Agenda: 1 WelkomDovnload 14.55 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte14.55 Kb.
Notulen eerste aandeelhoudersvergadering

12 november 2001


19.15 uur Jetty opent de vergadering
Agenda: 1 Welkom

  1. Bespreking ondernemersplan

A Organisatiestructuur

B Marketingplan

C Product

D Financieel plan  1. Commissarissen

  2. Aandelen

  3. Rondvraag

  4. Afsluiting

Ad 1 Welkom

Jetty heet iedereen van harte welkom op de eerste aandeelhoudersvergadering van ACcomplish.
Ad 2 Bespreking ondernemersplan

A Organisatiestructuur

Antonio laat een organogram zien van de minionderneming


B Marketingplan

Marktonderzoek.

Aan de hand van een marktonderzoek door middel van enquêteren hebben we gekozen voor de kinderkapstokjes. De verkoopprijs voor particulieren is voorlopig vastgesteld op f 20,- en voor de groothandel op f 16,-

De verwachte afzet door particulieren wordt geraamd op 100 stuks en voor de groothandel 500 stuks.

Doelgroep.

Als doelgroep voor de verkoop van ons product is

gekozen voor de volgende alternatieven.

* basisscholen

* kinderdagverblijven

* ouderen (voor de kleinkinderen)

* gezinnen met kleine kinderen

Promotie.

Voor de promotie van ons product is gekozen voor de volgende mogelijkheden.

* persoonlijke verkoop

* vakbeurzen

* mailings

* mond-tot-mond reclame

* posters/flyers

* website (beam.to/accomplish)
Concurrentiepositie.

Kansen: - gebruiksgemak

- materiaal (roestvrij staal)

- groot afzetgebied, doordat de medewerkers uit verschillende plaatsen komen.

Bedreigingen: - grotere producenten hebben meer macht

Sterke punten: - veel persoonlijk contact

- roestvrijstaal is nieuwe trend

- voorraad, dus snelle levering

Zwakke punten: - hoge verkoopprijs door kleine productie

- afhankelijk van 1 product

- weinig kennis van de markt
C Product

Michael toont het ontwerp van een jongetje en een meisje dat elkaars hand vasthouden. Het meisje heeft twee staartjes en een jurkje aan en de jongen heeft een petje op zijn hoofd.

Het plan is om de haakjes te laten produceren bij Versteeg perforeertechniek in Heusden. De haakjes worden m.b.v. lasertechniek uit een roestvrijstalen plaat gesneden.
D Financieel plan

Wilfred geeft aan de er op dit moment 117 van de 120 aandelen zijn verkocht. De overige drie zullen zo spoedig mogelijk nog worden verkocht. De winst zal aan het einde van het schooljaar worden verdeeld onder de aandeelhouders. Voor overige cijfers verwijst Wilfred naar het ondernemersplan dat aan de aanwezige belangstellende aandeelhouders is uitgereikt.


Ad 3 Commissarissen

Jetty stelt de volgende personen voor:

Regiocoördinator: Dhr. P. Geurts

Accountant: Dhr. G.A. Bus

Mentor: Dhr. Beerens

Tutor: Dhr. van de Rakt

Commissarissen: J. Peeters

Mustafa
Ad 4 Aandelen

De aandelen worden aan de desbetreffende aandeelhouders uitgereikt.

Ad 5 Rondvraag

Wat is jullie Break Even Punt?

470 producten
Wat kost de uitbesteding van de productie?

F 9,33 per product bij een afzet van 300 stuks
Is het noodzakelijk om iedere keer 300 stuks af te nemen om aan een standaardkostprijs van 300 stuks te komen?

Ja
! Pas op: Je loopt dan een groot risico, omdat je dan moet proberen je voorraad gereed product te verkopen.
Wat zijn jullie personeelskosten?

Uitvoerend personeel f 1,00

Assistenten f 1,05

Management f 1,10
! Is het een idee om de personeelskosten te verlagen naar bijvoorbeeld f 0,35?

Ja, dat zou zeker schelen om de kosten te verlagen, maar we moesten minimaal een uurloon rekenen van f 1,00.
! Bij deze hebben jullie toestemming om de loonkosten te verlagen tot f 0,25. (Aldus de heer Geurts van stichting minionderneming)
Is een marge van f 4,00 tussen de groothandel en de particulieren voldoende?

Nee, dit zal nog verder worden uitgezocht.
Als de verkoopprijs f 20,- bedraagt, wat is hier dan het percentage winst op?

Wilfred zoekt dit verder uit.
Wanneer wordt de minionderneming opgeheven?

Aan het einde van het schooljaar. Rond mei – juni.
! Hebben jullie erover nagedacht om het product door de HTS (Dhr. Pigge) te laten maken of bij de Hogeschool Tilburg (Dhr. Bijsterveld), aangezien ze hier ook over de nodige materialen beschikken en misschien wel goedkoper zijn bij de vervaardiging van het product?

Nee, daar is verder nog niet over nagedacht. We zullen ook deze opties in overweging nemen.
Worden er ook notulen gemaakt, en zo ja, krijgt iedereen dan een kopie?

Ja, er worden notulen gemaakt en verspreid. U krijgt ze via uw contactpersoon aangereikt.
Ad 6 Afsluiting

Jetty bedankt iedereen voor de aandacht en sluit om 20.00 uur de vergadering
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina