Adres: zie paarse brief) (Plaats), (datum)Dovnload 3.8 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte3.8 Kb.
Officier van Justitie
(Adres: zie paarse brief)

(Plaats), (datum)

Betreft: Verzoek om toezending onder de Wet Openbaarheid van Bestuur


betrekking hebbende op beschikking (beschikkingsnummer)

Geachte heer/mevrouw,

Met mijn bezwaarschrift in 1e instantie van (datum) [of aanvullend bezwaarschrift met datum (datum)], vroeg ik u onder de Wet openbaarheid van bestuur, mij een aantal documenten toe te sturen binnen de termijn van twee weken die deze wet daarvoor stelt.

Ik constateer dat de termijn is verstreken en dat ik geen schriftelijke verdaging zoals door de wet beoogd, heb ontvangen.

Mede gelet op artikel 7.1 lid a. en artikel 7.2 van deze Wet openbaarheid van bestuur, verzoek ik u nogmaals om mij het gevraagde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maal achtenveertig uur na ontvangst van dit schrijven, toe te sturen.

De bekeuring is voortgekomen uit ‘justitiële opsporing’. Daarom bent u als Officier van Justitie verantwoordelijk voor de vervolging en verdere afhandeling van bezwaar en beroep en de op deze zaak betrekking hebbende documenten.


Mocht ik binnen deze nieuwe termijn de gevraagde documenten nog niet hebben ontvangen, dan zal ik dit aanhangig maken bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht.

Hoogachtend,(Naam en handtekening:)
(Adres:)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina