Advies van de Commissie over tijdelijke arbeidstijdverlenging voor arts-assistenten in Hongarije, Nederland en het Verenigd KoninkrijkDovnload 7.74 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte7.74 Kb.


IP/09/1402

Brussel, 2 oktober 2009Advies van de Commissie over tijdelijke arbeidstijdverlenging voor arts-assistenten in Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk

De Commissie heeft een aantal adviezen uitgebracht waarin zij accepteert dat in Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk de arbeidstijd voor arts assistenten tijdelijk enigszins wordt uitgebreid. De Commissie heeft de sociale partners hierover geraadpleegd en benadrukt in haar adviezen dat voor arts-assistenten een maximale gemiddelde arbeidstijd van 52 uur, inclusief aanwezigheidsdiensten, mag blijven gelden. De tijdelijke verlenging geldt tot 31 juli 2011.

EU-Commissaris voor Werkgelegenheid en sociale zaken Vladimír Špidla stelde het als volgt: "Hoewel de Commissie in principe achter de strikte toepassing van de 48-urige werkweek staatheeft zij er begrip voor dat sommige lidstaten meer tijd nodig hebben om dit te bereiken voor alle arts-assistenten. Wij verzoeken deze lidstaten zich hiervoor te blijven inzetten, in het belang van de artsen en de patiënten".

De arbeidstijdenrichtlijn bevat speciale regels voor artsen in opleiding, voor wie vanaf 2004 de gemiddelde arbeidstijd geleidelijk tot 48 uur per week moet worden teruggebracht. Dit moest in principe op 31  juli 2009 voltooid zijn. De richtlijn laat toe dat lidstaten die moeilijkheden ondervinden deze doelstelling te realiseren, twee jaar meer de tijd krijgen, op voorwaarde dat gedurende die twee jaar de arbeidstijd niet meer dan 52 uur per week bedraagt.

Volgens de richtlijn dienen lidstaten de Commissie hiervan op de hoogte te stellen, zodat zij een advies over de verlenging kan uitbrengen. De Commissie heeft geen bevoegdheid verlenging te weigeren en haar adviezen hebben geen juridisch bindende werking. Hongarije, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij een verlenging nodig hebben.Hongarije stelt dat het de arbeidstijd voor arts-assistenten al tot 56 uur per week inclusief wachtdiensten heeft teruggebracht. De regering, ondersteund door de Hongaarse vereniging van artsen, zegt echter dat een verlenging nodig is om een reorganisatie van de artsenopleiding mogelijk te maken.

Nederland zegt eveneens dat het de arbeidstijd voor arts-assistenten al tot 56 uur per week inclusief wachtdiensten heeft teruggebracht. De regering stelt dat de sociale partners zijn overeengekomen hoe zij gedurende de verlengde periode van twee jaar de volgende stap van een maximum van 52 uur naar 48 uur kunnen maken.

Het Verenigd Koninkrijk zegt dat het vastbesloten is het doel van een 48-urige werkweek voor alle arts-assistenten te bereiken en al aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt. Het merendeel van de arts-assistenten in het Verenigd Koninkrijk heeft reeds een gemiddelde werkweek van 48 uur of minder inclusief wachtdiensten. Dit lukt het Verenigd Koninkrijk echter nog niet in een aantal ziekenhuizen die 24 uur per dag diensten moeten verlenen en een minimumbezetting moeten garanderen, en voor afgelegen of hooggespecialiseerde afdelingen, vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel en de reorganisatie van ziekenhuisdiensten.

Deze mogelijkheid tot verlenging van de overgangsregeling voor de arbeidstijden van arts-assistenten geldt tot en met 31 juli 2011 en heeft slechts betrekking op de gemiddelde arbeidstijd per week. Alle andere bepalingen van de richtlijn, zoals de minimale rusttijden en de aanwezigheidsdiensten, zijn met ingang van 1 augustus 2004 volledig van toepassing op arts-assistenten. De richtlijn laat toe dat lidstaten die bijzondere moeilijkheden ondervinden bij de organisatie en de levering van gezondheidszorg, nog een laatste maal één jaar extra, tot en met 31 juli 2012, de tijd mogen nemen en de maximale arbeidstijd voor arts-assistenten mogen verlengen tot 52 uur per week. Na die datum is alleen een arbeidstijd van gemiddeld 48 uur per week toegestaan.

In haar adviezen verzoekt de Commissie de drie lidstaten zich te blijven inzetten voor volledige naleving van de 48-urige werkweek voor alle arts-assistenten per 1 augustus 2011 en voor een beter overleg tussen de werkgevers in de gezondheidszorg en de vertegenwoordigers van de artsen om dit te bewerkstelligen.

Voor meer informatie:

Meer informatie over arbeidsomstandigheden en de arbeidstijdenrichtlijnhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina