Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en VolwassenenDovnload 27.89 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte27.89 Kb.


Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
Afdeling Jeugd

Arenbergstraat 9 ▪ 1000 Brussel


Contactpersoon: Riet Plevoets

T 02 553 34 93 ▪ F 02 553 41 17

E-mail: riet.plevoets@cjsm.vlaanderen.be

Cultuureducatieve verenigingen – Begrotingsjaar 2008Vereniging

Kerntaak

Subsidie-enveloppe 1

Uitgekeerde
subsidie
2

Jeugd en Poëzie vzw
Bogaerdstraat 23
1785 Merchtem
[t] 052 57 01 70

[e] info@jeugdenpoezie.be

[w] www.jeugdenpoezie.be


Jeugd en Poëzie vzw laat haar eigenheid in het landschap zien doordat ze jongeren van 6 tot 30 jaar wil aanzetten tot het lezen en schrijven van Nederlandstalige poëzie. Daartoe stimuleert en begeleidt ze jongeren die met poëzie bezig zijn enerzijds (o.a. via wedstrijden). Anderzijds wil ze op vlak van poëzie en jongeren een stimulerende, adviserende en vormende partner zijn voor intermediairen die met jongeren werken.2007-2008

2008

100 000

102 284

Kamo vzw
Wijnheuvelenstraat 307
1030 Brussel

[t] 02 242 26 00

[e] info@kamovzw.be
[w] www.kamovzw.be


Kamo wil door middel van actieve kunsteducatie kinderen uit Vlaanderen een aantal vaardigheden meegeven om nu en later op een inventieve, verdraagzame en constructieve manier in de samenleving te staan. Kamo’s specificiteit ligt in haar specifieke pedagogische benadering. Het startpunt zijn talen met een universele kracht, en de actieve beleving van het non-verbale. Van op deze lage instapdrempel wil de organisatie via associaties kunstzinnig aan de slag te gaan. Kamo werkt dan ook bij uitstek multidisciplinair en biedt kinderen vanaf 2,5 tot 12 jaar de kans om zichzelf en de anderen artistiek te ontdekken.

2007-2008

2008

40 000

40 914

Kidscam vzw
Begijnenstraat 19
2800 Mechelen

[t] 0475 70 49 79

[e] kidscam@telenet.be

[w] www.kidscam.beVia zijn mobiele studio, organiseert Kidscam workshops animatiefilm voor kinderen en jongeren in heel Vlaanderen. De workshop animatiefilm, waarbij de creatie centraal staat, wordt omkaderd door professionele kunstenaars. Het ontwikkelen van een vrije artistieke visie, gekoppeld aan een praktijkgerichte verwerving van kennis en vaardigheden met betrekking tot de beeldtaal staan centraal. De gerealiseerde films worden als resultaat steeds afgewerkt en naar buiten gebracht.

2007-2008

2008

120 000

122 741
Larf! vzw
Warandestraat 13
9000 Gent
[t] 09 365 09 43

[e] info@larf.be

[w] www.larf.beLarf! realiseert sociaal-artistieke theaterprojecten met en voor jongeren om hen een bredere kijk op de samenleving te bieden. Theater als confronterend en multidisciplinair medium is haar middel om kunsteducatieve projecten te verwezenlijken.

2007-2008

2008

70 000

71 599

Piazza dell’Arte vzw
Mutsaardstraat 29
2000 Antwerpen
[t] 03 232 68 76

[e] info@piazza.me

[w] www.piazza.me


Piazza dell’Arte is een mobiele multidisciplinaire educatieve kunstorganisatie, die elke jongere de kans wil geven om zich ten volle creatief te ontplooien m.b.v. verschillende multimediale technieken. Piazza richt zich tot jongeren vanaf 14 jaar in scholen, wijken, asielcentra, jeugdhuizen en culturele centra.

2007-2008

2008

150 000

153 426

zZmogh vzw
Engelbert Van Arenbergstraat 43
9040 Gent
[t] 09 233 83 53

[e] info@zZmogh.be

[w] www.zZmogh.be


zZmogh is een onafhankelijke kunsteducatieve jeugddienst met een gevarieerd aanbod aan muzisch-creatieve activiteiten en spelen voor scholen en jeugdverenigingen over heel Vlaanderen. Vanuit een speelse invalshoek proberen de zZmogh-docenten creativiteit en actieve kunstbeleving aan te wakkeren en zo kriebels voor kunst bij kinderen en jongeren te stimuleren. Naast een uitgewerkt aanbod aan muzische dagen, meerdaagse projecten en spelen, werkt zZmogh ook projecten op maat uit, bijvoorbeeld rond een bepaald thema of naar een voorstelling of toonmoment.2007-2008

2008

70 000

71 599

De Kunstbende (Villanella) vzw
Verviersstraat 15

2000 Antwerpen

[t] 03 260 96 10
[e] info@kunstbende.be

[w] www.kunstbende.beDe Kunstbende is een wedstrijd in kunst voor iedereen van 13 tot 19 jaar, waar jongeren elkaar kunnen uitdagen in categorieën als performance, nieuwe media, video, ontwerpen, fotografie, txt, txt on stage, muziek en dans. Deze wedstrijd heeft voorrondes in elke Vlaamse provincie en een grote finale in mei. De komende 3 jaar wil De Kunstbende fungeren als motor en aanzetter van een traject naast de wedstrijd, die ze wil laten uitgroeien tot een platform voor jongeren met artistiek talent en artistieke goesting.2007-2009

2008

250 000

255 710

TOTAAL

818 273
1 Het bedrag dat in de subsidieovereenkomst is opgenomen en dat in de vermelde beleidsperiode jaarlijks aan de vereniging wordt toegekend.

2 Het bedrag dat aan de vereniging werd uitbetaald na controle van de verantwoordingsstukken voor dat bepaald werkjaar, met inbegrip van eventuele indexaanpassingen.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina