Afdeling Land- en TuinbouwvormingDovnload 223.74 Kb.
Pagina1/7
Datum22.07.2016
Grootte223.74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Bedrijfsontwikkelingsplan

Afdeling Land- en Tuinbouwvorming Leuvenseplein 4, 1000 Brussel

02/553 63 56land-tuinbouwvorming@vlaanderen.be
Vollegrondsgroenten

INHOUD


Inleiding 3

1. Huidig bedrijf 4

2. Motivatie voor de omschakeling 5

3. Beeld van het toekomstige bedrijf 6

4. Potenties van het bedrijf en de bedrijfsleider 7

5. Vruchtwisseling 7

6. Opbouw van de rotatie 9

7. Specifieke teeltzorgen 11

7.1. Wintergranen, tarwe, triticale, gerst 11

7.2. Rode klaver als groenbemester 12

7.3. Prei 12

7.4. Wortelen voor de industrie 13

7.5. Aardappelen 14

7.6. Bloemkool 15

8. Bemesting 17

9. Arbeidsbehoefte 19

10. Economische doorrekening 21

11. De omschakelingsperiode 23

12. Afzet 24

Slotbeschouwing 24
Inleiding


Omschakeling van een landbouwbedrijf van de gangbare landbouwmethode naar de biologische landbouwmethode vraagt een duidelijke koerswijziging van het bedrijf en van de bedrijfsleider. Het teeltplan zal goed aangepast moeten zijn om de gewasbescherming, onkruidbestrijding, bemesting en de arbeidsorganisatie werkbaar te maken en aldus zullen tal van praktische zaken ook veranderen.

Zo zal het onwaarschijnlijk zijn dat uw huidige plantgoedleverancier biologische planten kan leveren, is het mogelijk dat uw zaadhandelaar geen niet-ontsmet kan leveren of dat u het veel vroeger zult moeten bestellen en moet er gedacht worden aan een overstap van afzetkanaal om de meerwaarde van uw biologische producten vergoed te zien. Deze koerswijziging is niet steeds vanzelfsprekend te realiseren, vandaar dat we u met dit omschakelingsplan op weg zetten om u in te leven in de biologische achtergronden en intenties en de door u geplande omschakeling. Zoals u wenst, bespreken wij in dit plan de groenteteelt op uw bedrijf.


We nemen uw gangbaar bedrijf als uitgangspunt en kijken even hoe dit tot stand kwam om vervolgens te komen bij de beslissing om biologisch te gaan boeren. De motivatie hiervoor is heel belangrijk en zal een belangrijk aandeel hebben in al dan niet slagen van uw biologische bedrijfsvoering. Binnen de biologische landbouwmethode zijn er tal van varianten mogelijk inzake bedrijfsvoering. Het is ons inziens heel belangrijk dat de bedrijfsvoering nauw aanleunt bij de persoonlijkheid van de bedrijfsleider. Daarom maken we een schets van de biologische bedrijfsvoering die u voor ogen had en houden we daarmee rekening bij de uitwerking van uw toekomstig biologische landbouwbedrijf, dat op die manier sterke persoonlijke accenten kan dragen die u in staat moeten stellen een aangename bedrijfsuitbating te voeren. Alle deelaspecten van het bedrijf komen aan bod in het deel over de concrete omschakeling : hier wordt een beeld geschetst van waar het naar toe kan en hoe dat deze omschakeling kan verlopen. Hierbij wordt steeds getracht rekening te houden met de verschillende invalshoeken : landbouwkundige implicaties van de biologische landbouwmethode, de wetgeving, het bedrijf en de persoonlijkheid van de bedrijfsvoerder(s).


1. Huidig bedrijf

- Historiek


12 jaar intensieve vollegrondsgroentenuitbating, met een opgebouwd machinepark voor alle bodembewerkingen, kunstmesttoediening, chemische behandelingen (sproeier) en voor de oogst en het marktklaar maken van prei en bloemkool.

- Oppervlakte en percelen


Totale oppervlakte : 20 ha, leem

Huiskavel : één blok van 20 ha

Bij het erf staat een plastic serre waarin preiplanten gekweekt worden, de vroegste plantingen worden aangekocht.

- Teeltrotatie


5 ha granen

5 ha prei

5 ha bloemkool

5 ha groenten voor industrie (sluitkool, erwten en wortelen, afhankelijk van jaar tot jaar)


- Afzet


Het graan wordt van het veld af verkocht, het stro wordt geperst in grote balen en vertrekt van het veld weg.

De prei en bloemkool worden op het bedrijf marktklaar gemaakt en geleverd aan de veiling.

De sluitkool, erwten en wortelen gaan naar de industrie, van het veld weg.

- Arbeidsinvulling


2 VAK (de bedrijfsleider en leidster), op piekmomenten (bvb. het planten, oogst van bloemkool) aangevuld met enkele losse arbeidskrachten, afhankelijk van de werkhoeveelheid.

2. Motivatie voor de omschakeling


Zowel van de markt als van de maatschappelijke omgeving ervaart u steeds minder appreciatie voor uw werk op uw bedrijf en dit weegt zwaar door op uw arbeidsvreugde. Door om te schakelen naar de biologische landbouwmethode wenst u appreciatie te krijgen voor de kwaliteit van uw product en van de wijze waarop u die produceert.

Door om te schakelen wilt u ook meer grip krijgen op het gebeuren rond uw bedrijf : zelf inspelen op de markt in plaats van door de markt gedicteerd worden. Tevens wilt u met deze stap zelf het initiatief nemen om bepaalde ecologische maatstaven te bereiken, vooraleer die u van hogerhand worden opgelegd.


3. Beeld van het toekomstige bedrijf

- Teeltplan


Dit wenst u liefst zo weinig mogelijk te wijzigen. Om het teeltplan uit te breiden denkt u aan vruchten die naar afzet niet te intensief zijn en geen extra investeringen vergen.

U wenst geleidelijk in de biologische teelt te stappen.


- Bemesting


Dierlijke mest, eventueel aangevuld met organische handelsmeststoffen

- Teeltzorg


Mechanische onkruidbestrijding, de gewasbescherming baart u zorgen.

- Arbeid


Speelt niet zo'n grote rol, zolang de extra arbeid op een fatsoenlijke manier kan verloond worden.

- Afzet


Afzet via groothandel, geen detailhandel of thuisverkoop. Prei en bloemkool vertrekken marktklaar, war erbij komt liefst bulk de deur uit.

- Bedrijfseconomie


Het inkomen moet minstens gelijk blijven, eventuele (beperkte!) investeringen meegerekend.


  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina