Agenda 2015 Zondag Qualifier F1 26 aprilDovnload 76.37 Kb.
Datum14.10.2016
Grootte76.37 Kb.


Reglementen


2015

Voor alle klasses zijn enkele wijzigingen.

Stockcar F1 reglement via BVSR

AGENDA 2015

Zondag Qualifier F1 26 april

zondag Qualifier F1 24 mei - 1e Pinksterdag

zondag Qualifier F1 14 juni - NK RODEO


zondag Qualifier F1 12 juli

zondag 9 augustus – NK STOCKCAR – F1

zondag 13 september
aanvang crossen: 12.00 uur

einde laatste manche uiterlijk 18.00 uur
Inschrijven via website: www.aconautocross.nl
directe vragen: Chris Bimmel: 06 53763801

ALGEMENE EISEN ALLE WAGENS

Auto’s moeten voorzien zijn van een rolkooi van min. 38 x 2,5 mm ronde buis, of 40 x 2,5 mm vierkante stalen koker, welke het indrukken te allen tijden moet voorkomen. Alle rolkooien worden tijdens de keuring gecontroleerd met wanddiktemeter. Gebogen delen dienen uit 1 stuk gebogen te zijn dus geen 2 stukken buis tegen elkaar lassen om een hoek te maken.


Bij rodeo, Superstandaard en kever (zie aparte tekening BIJLAGE 2 ), dient men de onderzijde van de buizen d.m.v. dikke stalen platen aan de carrosserie vast te bouten. Boven bij het dak 3 langsbuizen en 2 dwarsbuizen, alsmede een schuine buis van linksboven naar rechtsonder en van rechtsboven naar linksonder (kruis). Verder dient de carrosserie van een dusdanige constructie te zijn, dat de rijder ook bij ieder contact beschermd is. Open carrosserie is niet toegestaan. Een goed werkende stuurinrichting en rem-installatie is verplicht.
Een 5-puntsgordel is verplicht in alle klassen, deze dient met minimaal 10 mm stalen bouten te worden gemonteerd.
Een transponder ( merk: AMB type: MX ) is verplicht voor ieder voertuig in elke klasse. Details betreffende montage per klasse gespecificeerd. Voertuigen zonder transponder worden niet in de wedstrijd toegelaten. Mogelijkheid om deze transponder via de ACON aan te kopen of per wedstrijd te huren.
De bestuurders-stoel moet een zg. race of kuipstoel te zijn. ( geen standaard autostoel dus ) In ieder geval dient de stoel uit 1 stuk te bestaan. Dus stoelen met deelbare rugleuning zijn niet toegestaan. Iedere auto moet voorzien zijn van een degelijke hoofdsteun, terwijl de stoel een horizontale dwarsbuis achter de leuning dient te hebben, om losraken te voorkomen.
Iedere auto dient een minimaal 4 mm stalen plaat boven de bestuurder te hebben. Dit geld dus voor alle klassen Deze stalen plaat dient bij voorkeur op de kooi vastgelast te worden of anders te zijn gebout. Plaat niet boven op de auto monteren maar tussen het chassisdak en bovenzijde rolkooi. Plaat dient minimaal de helft van de totale breedte van het dak te bedekken gerekend vanaf de linkerzijde van het dakvlak. Achter de bestuurdersstoel dient de plaat minimaal 100 mm door te lopen gerekend vanaf de achterzijde van de rugleuning / hoofdsteun. Voorzijde dakplaat minimaal op voorste kooipijp
(zie tekening rolkooi)
Verplaatsing van radiateur is toegestaan. Inhoud van brandstoftank is maximaal 20 liter. Tank moet voorzien zijn van een goed dichtende afsluitdop en goed bevestigd zijn met de ontluchting naar beneden. Tank, radiateur, uitlaat, accu, olie-en waterslangen dienen goed afgeschermd te zijn t.o.v. de rijder. Expasievat koelsysteem moet rondom afgeschermd worden. Accu’s moeten bevestigd zijn met een deugdelijke metalen beugel of klem. Alleen metalen tanks zijn toegestaan. Benzine en / of remleidingen moeten van een hoogwaardig goedgekeurd materiaal zijn. Leidingen van kunststof zonder metalen gevlochten omwikkeling zijn verboden.

BRANDSTOF: NORMALE HANDELSBENZINE. ALLEEN WATER ALS KOELMEDIUM TOEGESTAAN.


Voor alle klassen, behalve rodeo (zie speciale eisen per klasse), opgevoerde motoren toegestaan, echter geen drukvulling d.m.v. turbo of blower. Geen vierwiel aandrijving. ALLE KLASSEN GOED WERKENDE DEMPER VERPLICHT, MAX 100 DECIBEL BIJ 5000 TRN., GEMETEN 4 meter achter de auto en 1 meter haaks van de opening, BIJ OVERSCHRIJDING VOLGT UITSLUITING.
Banden uitsluitend M en S profiel, max. 10mm breed en 10 mm diep. Geen blokken of noppenbanden. Reservebanden moeten aan dezelfde eisen voldoen als wedstrijdbanden, andere banden zijn niet toegestaan in het rennerskwartier.
Alle delen buiten de wagen, zoals bumpers en zijafhouders dienen te zijn afgerond, opdat geen banden van anderen worden kapot gereden. Alle kunststof delen als bumpers, sierstrippen, spoilers en wieldoppen etc. alsmede glas dient thuis te worden verwijderd.
Alle wagens moeten voorzien zijn van een degelijke stalen bodemplaat van min. 0.8 mm dik of 2 mm aluminium. Gaten voor afvoer van water en modder wel toegestaan.
De wagens moeten aan beide zijden zijn voorzien van duidelijke nummers op het dak gemonteerd. Cijfers minimaal 40 cm hoog. Ook van VOREN moet het nummer GOED ZICHTBAAR ZIJN.
Startnummers duidelijk leesbaar op de auto. Witte achtergrond en zwarte cijfers. Bij twijfel over leesbaarheid geen rechten over rit-uitslag.
Alle auto’s dienen voorzien te zijn van een stalen dak.
ER MOGEN GEEN ANDERE NUMMERS OP DE WAGENS VOORKOMEN. EN TUSSEN DE MANCHES DIENEN DE NUMMERS SCHOONGEMAAKT TE WORDEN!

Wedstrijdreglement 2015

 1. De wedstrijd staat open voor een ieder met een geldig B rijbewijs, er wordt GEEN dispensatie verleend door het bestuur.

Bij de inschrijving moet de coureur een duidelijke kopie van zijn (geldig) B rijbewijs overleggen.
Geen (geldig) B rijbewijs betekend dus ook geen deelname.


 1. Deelname op de dag van open NK STOCKCARS dient u minimaal twee wedstrijden gereden hebben in dit seizoen.

Dit geldt niet voor de STOCKCAR F1 klasse.


 1. IEDERE COUREUR EN MONTEUR NEMEN GEHEEL DEEL VOOR EIGEN RISICO.
 1. De wedstrijd is een zuivere snelheidswedstrijd, waarvoor de volgende regels gelden op straffe van uitsluiting en diskwalificatie.
 1. De coureur is te allen tijden verantwoordelijk voor zijn monteur, welke min. 16 jaar dient te zijn en zijn supporters c.q. aanhang.
 1. Het gebruik van alcohol is voor coureurs en monteurs en alle verdere aanwezigen in het rennerskwartier ten strengste verboden tot na de laatste wedstrijd die dag. Er mag niet in de auto’s worden gerookt. De coureur is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehele team.
 1. Het dragen van een katoenen overall met lange mouwen is voor coureur en monteur verplicht, echter een brandvrije / brandvertragende overall wordt geadviseerd, tijdens de cross dient de coureur tevens een nekband en goedgekeurde helm te dragen.
  Brandvrije / brandvertragende racekleding en/of onderkleding blijft een dringend advies. Geen verplichting.
 1. Schunnige of vulgaire uitdrukkingen alsmede kwetsende teksten op de auto zijn verboden.
 1. Men mag niet vooruit of achteruit in tegengestelde richting rijden. Indien men buiten de baan is beland, dient men op dezelfde plaats ZONDER AFSNIJDEN weer op de baan te komen, zonder anderen te hinderen of gevaar voor baancommissarissen.
 1. HET IS VERBODEN IEMAND OP TE WACHTEN, ZIGZAG TE RIJDEN OF OP EEN ANDERE MANIER IEMAND HET PASSEREN ONMOGELIJK TE MAKEN, OOK IN DE RODEO KLASSE.
 1. Men mag elkaar alleen van achteren aanvallen, terwijl in de Rodeo-klasse dit ook in de zijkant mag geschieden.
  Moedwillig inrijden op stilstaande / uitgevallen auto’s zal worden bestraft met diskwalificatie.
 1. Tijdens een vlag situatie, cq neutralisatie van de wedstrijd, mogen er geen wagens worden geruild, gerepareerd of worden bijgevuld.
 1. Zolang een deelnemer zich tijdens en na de wedstrijd in de auto op de baan bevindt, is hij verplicht gordel, helm en nekband te dragen en zich hiervan pas weer in het rennerskwartier te ontdoen.
 1. Bij pech op de baan dient men met helm op, op aanwijzing van een baancommissaris onmiddellijk uit te stappen, reparaties verrichten tijdens een race is verboden.
 1. HET VERWISSELEN VAN RIJDERS IS OP STRAFFE VAN UITSLUITING VOOR HET GEHELE SEIZOEN VERBODEN.
 1. Het keuren gebeurt afhankelijk van de klasse, of in de pits of bij de startopstelling, per klasse één voor één op de baan. Alleen de coureur mag met zijn auto verschijnen.
 1. In alle klasses mogen geen voertuigen uitgeleend/gewisseld worden na het verrijden van een manche. Dus ook niet voor de finale ook al is je auto stuk en zit je in de finale, dan heb je gewoon pech. Niemand uitgezonderd.
 1. Het binnenkomen en verlaten van de baan en het rijden in het rennerskwartier geschiedt stapvoets, dit is Maximaal 5 km/uur. Altijd dient er ruimte voor andere auto’s en tractoren te worden vrijgehouden.

Bij contratering overtreding regels volgt onmiddellijke diskwalificatie.


 1. In het rennerskwartier dient iedere crossauto op een dekzeil te staan met een minimale afmeting van 2x4 mtr.
  Dit zeil dient op de 4 hoeken met grondpennen of banden vastgezet te worden om wegwaaien te voorkomen.
  Zeil mag geen gaten of scheuren hebben en moet olie en waterdicht zijn
 1. Losse jerrycans en olieproducten dienen in de auto opgeslagen te worden.

 1. De ACON hanteert geen complete her-starts meer. Na de start wordt bij een stilgelegde wedstrijd, ook binnen 1 ronde, een doorstart gegeven, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist. Een doorstart is alle voertuigen achter elkaar opstellen, rustig oprijden en op teken van startopsteller hervatting van de wedstrijd.
 1. Men dient twee uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn voor evt. betaling, inschrijving, keuring en loting. Inschrijving sluit na 11.00 uur
 1. Het aantal manches, ronden en de indeling daarvan worden op de wedstrijddag door de wedstrijdleiding bekend gemaakt.
 1. Indien een auto niet tijdig klaar is, mag men een manche later rijden, mits gemeld bij de jurybus, maar er dient wel achteraan te worden gestart.
 1. Crosswagens mogen het terrein pas verlaten als daar door de wedstrijdleiding toestemming is gegeven. Ambulance, arts, E.H.B.O., loonwerkers en publiek gaan voor.
 1. Indien een rijder, zijn monteur of aanhang zich op een dusdanige wijze provocerend gedraagt, of lichamelijk geweld gebruikt t.o.v. medecoureurs, bestuur, wedstrijdleiding of medewerkers zal het bestuur genoodzaakt zijn, de rijder hiervoor te straffen c.q. te schorsen.
 1. Iedere deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat met deze sport stoffen worden gebruikt welke bij onzorgvuldig gebruik gevaar voor het milieu kunnen veroorzaken.
 1. Brandbestrijding op het circuit geschiedt i.v.m. milieueisen alleen door medewerkers van de ACON, welke daarvoor zijn geïnstrueerd. Iedere deelnemer verplicht zich te houden aan het naleven van de milieueisen welke aan de ACON zijn opgelegd, deze hangen voor een ieder zichtbaar in het rennerskwartier, door het niet naleven van deze eisen loopt de deelnemer het risico te worden geschorst en persoonlijk te worden aangesproken.
 1. Uitspraken en aanwijzingen van de wedstrijdleiding en baancommissarissen zijn bindend en dienen onverwijld te worden opgevolgd. Tegen beslissingen van wedstrijdleiding en jury mag niet worden geprotesteerd tijdens of na de wedstrijd in wat voor vorm dan ook. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur, waarbij uitspraken bindend zijn.
 1. Betekenis van de wedstrijdvlaggen:
  Zwart/wit geblokt - Start en Finish teken.

Geel stilstaand - Let op! Gevaar!

Geel zwaaiend - Onmiddellijk stoppen, bij wel inhalen plek terug geven.


Zwart - Direct baan verlaten, dit is het diskwalificatieteken.


 1. Betekenis van de stoplichten:
  Rood - Onmiddellijk stoppen.
  Geel / Geel knipperend - Niet inhalen , tempo aanpassen , race neutraliseren.
  Groen De race kan beginnen.
 1. COUREUR EN MONTEUR HEBBEN KENNIS GENOMEN VAN BOVENSTAANDE REGLEMENTEN EN HEBBEN ZICH DOOR AAN DE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN VOOR ACCOORD VERKLAARD.SPECIALE EISEN PER KLASSE
Keverklasse:


 1. Gewicht van 650 tot 850 kg.

 2. De auto moet een originele VW kever zijn.

 3. De bodem hoeft niet origineel te zijn, maar moet wel dezelfde afmeting hebben. Middentunnel verplicht.

 4. Stoel bestuurder moet op originele plaats blijven zitten, dus niet verplaatsen naar midden ook mag de stoel niet onder de bodemplaat doorsteken. Om meer ruimte voor een stoel te creëren mag de bodemplaat verlaagd worden, deze moet wel geheel gesloten/dicht zijn.

 5. Stalen plaat in dak van min.4 mm boven bestuurder. Met uitzondering van KNAF kooi

 6. Het ruifje moet van onder naar boven openen.

 7. De vooras moet standaard VW-kever zijn, max 80 cm van arm tot arm.

De vooras moet geheel origineel blijven(ook het materiaal) met uitzondering van het verenpakket in de vooras waarvan het aantal veren vrij is. Er mag een torsieasverstelling gemonteerd worden. De buitenste steunlagers in de torsie as t.b.v. de draagarmen mogen door ander materiaal vervangen worden. Draagarmen inclusief kogels moeten origineel blijven. Fusee moet origineel blijven met uitzondering van het remklauwbevesigingspunt, de spoorstangarm(pitmanarm) en de fusee-as tap lagermaten.

 1. De bevestigingspunten van de achterwielophanging moeten standaard zijn.

 2. Schokbreker ophanging voorzijde, de originele bevestigingspunten moeten gebruikt worden. En deze mogen op geen enkele wijze verstevigd worden en geen onderdeel uitmaken van andere constructies.

 3. De voorbumper mag niet breder zijn dan 80 cm.

 4. Wielbasis tussen 240-244 cm

 5. De torsie-as moet evenwijdig lopen met de vooras.

 6. De afscherming van zowel voor-, achter- en zijkanten mag niet buiten de wielen uitsteken. Ze moeten afgeronde hoeken hebben. Max. pijp diameter 33,7mm

 7. De motorkeuze is vrij, mits 4 cilinders.

 8. De motor moet achter de achterwielen hangen en het versnellingsbakhuis moet achter de achteras blijven.

 9. Het stuurhuis, schokbrekers en reminstallatie mag men vrij kiezen.

 10. Aanschaf en gebruik van transponder is verplicht.
  Montageplek transponder is nabij de achteras en vrij naar beneden gericht. (dus zonder tussenkomst van ijzeren delen tussen transponder en baan) Montage van de transponder zo laag mogelijk, echter niet lager dan de bodemplaat om beschadiging/verlies te voorkomen.

 11. Stoel en gordel  zie algemene eisen alle wagens en stoel via stevig frame aan vloer of kooi

 12. Goedgekeurde helm zonder zware beschadigingen en stevige nekband (liefst goedgekeurd) is verplicht. Meenemen naar keuring. Vanaf 2016 verplicht neksysteem zoals hans/dyfender of iets dergelijk.

 13. Geluidsproductie/uitlaat  zie algemene eisen alle wagens

 14. Werkend remlicht en duidelijk zichtbare (werkende) massaschakelaar

 15. Stoflicht verplicht, deze moet te allen tijde branden ook als de massa schakelaar uitgeschakeld is.

 16. Rolkooi volgens reglement ACON of KNAF kooi zoals in de bijlage. zie tekening in bijlage

Rodeoklasse:


 1. Maximaal 90 auto’s per wedstrijddag.

 2. Standaard auto tot max. 6 cilinders, max. 4 kleppen per cilinder en min. massa 900 kg en max. 1600 kg,

gemeten bij het verlaten van de baan en zonder coureur. Bij overtreding punten kwijt voor de wedstrijddag.

 1. Doorlopende chassis, jeep-achtige auto’s (ook 2WD) en open carrosserie in RODEO klasse niet toegestaan.

Voor details zie BIJLAGE 4.

 1. De motor moet standaard zijn, op straffe van uitsluiting van punten en schorsing komende 7 wedstrijden.

 2. Geen dubbele carburateurs (o.a. Webers) en sportuitlaten (dus standaard carburateurs of injectiesystemen).

 3. Injectie is toegestaan en verplaatsing van injectiekast binnen het chassis is toegestaan.

 4. Behalve de rolkooi (BIJLAGE 2) ter bescherming van de rijder is versterking van de stuurstangen
  en het aanbrengen van 2 ronde buizen, max. 42mm, recht vanaf de rolkooi tot aan de voorste veerpoot-kommen, is geen enkele versteviging toegestaan. Motorsteunen mogen geheel van staal zijn.

 5. Een veerpootbrug aan de voorzijde is toegestaan mits met bouten demontabel. Pijp max. 34 mm Ø of 35 mm vierkant. Overige stabilisatiestang(en) voor en achter alleen toegestaan indien standaard geleverd af fabriek.

 6. Het linkerportier dient te zijn voorzien van grof gaas of betonmat echter zodanig dat ledematen nimmer buiten de auto kunnen treden. Een zg. safetynet is ook toegestaan. Daarnaast dient dit van buitenaf geopend te kunnen worden indien deurportier vastgezet / vastgelast is.

 7. Het linkergedeelte van het voorraam dient te zijn voorzien van een betonmat minimale dikte ijzer: 4 mm en max. mazenmaat 15 cm x 15 cm.
 1. Verlaagde portieren zijn niet toegestaan, originele hoogte van de deurbeplating dient gehandhaafd te blijven.

 2. De deur mag vastgelast worden, maximum van 4 lassen van 10 cm per deur.

 3. Iedere auto dient voorzien te zijn van een massaschakelaar welke duidelijk herkenbaar en bereikbaar dient te zijn zowel buiten de auto als voor de coureur. Bij bediening van deze schakelaar dient zowel de motor, ventilatie alsmede eventuele brandstofpomp(en) direct uitgeschakeld te worden. Werking van deze schakelaar wordt tijdens iedere keuring getest. Plaats van deze schakelaar mag binnen en / of buiten de auto.

 4. Geen gegalvaniseerde buizen gebruiken voor de rolkooi. Ook het laten galvaniseren van de kooi is verboden. Chroommolybdeen mag niet worden toegepast. min. 38 x 2,5 mm ronde buis.

 5. Een 3de buis aan de linkerzijde in de rolkooi is verplicht. Deze 3de buis dient ter hoogte van de bovenzijde van de deurbeplating te worden geplaatst. (BIJLAGE 2)

 6. Een extra stalen plaat tussen de bestuurderszijde deurplaat en de rolkooi is verplicht.
  Minimale dikte 3mm en hoogte minimaal tussen bovenste en onderste horizontale buis en minimaal over de totale lengte van de deurplaat. De plaat dient vastgelast te zijn aan de kooibuizen dus niet gebout.

 7. Gordels achter de bestuurdersstoel dienen over een ronde buis te lopen en direct naar onder gemonteerd te worden.

Niet naar achteren vastzetten om losraken van de gordel tijdens achterschade te voorkomen.(BIJLAGE 3)

 1. Indien na goedkeuring extra verstevigingen worden aangebracht volg direct diskwalificatie voor de dag.

 2. De voorbumper moet verwijderd zijn en ter vervanging van de voorbumper mag er een max. duims ( 34 mm  ) pijp bevestigd worden. Voor details zie BIJLAGE 4.

 3. Geen plaat over elkaar heen lassen of vouwen.

 4. Doorgeslepen dakstijlen moeten alle rondom gelast zijn. Achterkleppen moeten te openen zijn.

 5. Aan de voor en achterkant van de auto moet een kettinkje bevestigd zijn om te slepen.

 6. Je nummer op de motorkap en op het dak driezijdig leesbaar.
  Geen plastic vaatjes op dak maar een duidelijk ( 40 cm x 40 cm ) bord.

 7. Originele tank mag geen benzine meer bevatten en dient verwijderd of onklaar gemaakt te zijn, reservewiel verwijderen, trekhaak dient geheel te zijn gedemonteerd.

 8. Het sperren is alleen toegestaan bij achterwiel aangedreven auto’s.

 9. Motorkap mag niet verstevigd zijn en met max. 2 bouten van max. M12 vastgemaakt worden (uitsluitend ter vergrendeling en niet ter versteviging)

 10. Uitslag achteras mag begrenst worden met een kettinkje.

 11. Schokbrekers / veerpoten standaard, vervangende schokbrekers, koni, bilstein toegestaan echter geen schoefveerpoten en schokbekers met externe potjes van welk merk dan ook.

 12. Maximale geluidsproductie niet boven de 100 decibel.  zie algemene eisen alle wagens

 13. Aanschaf en gebruik van een transponder is verplicht. Montageplek transponder is rechts naast de coureur op de plaats van de oorspronkelijke bijrijderpositie en vrij naar beneden gericht. (dus zonder tussenkomst van ijzeren delen tussen transponder en baan) Montage van de transponder zo laag mogelijk, echter niet lager dan de bodemplaat om onnodige beschadiging / verlies te voorkomen.
 1. Verplaatsing van gelijkwaardige ontstekingspoot op de motor toegestaan.

 2. Aanpassing van bediening versnellingsbak toegestaan mits originele bij het chassis behorende versnellingsbak wordt toegepast.

 3. Verplaatsing van accu en / of radiateur binnen de carrosserie toegestaan mits veilig afgeschermd voor coureur.

 4. Breukvrije waterslangen (canvas) toepassen indien radiateur verplaatst wordt binnen de carrosserie.

 5. Rodeo-coureurs die 2 wedstrijden of meer aaneenvolgend afwezig zijn geweest worden niet meer als vaste deelnemer aangemerkt. Bij een bijna max. deelname zal mogelijk moeten worden geloot voor deelname op de wedstrijddag.


Super-standaard klasse:

Ten aanzien van het voertuig is verplicht:
 1. Zich aan een technische keuring te onderwerpen.

 2. Al het glas te verwijderen met uitzondering van de binnenspiegel.

 3. Alle brandbare binnenbekleding te verwijderen incl. dashboard en kachel radiateur, met uitzondering van

de bekleding van de deelnemersstoel.

 1. Het linkergedeelte van de voorruit evenals het linkerportier te voorzien van betonmat, mazenmaat 5X5

cm, minimale dikte ijzer: 4 mm; voor bij het voorruitgedeelte mag men aan de bovenzijde 15 cm

afdekken met stalen platen voor reclame. 1. Met een auto deel te nemen die bestaat uit een compleet standaard carrosserie geen delen uitgeslepen. Voor zover niet is aangegeven mag aan de carrosserie niets worden gewijzigd, het moet een standaard carrosserie zijn met standaard wielbasis en spoorbreedte. compleet met origineel dak, bodemplaat, complete deuren, spatborden, schutbord, binnenschermen, kokerbalken voorfront en achterpaneel.

Dichtmaken voorfront met een plaat van max 1mm dikte toegestaan.

 1. De motor moet in dit carrosserie origineel zijn toegepast door de fabriek en is voorzien van maximaal vier cilinders.

Toegestaan zijn alle soorten inlaat systemen (dubbele carburateurs, multipoint, injectie motoren met gasklephuizen met programmeerbare injectie systemen), niet toegestaan zijn turbo(s), g - lader(s) of compressors.

 1. Motorscheidingswand (schutbord) standaard. Uitbouw of openingen t.b.v. waterslangen is toegestaan zolang er geen contact kan ontstaan (middels dichte plaat) tussen rijder en motoronderdelen, dit geldt ook voor de uitlaat tot achter de stoel.

 2. GOED WERKENDE UITLAATDEMPER VERPLICHT, MAX 100 DECIBEL BIJ 5000 TRN., GEMETEN 4 meter achter de auto en 1 meter haaks van de opening.

 3. Versnellingsbak moet uitgevoerd zijn met H schakelpatroon, geen vierwiel aandrijving, wel toegestaan is een sper differentieel en aangepaste versnellingen.

 4. Alle delen van de wielophanging moeten standaard zijn, ze mogen worden verstevigd, spoorverbreders zijn toegestaan maximaal 1 cm dik. Als er een subframe wordt toegepast de originele gebruiken.

 5. Verplaatsing van radiateur is toegestaan. Inhoud van brandstoftank is maximaal 20 liter. Tank moet voorzien zijn van een goed dichtende afsluitdop en goed bevestigd zijn met de ontluchting naar beneden, de ontluchtingsslang van tank 3 x opgerold boven bovenzijde van tank en dan door bodemplaat naar buiten of terugslagklep.

 6. Radiateur, uitlaat, accu, olie-en waterslangen dienen goed afgeschermd te zijn t.o.v. de rijder. Accu’s en tank moeten bevestigd zijn met een deugdelijke metalen beugel of klem. Alleen metalen tanks zijn toegestaan. Benzine en / of remleidingen moeten van een hoogwaardig goedgekeurd materiaal zijn. Remleidingen van kunststof zonder metalen gevlochten omwikkeling zijn verboden.

 7. Gordelsluiting op zij-rek (geen elastiek etc.) wel met gat om van buitenaf te openen.

 8. BRANDSTOF: NORMALE HANDELSBENZINE, ALLEEN WATER ALS KOELMEDIUM TOEGESTAAN

 9. Schokbrekers vrij, mits op originele plaats gemonteerd en bevestigd.

 10. Trekhaak niet toegestaan.

 11. Motorsteunen vrij.

 12. Om met één bestuurder in het voertuig aan de wedstrijd deel te nemen.

 13. Velgen zijn standaard maat velgen van staal of lichtmetaal.

 14. Banden uitsluitend M en S profiel, max. 10mm breed en 10 mm diep. De breedte loopvlak van de band mag maximaal 195 mm zijn. Geen blokken of noppenbanden. Reservebanden moeten aan dezelfde eisen voldoen als wedstrijdbanden, andere banden zijn niet toegestaan in het rennerskwartier.

 15. Motorkap (voorzijde) op twee punten bevestigen.

 16. De bumpers voor en achter moeten worden verwijderd. Tussen de originele bumper steunen (langs balken) mag voor de auto een 42 mm of 5/4 duims pijp worden geplaatst. Indien een standaard auto geen metalen bumpersteunen heeft dan mag de 42 mm pijp aan de voorzijde van de auto tussen twee plaatjes van 10 bij 50 mm met een Max. lengte van 25 cm worden gelast, als de spatborden los komen te zitten aan de voorzijde mogen deze door plaatwerk of verbinding van plaat bevestigd worden aan het carrosserie.

 17. Aan het carrosserie zijn alle verstevigingen toegestaan mits binnen het originele carrosserie, dus niet zichtbaar van buiten af. Doorgeslepen dakstijlen moeten alle rondom gelast zijn. Aan de voor en achterkant van de auto moet een kettinkje bevestigd zijn om te slepen.

 18. Minimaal gewicht auto 900KG maximaal 1200KG.

 19. De stoel MOET in deze klasse uit één gedeelte bestaan, dus een kuipstoel, welke middels een deugdelijk frame op de bodem dient te worden gemonteerd, Een 5-puntsgordel is verplicht in alle klassen, deze dient met minimaal 10 mm stalen bouten te worden gemonteerd. Gordels achter de bestuurdersstoel dienen over een ronde buis te lopen. (BIJLAGE 1)

 20. Duidelijk zichtbare (werkende) massaschakelaar met de bediening ter hoogte van het midden van het voorraam.

 21. Werkend remlicht.

 22. Verlaagde portieren zijn niet toegestaan, originele hoogte van de deurbeplating dient gehandhaafd te blijven.

 23. De deur mag vastgelast worden.

 24. Auto’s moeten voorzien zijn van een rolkooi van min. 38 x 2,5 mm ronde buis, welke het indrukken te allen tijden moet voorkomen. Chroommolybdeen mag niet worden toegepast. Gebogen delen dienen uit een stuk gebogen te zijn dus geen 2 stukken buis tegen elkaar lassen om een hoek te maken.

Bij rodeo, superstandaard en kever (zie aparte tekening BIJLAGE 2 ), dient men de onderzijde van de buizen d.m.v. dikke stalen platen aan de carrosserie vast te bouten. Boven bij het dak 3 langsbuizen en 2 dwarsbuizen, alsmede een schuine buis van linksboven naar rechtsonder en van rechtsboven naar linksonder (kruis). Verder dient de carrosserie van een dusdanige constructie te zijn, dat de rijder ook bij ieder contact beschermd is. Open carrosserie is niet toegestaan. Een goed werkende stuurinrichting en rem-installatie is verplicht.

 1. Iedere auto dient een minimaal 4 mm stalen plaat boven de bestuurder te hebben. Dit geld dus voor alle klassen Deze stalen plaat dient bij voorkeur op de kooi vastgelast te worden of anders te zijn vast gebout. Plaat niet boven op de auto monteren maar tussen het chassisdak en bovenzijde rolkooi. Plaat dient minimaal de helft van de totale breedte van het dak te bedekken gerekend vanaf de linkerzijde van het dakvlak. Achter de bestuurdersstoel dient de plaat minimaal 100 mm door te lopen gerekend vanaf de achterzijde van de rugleuning / hoofdsteun. Voorzijde dakplaat minimaal op voorste kooipijp. Een extra stalen plaat van minimale dikte 3mm tussen de bestuurderszijde deurplaat en de rolkooi is verplicht , hoogte minimaal tussen bovenste en onderste horizontale buis en minimaal over de totale lengte van de deurplaat. De plaat dient vast gelast te zijn aan de kooibuizen dus niet gebout.

(zie tekening rolkooi BIJLAGE 2)

 1. Betreffende de rolkooi is toegestaan dat er een schouderstang geplaatst mag worden (dit is niet verplicht) deze dient dan echter deugdelijk bevestigd te zijn, zo niet mag deze ter plekke worden verwijderd. Tevens wordt ook toegestaan om de rolkooi door de deur heen te maken. Alle delen van de wielophanging moeten origineel zijn en mogen worden verstevigd, (dus geen eigenbouw constructies).

 2. Een transponder ( merk: AMB type: MX ) is verplicht voor ieder voertuig in elke klasse. Montageplek transponder is rechts naast de coureur op de plaats achter de rugleuning van de oorspronkelijke bijrijderpositie en vrij naar beneden gericht. (dus zonder tussenkomst van ijzeren delen tussen transponder en baan) Montage van de transponder zo laag mogelijk, echter niet lager dan de bodemplaat om onnodige beschadiging / verlies te voorkomen. Voertuigen zonder transponder worden niet in de wedstrijd toegelaten. Mogelijkheid om deze transponder via de ACON aan te kopen of per wedstrijd te huren.

 3. De wagens moeten aan beide zijden zijn voorzien van duidelijke nummers, bij voorkeur op het dak gemonteerd. Cijfers minimaal 40 cm hoog. Ook van VOREN moet het nummer GOED ZICHTBAAR ZIJN.

 4. Men mag op het rechte eind elkaar alleen van achter aanvallen. Moedwillig inrijden op stilstaande / uitgevallen auto’s zal worden bestraft met diskwalificatie. Zie wedstrijdreglement punt 8 t.m 14.Stockcar Formule 1:
Reglement volgens opgave BVSR (Belangen Vereniging Stockcar Rijders)
Alle BVSR leden krijgen deze thuisgestuurd via de BVSR.
Het BVSR lidmaatschap is vrijwillig. Zonder BVSR lidmaatschap mag u dus bij de ACON gewoon meerijden
Leesbaarheid startnummer zie ALGEMENE EISEN ALLE WAGENS
Het algemene STOCKCAR F1 reglement kunt u vinden op de site van de BVSR. http://www.bvsr.nl/
Aanvullende afspraken vindt u hieronder.

Met de B.V.S.R. en de ACON autocross zijn de volgende afspraken gemaakt.
De eerste 4 crossen van de ACON autocross zijn kwalificatiewedstrijden. Bij deze wedstrijden is het verplicht om 1 type band, rechtsvoor en rechts achter te hebben. Bij de overige twee wedstrijden van de ACON autocross is dit niet verplicht.
Vanaf 2016 is het bij alle crossen van de ACON verplicht om 1 type band, rechtsvoor en rechtsachter te hebben.

Toelichting: Veel ACON crossers zijn nog in het bezit van andere soorten en merken banden. Deze kunnen dan in de laatste twee wedstrijden opgemaakt worden.
 1. Remtangen.

Bij de ACON zijn geen aluminium remtangen toegestaan


 1. Communicatie tijdens wedstrijden.

Er bij de ACON autocross NIET via “oortjes” gecommuniceerd worden. De ACON autocross gaat deze manier van communiceren verder onderzoeken en houdt de ontwikkelingen en bevindingen goed in de gaten.

Het is niet toegestaan te communiceren tussen rijder en team “spotter”.
 1. Brandstoftank “fuel cell”.

Het is bij de ACON autocross toegestaan om een “fuel cell”(kunststof zak) te gebruiken.


 1. Traction control/Launch control, MSD etc

Het is verboden om Traction control/Launch control, MSD etc. door bv dezelfde uitwisselbare MSD kast. Overtreding van deze regel betekent een schorsing van 2 jaar!


 1. Brandgaten in de beplating.

Bij de ACON autocross is het niet noodzakelijk dat de brandgaten in de beplating dicht zijn. Let wel op: in Engeland is dit WEL verplicht


 1. Drugs en alcohol

De rijders van de ACON autocross zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan een drugs en alcohol test. Als men dit weigert dan wordt men uitgesloten van deelname op de wedstrijddag.


 1. Social Media

Het bestuur van de ACON autocross heeft de mogelijkheid om rijders een disiplinaire straf op te leggen indien er ontoelaatbare uitlatingen worden gedaan op de Social Media.


 1. Neksysteem.
  Het bestuur van de ACON autocross stelt voor 2015 het neksysteem zoals HANS/dyfender of iets dergelijks verplicht
 1. Gradings en dakkleuren.
  Rijders met witte daken die achteraan willen starten, mogen niet vol in de rode daken schieten.
 1. Qualifiers datums etc.
  ACON – 26 april 2015, 24 mei 2015, 14 juni 2015 en 12 juli 2015
  RACEWAY VENRAY – 2E paasdag, 2e pinksterdag, 28 juni 2015 en 15 aug 2015.
  SPEEDWAY Emmen – 28 maart 2015, 2 mei 2015, 20 juni 2015 en 22 aug 2015.
  NOV LELYSTAD – nog vast te stellen.

Alle ACON stockcar rijders krijgen een Stockcar paspoort waarin de opmerkingen van de keurmeesters van de diverse circuits staan opgetekend.


De keurmeesters van de ACON Autocross wedstrijden zijn Frans van der Dool en Jan van der Dool.
Dit Stockcar paspoort is bindend en dient strikt nageleefd te worden.
De keurmeester is gemachtigd om elke auto die niet geheel voldoet aan de specificaties van de ACON uit te sluiten van deelname.
In die gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het ACON bestuur.

BIJLAGE 1

Detailtekening gordelbevestiging (voor rodeo zie BIJLAGE 3)

BIJLAGE 2
TEKENING MINIMALE EISEN ROLKOOI
RODEO, SUPER STANDAARD & KEVERS
BIJLAGE 3

Bevestiging gordel RODEO


BIJLAGE 4
TEKENING VOORBUMPER RODEO

BIJLAGE 5
TEKENING EISEN KNAF ROLKOOI
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina