Afdeling a nr. 34 AanDovnload 9.73 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte9.73 Kb.


GEMEENTE HEERLEN Heerlen, 25 januari 2002

Gemeenteblad

Afdeling A

Nr. 34 Aan


de Raad
Onderwerp:

ingekomen stukken
 1. Van Vereniging bewonersbelangen centrum Zuid d.d. 1-12-2001 inzake nachtopvang verslaafden in het politiebureau aan de Burg Gijzelslaan.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissies AZ en W gehoord)

 2. Van de gezamelijke vertegenwoordigers van de omliggende wijken en scholen d.d.
  2-12-2001 inzake verslaafdenopvang in het politiebureau aan de Burg Gijzelslaan.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissies AZ en W gehoord)

 3. Van CAD Limburg d.d. 6-12-2001 inzake bezuinigingen op de verslaafdenzorg.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissies AZ en W gehoord)

 4. Van bewoners van de Caumermolenweg d.d. 8-12-2001 inzake bezwaar tegen de herinrichting Aambos/caumerbeekdal.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissie OWSR gehoord)

 5. Van de Fietsersbond d.d. 10-12-2001 inzake de actie Stop gevaarlijke vrachtwagens in uw gemeente.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening)

 6. Van fluit en tamboerskorps Panta Rei d.d. 10-12-2001 inzake terugvordering subsidiegelden fluit en tamboerskorps Juliana’27.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissie W gehoord)

 7. Van de provincie Noord-Brabant d.d. 13-12-2001 inzake Bestuursacademie Zuid Nederland.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissie P gehoord)

 8. Van de raadsleden van der Dussen, van Nuys, Portiek en de Wit-Romans d.d.
  13-12-2001 inzake initiatiefvoorstel “van dauwtrappen tot sterrenkijken”.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissie W gehoord)

 9. Van G Geerts d.d. 7-1-2002 inzake overlast van drempels aan de Ganzeweide te Heerlen.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de comissie OWSR gehoord)

 10. Van de Katholieke Bond voor Ouderen afd. Heerlen Noord d.d. 8-1-2002 inzake sluiting supermarkt in Heksenberg.
  (naar burgemeester en wethouders ter afdoening, de commissie GSB gehoord)

Wij stellen u voor omtrent onderstaande ingekomen stukken te beschikken zoals bij elk der punten tussen haakjes staat aangegeven.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

drs. A.B. Sakkers
de secretaris,

drs. M.C. van Helden


Raad 5 februari 2002.
Stukken ter kennisneming ingevolge artikel 18, lid 2 van het reglement van orde voor de raadsvergaderingen.
1. Van Groen Links heerlen inzake toepassing duurzame energiebronnen.
(met antwoordschrijven d.d. 16-11-2001)

2. Van Partij Nieuw Limburg inzake meting bestuurskracht gemeenten in Limburg.


(ter kennisname)

3. Van Politie Limburg Zuid inzake jaarplan en begroting 2002.


(ter kennisname)

4. Van Leefbaar Heerlen inzake Reisnet.


(met antwoordschrijven d.d. 20-12-2001)

5. Van Ouderen partij Heerlen inzake gsm toestellen voor scootmobielgebruikers.


(met antwoordschrijven d.d. 20-12-2001)

6. Van de Socialistische Partij Heerlen inzake Reisnet.


(met antwoordschrijven d.d. 20-12-2001)

7. Van C.R. van de kerchove inzake verkeerssituatie dr. Martin Luther Kinglaan.


(met antwoordschrijven d.d. 29-11-2001)

 1. Van de bewoners van de Molenberglaan inzake verkeersoverlast Molenberglaan.

(met antwoordschrijven d.d. 21-12-2001)

9. Van de Socialitische Partij Heerlen inzake gemeentelijke bijdrage aan het centrummanagement.


(met antwoordschrijven)

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina