Administratie van douane en accijnzen pso masp be Koning Albert II laan 33 bus 388 1030 Brussel Masp beDovnload 46.49 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte46.49 Kb.Administratie van douane en accijnzen
PSO MASP.be
Koning Albert II laan 33 bus 388
1030 Brussel

Masp.be


1.Meeting documentatie


(Template WPmetdus.doc version 1.3, dated 15-10-2002)

1.1Meeting agenda


Vragen van economische operatoren aangaande MASP.be

1.2Meeting gegevens
Meeting name

Vervolgvergadering MASP.be

Date

03/09/2008

Location

A08, A21

Start time

14.00

End time

17.15

1.3Objectieven


Beantwoorden van vragen van economische operatoren aangaande MASP.be.

1.4Meeting type


Kickoff
Status

X

Steering committee1.5Uitgenodigden


Naam van de uitgenodigde

Rol
Vertegenwoordigers D&A
Vertegenwoordigers D&A


1.6Personen verwittigd


Personen die verwittigd moeten worden maar niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn.

1.7Agenda punten


No

Details

Verantw

1

Beantwoorden van vragen van economische operatoren
1.8Documenten


No

Details

Verantw

2.Minuten van vervolgvergadering MASP.be gehouden op 03 09 2008
Meeting ID
Status van de minutes

Initieel, gevalideerd, Revised

Aanwezig

Vertegenwoordigers D&A, handelVerontschuldigd


Kopies


Auteur

Chris De Clercck

Datum

03 09 2008

Mmm = maand met 3 alphabetic characters

2.1Goedkeurd door


Naam

Functie

Datum

Paul Raes

Programma manager

15/09/2009

2.2Verslag


No

Details

1

Vanuit de handel komt de opmerking dat indertijd melding werd gemaakt van de mogelijkheid tot het op nul zetten van de timer voor AEO’ers. Heeft D&A hieromtrent al een duidelijk standpunt?

Dhr. Raes antwoordt dat hij tegen 24/09 een standpunt terzake zal vragen aan dhr. Colpin en de betrokken programmamanagers. Zie acties aanvaard 1.2

Vanuit de handel wordt de bezorgdheid geuit over de situatie waarbij het D&A-systeem niet zal werken, en er moet gewacht worden op het afkondigen van de noodprocedure door de helpdesk. Er wordt gevraagd of er een vergunning kan worden afgeleverd waarbij de firma zelf de noodprocedure kan afroepen, en zelf documenten kan afprinten vanuit haar eigen systeem op basis van een MRN of LRN.

Dhr. Raes stelt dat hij hier zelf ook voorstander van is, en dat hij tegen 24/09 dit principe er voor AEO’ers zal proberen door te krijgen bij dhr. Colpin en de betrokken programmamanagers. Indien dit principe aanvaard wordt, zal het wel gepaard gaan met een mogelijkheid tot controle achteraf om na te gaan of het bedrijf niet lichtzinnig is omgesprongen met de afkondiging. Zie acties aanvaard 23

Dhr. Rens merkt op dat tegen 01/07/2009 velen nog niet AEO-gecertificeerd zullen zijn. Vanuit de handel volgt hierop de vraag of de vergunning ook kan opengesteld worden voor toegelaten afzenders/geadresseerden.

Dhr. Raes wil dit aankaarten, doch wijst erop dat dit niet zo vanzelfsprekend is. Men is nu al zeer soepel geweest in het afleveren van vergunningen noodprocedure, in die mate dat de Commissie bij een eventuele audit mogelijks zelfs bezwaren zou kunnen maken. Dhr. Rens merkt op dat indien men dit toch zou overwegen, er ook een onderscheid moet gemaakt worden tussen degenen met een geïntegreerde boekhouding en een niet-geïntegreerde. Zie eveneens acties aanvaard 2.4

Vanuit de handel komt de vraag of men als aanloop naar 01/07/2009 niet gradueel kan opbouwen, eventueel met pilootfirma’s, om zo kinderziekten van het systeem in ene vroeg stadium te ontdekken, en de impact te beperken.

Dhr. Raes verduidelijkt dat de timing zeer scherp is. Er werd aan IBM gevraagd om na te gaan of er vroeger dan 01/04/2009 kan worden getest, waardoor er eventueel ruimte zou kunnen ontstaan voor een pilootproject. Dit is evenwel ook afhankelijk van hoe snel overeenstemming kan worden bereikt over de specificaties.5

Vanuit de handel komt de vraag hoever de overige Lidstaten staan. Dhr. Raes antwoordt dat hij daar geen volledig zicht op heeft, doch dat er een aantal Lidstaten zijn die aan de Commissie hebben laten weten dat zij op 01/07/2009 niet klaar zullen zijn. De Commissie wijkt voorlopig evenwel niet af van de timing. Ook België wil absoluut de datum van 01/07/2009 halen. Indien de handel bepaalde aspecten tegen 01/07/2009 niet realiseerbaar acht, dient zij zichzelf te organiseren en dit aan te kaarten bij de Commissie. Zie acties aanvaard 3.

6

Dhr. Op de Beeck signaleert dat indien de uitvoermanifesten als uitgaansbevestiging moeten dienen, de MRN in de manifesten moet vermeld worden, en dat dit voor veel firma’s een probleem gaat geven.

Dhr. Raes antwoordt dat er zal worden nagegaan of er een indirecte verwijzing kan gebeuren, bijv. op vervoersdocument. Elementen die verplicht zijn, doch tegen 01/07/2009 de facto onmogelijk te realiseren zijn, zullen ook moeten opgenomen worden in de fall backprocedure. Zie acties aanvaard 4.7

Dhr. Raes stelt dat het voorstel van Essenscia om reeds een MRN te kunnen bekomen voor validatie van de aangifte, door IBM zal geëvalueerd worden.

8

Vanuit de handel komt de opmerking aan welke specificaties de LRN moet voldoen. Dhr. Vico antwoordt dat er minstens een uniciteit per systeem moet zijn (en niet per KBO-nummer, indien meerdere van toepassing zijn binnen eenzelfde bedrijf).

9

Dhr. Raes en dhr. Baetens vragen aan de handel om hen informatie te bezorgen inzake responstijden. Zie acties aanvaard 5.

10

Vanuit de handel komt de vraag om op de volgende meeting dd. 24/09 eenzelfde overzicht te geven van ICS, zoals op 03/09 voor ECS is gebeurd.

11

Dhr. Raes vraagt dat de federaties hun leden inlichten over deze stand van zaken, zodat op 24/09 een definitief beeld kan worden verkregen van de houding van de handel.


2.3Beslissingen


No

Details


2.4Acties aanvaard


No

Details

Verantw

Verwacht

1

Nagaan of timer 0 mogelijk is voor ZEO’s

Paul Raes/Noël Colpin/betrokken PM’s

24/09

2

Nagaan welke operatoren een vergunning kunnen krijgen om zelf de noodprocedure af te kondigen (AEO’ers of ruimer)

Paul Raes/Noël Colpin/betrokken PM’s

24/09

3

De aspecten die niet realiseerbaar geacht worden tegen 01/07/2009 signaleren aan de Belgische Administratie van douane en accijnzen en de Europese Commissie

Handel

Asap

4

Matching maken tussen de uitvoermanifesten en de uitvoeraangiften/T-documenten

Diverse D&A betrokkenen zee- en luchtvracht, IBM

24/09

5

Informatie inzake responstijden overmaken

Handel

Asap
2.5Link naar documenten


Type van het document

Naam van het document

Document:
Datum: 15/09/2008 Versie: V1.00
Status: Reviewed

Onderwerp: Masp.be Ad hoc werkgroep Pagina van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina