Ahmadinejad bidt voor de komst van de Twaalfde ImamDovnload 10.63 Kb.
Datum24.09.2016
Grootte10.63 Kb.
Ahmadinejad bidt voor de komst
van de Twaalfde Imam

David Cloud, Friday Church News Notes, 1-10-2010, www.wayoflife.org

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Sprekend voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Iraans president Mahmoud Ahmadinejad gebeden voor de spoedige komst van de Twaalfde Imam, ook gekend als de Imam al-Mahdi.

Hij zei: “O Allah, verhaast de komst van de Imam alMahdi en schenk hem een goede gezondheid en overwinning en maak ons zijn volgelingen en zij die getuigenis afleggen van zijn gerechtigheid” (“Ahmadinejad Asks Allah to Hasten”, Assistnews.net, 24-9-2010).

De “overwinning” waar Ahmadinejad naar verwijst, is de oprichting van Allah’s koninkrijk op aarde. De Imam Mahdi, van wie de Sjiieten geloven dat hij als kind verdween in 941 n.C., wordt verondersteld terug te keren en te regeren op aarde voor zeven jaren, vooraleer een laatste oordeel te brengen en het eind van de wereld (“Jesus, Mahdi Both Coming, Says Iran’s Ahmadinejad”, WorldNetDaily, 19-12-2006).

De Twaalfde Imam wordt verondersteld vergezeld te zijn door Jezus, die een ondergeschikte positie zal innemen.

Volgens de Bijbel echter, is de volgende gebeurtenis op Gods kalender de Opname van de heiligen van de kerkbedeling (1 Thessalonicenzen 4:13 - 5:5), gevolgd door de verschijning van de Antichrist, die op het toneel zal komen als een man van vrede (2 Thess. 2:3-12; Openbaring 13).

Ongetwijfeld zal de Antichrist geaccepteerd worden door de joden, de afvallige christenen, de moslims, en ook door hindoes en boeddhisten. De mensheid zal zich erin verheugen dat het Midden-Oosten probleem wordt opgelost en de lang verwachte “Age of Aquarius” (het Aquariustijdperk) gekomen is, maar de vredespartij zal een kort leven beschoren zijn en de Antichrist zal zijn ware kleuren tonen, want hij zal zich in Israëls tempel zetten als een god en hij zal aanbidding van de wereld eisen en wie weigert zal gedood worden.

De Aquarian Age Community (AAC) heeft de NGO1 status verkregen bij de Verenigde Naties en houdt zijn samenkomsten in een conferentiezaal van de VN-hoofdkwartieren.

AAC is gebaseerd op Alice Bailey’s gechannelde boodschappen van de veronderstelde Ascended Masters en heeft als oogmerk het binnenleiden van een Kosmische Christus in de wereld om een mystieke nieuwe wereldorde te creëren. De website van AAC identificeert deze Christus als Boeddha, Maitreya en “de Imam Mahdi” en zegt dat deze “werkt door middel van een meditatie gecentreerd in het hart”. De AAC participeert in meditatie en andere mystieke praktijken in de meditatiekamer van het VN-gebouw. (http://www.aquaac.org/un/medmtgs.html#dates).

(For more about the United Nations and the New Age see our book The New Age Tower of Babel, available in print and e-book formats from Way of Life Literature.)Zie ook: De Verenigde Naties is een broeinest van Antichristelijk, New-Age Mysticisme of PDF

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - Nieuwste Artikelen

1 De term NGO is ontstaan als “non-governmental organization” in 1945 bij de oprichting van de Verenigde Naties (VN). In het handvest van de VN (Hoofdstuk 10, Artikel 71) wordt gesteld dat niet-gouvernementele organisaties ook gesprekspartner kunnen zijn van de VN. (Wiki).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina