Afdrukdatum: 2008/06/16Dovnload 52.9 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte52.9 Kb.Release Notes

Afdrukdatum:

2008/06/16

Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in Hi-Ant aan de betreffende versie. Deze tekst is geenszins bedoeld als document naar de eindgebruiker, maar wel voor de IT verantwoordelijken van de uitzendbedrijven die met Hi-Ant werken. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Prato in eender welke vorm verder gedistribueerd of reproduceerd worden. Deze teksten kunnen ook informatie bevatten van funktionaliteiten die niet van toepassing zijn op uw uitzendbedrijf en/of die enkel na bestelling geactiveerd worden. Het feit dat het uitzendbedrijf een onderhoudscontract en/of huurlicentie heeft lopen, impliceert geenszins het recht op de beschreven funktionaliteiten in dit document.

1.V4.1301.1.Oplossing probleem “als loonberekening-scherm verlaten en erna er terug in gaan, dan runtime error” (EO)

Probleem had te maken door feit dat in frmLoonBer de funktie SetParam wordt aangeroepen, waarbij op het eind bij het opnieuw inladen van de parameters in geheugen de ActiveConnection van de recordset niet wordt verbroken.

De funktie SetParam is aangepast: ingeval van executable Hiant, wordt via de SetParam op het eind wel de ActiveConnection van de recordset verbroken.

1.2.Oplossing probleem “bij inlezen mails in Hiant en bijgevolg ook aanmaak van een opvolging, werd het onderwerp van de mail niet in de opvolging gestoken” (EO)

Bij inlezen van mails in Hiant (en er bijgevolg ook een opvolging wordt aangemaakt) werd het onderwerp van de mail niet in de opvolging gestoken.


De programmatie is nu aangepast zodat bij de omschrijving van de opvolging nu verschijnt: het onderwerp van de mail, 2 enters en dan de inhoud van de mail.

1.3.Aanpassing: in overzicht poolmanagement verschijnt nu ook de status van de kandidaat/uzk (EO)

Aanpassing programmatie: in het overzicht poolmanagement verschijnt nu ook de status van de kandidaat/uzk.


1.4.Aanpassing: bij de aanmaak van een contract vanuit een bestelling kunnen enkel maar “zichtbare” uzk-fiches meer gebruikt worden (EO)

Men kon tot nu toe ook “niet zichtbare uzk-fiches” gebruiken voor de aanmaak van een contract vanuit een bestelling.

De programmatie is nu aangepast zodat enkel maar “zichtbare uzk-fiches” gebruikt kunnen worden.

1.5.Aanpassing Word-faktuurafdruk, type “printfactuurbik” (probleem bij Zstaffing): 2 verschillende personen met identiek dezelfde naam werkten bij dezelfde klant; bij faktuurafdruk kwamen de gegevens niet apart voor(EO)

Bij de Word-faktuurafdruk, type “printfactuurbik”, kwam volgende probleem voor: 2 verschillende personen met identiek dezelfde naam werkten bij dezelfde klant

 de gegevens kwamen gegroepeerd (niet apart) voor bij de faktuurafdruk
Programmatie is aangepast, zodat de gegevens apart voorkomen.

1.6.Fout bij overhevelen contracten studenten lage RSZ van voorlaatste week voor vakantiemaanden naar laatste week voor vakantiemaanden (EO)

Er zat een fout in de programmatie bij het overhevelen van contracten van studenten lage RSZ van de voorlaatste week voor de vakantiemaanden naar de laatste week voor de vakantiemaanden.

De einddatum van het overgehevelde contract werd op 31/8 gezet i.p.v. op 30/6.

De programmatie is aangepast.1.7.Programmatie aangepast: bij het wijzigen van een extralegaal voordeel binnen een bestelling, wordt bij het wijzigen van de “detail – vrije tekst” de vroegere waarde getoond (EO)

Het probleem was als volgt:

Indien men een extralegaal voordeel (met bijbehorende tekst) wou wijzigen, werd bij het ingeven van de “detail – vrije tekst” de vroegere waarde hiervan niet getoond.
De programmatie is aangepast, zodat de vroegere waarde wel wordt getoond.

1.8.Menu’s “verwijder dubbele facturatieformules” en “verwijder dubbele loonformules” ingebouwd in Hiant (EO)

Binnen het contractenlijstscherm zijn menu’s “verwijder dubbele facturatieformules” en “verwijder dubbele loonformules” ingebouwd als submenu’s van menu “Programmeur/Andere”.


Zowel voor de facturatieformules als loonformules worden alle huidig geldige opgehaald

waarbij de cdkey niet begrepen is in ('ALG','PC','PCSUB','CAT', 'WN').


Dubbels van facturatieformules worden verwijderd als:

- de cdkey gelijk is

- de keywaarde gelijk is

- de looncode gelijk is

- de cdeenheid gelijk is

- de afdelingid, standaard 0 genomen, gelijk is

- de kostenplaatsid, standaard 0 genomen, gelijk is

- de ploegcode, 0 genomen als niet ingevuld of leeg ingevuld, gelijk is

- de RSZcategorie, standaard ALG genomen, gelijk is

- de waarde gelijk is

Dubbels van de loonformules worden verwijderd als:

- de cdkey gelijk is

- de keywaarde gelijk is

- de looncode gelijk is

- de cdeenheid gelijk is

- het volgnummer, standaard 0 genomen, gelijk is

- de RSZcategorie, standaard ALG genomen, gelijk is

- de waarde gelijk is1.9.Bugfixes (TS)


 • Als men vanuit contractenlijstscherm overzicht dimona een contract annuleerde, kon het zijn dat bij het refreshen van de grid HiAnt bleef hangen om uiteindelijk een time-out te genereren. Aangepast in de code zodat de recordset niet als cursorclient wordt ge-opend.

 • Overhevelen van jobstudent contract over het jaar heen – de controle of contract ligt in de maanden juli augustus september ging fout : de controle van de datums gebeurde op het jaar van waar gekopieerd werd, en niet van het jaar van het nieuwe contract.

1.10.Bewaren van accornummer bij contactpersonen (TS)


Wanneer er geen accornummer werd ingevuld werd het veld opgevuld met nullen. Tijdens bewaren werd dit aanzien als een foutief nummer. Aanpassing is gebeurd zodat , indien de waarde 0 het veld leeggemaakt wordt, zodat er geen controle gebeurd. Ook is de melding aangepast, zodat dit niet verwijst naar een ongeldig banknummer, maar naar een ongeldig accornummer.

1.11.Mogelijkheid om omzet/kost kantoor op te slaan bij een contract (TS)


Via parameters kan men instellen of men een omzet/kost kantoor kan koppelen aan een contract. Er komt dan een nieuwe label en lookupbox tevoorschijn waarin men een actief kantoor kan selecteren waarop de omzet/kost van het contract moet worden gezet.
Parameters

"Scherm", "frmcontgeg", "GebruikOmzetKantoor", "0" • 0 : standaard niet zichtbaar

 • 1 : controls zichtbaar

"scherm", "frmcontgeg", "omzetkantoorzonderVCU", "0"

"Scherm", "frmcontgeg", "ControleOmzetKantoor", "0"

 • 0 : standaard niet verplicht in te vullen

 • 1 : altijd verplicht in te vullen

 • 2 : enkel verplicht in te vullen indien het kantoor dat aan het contract is gekoppeld een VCU kantoor is.


1.12.Import Callcenter excel file (Talent Planet) (TS)


Excel-files met een voorafbepaalde structuur komende van Call-centers kunnen in HiAnt geïmporteerd worden. De files bevatten gegevens over gecontacteerde personen mbt een bepaalde aanwerving/opdracht. Ook bevat deze excel de uitgevoerde acties op deze personen (gebeld + resultaat van telefoon , enz..).
Vanuit het shift+F2 scherm kan men een menu activeren (Acties – Importeer excel CallCenter) door de parameter "Scherm", "Frmwnlst", "ImportExcelCallCenter", "0" op 1 te plaatsen.
De Excel-files kunnen van meerdere Callcenters komen. Om de acties te kunnen registreren in de opvolging gekoppeld aan een kl-fiche, moet men de Callcenters als een kl-fiche aanmaken in HiAnt en voorzien van de optie CCT=X, waarbij X een uniek nummer is dat het callcenter aangeeft.
De procedure voor import van een Callcenter excel file gaat volgens volgende stappen :


 1. Er wordt naar de Callcenter-fiche gevraagd (kl-fiche met optie CCT=X). Indien er geen fiches zijn gevonden met deze optie, zal de import afgebroken worden

 2. Er wordt naar het onderwerp van de actie gevraagd. De onderwerpen worden onderhouden door het codeboek met cd_srt=’61’. Indien er geen onderwerpen gevonden wordt, zal de import afgebroken worden.

 3. Er wordt naar de excel-file van het Callcenter gevraagd. De kolomhoofdingen moeten de juiste volgorde hebben. Dit wordt gecontroleerd tijdens de import. Indien er afwijkingen zijn, zal de import afgebroken worden, en naar de gebruiker toe getoond wat de verschillen zijn.

Wanneer bovenstaande stappen goed verlopen zijn, zal HiAnt beginnen met de excel te importeren. Er wordt gecontroleerd of een bepaalde persoon reeds in HiAnt zit. Zo ja, worden de bestaande gegevens gecontroleerd, en eventuele wijzigingen aangebracht; zo nee wordt een nieuwe fiche aangemaakt.


Indien de geboortedatum is ingevuld, zal er gecontroleerd worden op naam, voornaam en geboortedatum om te bepalen of de persoon reeds in HiAnt zit. Bij ontbreken van de geboortedatum wordt enkel op naam en voornaam gecontroleerd.
De volgende gegevens worden geïmporteerd / gewijzigd :


 1. HiantID

 2. CC (bevat het callcenter nummer)

 3. Naam

 4. Voornaam

 5. Straat

 6. Huisnummer

 7. Busnummer

 8. Postnummer

 9. Gemeente

 10. Land (indien leeg wordt dit standaard België)

 11. Telefoon (indien belgische GSM automatisch naar wncom-tabel)

 12. Telefoon2 (indien belgische GSM automatisch naar wncom-tabel)

 13. Email (wordt automatisch toegevoegd aan wncom-tabel)

 14. Geslacht

 15. Geboortedatum

 16. Opleiding HiantId (bevat de eventuele koppeling naar wnopleidingen.id : indien ingevuld wordt deze opleiding aangepast met de gegevens uit de excel)

 17. Opleiding code (de opleidingcode in de excel wordt gezocht in het veld omschr_kort in cd_srt=’141’. Indien gevonden wordt deze code gebruikt bij het toevoegen van de opleiding. Indien niet gevonden wordt dit gelogd naar het logbestand dat op het einde van de import getoond wordt.)

 18. Hoogst behaald diploma : J/N

 19. Opleiding school (niveau-code van de opleiding. Deze wordt gezocht in het veld omschr_kort in cd_srt=’17’. Indien gevonden wordt deze code gebruikt bij het toevoegen van de opleiding. Indien niet gevonden wordt dit gelogd naar het logbestand dat op het einde van de import getoond wordt.)

 20. GB (gebist J/N)

 21. Contact datum (datum van contact -> wordt opgeslagen bij de opvolging)

 22. Contact uur (uur van contact -> wordt opgeslagen bij de opvolging)

 23. Contact commentaar (commentaar van het contact -> wordt opgeslagen bij de opvolging)

 24. Status code (bepaalt de status van de werknemer)

  1. "EG", "IC"  StatusID = 7 (in procedure)

  2. "NEG"  StatusID = 17 (prospect)

  3. "NMB"  StatusID = 10 (exit zelf)

  4. "OVL"  StatusID = 14 (overleden)

Verder worden volgende velden standaard ingevuld • Nationaliteit : B

 • Taal : nederlands

 • Indienst : datum import

 • Wijzigingsdatum : datum import

 • Burgerlijke staat : 1 (ongehuwd)

Wanneer de fiche reeds zou bestaan, zullen de eventuele wijzigingen van onderstaande velden gelogd worden in de tabel logtable met type=35 • Naam

 • Voornaam

 • Straat

 • Huisnr

 • Busnr

 • Postnr

 • Gemeente

 • Land

 • Telefoon 1

 • Telefoon 2

 • Status

 • Opleiding : indien opleiding met code en niveau bij de persoon niet gevonden is, wordt nieuwe aangemaakt, zo nee wordt bestaande aangepast)

Per import wordt er een opvolging aangemaakt volgens onderstaande gegevens  • Werknemer : De werknemer waarover het gaat in dit record

  • Contacttype : 2 Kandidaat

  • Opvolging type : 2 Gebeld

  • Ingever : leeg

  • Klant : de Callcenter (Klantnr)

  • Contactpersoon : leeg

  • Bestelling : leeg

  • Campange : Het onderwerp (type code 61) dat gekozen werd bij het opstarten van de import

  • Datum ingave : systeemdatum

  • Datum opvolging : contactdatum uit excel

  • Tijdstip : contact uur uit excel

  • Agehandeld : YES

  • Toegewezen : leeg

Afhankelijk van de status wordt er eventueel een tweede opvolging toegevoegd. Het opvolgingsdetailtypeid wordt bepaald door een parameter

"CallCenter", "opvolgingdetailtypeid", , "0"

Indien de code niet gevonden is in de parameter wordt er geen 2de opvolging aangemaakt.


Als STATUS in excel = EG (eerste gesprek)

  • Werknemer : De werknemer waarover het gaat in dit record

  • Contacttype : 2 Kandidaat

  • Opvolging type : 2 Gebeld

  • Opvolging detail type : Persoonlijk gesprek

  • Ingever : leeg

  • Klant : de Callcenter (Klantnr)

  • Contactpersoon : leeg

  • Bestelling : leeg

  • Campange : Het onderwerp (type code 61) dat gekozen werd bij het opstarten van de import

  • Datum ingave : systeemdatum

  • Datum opvolging : contactdatum uit excel

  • Tijdstip : contact uur uit excel

  • Agehandeld : NO

  • Toegewezen : leeg

Als STATUS in excel = IC (in call)

  • Werknemer : De werknemer waarover het gaat in dit record

  • Contacttype : 2 Kandidaat

  • Opvolging type : Gebeld

  • Opvolging detail type : Telefonisch contact

  • Ingever : leeg

  • Klant : de Callcenter (Klantnr)

  • Contactpersoon : leeg

  • Bestelling : leeg

  • Campange : Het onderwerp (type code 61) dat gekozen werd bij het opstarten van de import

  • Datum ingave : systeemdatum

  • Datum opvolging : contactdatum uit excel

  • Tijdstip : contact uur uit excel

  • Agehandeld : NO

  • Toegewezen : leeg

Als STATUS in excel = NMB (nooit meer bellen)

  • Werknemer : De werknemer waarover het gaat in dit record

  • Contacttype : 2 Kandidaat

  • Opvolging type : 2 Gebeld

  • Opvolging detail type : EXIT

  • Ingever : leeg

  • Klant : de Callcenter (Klantnr)

  • Contactpersoon : leeg

  • Bestelling : leeg

  • Campange : Het onderwerp (type code 61) dat gekozen werd bij het opstarten van de import

  • Datum ingave : systeemdatum

  • Datum opvolging : contactdatum uit excel

  • Tijdstip : contact uur uit excel

  • Agehandeld : YES

  • Toegewezen : leeg


1.13.BugFixes (SF)

1.13.1.Ticket 34747: Lijsten Federgon: dienstencheque sekties


Bij ASAP zijn de dienstencheque sekties anders dan bij andere klanten. Queries voor het bepalen van het aantal wn en het aantal nieuwe wn aanpassen zodat hij rekening houdt met alle dc sekties.
De queries aanpassen zodat de dc sekties er niet vast in zitten maar met onderstaande query worden opgehaald.
select sektie from sektie where dienstencheque = 1

1.13.2.Ticket 34753: SAT: Deelopdracht Detail: Totaal klopt niet


Als we een Shift ingeven van 6 tot 14 uur dan komt het totaal op 32.
De berekening aangepast zodat deze wel correct is.

1.13.3.Ticket 34754: SAT: deelopdracht detail: rte bij bewaren Shift


Bij het bewaren van een deelopdracht krijgen we RTE 13 type mismatch.
Probleem zat in de controle op begin en einddatum, als deze leeg zijn kon Hiant de vergelijking niet maken.

1.13.4.Ticket 34755: SAT: Deelopdracht Detail: controle overlapping


De controle op overlappingen klopt niet altijd.
De query herschrijven voor het controleren van de overlappingen.

1.13.5.Ticket 34709: aanpassing aan uitzendkracht- en klantcontract


een vraag van PLUS, enkel aan te passen indien het niet te veel tijd vergt. In het andere geval te bespreken.

Plus wil het weeknummer op het uitzendkrachtcontract en het klantcontract. Het weeknummer kan na een ´,´ komen te staan na de datum bij duur van de overeenkomst. Indien het een contract van meer dan een week betreft (mastercontract), kan de beginweek van het contract vermeld worden.
De procedure VulVeldIn is aangepast zodat ze ook de weeknummer toe kan voegen op een contractdocument. Het volstaat om in het moederdocument een bladwijzer (geef formfield) aan te maken met als naam WeekNummer. De procedure controleert of deze bladwijzer bestaat, en indien dit zo is dan wordt de bladwijzer opgevuld met de weeknummer.

1.13.6.Ticket 34706: Plus Uitzendkrachten, uitzendkrachtcontract, klantencontract, fout nummer paritair comité


De melding van het paritair comité op de contracten is niet steeds correct. De tekst staat wel correct, maar het nummer dat ervoor wordt weergegeven is telkens het nummer van het pc arbeiders. Wanneer het dus een arbeiderscontract betreft is er geen probleem, maar wanneer het gaat over een contract voor bedienden is het nummer fout.
De code aangepast dat nu het juiste paritaire comité wordt weergegeven.

Met behulp van de parameter (afdruk, contract, toomomschrpc) kan men aangeven of men enkel de nummer, de omschrijving, of de nummer en omschrijving wil vermelden.
 • 1: omschrijving

 • 2: nummer, omschrijving

 • andere waarde: nummer

Met behulp van de parameter (afdruk, contractplus, maxtekenspc) kan je instellen na hoeveel tekens de waarde van het paritaire comité moet afgekapt worden om verspringenen te vermijden. Standaard heeft deze parameter de waarde 30;


1.13.7.Ticket 34708: Plus Uitzendkrachten, melding op uitzendkrachtcontract


default melding achter ´specifieke kenmerken van de arbeidsplaats´: Indien specifieke risico´s of bijzondere preventiemaatregelen vereist: zie bijlage werkpostfiche
De aanmaak van het contract aanpassen zorgen dat voor Plus de waarde van het ska veld (Spec. Kenm.) wordt overgenomen op het contract.

Als de waarde van het veld leeg is dan wordt de vertaling opgehaald voor de code SKAPLUS.


Met behulp van de parameter (afdruk, contractplus, maxtekensska) kan je instellen na hoeveel tekens de waarde van het veld Spec. Kenm. moet afgekapt worden om verspringingen te vermijden. Standaard heeft deze parameter de waarde 30.

1.13.8.Ticket 34794: Plus, veld bepaald werk in het contractdetail kunnen weergeven op contractafdruk


De contract afdruk aanpassen, de waarde van het veld Bepaald Werk (funktie in database) wordt ook op het contract gezet.

1.13.9.Ticket 34644: Plus Uitzendkrachten, documenten, doorloop van te lange test checken op klantencontract en uitzendkrachtcontract


De moederdocumenten aanpassen:

 • emptycontractuzk.doc

 • emptycontractuzkfr.doc

 • emptycontractkl.doc

 • emptycontractklfr.doc

1.13.10.Ticket 34604: toevoegen informatie maaltijdcheques aan procedure getpremiesastext


Vermelding MC (bruto : , inh. : )

SQL uitdrukkingen

select tarifid from prest where id = 100001690

select maaltijdcheques, ewaardemc, einhoudingmc from tarificatie where id = 197
Als het gaat om een contract van Plus dan wordt de omschrijving van de maaltijdcheques toegevoegd bij de premies en kosten.
Voor andere klanten kan dit geactiveerd worden door een formfield maaltcheq toe te voegen in de moederdocumenten.
Voor het plaatsen van de gegevens wordt de vertaling van de code PREMIEMC opgehaald uit de vertaaltabel. Zowel het brutobedrag als de inhouding kunnen vermeld worden door in de vertaling [ewaardemc] voor het bruto gedeelte te plaatsen en [einhoudingmc] voor de inhouding. Standaard staat de vertaling op

MC (Bruto: € [ewaardemc], Inh.: € [einhoudingmc])1.14.Bug opvangen (weekoverzichten) (PZ)

Bij het oproepen van de lijst met de Actieve contracten, Actieve contracten per hoofdfunctiegroep en Actieve contracten per detailfunctiegroep. Wordt nu eerst gecontroleerd of het bestand WeekoverzichtActieveContracten.rpt terug te vinden is.

1.15.Formateren datum velden in het facturenoverzicht scherm (PL)

De datum in het facturen overzicht scherm wordt getoond als DD/MM/YYYY. Indien men op dit veld wenst te sorteren door shift-klik op de kolom zal het systeem alfabetisch sorteren (dus niet chronologisch).


Met de parameter "scherm", "frmfactlst", "dateformatstring", 103 kan men de formatering van dit datum veld aanpassen. (de gebruikte codes zijn SQL server codes)

103 = DD/MM/YYYY

111= YYYY/MM/DD
Met behulp van deze parameter kan men de formattering aanpassen zodat de facturen na sortering op deze datum toch chronologisch worden getoond.

Deze parameter is van toepassing op alle datum velden in het overzicht.De formattering wordt niet overgenomen naar Excel – daar heeft men wel de mogelijkheid om op datum te sorteren.

Release Notes Hi-Ant/

Versie 4.130
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina