Afstudeerscriptie voor de opleiding Psychologie, Universiteit Twente, EnschedeDovnload 271.89 Kb.
Pagina5/5
Datum22.07.2016
Grootte271.89 Kb.
1   2   3   4   5

Bijlage
Vragenlijst
(Affectie met de boodschap)


 1. ik vind het interessant om nieuwe informatie over alcohol en opvoeding in me op te nemen.

Mee oneens 1 2 3 4 5 Mee eens
 1. ik vind het belangrijk om te leren over gezondheidsschade die mijn kinderen kunne oplopen door alcoholgebruik

   1. Mee oneens 1 2 3 4 5 Mee eens 1. ik vind het belangrijk te leren hoe ik met het (toekomstige) alcoholgebruik van mijn kind kan omgaan
 1. ik vind het belangrijk om te leren hoe andere ouders omgaan met het (toekomstige) alcoholgebruik door hun kinderen. 1. Ik vind het belangrijk om te voorkomen dat mijn kind gaat drinken voor het 16 jaar is.
 1. Ik vind het wel belangrijk om te voorkomen dat mijn kind gaat drinken voor het 16 jaar is, maar toch zou ik af en toe staan dat mijn kind alcohol gebruikt, bij speciale gelegenheden
 1. Ik vind het niet zo nodig om te verhinderen dat mijn kind alcohol drinkt. .

1. Alcohol is een verdovend middel.

Niet waar weet niet waar
2. Je lichaam doet 1,5 uur over het afbreken van een standaardglas

alcohol.


Niet waar weet niet waar

3. Minder dan 50% van de 14-jarige jongeren heeft in de afgelopen

maand alcohol gedronken.

Niet waar weet niet waar


4. Meer dan de helft van de jongeren (12-16 jr) vindt dat ouders alcohol

onder de 16 moeten verbieden.

Niet waar weet niet waar

5. In een standaardglas wijn, bier of sterke drank zit evenveel pure alcohol.

Niet waar weet ik niet waar


De hier volgende vragen gaan over uw ideeën over de ernst van alcoholgebruik door kinderen.
14. Ik denk dat de kans groot is dat mijn kind gezondheidsschade

oploopt als het alcohol drinkt.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
15. Als mijn kind te veel alcohol drinkt dan kan het daar ernstige

hersenbeschadiging aan overhouden.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
16. Als mijn kind te veel alcohol drinkt kan het beschadiging aan de lever

krijgen.

Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
17. Als mijn kind alcohol drinkt dan loopt het risico om verslaafd te raken.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
18. Alcoholgebruik door mijn kind kan negatieve gevolgen hebben

op de prestatie op school.

Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

19. Als ik geen maatregelen neem om alcoholgebruik van mijn kind te voorkomen dan denk ik dat de kans groot is dat mijn kind alcohol gaat gebruiken.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
20. Als ik geen maatregelen neem om alcoholgebruik van mijn kind te voorkomen dan denk ik dat de kans groot is dat mijn kind zich laat verleiden tot alcoholgebruik door andere jongeren/vrienden.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
21. Als ik geen maatregelen neem om alcoholgebruik van mijn kind te voorkomen dan Ik denk dat mijn kind het risico loopt te veel alcohol te drinken omdat het de effecten van alcohol niet voldoende kan inschatten.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens


De volgende vragen gaan over het stellen van regels omtrent het gebruik van alcohol door uw kind.
22. Ik denk dat het stellen van regels over het gebruik van alcohol werkt. Mijn kind zal niet/minder drinken door het stellen van regels.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
23. Ik denk dat het zinloos is om regels te stellen over het gebruik van

alcohol, want mijn kind houdt zich er niet aan als ik afwezig ben.

Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
24. Ik denk dat het zinloos is om regels te stellen over het gebruik van

alcohol, want de invloed van vrienden is veel sterker dan mijn invloed

als ouder.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
25. Ik vind het moeilijk om met mijn kind over alcohol te praten.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

26. Ik vind het moeilijk om tegen mijn kind te zeggen dat het geen alcohol

mag drinken.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
27. ik ben in staat om regels te stellen aan het alcoholgebruik van mijn kind. Zelfs als het kind protesteert.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

28. Ik vind het moeilijk om sancties toe te passen als mijn kind die door

mij gestelde regels met betrekking tot alcoholgebruik overtreedt.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

We willen nu van uw weten waaroom u misschien geen regels stelt met betrekking op alcoholgebruik.

(Maladaptive en rewards response)

Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

34. Door geen regels te stellen met betrekking op alcoholgebruik voorkom

je veel gezeur.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

35. Ik ben bang dat als mijn kind geen alcohol mag drinken het buiten te

groep zou kunnen vallen.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
36. Alcohol drinken hoort bij een plezierige jeugd en wil mijn kind dat niet

ontzeggen.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
(Houding ten opzichte van bron van informatie)
Hier willen we onderzoeken wat u van de geschiktheid van volgende bron vindt om informatie te krijgen over alcoholgebruik van uw kind

Op scholen zoals die van uw kind worden preventieavonden georganiseerd om ouders zich bewust te laten worden van de schadelijke effecten van alcoholgebruik door kinderen onder de 16. Verder wordt op deze bijeenkomsten aangeraden om regels te stellen met betrekking tot het alcoholgebruik van uw kind.


Tactus Verslavingszorg is een organisatie die zich bezighoudt met verslavingsproblematiek. De afdeling preventie en consultancy van Tactus Verslavingszorg is een van de … die dergelijke avonden organiseert.

10. Bent u bekend met Tactus Verslavingszorg?

Ja Nee

11 wij zijn benieuwd naar uw ideeën over de geschiktheid van de volgende personen om een informatiebijeenkomst zoals hierboven beschreven te leiden.

 1. een medewerker van de stichting Tactus Verslavingszorg 1. Deskundige op het gebied van alcoholschade
 • Eerlijk -oneerlijk

 • Betrouwbaar - onbetrouwbaar

 • Afstandelijk - betrokken

 • Vriendelijk - onvriendelijk

 • belerend - informerend

 • geloofwaardig – ongeloofwaardig

 • informeel – formeel

 • professioneel – niet professioneel
 1. getrainde ouders.
 • Eerlijk -oneerlijk

 • Betrouwbaar - onbetrouwbaar

 • Afstandelijk - betrokken

 • Vriendelijk - onvriendelijk

 • belerend - informerend

 • geloofwaardig – ongeloofwaardig

 • informeel – formeel

 • professioneel – nier professioneel


De volgende vragen gaan over zaken die u zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst.

29. Het kost mij te veel tijd om een informatiebijeenkomst te bezoeken.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
30. Het is niet de moeite waard om er extra naar toe te reizen.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
31. Als ik een informatiebijeenkomst bezoek dan kom ik niet meer aan mijn andere bezigheden toe.

Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens


32. het kost mij veel moeite om mij gedurende een hele avond met het onderwerp alcoholgebruik door kinderen te moeten bezig houden.
Als ik naar de informatiebijeenkomst ga, dan denken anderen dat ik zelf

wel eens een probleem zou kunnen hebben met alcoholgebruik.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
40. Als ik naar een informatiebijeenkomst ga, dan denken anderen dat

mijn kind wel eens een probleem zou kunnen hebben met

alcoholgebruik.

De volgende vragen gaan over hoe u denkt dat andere mensen denken over het bezoeken van een informatiebijeenkomst.

37. Ouders van andere kinderen op school van mijn kind vinden het een

goed idee dat ik naar een informatiebijeenkomst ga.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
Mijn partner vind het een goed idee dat ik naar een informatiebijeenkomst ga

Mijn familie vind het een goed idee dat ik naar een informatiebijeenkomst ga.


De volgende vragen gaan over hoe u aankijkt tegen het bezoeken van een informatiebjieenkomst met andere ouder.s
42. Ik zou het fijn vinden om ervaringen, ideeën en tips uit te wisselen

met andere ouders over opvoeding van mijn kind met betrekking op

alcoholgebruik, tijdens een informatiebijeenkomst.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

43. Ik vind het een fijn idee om met andere ouders te kunnen praten over

het stellen van regels met betrekking op alcoholgebruik door mijn

kind tijdens een informatiebijeenkomst..


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens


Stelt u zich voor dat u naar een degelijke informatiebijeenkomst zou willen gaan. Zou u dan op de hieronder genoemde tijdstippen meestals wel of niet kunnen?

Doordeweeks
‘s ochtends

zeker niet 1 2 3 4 5 zeker wel


’s middags
zeker niet 1 2 3 4 5 zeker wel
’s avonds
zeker niet 1 2 3 4 5 zeker wel
In het weekend
‘s ochtends
zeker niet 1 2 3 4 5 zeker wel
’s middags
zeker niet 1 2 3 4 5 zeker wel
’s avonds
zeker niet 1 2 3 4 5 zeker wel
Kunt u aangeven in hoeverre uw voorkeur uitgaat naar de volgende locaties voro het bezoeken van een informatiebijeenkomst?
Niet geschikt geschikt

Bij u of vrienden thuis

Sportvereniging

School

buurthuis

Stel dat u geïnteresseerd bent in de gevolgen van alcoholgebruik door jongeren of in het stellen van regels met betrekking tot het alcoholgebruik door uw kind. Hoe zou u daar het liefst over geïnformeerd worden?


Internet zeker niet 1 2 3 4 5 zeker wel.
DVD slecht 1 2 3 4 5 goed

Folder slecht 1 2 3 4 5 goed


Ouderavond slecht 1 2 3 4 5 goed

De volgende vragen gaan over hoe u denkt over het bezoeken van een ouderavond.

44. Ik denk dat ik zou ga deelnemen aan een informatiebijeenkomst als die binnenkort op school van mijn kind zou worden georganiseerd.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
45. Ik denk dat ik zou ga deelnemen aan een informatiebijeenkomst ook al moet ik er een andere afspraak voor verzetten.
Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
46. Ik denk dat ik zou ga deelnemen aan een informatiebijeenkomst ook al

drinkt mijn kind nog geen alcohol.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens
47. Ik denk dat ik aan een informatiebijeenkomst zou gaan deelnemen ook

heb ik al eerder een vergelijkbare bijeenkomst bezocht.


Mee eens 1 2 3 4 5 Mee oneens

De volgende vragen hebben betrekking op uw kind dat ......... school bezoekt.

(Demografische gegevens)
48. Wat is het geslacht van uw kind?

Jonge meisje


49. Hoe oud is uw kind?
50. Het hoeveelste kind betreft het?

Indien van toepassing: drinken de andere kinderne uit het gezin?

Ja nee zijn geen andere kinderne.
51. Denkt u dat uw kind al alcohol drinkt?

Ja Nee
52. Zo ja, hoe vaak?

Nooit af en toe regelmatig vaak dagelijks 1. Drinken de vrienden/vriendinnen van uw kind?

Ja Nee


54.Drinkt u zelf?

Ja Nee
55. Zo ja, hoeveel?

Nooit af en toe regelmatig vaak dagelijks
56. Op welke school zit uw kind?
57. Welke opleiding volgt uw kind?
VMBO

HAVO
VWO


58. In welke klas zit uw kind?


59. Uit hoeveel kind bestaat u gezien?
60. Wat is uw hoogst genoten opleiding?
VMBO

HAVO
VWO


61. Indien van toepassing in welke wijk woont u?


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina