Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs en StudietoelagenDovnload 148.35 Kb.
Pagina1/5
Datum16.08.2016
Grootte148.35 Kb.
  1   2   3   4   5

Wijzigingen inschrijvingwebservices en leerkrediet 2011-2012

Toepassing: Databank Hoger Onderwijs

Inhoudstabel

1. Inleiding 2

Generatiestudent 2

Vroegste inschrijvingsdatum 3

Berekening leerkrediet 3

Heroriëntaties 3

Interne uiterste beheerdatum 3

2. Documenteigenschappen 4

2.1. Wijzigingshistoriek 4

3. Impact 5

Datamodel 7

3.1. Wijzigingen aan het datamodel 7

Overzicht 7

Codes 7

Functionele wijzigingen 8

6.0. Korte samenvatting 8

Beheer Student 8

Beheer Leerkrediet 10

Beheer heroriëntaties 16

Beheer inschrijving 18

Java-kant 25

Schrijf student in voor opleiding 25

Wijzig inschrijving voor opleiding 25

Initialisatie 25

Controle 25

Performantie 25

Buiten bereik 26

Historische heroriëntaties 26

Historische conversie academiejaar generatiestudent 26

Type opleiding 26
1.Inleiding

Generatiestudent

1.1.1.Betere herbepaling generatiestudent


Iemand is generatiestudent in het academiejaar van zijn eerste inschrijving voor een initiële bachelor of een eerste of enige cyclusopleiding (afbouw)1.

DHO bevat gegevens vanaf 1999-2000. Voor eerdere academiejaren kunnen we dit niet bepalen zonder input van de instellingen.

Vanaf 1999-2000 kan dit academiejaar door DHO bepaald worden.

De door de instelling aangereikte academiejaren generatiestudent vanaf 1999-2000 worden voortaan genegeerd. Wel krijgen ze voortaan een waarschuwing als er een verschil zit tussen het aangeleverde jaar en het door DHO gekende jaar.


1.1.2.HBO


Bij inschrijvingen voor een opleiding Hoger Beroepsonderwijs in de Hogeschool, mocht men geen academiejaar generatiestudent meegeven.

Dit omdat de hogeschool dit kenmerk – foutief – zou kunnen interpreteren als het jaar van de eerste inschrijving in het hoger onderwijs; en niet het jaar van de eerste inschrijving in een bachelor.

Aangezien we het aangeleverde kenmerk niet meer gebruiken vanaf 1999; is deze vergissing onmogelijk. Voortaan mag men dus wèl het kenmerk meegeven bij een HBO-inschrijving.

Vroegste inschrijvingsdatum


Sommige inschrijvingen hebben absurd vroege inschrijvingsdata. Een bijkomende controle zorgt er voor dat inschrijvingen ten vroegste op 1 januari van het jaar waarin het academiejaar start mogen plaatsvinden. Voor het academiejaar 2012-2013 is dit bijvoorbeeld 1 januari 2012.

Berekening leerkrediet


De berekening van het leerkrediet van een individuele student, moet manueel getriggerd kunnen worden.

Heroriëntaties


Generatiestudenten kunnen zich heroriënteren. Een generatiestudent heroriënteert zich wanneer hij zich uitschrijft voor een opleiding en inschrijft voor een tweede opleiding. Dit beïnvloedt het leerkrediet van de student en de financiering van de inschrijving voor de oude opleiding.

Momenteel moet de student zich eerst uitschrijven voor de eerste opleiding en vervolgens inschrijven voor de tweede opleiding. De volgtijdelijkheideis op basis van uitschrijvingsdatum versoepelen we nu. De enige eis is dat de tweede opleiding plaatsvond na de inschrijving voor de eerste opleiding. Hierbij kijken we zowel naar de inschrijving voor de eerste opleiding zelf als naar de individuele opleidingsonderdelen.

Een generatiestudent kan enkel tussen bepaalde soorten opleidingen heroriënteren. Vertrekpunt is een initiële professionele of academische bachelor. De lijst van types opleidingen waarvan men mag heroriënteren is een parameteriseerbaar gegeven.

Aankomstpunt kan een bachelor- of HBO-opleiding in het hoger onderwijs zijn (“heroriëntatie binnen DHO”) of een HBO-opleiding in een secundaire school of Centrum voor Volwassenenonderwijs (“heroriëntatie buiten DHO”).

De heroriëntaties buiten DHO werken met een lijst die naar het systeem wordt opgeladen. Dit principe behouden we voor heroriëntaties buiten DHO. Wel zijn er een aantal kleinere wijzigingen aan dat mechanisme. Bij de aanpassingen van dit mechanisme staat er meer detail over deze wijzigingen.

De heroriëntaties binnen DHO worden gemeld door de instelling waarheen de student heroriënteert. Dit zorgt voor administratieve overlast bij de tweede instelling, terwijl de voordelen enkel voor de student (leerkrediet) en de eerste instelling (financiering) zijn. In sommige gevallen kan dit zelfs een negatief effect op de financiering van de tweede instelling geven.

Daarnaast is het zo dat zodra inschrijvingen geheroriënteerd zijn, de eerste instelling geen wijzigingen meer kan doorvoeren aan de eerste inschrijving. De tweede instelling zal tijdelijk de heroriëntatie ongedaan moeten maken, vooraleer de wijzigingen aan de eerste inschrijving mogelijk zijn. Ook dit zorgt voor administratieve overlast.

We verlaten deze werkwijze voor heroriëntaties binnen DHO. In plaats daarvan gaan we zelf de heroriëntaties binnen DHO berekenen. We hebben immers voldoende informatie om dit autonoom te kunnen.

Er bestaat een vooronderzoek dat exacte aantallen geeft van het aantal studenten wier leerkrediet geïmpacteerd is door het niet melden van heroriëntaties of door de strenge volgtijdelijkheideis.

Interne uiterste beheerdatum


We willen op een bepaald moment heroriëntaties bevriezen. Het heeft geen zin om in 2018 heroriëntaties en dus het leerkrediet van de student te gaan veranderen voor inschrijvingen in 2008. Dit eindtijdstip is parameteriseerbaar.

Dit tijdstip valt niet samen met de uiterste beheerdatum, omdat we achteraf nog lerende mensen gaan opzoeken en dus ontdubbelen, heroriëntaties buiten DHO opladen en uitzonderingen maken voor individuele instellingen.Dit tijdstip noemen we de interne uiterste beheerdatum.


  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina