Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6Dovnload 7.79 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte7.79 Kb.Nieuwerkerk a/d IJssel, 28 augustus2014

Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas
Datum: woensdag 10 september 2014 - 20.00 uur
Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d IJssel, ’s Gravenweg 6.


 1. Welkom / Vaststellen van de agenda
 1. Verslag van de vorige vergadering 15 mei 2014 (zie bijlage 1)
 1. Overleg Provincie over Fietspaden – Diederik Braat.
 1. Samenwerking met “Landschap en Erfgoed” – Marleen van der Lee
 1. Evaluatie Recreatiekaart en terugkoppeling van de gesprekken met D66 en CDA en de motie door CU/SGP (zie bijlage 2).
 1. Jaarverslag 2013 (bijlage 3)
 1. Onderwerpen voor het gesprek met de wethouder over Recreatievisie Zuidplas:
  - Recreatieondernemers (bezoek wethouders aan Leefgoed Oliphant);
  - Uitbreiding Bentwoud bij Waddinxveen;
  - Mogelijkheden en verbeteringen van fietsverbindingen en (onverharde) wandelpaden (zie ook bijlagen 4 en 5) ;
  - Subsidie mogelijkheden van de Provincie Z-Holland (groen/ecologische verbindingen, recreatie) 2. Lopende/nieuwe initiatieven:
  - Stand van zaken over de uitgifte van een boek over Streekproducten in de Zuidplas;
  - Overleg met Hoogheemraadschap S&K;
  - Ontwikkelingen Glasparel+ in Waddinxveen – (zie bijlage 6 - Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen).
 1. Wandelwerkgroep Mooi Zuidplas/ Activiteiten
  - Ervaringen en nieuwe wandelingen
  - Aanpassing route wandeling Laagste Punt.
  - “Geocaching” (zie bijlage 7)
  - Leefgoed Buitendag – Leefgoed Oliphant (28/9)
  - Natuurwerkdag november 2014
  - Groei en Bloei – Fair in Zevenhuizen op 20 september 2014
 1. Ingekomen stukken:
  - Mail van Marcel Steenbergen Wereld Winkel over TIP
  - Mail van Danny Massot, Lanaken, België om informatie over wandelmogelijkheden
  - Fam Kroon, Bergschenhoek over geluidhinder Zestienhoven
  - Marlies Broos van HHSK over Dijkje Moordrecht – Wandelroute Laagste punt.
  - De Stichting Steenovens Klein Hitland aandacht voor Open Monumentendag 2015
  - Brief gemeente inzake Z. Dwarsweg
  - Verzoek Fietsersbond aandacht voor enquête Mooiste Fietspad van de Zuidplas
  - Reactie Fietsersbond op brief van gemeente inzake Z-Dwarsweg.
 1. Mededelingen/ Rondvraag
  - Website
  - Financiën
  - Rondvraag (datum volgende vergadering)

Bijlage 1 - Verslag 15 mei 2014


Bijlage 2 - Motie CU/SGP

Bijlage 3 - Jaarverslag


Bijlage 3 - Reactie gemeente op brief over de Zuidelijke Dwarsweg.
Bijlage 5 - Rectie Fietsersbond op brief gemeente Z-Dwarsweg
Bijlage 6 - Reactie op BP Glasparel +
Bijlage 7 - Geocaching
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina