede [Balen 2-1106] (III-b), geboren
omstreeks 1185. Overleden na 1226.

III-a [NN] van der Merwede [Balen 2-1105], dochter van Daniel Daniels (II) van


der Merwede [Balen 2-1105] (II-b) en Adriaentje (Lijnden) van Linde [Balen
2-1105]. [NN] is overleden na 1212.
Notitie bij [NN]: Hadde anno 1212 te man Philips Wtrenesse, alias Mathenesse
[NN] trouwde voor 1212 met Philips Mathenesse. Philips is overleden na 1236.

III-b Daniel Danielsz (III) van der Merwede [Balen 2-1106], geboren omstreeks


1185 als zoon van Daniel Daniels (II) van der Merwede [Balen 2-1105] (II-b) en
Adriaentje (Lijnden) van Linde [Balen 2-1105]. Daniel Danielsz (III) is
overleden na 1226, ± 41 jaar oud.
Notitie bij Daniel Danielsz (III): Heere ter Merwede, die met Boudewijn van
Vlaanderen trok na Jerusalem, en was met hem in 't innemen van Bizantio, of
Constantinopelen, anno 1204 en verrijke daar van zijn wapen met vijftien bizans,
of bollen van goud.
Hij leefde nog 1226.
Daniel Danielsz (III) trouwde met [NN] van Heeswijk.

Kinderen van Daniel Danielsz (III) van der Merwede [Balen 2-1106] en [NN] van


Heeswijk:
1. Herbaren van der Merwede [Balen 2-1106]. Herbaren is overleden na 1277.
Notitie bij Herbaren: Vermeld onder andere Raden van Floris de V, Grave van
Holland etc, 1277.
Knape in 1227. Momboir in 1284.
2. Daniel Danielsz van der Merwede (IV-a), geboren omstreeks 1210.
3. Godschalc Daniëlsz van de Merwede [NL 1939-428] (IV-b), geboren omstreeks
1220. Overleden na 1258.

IV-a Daniel Danielsz van der Merwede, geboren omstreeks 1210 als zoon van Daniel


Danielsz (III) van der Merwede [Balen 2-1106] (III-b) en [NN] van Heeswijk.
Daniel Danielsz trouwde met [NN].

Kinderen van Daniel Danielsz van der Merwede en [NN]:


1. Daniel van der Merwede [Balen 2-1106]. Daniel is overleden na 1296.
2. Adriaen Danielsz Clootwijck [Balen 2-1106, 2-1113] (V-a), geboren omstreeks
1235. Overleden na 1298.
3. Zeger (Zweder) van Riede [Balen 2-1106], geboren omstreeks 1242. Zweder is
overleden na 1277, ± 35 jaar oud.
Notitie bij Zweder: Zeger Daniels van der Merwede, geb. berekend ± 1242
Knape. Verbleef met de Graaf van Holland Floris V in 1277.
4. Jan van Tolloyssen [Balen 2-1106, 1112] (V-b), geboren omstreeks 1242.
Overleden omstreeks 1300.

IV-b Godschalc Daniëlsz van de Merwede [NL 1939-428], geboren omstreeks 1220 als


zoon van Daniel Danielsz (III) van der Merwede [Balen 2-1106] (III-b) en [NN]
van Heeswijk. Godschalc Daniëlsz is overleden na 1258, ± 38 jaar oud.
Notitie bij Godschalc Daniëlsz: Wordt vermeld als ridder in 1258. Gehuwd met:
Mabelia van den Bergh, geb. berekend ± 1232, dochter van Herbaren van den Bergh
en (Alg. Ned. Familieblad 1883; Balen, Beschrijvinge der stad Dordrecht 1677).
De Nederlandsche Leeuw 1939, nr. 9, pagina 428.

Godschalc Daniëlsz trouwde met Mabelia van Arkel, geboren omstreeks 1210 als


dochter van Herbaren II van der Leede en Aleida van Heusden.
Notitie bij Mabelia: Volgens de heer Vermast. Zij zou in eerste echt gehuwd zijn
met Godschalk van der Merwede en in tweede echt met Gijsbert, heer uten Goije,
ridder, die op 16.3.1271 te Utrecht overleed.

Mabilia VAN ARKEL (ook wel Van de Lede)

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Daniël IV (~ 1258-~ 1331)
ii. Jan (~ 1250-~ 1290)

69 Mabilia VAN ARKEL. Ong. 1230 werd geboren. Mabilia


overleed op 12 sep 1288.

Ook wel Van de Lede

De heren van Goye, door Dr. P.G.F. Vermast. In: De
Nederlandsche Leeuw 1949 nr. 11 p. 329-341

Op pagina 341 van dit artikel is te lezen:

1288 Juli 13. Mabilia weduwe van Giselbertus quondam
Dominus de Goye miles beschikt bij testament over de
opbrengst van haar huis in de immuniteit van St. Maarten om na
haar dood memorie-diensten te laten doen in den Dom te
Utrecht voor haar eersten echtgenoot heer Godscalcus de
Merwede, haar tweeden echtgenoot Giselbertus de Goye en
voor haar zelf. Voor haar zegelen Johannes de Herkele, ridder
en haar zoons Johannes en Daniel van der Merwede.

De ridder Johannes de Herkele was de heer van Arkel, die 26


Maart 1297 bij Vronen is gesneuveld: vermoedelijk was zij diens
tante. Buchell, die een afschrift van deze oorkonde geeft,
tekende daarbij de zegels na, die toen nog aan het stuk hingen.
Arkel zegelt met: in een gothisch schild, twee beurtelings
gekanteelde dwarsbalken, met randschrift + S' JOHANNIS.
MILITI.. DNI.. E. ARKEL. Haar jongste zoon zegelt met een
wapen Merwede, nl. een dwars-balk, boven en beneden
vergezeld van een aantal besanten of penningen, met
randschrift: + SIGILLUM. DANIELIS.. . . . . . het tweede zegel was
verloren.

Afschrift dus met twee nageteekende zegels: van den ridder


Johannes de Arkel en van Daniel (van der Merwede).
Haar eerste man, Dns. Godescalcus (Danielsz.) de Merwede.
leefde nog 2 Augustus 1258, Hoewel haar tweede man
Giselbertus de Goye aanmerkelijk ouder geweest zal zijn, kan
toch niet diens gelijknamige zoon bedoeld zijn, want deze was in
1288 nog in leven: een andere Giselbertus de Goye, die in 1288
reeds overleden was, is niet bekend.

zie ook J.W. Groesbeek, De heren van Arkel 1


Kinderen van Godschalc Daniëlsz van de Merwede [NL 1939-428] en Mabelia van


Arkel:
1. Daniel IV van de Merwede (V-c), geboren omstreeks 1258. Overleden omstreeks
1331.

V-a Adriaen Danielsz Clootwijck [Balen 2-1106, 2-1113], geboren omstreeks 1235


in Dordrecht (zh) als zoon van Daniel Danielsz van der Merwede (IV-a) en [NN].
Adriaen Danielsz is overleden na 1298 in Dordrecht (zh)*, ± 63 jaar oud.
Notitie bij Adriaen Danielsz: Adriaen Danielsz van Clootwijck, geb. ± 1240
Knape. Heer van Clootwijck in 1270 en 1298. Ontving bij de deling van de hofstad
te Clootwijck 10 morgen groot en goed in het land van Altena. Nam de naam
Clootwijck aan.

Balen 1113:


Het wapen van dit geslachte is een veld van goud, doorsneden met een fasce van
keel, beladen met vijftien bizans van keel.
Adriaen Danielszoon hadde voor zijn vaderlijk erfdeel - behalve de
ridder-hofstede van Clootwijk, wel 70 mergen lands groot, daar hy zijnen naam na
aannam - noch verscheidene andere goederen in den lande van Altena.
Hij liet na drie zonen, die drie verscheide branches (takken) hebben gemaakt.

Uit: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden door A.J. van der Aa uitg.


1845:
KLOOTWIJK, voormalige adellijke hofstede in het land van Altena, prov.
Noord-Brabant, van welke het adellijke geslacht 'van Klootwijk' voortkwam,
hetwelk van dat van der Merwede afstamde, zijnde Adriaan van der Merwede
Danielszn., die op het einde der dertiende eeuw leefde, de eerste geweest, welke
dien naam aannam.
Deze adellijke hofstede, welke, met de daartoe behoorende gronden, eene
oppervlakte bevatte van 70 morgen (ongeveer 60 bunder) is, bij den St.
Elizabethsvloed van 18 november 1421, geheel ondergeloopen, en er zijn later
slechts 54 of 55 morgen gronds daarvan weder bedijkt door Adriaan van Klootwijk
Reijerszoon, zoo als blijkt uit eenen Schepenenbrief van Almkerk de dato 10
september 1534. In het jaar 1585 deed Johan van Klootwijk, de grachten van het
vervallen huis van Klootwijk weder ophalen. De schans schijnt echter nimmer
weder tot den vorigen luister te zijn gekomen. Thans vindt men er nog enkel eene
bouwhoeve met 3 bunder land behoorende tot het arr. 's-Hertogenbosch, kant.
Heusden, gem. Almkerk-en-Uitwijk, en wordende thans in eigendom bezeten door de
wed. B. Snart.

Het eerste gedeelte van deze tak 'van Clootwijck' wordt beschreven in


"Beschrijvinge van Dordrecht" (1677) door Matthijs Balen. Deze heeft zijn
gegevens uit een handschrift van (vermoedelijk) Matthijs van de Merwede van
Clootwijck (afstammeling van Reijer Janszoon van Clootwijk). Er bestaat echter
grote twijfel over de nauwkeurigheid van deze beschrijving. Neem bijvoorbeeld
het feit dat als vader van Adriaan Jan Arntsz hier Reijer van Clootwijk genoemd
wordt.

Wel is er een familiewapen gevonden van de Merwedes bij het CBG in den Haag.

Adriaen Danielsz trouwde, ± 24 jaar oud, omstreeks 1259 met Jonckfrou [NN] van
Dalem (Daelhem) [Balen 2-1113], ± 21 jaar oud, geboren omstreeks 1238.

Kinderen van Adriaen Danielsz Clootwijck [Balen 2-1106, 2-1113] en Jonckfrou


[NN] van Dalem (Daelhem) [Balen 2-1113]:
1. [NN] Clootwijck [Balen 2-1113].
Notitie bij [NN]: troude aan Hoorn.
2. Adriaan van Clootwijk [Balen 2-1113] (VI-a). Overleden na 1322.
3. Jan Adriaens Merwede (van Muylwijk - Clootwyk) [Balen 2-1113, 1115] (VI-b),
geboren omstreeks 1260.

V-b Jan van Tolloyssen [Balen 2-1106, 1112], geboren omstreeks 1242 als zoon van


Daniel Danielsz van der Merwede (IV-a) en [NN]. Jan is overleden omstreeks
1300, ± 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Het wapen van dit geslachte is een veld van sabel, doorsneden
met een face van zilver, beladen met vijftien bizans van zilver.

Jan Daniels van Tolloysen, geb. berekend ± 1242. Heer van Tolloysen in 1271.


Een der jongere zonen uit het huis van der Merwede, ambachtsheer van de
heerlijkheid Tolloyzen 1271, die zijn stamnaam veranderde.
Jan wordt vermeld als knape en borge voor heer Giselbert, heere tot Aemstelle
(=Gijsbrecht van Amstel), Willemsz, proest van S. Jans tot Utrecht; en Aarnoud
van Aemstelle, zijn broer; by gegevene trouwe, en eede, onder den verbande van
verboernisse aller zijner goeden, dat den zelven heer Giselbrecht tot Aemstelle,
mit beyde zijne broederen, den pays in allen zijne poincten, mit grave Florens
de V van Holland, en Janne [van Zierick] biscop van Uytrecht, gemaeckt, zoude
onderhouden. Breder te zien in den Zoen-Brieve, gegeven in ons Heeren Jaer 1285,
op S. Simon en Juden Avond.

Kind:
1. Daniel Jansz van Tolloyssen [Balen 2-1112] (VI-c), geboren omstreeks 1280.


Overleden na 1351.

V-c Daniel IV van de Merwede, geboren omstreeks 1258 als zoon van Godschalc


Daniëlsz van de Merwede [NL 1939-428] (IV-b) en Mabelia van Arkel. Daniel IV is
overleden omstreeks 1331, ± 73 jaar oud.
Notitie bij Daniel IV: Heer Daniël IV VAN DE MERWEDE. Ong. 1258 werd geboren.
Daniël IV overleed ong. 1331.

6-5-1273 Ontvangt 1/3 Tienden Te Carnisse In Leen Abt Utrecht.

Assisteerde zijn moeder samen met zijn broer Jan van de
merwede bij het testeren op 13 juli 1288. Mabilia was toen
weduwe van Ghiselbert de Goye en van haar eerdere man
Godschalc van de merwede (genoemd 1258)

Een der nazaten van den voornoemden van de merwede, mede


genaamd Daniël van de merwede, ridder, heer van de Merwede
en Wieldrecht, die in 1341 door Willem IV, graaf van Holland,
werd verheven tot baron van de Merwede, welke baronnie hij van
dien graaf tot een onversterfelijk erfleen ontving, en die in
October 1345 tegen de Friezen sneuvelde, wordt in een
handschrift van den jare 1409 vermeld ; terwijl daarbij van zijn
wapenschild volgenderwijs wordt gewag gemaak:

"Den Vijftien zuldi dus verstaen,


Hi droech van Keel, duergaen
Een Faes van Zilver, Gebisanteert,
Van goude soe wast Geblaseneert."

Hij trouwde Beatrix VAN ALKEMADE.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Geertruid (~ 1281-)
ii. Dirc (~ 1277-)
iii. Daniël V (~ 1300-1345)
iv. Beatrix (~ 1300-~ 1350)
v. Floris (~ 1300-1345)

Beatrix VAN ALKEMADE. Ong. 1270 werd geboren. Beatrix


overleed ong. 1330.

Kinderen:


1. Anthonis van Riede [Capt Jan] (VI-d).
2. Geertruid Cornelia van de Merwede (VI-e), geboren omstreeks 1281.

VI-a Adriaan van Clootwijk [Balen 2-1113], zoon van Adriaen Danielsz Clootwijck


[Balen 2-1106, 2-1113] (V-a) en Jonckfrou [NN] van Dalem (Daelhem) [Balen
2-1113]. Adriaan is overleden na 1322.
Adriaan trouwde met Jonkvrouw Jenne Willems van Drongelen. Jonkvrouw Jenne
Willems is overleden na 1322.

VI-b Jan Adriaens Merwede (van Muylwijk - Clootwyk) [Balen 2-1113, 1115],


geboren omstreeks 1260 in Dordrecht (zh)* als zoon van Adriaen Danielsz
Clootwijck [Balen 2-1106, 2-1113] (V-a) en Jonckfrou [NN] van Dalem (Daelhem)
[Balen 2-1113]. Jan Adriaens is overleden in Dordrecht (zh)*.
Notitie bij Jan Adriaens: Balen:
Jan bezat - in zijn vaders leven - de goederen en gerechten van Almkerk,
Zandwijk, Huppen, Uythoven en Muylwijk (waarvan zijn nakomelingen den toenaam
aannamen), alle gelegen in het land van Altena, uyt welken huyze zijn vrouwe is
geweest, en heeft na alle waarschijnlijkheyd, deze goederen daarmede ten
houwelijk gehad. Hij leefde anno 1284.

Boekbespreking J.P. de Man van H.J. Smit, De rekeningen der


graven uit het Henegouwse huis. Utrecht, 1939, dl. III Werken
uitgegeven. door het Historisch Genootschap, 3e serie, no. 69.

De Man stelt op pagina 428:


Heer Claes van der Merwede voornoemd beschouw ik als zoon
van Jan van der Merwede en Beatrix, dochter van Lodewijk
(Ludooicus Castellano), welke Jan de oudste zoon was van
Heer Godschalck Daniëlsz. van der Merwede en vrouwe Mabilia.

Wordt vermeld in 1277 en 1278.


Gehuwd met:
Beatrijs Lodewijcks van Altena, alias: Kastelein, geb. ± 1260, dochter van
Lodewijck de Kastelein en ?
Jan Adriaens trouwde, ± 24 jaar oud, omstreeks 1284 in Dordrecht (zh)* met
Beatrix Lodewijks van Altena, ± 22 jaar oud, geboren omstreeks 1262 in Dordrecht
(zh)*. Beatrix Lodewijks is overleden in Dordrecht (zh)*.

Kinderen van Jan Adriaens Merwede (van Muylwijk - Clootwyk) [Balen 2-1113, 1115]


en Beatrix Lodewijks van Altena:
1. Nicolaes Jansz van Muijlwijck [OV 1973-60, 1974, Balen 1115] (VII-a), geboren
omstreeks 1285. Overleden omstreeks 1331.

VI-c Daniel Jansz van Tolloyssen [Balen 2-1112], geboren omstreeks 1280 als zoon


van Jan van Tolloyssen [Balen 2-1106, 1112] (V-b). Daniel Jansz is overleden na
1351, ± 71 jaar oud.
Notitie bij Daniel Jansz: Knape, werd vermeld in een verband-brief hertog
Willems van Beyeren, daarin hy beloofd, dat hem zijn broeder hertog Aalbert,
indien hy, zonder wittachtige geboorte na te laten, kwame te overlijden, in de
graafschappe en heerlijkhede zal volgen; gegeven sondaeghs, die men heet Beloken
Pinxteren 1351.

Kind:
1. Daniel Danielsz van Tolloyssen [Balen 2-1112] (VII-b). Overleden na 1366.


VI-d Anthonis van Riede [Capt Jan], zoon van Daniel IV van de Merwede (V-c).


Notitie bij Anthonis: Antonie van RIEDE, Heer van Pendrecht (1290).
Genoemd in 1285, 1287 en 1290.

Het edele geslacht Van Riede voorzover dit bekend is.


Op dit moment (1999) ontbreken nog de aanwijzingen hoe het geslacht ontstaan is.
Oude geschiedschrijvers als W. van Gouthoven (1516, 1636) (D'oude cronicke ende
Historiën van Holland, Dordrecht 1636, blz. 188, Matthijs van Balen (1667)
(Beschryving van Dordrecht, Dordrecht 1667, blz. 742, 743, 1110 en 1111) en
Simon van Leeuwen (1685) (Batavia Illustrata, Dordrecht 1685, W. van Gouthoven,
blz. 1067) hebben hierover wel wat aantekeningen verzameld, maar bij gebrek aan
een goed gedocumenteerd archief is het daarbij gebleven. Om toch een klein
beetje zicht te krijgen op het ontstaan van het geslacht Van Riede kunnen wij
het beste uitgaan van wat J.W. Regt [Geschied- en aardrijkskundige beschrijving
van den Zwijndrechtschen waard, den Riederwaard en het land van Putten over den
Maas. Zwijndrecht, 1848] in de 19e eeuw geschreven heeft. Toch is ook zijn
verhaal niet ontbloot van de aanhalingen van oudere schrijvers.

Zoo lezen wij bij VAN LEEUWEN, in zijn Batavia Illustrata, dat heer DANIEL VAN


DER MERWEDE, die omstreeks het jaar 1200 leefde, met eene dochter van een der
heeren van de Lindt gehuwd was, uit welk huwelijk, behalve eene dochter, twee
zoons zijn gesproten: DANIEL en DIDERIK. De eerste trok met BOUDEWIJN van
VLAANDEREN naar het H. Land, en was tegenwoordig bij de verovering van Byzantium
of Konstantinopol in het jaar 1204; de andere, die dijkgraaf van den Grooten
Waard was, wordt gehouden voor den stamvader van het geslacht RIEDE, naar
hetwelk de Riedijk te Dordrecht en de Riederwaard op ons eiland zijn genoemd
geworden.

Kind:
1. Diederik van Riede (VII-c).


VI-e Geertruid Cornelia van de Merwede, geboren omstreeks 1281 als dochter van


Daniel IV van de Merwede (V-c).
Geertruid Cornelia trouwde met Cornelis Booth, geboren omstreeks 1270 in
Dordrecht (zh).
Notitie bij Cornelis: Knape Cornelis BOOTH. Schepen Dordrecht 1310.
Hij trouwde Geertruid VAN DE MERWEDE.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:


8 i. Aard (~ 1330-)
ii. Maria
iii. Daniel
iv. Gerard
v. Jan
vi. Peter (-1376)

Kinderen van Geertruid Cornelia van de Merwede en Cornelis Booth:


1. Aard Booth (VII-d), geboren omstreeks 1330.

VII-a Nicolaes Jansz van Muijlwijck [OV 1973-60, 1974, Balen 1115], geboren


omstreeks 1285 als zoon van Jan Adriaens Merwede (van Muylwijk - Clootwyk)
[Balen 2-1113, 1115] (VI-b) en Beatrix Lodewijks van Altena. Nicolaes Jansz is
overleden omstreeks 1331, ± 46 jaar oud.
Notitie bij Nicolaes Jansz:
Schildknape. Leefde in 1320. Ridder, vermeld 1323 tot 1331.
Ons Voorgeslacht 1973 pag. 60:
Wapen: een veld van goud doorsneden met een fasce van keel, bezaaid met 15
bizans (9 en 6) van keel. vermeld in 1320. Hij was samen met zijn zuster
Lysbeth, in conflict geraakt met Willem van Hoorne, Heer van Altena over de door
hen geerfde bezittingen in het land van Altena.

. Ook Alg Ned Fam. blad 1883 en de Keijzer in Ons Voorgeslacht 1974).


Nicolaes Jansz trouwde, ± 27 jaar oud, omstreeks 1312 met Alida de Monchablon, ±
24 jaar oud, geboren omstreeks 1288.

Kinderen van Nicolaes Jansz van Muijlwijck [OV 1973-60, 1974, Balen 1115] en


Alida de Monchablon:
1. Willem Nicolaesz van Muijlwijck (VIII-a), geboren omstreeks 1315.

VII-b Daniel Danielsz van Tolloyssen [Balen 2-1112], zoon van Daniel Jansz van


Tolloyssen [Balen 2-1112] (VI-c). Daniel Danielsz is overleden na 1366.
Notitie bij Daniel Danielsz: Doet een overdracht, met andere edelen, over het
uytwateren van hare landen 1366.

Kind:
1. Daniel Danielsz van Tolloyssen [Balen 2-1112] (VIII-b).


VII-c Diederik van Riede, zoon van Anthonis van Riede [Capt Jan] (VI-d).


Notitie bij Diederik: Dirk van RIEDE, ridder (1328)., genoemd in 1301, 1311,
1320, 1321 en 1328.
1301-1320 bezit 1/3 van de tienden in Katendrecht en Barendrecht en is beleend
met 1/3 van de tienden in Barendrecht;
30-05-1311 leenheer van een deel van het ambacht Barendrecht;
28-06-1320 beleend met 20 gaarden land in Barendrecht;
14-07-1320 beleend met 5 viertel land in het ambacht Barendrecht;
16-09-1320 het ambacht van Barendrecht en al het ander goed van de heer van
Hoorne wordt door Dirk opgedragen;
17-05-1321 het ambacht van Barendrecht wordt beleend aan Heinen Waas;
24-05-1328 Ghernant van Calinghem wordt beleend met het derde deel van de
tienden in Barendrrecht, opgedragen door Dirk van Riede.

Kind:
1. Herbaren van Riede [Capt Jan, NL 1969-241v] (VIII-c), geboren omstreeks 1300.


Overleden in 1362.

VII-d Aard Booth, geboren omstreeks 1330 als zoon van Cornelis Booth en


Geertruid Cornelia van de Merwede (VI-e). Aard is overleden in Dordrecht (zh).
Notitie bij Aard: Heer Van Duyvesteijn Aard BOOTH. Ong. 1330 werd geboren.
Beroep: Burgemeester Van Dordrecht 1369.

Hij trouwde Lijsbeth OEM VAN BARENDRECHT.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Cornelis (~ 1360-)
ii. Geertruyd
iii. Anna
iv. Martha

9 Lijsbeth OEM VAN BARENDRECHT. Ong. 1335 werd geboren.

Aard trouwde met Lijsbeth Oem van Barendrecht, geboren omstreeks 1335 als
dochter van Jan Gillisz Oem van Barendrecht.

Kinderen van Aard Booth en Lijsbeth Oem van Barendrecht:


1. Cornelis Aartsz Booth van Barendrecht (VIII-d), geboren omstreeks 1360.

VIII-a Willem Nicolaesz van Muijlwijck, geboren omstreeks 1315 als zoon van


Nicolaes Jansz van Muijlwijck [OV 1973-60, 1974, Balen 1115] (VII-a) en Alida de
Monchablon.
Notitie bij Willem Nicolaesz: Knape.

Andere kinderen:


1) ... van Muijlwijck, geb. berekend ± 1337
2) Matthijs Willemsz van Muijlwijck, geb. berekend ± 1337
Heemraad te Sleewijck. Genoemd in 1363 en 1366.
3) Rutger Willemsz van Muijlwijck, geb. berekend ± 1339
Genoemd in 1361 en 1370.

Willem Nicolaesz trouwde, ± 23 jaar oud, omstreeks 1338 met Rutgera van


Bijsanten, ± 23 jaar oud, geboren omstreeks 1315.

Kinderen van Willem Nicolaesz van Muijlwijck en Rutgera van Bijsanten:


1. Jan Willemsz van Muijlwijck, geboren omstreeks 1340 in Dordrecht (zh)*. Jan
Willemsz is overleden in 1423 in Dordrecht (zh)*, ± 83 jaar oud.
Notitie bij Jan Willemsz: Jan Willems van Muijlwijck, geb. ± 1340, ovl. 1423,
knape, woonplaats(en): Dordrecht
Knape. Leefde in 1380. (bron: Balen: "Beschrijving der stad Dordrecht") vermeld
als belender in Dordrecht 1405 (Greidanus-Jager 1994).
Gehuwd met:
Catheria Sasbout, geb. berekend ± 1343

Uit dit huwelijk:


1) Clementina Jansdr van Muijlwijck, geb. berekend ± 1369 tr. Jacob YZEREEL
OEM, schepen te Dordrecht in 1383, zn van Tielman OEM, schepen van Dordrecht in,
en Katharina VAN DER BURGH.
2) Gerrit Jans van Muijlwijck, geb. ± 1370, ovl. voor 07 jan 1453,
3) Adriana Jansdr van Muijlwijck, geb. berekend ± 1370
tr. Hendrick MOECK.
4) Jan Jans van Muijlwijck, geb. berekend ± 1370
Droeg de Banier van Dordrecht in den tocht voor Utrecht en Deventer.
5) Willem Jans van Muijlwijck, geb. berekend ± 1370, woonplaats(en): Dordrecht
Burgemeester in 1420, 1422 en 1423; schepen van 1416-1425; thesaurier in 1420 en
1421.

VIII-b Daniel Danielsz van Tolloyssen [Balen 2-1112], zoon van Daniel Danielsz


van Tolloyssen [Balen 2-1112] (VII-b).
Notitie bij Daniel Danielsz: Knape, gaf te leen Jan Zeger Tolnaerszone, twee
weren lands in zijnen ambachte, op 1-3-1384.

Kind:
1. Jan Danielsz van Tolloyssen [Balen 2-1112].


Notitie bij Jan Danielsz: Schildknape, in1385. borge voor die van den huyze van
Amstel. Zie ook boven fol 50.

VIII-c Herbaren van Riede [Capt Jan, NL 1969-241v], geboren omstreeks 1300 als


zoon van Diederik van Riede (VII-c). Herbaren is overleden in 1362, ± 62 jaar
oud.
Notitie bij Herbaren:
Herbaren van RIEDE (I), Geb. voor 1298 of circa 1305, heer van Pendrecht, baljuw
van Zuid-Holland (1338), ridder (1339, 1345).
Genoemd in: 1319, 1322, 1323, 1327, 1332, 1333, 1335, 1338, 1339, 1342, 1345,
1351 en 1354.
Overleden tussen 18-04-1362 en 30-04-1362.
Hij is een neef van Lionys van TULE en een oom van Agnes van WOUDENBERG.
Trouwt mogelijk 1327 of eerder met Machtelt van HEUSDEN.
Genoemd in 1327, 1354, 1355, 1356, 1359 en 1362.
Zij sticht een kapittel van 5 kanunniken in Heusden (20-05-1355) en begint
29-11-1359 aan de stichting van een klooster in Heesbeen ten behoeve van 12
zusters en 1 abdis.
Dochter van Jan van HEUSDEN.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
20-12-1323 Herbaren maakt de tienden van Pendrecht tot lijftocht van zijn vrouw
Machtilde;
11-08-1332 Herbaren ontvangt verlof voor de verkoop van land in Houweningen;
18-06-1335 Lionys van Tule vermeld als neef van Herbaren;
18-02-1338 Herbaren baljuw van Zuid-Holland;
23-06-1339 Herbaren, oom van Agnes van IJsselstein;
24-04-1351 het ambacht van Pendrecht wordt gegeven aan Jan van Noirdelose,
benevens het huis aldaar enz. van Herbaren van Riede, thans verbeurd verklaard;
24-02-1353 Herbaren wederom heer van Pendrecht genoemd;
11-06-1354 Machtelt, weduwe van Herbaren van Riede. Margriet van Riede en haar
kinderen Steesken van Riede, Herbaren en Jan maken scheiding in de erfenis met
Machtelt van Heusden;
18-04-1362 Machtelt maakt haar testament;
30-04-1362 het testament van Machtelt wordt uitgevoerd.
Herbaren trouwde met Machtild van Heusden [dago], geboren omstreeks 1305.
Machtild is overleden in 1362, ± 57 jaar oud.
Notitie bij Machtild: 1323 december 20
Willaem, graaf (van Henegouwen), enz., verklaart dat heer Herbaren van Rieden,
ridder, met zijn toestemming aan vrouwe Machtilde, zijn echtgenoot, tot haar
lijftocht gemaakt heeft de tiende van Pendrecht, zowel de korentiende als
smaltienden, die deze van hem in leen houdt, met belofte haar daarin te zullen
handhaven.
Gemaakt op S. Domaes (Thomas) avond apostel, herhaald, 26 september (woensdag na
S. Matheus) 1324.
Afschrift: Leenkamer Holland, E.L. 6, fol. 36 en, fol. 39; E.L. 24, fol.
28v en fol. 31, ARA

VIII-d Cornelis Aartsz Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1360 in


Dordrecht (zh)* als zoon van Aard Booth (VII-d) en Lijsbeth Oem van Barendrecht.
Notitie bij Cornelis Aartsz: Knape Cornelis BOOTH VAN BARENDRECHT Aartsz. Ong.
1360 werd geboren in Dordrecht? Beroep: Burgermeester
Dordrecht 1396.

Hij trouwde Beatrix VAN RATINGEN.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Aart (~ 1382-> 1421)
ii. Gerard
iii. Wouter

Kind:
1. Aart Cornelisz Booth van Barendrecht, geboren omstreeks 1382 in Dordrecht


(zh)*. Aart Cornelisz is overleden na 1421, ± 39 jaar oud.
Notitie bij Aart Cornelisz: Knape Aart BOOTH VAN BARENDRECHT. Ong. 1382 werd
geboren in Dordrecht? Aart overleed na 1421.

Hij trouwde Machteld VAN SLINGELAND Jansdr.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:
i. Jan (~ 1398-1449)
ii. Cornelis (~ 1409-)
iii. Elisabeth (~ 1410-)
iv. Wouter
v. Mechtild
vi. Beatrix (-1503)
vii. Gerard (~ 1405-)
viii. Gerson (~ 1411-)

3 Machteld VAN SLINGELAND Jansdr. Ong. 1382 werd geboren


in Dordrecht?

----- Original Message -----


From: brend3000
To: soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com
Sent: Thursday, March 06, 2003 8:29 PM
Subject: [soc_nederlandse_adel] Re: Van de Merwede (was: van arkel stamreeks
e.a.)

Hoi Max,

ik heb een bestand geupload naar de Files, zie de map Van de Merwede. Ik be=
n zelf nog steed hard aan het werk hieraan, omdat er wel veel leuke geslacht=
slijnen liggen, maar naar mijn mening veel te weinig bewijzen. Vooral de oud=
ere generaties in de kwartieren zijn meer legendarisch dan feit waarschijnli=
jk.

Waar echter de naam Van de Merwede staat ben ik redelijk zeker van mijn zaa=


k, aangezien er de nodige bronnen zijn - al zijn het niet steeds primaire br=
onnen.

Ik houd mij aanbevolen....


P.S. Zelf vind ik vooral interessant de connectie met Booth.


Groetjes,Brend Truijens
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina