Afvalbeheersplan voor de zeevaart 2016-2018 Inhoudsopgave Inleiding 5Dovnload 184.06 Kb.
Pagina4/9
Datum20.08.2016
Grootte184.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2.3Waterwegen en Zeekanaal nv

2.3.1statuut Waterwegen en Zeekanaal NV


Overeenkomstig de statuten van Waterwegen en Zeekanaal NV worden de leden van de Raad van Bestuur door de Vlaamse Regering benoemd. De heer Tom Dehaene is voorzitter van de Raad van Bestuur. De algemene leiding over de vennootschap wordt waargenomen door de gedelegeerd bestuurder, ir. Leo Clinckers.

De maatschappelijke zetel van Waterwegen en Zeekanaal NV is Oostdijk 110, 2830 Willebroek.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en is BTW-plichtig onder het nummer BE 0254.028.251.

2.3.2Het zeekanaal Brussel – Schelde


De kades waar zeevaartuigen kunnen aanleggen situeren zich, behoudens de kades in Hemiksem bijvoorbeeld, voornamelijk op het zeekanaal Brussel – Schelde. Dit zeekanaal is een vaarweg die de Haven van Brussel met de Schelde verbindt langsheen dewelke diverse havenfaciliteiten zijn gevestigd. Deze liggen verspreid over een lengte van circa 32 km. De verschillende havenfaciliteiten, die voor de toepassing van de richtlijn 2000/59/EG gelden als haven, ontvangen samen gemiddeld een 350-tal vaartuigen per jaar. Voor de verdere uitwerking van dit plan zal enkel een regeling worden getroffen voor de zeevaartuigen die het zeekanaal Brussel – Schelde aanlopen. Het toepassingsgebied van onderhavig plan wordt alzo begrensd tot de havenfaciliteiten gaande van de zeesluis te Wintam tot de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds 2006 wordt aan de schepen de mogelijkheid geboden om zich ter hoogte van de zeesluis te Wintam te ontdoen van scheepsafval Annex V. Voor oliehoudend afval (Annex I) kunnen de zeegaande vaartuigen beroep kunnen doen op een door OVAM geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of –makelaar (vb. mobiele havenontvangstvoorzieningen), welke ook over een toelating van Waterwegen en Zeekanaal NV beschikken.

Voor occasionele aanlopen van zeeschepen aan kades buiten dit begrensde gebied zal in overleg met de scheepsagent en de kapitein van het vaartuig en rekening houdende met de principes van richtlijn 2000/59/EG een (punctuele) oplossing op maat worden geboden. In voorkomend geval zal voor de door Waterwegen en Zeekanaal NV met het zeevaartuig en de agent voorgestelde specifieke regeling een voorafgaand schriftelijk akkoord worden aangevraagd aan OVAM.

2.3.3Kenmerken van de zeegaande vaartuigen die het Zeekanaal Brussel-Schelde aanlopen


Per jaar lopen circa 350 vaartuigen het zeekanaal Brussel – Schelde aan. Van deze zeeschepen hebben er een 20-tal als eindbestemming de haven van Brussel. Voor deze zeeschepen geldt dit afvalplan niet en wordt verwezen naar het afvalbeheersplan van de haven van Brussel. Indien ze toch wensen gebruik te maken van de havenontvangstvoorziening op het zeekanaal Brussel-Schelde vallen ze onder de bepalingen zoals opgenomen in dit plan. De 330 vaartuigen die het zeekanaal Brussel – Schelde jaarlijks aanlopen zijn voornamelijk kustvaarders die korte zeereizen achter de rug hebben en zich vaak na het aanlopen van het zeekanaal naar een andere Europese haven dichtbij begeven. Het betreffen vaartuigen met een BT gaande van 1000 tot 10.000. Hieronder ziet u de evolutie van aantal zeegaande vaartuigen die in de afgelopen jaren het zeekanaal Brussel – Schelde aanliepen:

Deze zeegaande vaartuigen vervoeren voornamelijk boomstammen, houtschors, turf, tarwe, gerst, fosforzuur, ijzer- en marmerschilfers

Hieronder ziet u de evolutie van de tonnage en het aantal zeegaande vaartuigen die het Zeekanaal Brussel-Schelde in de voorbije jaren aanliepen:

JAARTAL

Ton

Aantal zeegaande vaartuigen

2007

1249255

389

2008

1249208

341

2009

876940

277

2010

1139358

340

2011

1134072

330

2012

995011

277

2013

875279

246

2014

1063229

327

Tabel Overzicht van het totaal aantal zeegaande vaartuigen en totaal tonnages getransporteerd langs het Zeekanaal Brussel-Schelde van een aantal jaartallen

3.De aanmelding

    1. Verantwoordelijkheden kapitein


De aanmeldingen dienen te gebeuren via het elektronisch aanmeldingsformulier van de Haven van Antwerpen in het APICS-loket.

De kapitein van een schip met als bestemming het Albertkanaal of het Zeekanaal Brussel-Schelde of zijn agent, vult het elektronisch aanmeldingsformulier waarheidsgetrouw en volledig in voor de aankomst van het schip.


    1. Procedure van aanmelding


De aanmelding moet het RIS-centrum / zeesluis Wintam bereiken:

  • ten minste 24 uren voor aankomst van het schip in de haven, indien de aanloophaven op dat ogenblik gekend is;

  • zodra de aanloophaven gekend is, indien de informatie minder dan 24 uren voor aankomst van het schip in de haven beschikbaar is;

  • uiterlijk bij vertrek van het schip uit de vorige haven, indien de duur van de reis minder dan 24 uren bedraagt.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina