Agenda voor de algemene ledenvergaderingDovnload 10.15 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte10.15 Kb.

.


Aan de leden en ouders/vertegenwoordigers van jeugdleden van Volleybal vereniging AV Flash

Agenda voor de algemene ledenvergadering


Datum : 08-10-2014
Locatie : Inaborg

Tijd : 20.00 uur


 1. Opening

Bij te weinig deelnemers, nodigen we u uit voor de volgende vergadering om 20.30.


 1. Commissie stemopname. 1. Notulen vorige vergadering 11-10-13

Deze zijn digitaal opvraagbaar via secretariaat@avflash.nl


 1. Financieel overzicht
*Financieel jaarverslag 2013-2014 en begroting 2014-2015
*Verslag kascommissie

*Benoeming kascommissie 1. Quiz over afgelopen seizoen door Marijn en Jetty
 1. Pauze
 1. Jaarverslag 2013-2014

Is opvraagbaar vanaf 1-10-2014 via secretariaat@avflash.nl. Wordt sinds dit keer niet meer uitgebreid besproken op de ALV. 1. Bestuursverkiezingen:

Aftredend en niet herkiesbaar secretariaat: Jetty van Bakel

Aftredend en herkiesbaar technische commissie: Marijn van der Beele

Aftredend en herkiesbaar Voorzitter: Dorine de Zeeuw
Aftredend en herkiesbaar Algemeen bestuurslid: Ed Timmermans

Leden die zich als bestuurslid kandidaat willen stellen kunnen dit kenbaar maken bij de Voorzitter, voor aanvang van de vergadering of eerder via een van de bestuursleden.
 1. Huidige stand van zaken commissies:

-Technische commissie; -Sponsorcommissie; -Toernooicommissie;

-Commissie Stratentoernooi; -Kampcommissie.
 1. Vragen/opmerkingen van het bestuur en van de leden

 • DWF 1. Afsluiting.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina