Afvalbeheersplan voor de zeevaart 2016-2018 Inhoudsopgave Inleiding 5


Algemene informatie over de waterwegbeheerdersDovnload 184.06 Kb.
Pagina3/9
Datum20.08.2016
Grootte184.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.Algemene informatie over de waterwegbeheerders

2.1Algemeen

2.1.1Wettelijk Statuut


nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV zijn sinds 2004 extern verzelfstandigde agentschappen van publiek recht waarvan de aandelen in handen zijn van het Vlaams gewest.

Beide agentschappen ressorteren onder het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 vermeldt de intentie om beide agentschappen te fuseren in een nieuwe Vlaamse agentschap voor de bevaarbare waterwegen, de nv Waterwegen. Een concrete datum hiervoor is nog niet gekend.

De bevoegde minister is Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.


2.1.2Het Werkingsgebied


Het territorium van Waterwegen en Zeekanaal NV omhelst de bevaarbare waterlopen in het westelijke en centrale deel van Vlaanderen, een gebied dat grotendeels overeenkomt met de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en een deel van de provincie Antwerpen. Horen hier niet bij :de waterwegen beheerd door een havenautoriteit, het kanaal Gent- Terneuzen en de vaargeul stroomafwaarts de haven van Antwerpen.

Het werkingsgebied van nv De Scheepvaart omhelst de bevaarbare waterwegen in het oostelijke deel van Vlaanderen, een gebied dat de provincie Limburg en een deel van de provincie Antwerpen omvat.


2.1.3Bedrijfsactiviteiten


Beide agentschappen staan in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden. Daartoe wordt voortdurend geïnvesteerd in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van bestaande infrastructuur en staan ze in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening.

Zowel nv De Scheepvaart als Waterwegen en Zeekanaal NV stimuleren het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en dragen zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.


2.2nv De Scheepvaart

2.2.1Wettelijk statuut nv De Scheepvaart


nv De Scheepvaart wordt geleid door een Raad van Bestuur met als voorzitter mevrouw Frieda Brepoels. Het dagelijks bestuur van nv De Scheepvaart wordt waargenomen door gedelegeerd bestuurder de heer ir. Chris Danckaerts. Een team van 600 personeelsleden, waaronder ingenieurs, bedieningspersoneel, onderhoudspersoneel, dijkwachters, administratieve en commerciële medewerkers maakt dagelijks werk van een klantgericht, daadkrachtig en efficiënt overheidsbedrijf.

De maatschappelijke zetel van nv De Scheepvaart is Havenstraat 44, 3500 Hasselt.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en is BTW-plichtig onder het nummer BE 0216.173.309.

2.2.2Het Albertkanaal


nv De Scheepvaart beheert 363 km waterweg: met name het Albertkanaal, het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, de Zuid-Willemsvaart, het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal Dessel-Kwaadmechelen, het Kanaal naar Beverlo, het kanaal Briegden-Neerharen, de Gemeenschappelijke Maas en de Schelde-Rijnverbinding.

Aangezien de kades waar zeegaande vaartuigen kunnen aanleggen zich enkel langs het Albertkanaal situeren, zal het afvalbeheersplan enkel betrekking hebben op het Albertkanaal.

Langs de oevers van het Albertkanaal werden belangrijke industriezones uitgebouwd waar een 10-tal aanlegmogelijkheden zijn gevestigd, die onder toepassing van de definitie van ‘haven’ vallen.

Deze liggen verspreid over een lengte van circa 111 km. Alle zeegaande vaartuigen die het Albertkanaal aanlopen, varen via de sluis van Wijnegem het ambtsgebied van nv De Scheepvaart binnen. Bij gevolg werd aan de sluis van Wijnegem een vaste havenontvangstvoorziening ingericht voor scheepsvuilnis (Annex V) ingericht. Deze havenontvangstvoorziening bestaat uit een milieustraatje met 1 rolcontainer voor restafval van de zeevaart en 3 semi-ondergrondse containers voor papier/karton-, glas- en PMD-afval van de binnenvaart en de zeevaart.

Voor oliehoudend afval (Annex I) kunnen de zeegaande vaartuigen beroep kunnen doen op een door OVAM geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of – makelaar (vb.mobiele havenontvangstvoorzieningen), welke ook over een toelating van nv De Scheepvaart beschikken.


2.2.3Kenmerken van de zeegaande vaartuigen die het Albertkanaal aanlopen


Per jaar lopen momenteel circa 150 zeegaande vaartuigen het Albertkanaal aan vanuit de haven van Antwerpen. Deze vaartuigen zijn voornamelijk kustvaarders die korte zeereizen achter de rug hebben en zich vaak na het aanlopen van het Albertkanaal naar een andere Europese haven dichtbij begeven. Dit zijn schepen met een laadvermogen gaande van 1000 ton tot 3000 ton.

Deze zeegaande vaartuigen vervoeren voornamelijk boomstammen, coils, bakstenen, houtpulp, kleiaarde, fosfaat, potas, wit zand, staalplaten, ruw staal en meststoffen.

Hieronder ziet u de evolutie van de tonnage en het aantal zeegaande vaartuigen die het Albertkanaal bevaren hebben voor de jaartallen 1977, 1997, 2006 tot en met 2014:

JAARTAL

Ton

Aantal zeegaande vaartuigen

1977

146.967

237

1997

806.308

605

2006

472.929

328

2007

454.280

312

2008

400.202

259

2009

206.525

141

2010

295.718

193

2011

292.346

237

2012

223.407

144

2013

298.486

144

2014

277.457

144

Tabel Overzicht van het totaal aantal zeegaande vaartuigen en totaal tonnages getransporteerd langs het Albertkanaal van een aantal jaartallen
1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina