Adres: Albert Grootlaan 24Dovnload 36.55 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte36.55 Kb.


curriculum vitae

Virginia Pinto Masís

PERSOONLIJKE GEGEVENS

N


aam: Virginia Pinto Masís

Adres: Albert Grootlaan 24

Woonplaats: 1412 EM Naarden

Telefoon mobiel: (06) 41 37 03 00

Telefoon privé: (035) 888 48 03

E-mailadres: virginiapintomasis@gmail.com

Geboortedatum: 6 augustus 1951 te San José, Costa Rica

Nationaliteit: Nederlandse


PROFIEL


Professionele kwaliteiten

Integraal denker, analytisch en beeldend vermogen, initiatief en vindingrijk, flexibel, sterk kwaliteits en verantwoordelijkheidsgevoel, klantgericht, bemiddelaar en bruggen bouwer.

Portfolio http://www.janetlane.com/virginia.htm

WERKERVARING


2009 Beleidsadviseur Bureau Archeologie (in deeltijd)

Gemeente Almere, AlmereTaken:

 • begeleiden “Visie op Inrichting Vuusteenvindplaatsen.”DaF Architecten, Rotterdam

 • meewerken aan het ontwerp en ruimtelijke inrichting van specifieke archeologische vindplaatsen binnen Almere

 • zorgen voor de vertaling van archeologische eisen voor behoud van een vindplaats (in situ) naar werkbare kaarten en ideeënschetsen

2008 Proofreader en Grafische Verzorgster

Proofreading en grafische verzorging van deel-evaluatie van het project “Conservation and Sustainable use of Biodiversity of Rural Landscapes in de Colombian Andes”, van het Instituto Alexander von Humboldt te Bogotá, Colombia 2007.Taken:

 • verzorgen van tabellen en grafische opmaak

 • redigeren van spaanse tekst

 • artikel gereedmaken voor publicatie2007 Adviseur Buitengebied en Landschapsarchitectuur

AMER Adviseurs, AmersfoortTaken:

 • adviseren over beeldkwaliteitsplannen buitengebied

 • bepalen strategie en uitvoeren initiële ontwerp fase (inclusief verkavelingsstudies) voor intensieve veehouderij in landbouw ontwikkelingsgebied

 • assisteren bij het uitbrengen van bureau-offertes voor Landgoed Dikkenberg en Landgoederenbeleid Utrechtse Heuvelrug


Bijdragen:

 • plankaarten bij Toelichting Beeldkwaliteitplan Buitengebied Gemeente Leidschendam-Voorschoten

 • globale toetsingskaart Intensieve Veehouderij LOG Azewijn, Gemeente Oude IJsselstreek, Gelderland.


2006 Landschapsontwerper

Simon Wever Stedenbouw en Regionaal Ontwerp, AlmereTaak:

 • deelname ontwerpproces en beeldvorming project Versterking Noordvleugel-Lift naar het Noorden

Bijdragen:

 • artikel S&RO ‘Versterking Noordvleugel’, juni 2006

 • studierapport voor de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, januari 2007


1997 – 2007 Beleidsmedewerker Strategische beleidsontwikkeling

Provincie Noord-Holland, afdeling RWB, Bureau Strategische Beleidsontwikkeling, HaarlemTaken:

 • ruimtelijke verkenningen op regionaal niveau:

 • op het spoor komen van ruimtelijke kwaliteiten en beeldbepalende dragers voor grootstedelijke zones en omliggende gebieden;

 • inventarisatie kansen en bedreigingen;

 • opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden voor nieuwe opgaven en ontwikkelingen;

 • genereren van verschillende alternatieven voor ruimtelijke vraagstukken;

 • aangeven mogelijke gevolgen van voorgestelde alternatieven;

 • waar mogelijk verbanden aangeven tussen ruimtelijke en maatschappelijke trends

 • verbeelding van mogelijke oplossingen door middel van o.a. collages en tekeningen

Bijdragen:

 • Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

 • De Groene Linie. Een verbinding voor Amstel Groen

 • Kustvisie 2050. Zwakke schakels Noord-Holland

 • Beeldkwaliteitsplan Noord-Holland Noord

 • Stelling van Amsterdam/Streekplan Noord-Holland Zuid

 • Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord

 • Streekplan Noord-Holland Zuid

 • Regiovisies Cultuurhistorie t.b.v. Cultuurhistorische regioprofielen

 • Gastspreker op internationaal congres ‘Metropolitan Regions Compared’, Pompeu Fabra Universidad, Barcelona

 • Ondergrondse Verbinding A6-A9: deelrapport Randvoorwaarden

 • Strategische MER Windturbinepark Afsluitdijk

 • Mensen wensen Meer: toetswaaier Woon- en Leefomgeving


1979 – 1997 Algemeen medewerker B, cluster Ruimtelijke Analyse en Ontwerp

Provincie Noord-Holland, afdeling Onderzoek en Informatie, HaarlemTaken:

 • ontwikkelen van beleid en mede opstellen van beleidsrapporten en notities

 • beoordelen en formuleren van beleidsadviezen

 • analyseren en afwegen van voorgenomen provinciale besluiten via milieu-effect-rapportages

Onderzoek:

Onderzoek verricht naar sterk uiteenlopende zaken, van het meten van woningdichtheden op verschillende schaalniveaus tot hoe schoolgaande kinderen omgaan met hun binnenstadse woonbuurt.Bijdragen:

 • Ontwikkelingsvisie 2030

 • Streekplanuitwerking HES-Gebied

 • Planadviezen voor de gedeputeerde RO; ruimtelijke impact studies, De Appelaar (Haarlem), Larmagtoren (Amsterdam-Sloterdijk), Sfinx-woningen (Huizen), Port Poseidon (Den Helder)

 • Integraal Milieu-effectrapportages, o.a. Schiphol en omgeving, N201 en Zaanstad

 • Voorstel Vogelreservaat Pettemerpolder

 • Toeristisch Passe-partout Noord-Hollands Veenweidegebied


1977 – 1978 Ontwerpster

Gemeente Haarlem, Bureau MilieubeheerTaak:

 • Voorbereiden groen structuurplan nieuwbouwwijk

Bijdrage:

 • Milieuvriendelijke aanzet voor Bestemmingsplan Zuiderpolder

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN


Opleidingen1973 – 1976 Master’s graad, Urban and Regional Planning

University of Toronto, CanadaDiploma: Master of Science. (M.Sc. in U&RP)

Scriptie: ‘Designing with Water’, Honors thesis

1969 – 1973 Bachelor of Arts, Cultural Anthropology

Vassar College (deel van the Seven Sisters Liberal Arts Women’s Colleges)

Poughkeepsie, New York, USA

Diploma: Bachelor of Arts. (B.A.), Cum Laude

1964 – 1969 Colombiaanse VWO plus Americaanse High School

Colegio Nueva Granada (tweetalig onderwijs)

Bogotá, Colombia

Twee diplomas: Bachillerato (Colombiaanse VWO) en High School

Lid National Honor Society


Trainingen

2009 Communicatie, interactie en gesprekstechnieken,Van Harte en Lingsma

2007 GIS- Arc View en GIS- Mapinfo Professional

2006 Microstation V8

2004 Adobe in Design en Illustrator CS, vervolg

2003 Adobe in Design en Illustrator, basis

2001 Adobe Photoshop, gevorderden

2000 Adobe Photoshop, basis

2000 – 2001 Projectmatig Werken

1991 Ruimtelijk Ontwerpen (Academie van Bouwkunst, Amsterdam)

1984 – 1985 Grafische Ondersteuning (Academie van Bouwkunst, Amsterdam)

1978 – 1980 Toehoorder Stedenbouw, onder begeleiding van o.a. Ben Zwart en Eric Klusman (Academie van Bouwkunst, Amsterdam)

1984 Verschillende cursussen specifiek ontworpen voor afdeling Onderzoek door o.a. Universiteit van Utrecht. Schrijftelijke rapportage en onderzoeksmethodieken afgerond in 1984.

1984 Interpretatief onderzoek o.l.v. prof. Ilya Maso (Universiteit van Utrecht) en J. Pennartz (Universiteit Wageningen)

OVERIG

Taal


 • Spaans: vloeiend (moedertaal)

 • Engels: vloeiend

 • Nederlands: goed

Interesses • keramische objecten maken

 • toegepaste film en fotografie

 • verzamelen van geïllustreerde klassieke Engelse romans en kinderboeken

Referenties • referenties zijn op aanvraag beschikbaar.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina