Afdeling Veterinaire zaken en levensmiddelenrechtDovnload 53.44 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte53.44 Kb.Afdeling Veterinaire zaken en levensmiddelenrecht

Importen van visserijproducten uit derde landen in de Europese Unie


In dit informatieblad wordt geregeld verwezen naar Europese regelgeving, die te vinden is in het Publicatieblad (Pb) van de EU. Het Pb is te vinden via de website Eur-lex.

http://www.eur-lex.europa.eu.


Import is uitsluitend mogelijk vanuit landen die voorkomen op door de Europese Unie vastgestelde lijsten die zijn gepubliceerd als bijlage bij Beschikking 2006/766 van de Europese Commissie (Pb L 320 van 18/11/2006, pag 53), of in de overgangsmaatregelen in bijlage I en II bij Verordening (EG 2076/2005, opnieuw vastgesteld bij Verordening 1666/2006 (Pb L 320 van 18/11/2006, pag 47) of uit EER landen die de EU gezondheidsregelgeving hebben overgenomen.
In de volgende uiteenzetting is gepoogd de verschillende situaties die zich kunnen voordoen zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten.
Het eerste onderscheid dat gemaakt kan worden is:

  1. invoer van visserijproducten;

  2. invoer van (producten van) tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen.


A. Visserijproducten

Geregeld in o.a. in art. 11¹ van Verordening 854/2004 van de Raad en in Verordening 2076/2005 van de Commissie.


Er zijn vier groepen landen: - EER-landen;

- volledig geharmoniseerde landen (Annex II) - landen in een overgangssituatie

- niet geharmoniseerde landen.
EER-landen

Naast de landen van de Europese Unie zijn EER(Europese Economische Ruimte)-landen IJsland# en Noorwegen#. De EER-landen hebben de EU regelgeving geheel overgenomen. Importen uit IJsland # en Noorwegen # worden beschouwd als intraverkeer tussen de lidstaten van de EU. Dit betekent dat vanaf 1/1/1999 geen gezondheidscertificaten meer nodig zijn. Alleen erkende bedrijven in die landen mogen visserijproducten vervaardigen en in de handel brengen. Voor het overige gelden dezelfde eisen als in de EU, zo moet het erkenningsnummer van het producerende bedrijf op de verpakking staan, evenals de naam van het land(voluit). Naast de EER landen wordt de handel in visserijproducten en tweekleppige weekdieren vanuit de Faeröer# ook beschouwd als intra verkeer, ingaande 15 oktober 2001.[Pb L. 221 dd 17/8/2001]

Vanuit Noorwegen en de Faeröer mag geen levende of ongestripte zalm worden ingevoerd, behalve vanuit een klein aantal met name in een Beschikking van de Commissie genoemde bedrijven in Noorwegen. De reden is het risico van het overbrengen van besmettelijke zalmziekten .
Volledig toegelaten landen

Deze landen komen voor in een lijst die is opgenomen in bijlage II van beschikking 2006/766 (Pb L 320) van de Commissie. Uit deze landen mogen visserijproducten – in welke vorm ook- worden ingevoerd. Beschikking 2006/766 is gewijzigd bij beschikking 2008/156 (Pb L 50)


Elk in deze lijst voorkomend land stelt zelf een lijst bedrijven op die voldoen aan de vereisten van Verordening 853/2004 van de Raad. Deze lijsten worden opgestuurd naar de Europese Commissie en de Commissie kent op basis van art. 11 van Verordening 854/2004 een procedure voor het publiceren van deze lijsten en het wijzigen daarvan op verzoek van het betrokken derde land. De procedure tot wijziging duurt in totaal 30 werkdagen nadat een voorstel van het derde land door de Commissiediensten naar de lidstaten is gezonden.

I Volledig toegelaten landen zijn

Albanië #  ! 2)

Algerije


Antigua/Barbuda 1)

Argentinië #

Armenië 6)

Australië #

Bahama’s

Bangladesh # §

Belize #

Bosnië-Herzegowina#

Brazilië #

Canada #


Chili #

China  # ! §

Colombia #

Costa Rica #

Cuba #

Egypte


Ecuador #

El Salvador

Falkland eilanden

Filippijnen #

Frans PolynesiëGabon 8)

Gambia #


Ghana

Grenada


Groenland

Gyana


Guatemala #

Guinee Conakry 3)5)

Honduras #

Hong Kong #

India #

Indonesië # ?

Iran #

IvoorkustJamaica #

Japan #


Jemen

Kazachstan

Kaapverdië

Kenya


Kroatië #

Madagaskar #

Malediven


Maleisië # ! 4) 9)

Marokko #

Mauretanië

Mauritius #

Mayotte #

Mexico #


Montenegro

Mozambique #

Namibië

Nederlandse Antillen

Nicaragua #

Nw Caledonië #

Nieuw Zeeland #

Nigeria


Oeganda

Oekraïne #

Oman ( # )

Papoea Nw Guinea

Pakistan 4)

Panama #


Peru #

Rusland


Saoedi Arabië #

Saint Pierre et Miquelon

Senegal


Servië # * 7)

Seychellen #

Singapore #

Suriname #

Sri Lanka #

Taiwan #


Tanzania #

Thailand #

Tunesië #

Turkije #

Uruguay #

USA #


Venezuela #

Verenigde Arabische Emiraten #

Vietnam #

Wit Rusland #

Zimbabwe #

Zuid-Afrika

Zuid-Korea #

Zwitserland #

Voetnoten volgend blad

# = zie noot aquacultuurproducten (# update L 38, 13-02-2008) ! = invoerverbod levend product in water

§ = beperkingen (onderzoekplicht op residuen diergeneesmiddelen) * = behalve Kosovo

1)= Uitsluitend invoer van levende schaaldieren toegestaan ? = onderzoekverplichtingen zware metalen voor wildvangst

2)= Onderzoekverplichting op Histamine( 2007 L 260) 3)= alleen vis die geen andere bereiding of verwerking heeft ondergaan dan ontkoppen,strippen, koelen of invriezen. 4) geen erkende bedrijven, dus geen import mogelijk 5)=Importverbod 6)= alleen levende of wamtebehandelde en ingevroren in het wild gevangen rivierkreeften. 7) Alleen hele zeevis uit wildvang. 8) Onderzoekplicht op zware metalen en sulfieten 9) importverbod voor levende kweekvis


Op de verpakking van de producten (en eventueel op de omverpakking) moet zijn vermeld: de soort product, het gewicht, evt. de aanduiding "diepvries" het land van fabricage van de producten, het erkenningsnummer of registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst. NB voor verse of bevroren basisvissoorten waarvoor een referentieprijs van toepassing is gelden aanvullende etiketteringseisen (Vo. 2406/96)

In de buitengrensinspectieposten vindt een (eventueel gereduceerde) controle plaats op de volgende punten: Documenten, Overeenstemming en Materieel (DOM controle).

De visserijproducten moeten vergezeld zijn van een gezondheidscertificaat waarvan het model is vastgesteld in bijlage II van Verordening 2074/2005 (PbL 338) en Verordening 1664/2006 van 6/11/2006 (Pb L320) Voor importen uit Nieuw Zeeland, Canada, Groenland en de USA geldt een ander certificaat Voor de USA komt er een nieuwe gecombineerde tekst, voor de drie andere landen moet een apart nieuw diergezondheidscertificaat worden meegeleverd bij import van kweekvis.

Indien alle formaliteiten in orde zijn levert import uit deze landen geen of nauwelijks problemen op. De lijsten van bedrijven zijn te vinden op een Internetpagina van de Europese Commissie:

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_en.htm.


Landen in een overgangsregime

Dit zijn landen waarvan de bevoegde autoriteiten aan de Europese Commissie garanties hebben gegeven die tenminste gelijkwaardig zijn aan die welke zijn vastgesteld in de EU verordeningen 853/2004 en 854/2004 en de uitvoeringsverordeningen daarvan. Een en ander is in afwachting van definitieve harmonisatie en dus overbrenging naar bovenstaande lijst. Deze overgangsituatie bestaat nog omdat de Commissie nog onvoldoende gelegenheid heeft gehad alle landen ter wereld te bezoeken en te inspecteren.


De lidstaten van de EG mogen invoer uit deze landen toestaan. De invoerprocedure is feitelijk hetzelfde als bij volledig geharmoniseerde landen. Voor deze landen zijn nog geen lijsten van erkende bedrijven door de Europese Commissie gepubliceerd. Op verpakking (en evt. omverpakking) moeten altijd wel de soort product, het land van herkomst en het (lokale) erkenningsnummer of registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn vermeld zijn.(NB voor basisvissoorten waarvoor een referentieprijs is ingesteld gelden aanvullende etiketteringseisen). Lidstaten mogen op bilaterale basis met het betrokken derde land import toestaan, maar zijn hier niet toe verplicht. In principe is intra-verkeer van visserijproducten uit deze landen alleen toegestaan indien de ontvangende lidstaat zelf de import uit het betreffende derde land heeft toegestaan. Bij lijst II landen is het uitsluitend toegestaan de producten in de handel te brengen op de binnenlandse markt van de invoerende lidstaat of lidstaten die de invoer toestaat/toestaan.

Lidstaten van de EU hebben ook de mogelijkheid in bilaterale onderhandelingen met deze landen lijsten van erkende bedrijven in die landen op te stellen. Dit kan betekenen dat de lijsten met erkende bedrijven niet in iedere lidstaat van de EG hetzelfde behoeven te zijn. Importen vanuit een bepaald bedrijf in een overgangsland, die in bijvoorbeeld Nederland worden geaccepteerd, kunnen daarom wel eens geweigerd worden in een andere lidstaat van de EG. Nederland accepteert voorlopig vis uit al deze landen.


Op grond van de overgangsbepalingen bij de invoering van het gehele hygiënepakket in Verordening (EG) 2076/2005, L.338 zijn de bepalingen in art. 6, lid 1 van Verordening 853/2004 tot 31 december 2009 nog niet van toepassing op dergelijke landen. Invoer uit deze landen wordt beheerst door de nationale wetgeving.
De tekst van het gezondheidscertificaat is gelijk aan de tekst van het algemene certificaat voor visserijproducten in de (oude)overgangssituatie. Dit certificaat is dus anders dan het bovengenoemde. De tekst van dit certificaat is vastgesteld in beschikking 95/328 . Indien aquacultuurdieren of producten worden ingevoerd, moet naast het gezondheidscertificaat ook een diergezondheidscertificaat worden ingediend volgens een model van Verordeningen 2074/2005-1664/2006. Vanaf 31/10/2007 geldt uitsluitend dat certificaat en vervalt de tekst uit 95/328.

Zendingen uit deze landen komen niet in aanmerking voor de "verminderde importcontrole", de volledige DOM-controle wordt uitgevoerd.
II landen die in een overgangsituatie zijn

Angola

Azerbeidzjan 1)

Benin 3)

EritreaIsrael #

Myanmar (Birma) 4)

Republiek Congo 2)


Salomons eilanden

St. Helena

Togo 3)


# = Zie noot

aquacultuurproducten


Noten:

1) Uitsluitend invoer van kaviaar is toegestaan

2) uitsluitend voor invoer van visserijproducten die op zee gevangen, bevroren en van een eind- verpakking voorzien zijn.

3) Dit land heeft voorlopig de export opgeschort (wegens slechte hygiëne)

4) Beperkende bepaling voor garnalen (aanhouding en laboratoriumcontrole)[2002/249,L84]

NB niet alle lidstaten van de EU accepteren visserijproducten uit deze landen


Niet genoemde landen ( die dus niet voorkomen op bovenstaande lijsten)
Uit niet op enige lijst opgenomen landen mogen geen visserijproducten worden ingevoerd in de EU.
Voetnoten Algemeen

Invoer van (producten van) steur, zoals kaviaar, maar ook paling, of andere beschermde diersoorten in de EU is alleen toegestaan als een CITES certificaat is afgegeven door het exporterende land. Ook voor wederuitvoer buiten de EU is een CITES certificaat nodig. Informatie over CITES: het LNV loket 0800-2233322. Zie ook: www.minlnv.nl/CITES.

Invoer van Blauwvintonijn, Grootoogtonijn en Zwaardvis is ook aan beperkingen onderhevig.(Verordening 1984/2003/EG [L.295 van 13-11-2003])

# Invoer van aquacultuurproducten (zowel kweekvis als gekweekte andere waterdieren) is alleen toegestaan uit landen die voorkomen op een lijst van landen die een voldoende monitoring van residuen van diergeneesmiddelen hebben opgezet en hierover aan de Europese Commissie rapporteren.

(Beschikking 2004/432/EG[L.189]) De landen waarvan de residubewakingsplannen (voorlopig)zijn goedgekeurd, zijn in de lijsten I en II van landen op dit informatieblad aangegeven met het teken: #

Bij de invoer van aquacultuurproducten moet een aparte diergezondheidsverklaring op het certificaat zijn opgenomen, in punt II.2. Bedrijven die exporteren moeten zijn erkend voor de verwerking van aquacultuurproducten. Op de internetlijst van erkende bedrijven is dit aangegeven met PPa.
Verwerking van ongestripte (levende) ingevoerde aquacultuurproducten mag alleen geschieden in invoercentra waarvoor een aparte erkenning is afgegeven door de VWA. Dit soort centra bestaat nog niet in Nederland.
B. Tweekleppige weekdieren, Mariene buikpotigen, stekelhuidigen en manteldieren en -producten
Ook hier is weer sprake van verschillende groepen landen.

De invoer van (levende) tweekleppige weekdieren is apart geregeld in Verordening 854/2004 en Beschikking 2006/766.


De hoofdregel is dat voor menselijke consumptie bestemde tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (verder te noemen tweekleppigen) ongeacht in welke vorm, alleen mogen worden ingevoerd uit derde landen die voorkomen op de lijst van bijlage I van beschikking 2006/76.
Een uitzondering op de beschikking is dat de bepalingen van de beschikking niet van toepassing zijn op adductoren (sluitspieren) van andere "pectinidae" dan die van de aquacultuur, dus afkomstig uit 'wildvang', die volledig gescheiden zijn van de ingewanden en de geslachtsklieren. Invoer daarvan is toegestaan, doch slechts uit voor visserijproducten (voorlopig)geharmoniseerde landen.
EER-landen

De situatie van het EER-verdrag is volledig van toepassing. Zie hiervoor de visserijproducten. Het betreft hier IJsland # , Noorwegen # en de Faeröer #.


Volledig toegelaten landen

Deze landen zijn opgenomen in de lijst van bijlage I van Beschikking 2006/766. Lijsten van bedrijven worden ook hier opgesteld door het betrokken derde land en op internet gepubliceerd door de Commissie. Op de verpakking en bij onverpakte producten op de begeleidende documenten moet zijn vermeld: het land van oorsprong en het erkenningsnummer van verzender (bedrijf). Ook voor Tweekleppige weekdieren (in dit geval zowel voor levende als voor verwerkte dieren) is in Verordeningen 2074/2005 en 1664/2006 in bijlage II de tekst voor een gezondheidscertificaat vastgesteld. Voor importen uit Nieuw Zeeland geldt ook weer een ander certificaat.

De controle is weer de DOM-controle. Vanuit deze landen is de invoer van zowel levende tweekleppigen als verwerkte tweekleppigen toegestaan tenzij anders is aangegeven.


I Volledig toegelaten landen voor de invoer van levende tweekleppige weekdieren zijn

Australië #

Marokko # 2)

Chili # 1)

Jamaica(alleen mariene buikpotigen) #

Japan # 1)

Nieuw Zeeland #Thailand # 1)

Tunesië # *

Turkije #

Peru # 1) 3)

Zuid Korea # 1)

Uruguay #Vietnam # 1)


1) Alleen ingevroren of verwerkte tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen.

2) Speciale certificaateisen voor de soort Acanthocardia tuberculatum,zie Vo 2074/2005 PB L 338 + analyse PSP

3) alleen import van verwerkte st Jacobsschelp uit aquacultuur en verhitte producten toegestaan (Beschikking 2008/866. Pb L307.

Bedrijvenlijsten staan op de site van de EU gepubliceerd onder het hoofd “Live Bivalve Moluscs”

Indien alle formaliteiten in orde zijn leveren deze landen geen of nauwelijks problemen op.
Landen in een overgangssituatie

Dit zijn derde landen waaruit de invoer voorlopig is toegelaten, omdat deze landen voldoende garanties hebben geboden ten aanzien van de eigen normen en controlesystemen, die gelijkwaardig moeten zijn aan de in de EU geldende voorschriften. De situatie is vergelijkbaar met die bij visserijproducten en de overgangssituatie is ook vastgelegd in Verordening 1666/2006 (Pb L320). De lidstaten van de EU mogen invoer uit deze landen toestaan. Het gezondheidscertificaat is het al bestaande certificaat dat is vastgesteld in Beschikking 96/333. Ook hier geldt de al bovengenoemde verplichting van indiening van een extra diergezondheidscertificaat uit Verordeningen 2074/2005 en 164/2006 in het geval van invoer van dieren of producten uit de aquacultuur. Ook hier zal een certificaat conform 2074/2005 voldoende zijn en na 31 oktober 2007 zal dit als enige certificaat verplicht zijn. Ook hier geldt nu nog een afwijking voor de USA, Canada en Groenland.

Net als bij visserijproducten is de uitzondering vastgelegd in Verordening 2076/2005 van de Commissie. Lidstaten mogen zelf beslissen of en hoe zij producten uit onderstaande landen willen toelaten. Afzet mag alleen op de binnenlandse markt van de invoerende lidstaat of lidstaten die de invoer toestaat/toestaan.


II Op de overgangslijst zijn opgenomen de volgende landen

Canada #

USA


# = zie noot aquacultuur

GroenlandUit andere landen dan bovengenoemde mogen geen (producten van) "tweekleppigen" worden ingevoerd.Algemene noot ten aanzien van weekdieren

Voor tweekleppige weekdieren uit aquacultuur moet op het certificaat een aparte gezondheidsverklaring zijn opgenomen. Zijn de levende, maar ook niet levensvatbare, tweekleppige weekdieren bestemd voor verwerking en menselijke consumptie, dan dienen de dieren rechtstreeks te worden verzonden naar een speciaal invoercentrum dat daarvoor een aparte erkenning heeft gekregen van de VWA. Een dergelijk centrum bestaat overigens nog niet in Nederland. Invoer is in Nederland dus niet toegelaten


Algemene informatie diverse producten

Ten aanzien van de import van andere veterinaire producten die soms in relatie met visserijproducten worden verhandeld bestaan ook beperkende bepalingen, neergelegd in Beschikking 94/278/EG (L.120) en 97/752/EG(L.305). Voor de volledigheid worden deze hier weergegeven.


Siervis

Hoewel het Productschap Vis niet is ingesteld voor sier- en aquariumvis, geven wij hier voor de volledigheid toch even weer de vindplaats waar voor voorwaarden en de tekst van de gezondheidscertificaten voor de import van siervis de regels zijn vermeld. Deze regels gelden zowel voor koudwater siervis als voor tropische siervis.

Het betreft beschikking 2006/656/EG van de Commissie van 20 september 2006. te vinden op pagina 71 van Publicatieblad L 271 van 30.09.2006, gewijzigd in beschikking 2007/592, Pb L 224 van 29.8.2007.
Vismeel mag uitsluitend worden ingevoerd uit:

De EER-landen, de landen die genoemd zijn in Beschikking 2006/766 en Verordening 166/2006 (vis) en uit Puerto Rico.[98/597](L.286).


Kikkerbillen voor menselijke consumptie mogen uitsluitend worden ingevoerd uit:

De landen die genoemd zijn in de bijlagen van Beschikking 2006/76 en Verordening 1666/2006 en uit

Macedonië, [ 2003/812 dd 17-11-2003, L. 305]

Voor de invoer van kikkerbillen en slakken bestaat een speciaal gezondheidscertificaat.

[Bijlage II, van Verordening (EG) 1664/2006 van 6-11-2006, Pb L.320, pag. 17]
(Land)slakken voor menselijke consumptie mogen uitsluitend worden ingevoerd uit

de landen die genoemd zijn in de lijsten van landen waarvandaan visserijproducten mogen worden ingevoerd en uit:

Moldavië, Macedonië, Syrië, [2003/812, L.305]

[Met certificaat van bijlage II bij verordening 1664/2006]


Om snel up to date informatie te verkrijgen of import uit een bepaald land mogelijk is, kunt de website van de VWA raadplegen. Per land staan ook eventuele bijzondere voorwaarden en/of onderzoeken opgenomen. http://www.vwa.nl. De betrokken informatie is te vinden onder “wet- en regelgeving”, IVO.. Een enkele maal bevat deze site wel eens onvokomenheden, informatie moet dus wel worden gecontroleerd.
Deze uiteenzetting is opgesteld op basis van de laatste bij ons bekende gegevens. De tekst wordt geregeld aangepast aan de laatst bekende stand van zaken. Het is af te raden deze uiteenzetting te lang op papier te bewaren omdat vrij geregeld wijzigingen optreden. Het Productschap Vis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of volledigheid.
(Aangevuld/gecorrigeerd: 05-05-2009)De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina