Agenda Extra Algemene Vergadering Zaterdag 27 juni 10. 30 – 12. 00 uurDovnload 6.19 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte6.19 Kb.Agenda Extra Algemene Vergadering

Zaterdag 27 juni

10.30 – 12.00 uur
Deze extra vergadering wordt gehouden op de Willem Alexander Baan,

http://willem-alexanderbaan.nl/

Nely Gambonplein 1,

2761 EH Zevenhuizen  1. Opening en vaststelling agenda
  1. Ingekomen stukken
  1. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 7 maart 2015 (bijlagen)
  1. Bestuursmededelingen
  1. Verkiezing bestuursleden KNRB

In de AV van 7 maart heeft de voorzitter de mededeling gedaan dat de vacatures voor de functies van secretaris en commissaris marketing en sponsoring nog niet vervuld kunnen worden. In deze vergadering vindt de voordracht plaats van kandidaten door een of meerdere lidverenigingen (art. 7.2 van het HR). De AV wordt gevraagd in te stemmen met de voordracht.


Benoeming Secretaris

Vacature secretaris: Koninklijke Roei – en Zeilvereeniging De Maas draagt  mevrouw Hélène Fobler voor (art. 7.2. van het H.R)


Benoeming Commissaris Communicatie en Sponsoring

Vacature Commissaris Communicatie en Sponsoring: Koninklijke Holland Beker WedstrijdenVereeniging en A.S.R. Nereus dragen de heer Geert Mol voor (art. 7.2. van het H.R.)


  1. Rondvraag
  1. Sluiting

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina