Ajn afdeling Noord Holland Nieuwsbrief Nr. 25 Maart 2015 Korte inhoudDovnload 30.69 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte30.69 Kb.


AJN afdeling Noord Holland
Nieuwsbrief Nr. 25

Maart 2015
Korte inhoud

 • Nieuws van GGD Zaanstreek-Waterland

 • Verslag scholing social media

 • Bizzabo: wat is het en wat kun je er mee

 • Nieuws van GGD Holland Noorden

 • Verslag ABC-Dag

 • Overzicht bestuursleden en contactpersonenGGD Zaanstreek-WaterlandPersonen

 • zes artsen volgen de eerste fase van de opleiding arts M&G, 1 arts is met de tweede fase gestart

 • Hanneke Kleiboer, stafarts, is met pensioen gegaan en zij is dus ook geen contactpersoon voor de AJN-NH meer

 • Ellen van Hoorn, arts M&G, heeft een andere functie gekregen bij de NSPOH


Transitie

 • Transitie van de jeugdzorg is in volle gang, onze GGD bedient 9 gemeenten en elke gemeente geeft haar eigen invulling • Zaanstad heeft 5 jeugdteams, 2 vallen onder de GGD en in 1 jeugdteam van de GGD heeft een jeugdarts zitting sinds 1-1-2015

 • Daarnaast zijn er meerdere sociale wijkteams, de verbindingen met de JGZ moeten tot stand gebracht worden


Zorgstructuur

 • de verpleegkundigen maken delen uit van de zorgteams op het BO, de jeugdartsen maken deel uit van de overleggen op het SBO en VO

 • 2e en 4e klas VO doen we EMOVO, lengte en gewicht, daarna volgt triage door doktersassistente


Flexibilisering

 • Op het cb volgen alle ouders hetzelfde zorgpad tot en met 6 maanden, daarna krijgen 1e kinderen afspraak met 8 mnd. en dan weer 11 mnd

 • 2e en volgende kinderen krijgen nieuwsbrief met 8 mnd. en afspraak met 11 mnd. tenzij…….

 • 11 mnd. is artsenconsult, 14 mnd. jv consult 18 mnd consult is verdwenen, 2 jr artsenconsult

Ellen Reurslag


Scholing Social Media
Najaar 2014 heeft een training Social Media plaatsgevonden in Almere, georganiseerd door AJN-NH.

Later is er ook nog een in Alkmaar geweest.

Jeugdartsen werden door Koen Hartog meegenomen in de wereld van facebook, linkedIn, twitter en nog veel meer netwerken. Koen heeft zijn sporen als docent verdiend met scholingen bij JGZ Kennemerland, de AJN en andere leergierigen.
Zo worden de jeugdartsen steeds digivaardiger en meer op hun gemak tussen de hashtags en apenstaarten.

De jeugdartsen in Almere hebben samen een whatsappgroep.

Onder een broodmaaltijd met hapjes maakte de groep een facebookgroep aan waarbinnen nieuws wordt uitgewisseld.

De avonden zijn positief geëvalueerd.


Willemien Boland
Bizzabo
AJN afdeling Noord Holland is altijd bezig met innoveren. Zo hebben we nu voor de komende ALV (en natuurlijk de daaropvolgende) een event website en app gemaakt. Ja! we hebben we onze eigen event app.

Wat kan je daar dan mee? In de app staat alle informatie die je nodig heb voor het event. Locatie, Agenda, Twitter wall met hashtag. Dat niet alleen! Met de app kan je ook je collega’s die ook komen vinden en contacten. Hiervoor maakt de app oa gebruik van het linkedin netwerk. Dus “Join” in de app en maakt een afspraak met je collega’s die de zelfde specialisaties hebben.

Naast het faciliteren van informatie kan de organisatie ook om jullie mening vragen. Het is een stemkastje voor tijdens de discussie. Geen handen opsteken of briefjes inleveren, alles live op scherm.

Met de QR-code hieronder of via de volgende link https://events.bizzabo.com/200035/app ben je voortaan van alle ALV informatie op de hoogte.

(Download; search ALVAJNNH en [Join])


scan to download


GGD Hollands Noorden
Het afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan de veranderingen door transitie en de wet passend onderwijs. We proberen mee te bewegen met onze 21 gemeenten en de diverse samenwerkingsverbanden. 
Positioneren als JGZ gaat niet altijd even makkelijk omdat de visies en wensen heel verschillend zijn.
Flexibiliseren is een onderwerp waar we hard aan werken en waar leuke ideeën op de werkvloer ontstaan. Ieder team gaat kijken naar een passend aanbod voor de eigen wijk/gemeente. Daarnaast hebben we de opdracht als zelfsturende teams de managers te ondersteunen.
1 februari gaan we - later dan gepland -  van start met het rechtstreeks verwijzen. Hier hebben we de een en andere hobbel ervaren: verzekeraars die ondanks de wetgeving weigeren een verwijzing van de jeugdarts te accepteren. Het digitale systeem van de GGD dat nog niet aan kan sluiten bij de systemen van huisartsen en specialisten. Maar we gaan nu gewoon van start!
De samenwerking met kinderartsen en huisartsen heeft mede door alle veranderingen meer aandacht gekregen. Er zijn convenanten gesloten, gezamenlijke scholing opgezet en de afstemming verloopt steeds soepeler.
Ons aanbod aan het VO is uitgebreid met een welomschreven aanbod ziekteverzuim waarbij kaders dienen om met de diverse scholen afspraken op maat te maken.

Het bestaande aanbod van EMOVO in klas 2 e 4, een contactmoment biometrie in klas 2 en een spreekuur door de verpleegkundige wordt niet altijd volledig door scholen afgenomen. Plan is dat het JGZ team zich, in ieder geval met een gedeelte van het aanbod, blijft profileren. De ZAT's, die altijd een zinvolle plek voor een netwerk met korte lijnen waren, blijven hier en daar nog bestaan maar gaan meer uitdunnen en tenslotte verdwijnen.
Als laatste blijft nog te melden dat de GGD twee vanuit de werkvloer meedenkende stafartsen 0-19 heeft aangesteld. Naast Dylia Kuijvenhoven gaan Jacqueline Deurloo en Gabie Burauen de staf versterken. Samen met de stafverpleegkundige gaan we als team de 3 regio's ondersteunen. Uiteraard heeft iedereen ook zijn regio overstijgende aandachtsgebieden.
Gabie Burauen
ABC-Dag

Medische Leiderschap: Pak je kans!

Op 17 januari 2015 vond de ABCDag, een dag voor de actieve leden, plaats. Voor degenen die niet vertrouwd zijn met ABC, het term staat voor Afdelingsbesturen-Bestuur (landelijk)-Commissies. Vorig jaar pakten wij als bestuur Noord-Holland de kans om te laten zien dat we voor 2015  een inspirerende dag konden organiseren. Wat ons betreft (en volgens de evaluatie) is dat ons ook gelukt!

Omdat medische leiderschap een competentie is die in de huidige medische (vervolg)opleidingen wordt gestimuleerd (CanBetter) hebben we voor dit thema gekozen. We wilden aanhaken op landelijke ontwikkelingen zoals de VTV jeugd/verkenning jeugd (Gezond opgroeien) en daarmee aansluiten bij de speerpunten van de AJN (profilering, kansen pakken). In de ochtend, onder de voorzitterschap van Desiree van As, heeft Mascha Kamphuis (voorzitter Landelijk Bestuur) een korte presentatie gehouden over de bestuursleden en thema’s van het landelijke AJN. Dit werd gevolgd door een presentatie van Vasanthi Iyer over de zeven gewoonten van effectief leiderschap van Stephen Covey. De boodschap was dat leiderschap over jezelf tot leiderschap over de omgeving leidt. Pim Jansen maakte een creatieve Prezi presentatie van de input van alle besturen en commissies. Het werd een mix van films en powerpoint dia’s over de successen van ieder, een kennismaking en samenvatting van wat deze actieve leden afgelopen jaar hebben gedaan.

Twee sprekers van de RIVM, Jeanne van Loon, projectmanager VTV en Susan Meijer, onderzoeker PG vertelden over de Verkenning Jeugd en de VTV-2014 (gericht op de vier perspectieven= op en top gezond, iedereen doet mee, heft in eigen handen en gezonde welvaart). Na de lunch werd deze gevolgd door een oefening in vier groepen in het denken over een (jeugd) probleem vanuit een specifieke perspectief. In de plenaire discussie werd besproken over het feit dat het niet mogelijk is om beleid te maken vanuit alleen één perspectief. Beleid vanuit een perspectief heeft meestal ook gevolgen voor andere opgaven. Bijvoorbeeld door in te zetten op ‘Op en top gezond’ kan dat leiden tot minder beperkingen voor chronisch zieken en dat heeft invloed op ‘Iedereen doet mee’. En andersom geldt dat door inzet op ‘Iedereen doet mee’ via arbeids- en onderwijsparticipatie van kwetsbare ziekte dit kan leiden tot minder ziektelast, juist weer van invloed op ‘Op en top gezond’. De gevolgen kunnen positief zijn, maar ook negatief (bijvoorbeeld bij autonomie/’Heft in eigen handen’). Er werd stil gestaan bij hoe elk scenario de andere vier beïnvloedt. Ter afsluiting van dit deel werd geconcludeerd dat sommige doelen en maatregelen goed gaan en anderen leiden tot dilemma’s; een oefening in bewustwording van keuzes maken.

Hierna volgde een lezing van Roos Vonk, hoogleraar Sociale Psychologie Universiteit van Nijmegen, plaats. Deze ging over inspirerende leiderschap en hoe jij je zelf als leider kan ontwikkelen. De middagvoorzitter Willemien Boland  sloot de dag af waarna alle leden een zakje bloembollen (‘op en top gezond’ product van Noord-Holland) geregeld door Vera Bekedam konden meenemen. Uiteraard volgde de digitale evaluatie na, verzorgd door Carla van Schie (die ook de uitnodigingen heeft geregeld).

We hebben als bestuur AJN Noord-Holland een dag georganiseerd waar we zeer trots op terugkijken. Het was een voorbeeld van ‘iedereen doet mee’ (alle bestuursleden aan zet) wat geresulteerd heeft in een inspirerende dag, een mooie kans om als afdeling Noord-Holland te profileren en 6 accreditatiepunten te scoren!

Vasanthi Iyer


Website: www.artsenjgz.nl
Email regio Noord Holland: noordholland@artsenjgz.nl

Contactpersonen

Dominique Bosman GGD Amsterdam

Annet Breed Zorggroep Almere
Gabie Burauen GGD Hollands Noorde
Klasien Dijkstra GGD Holland Noorden
Hilde Elshout JGZ Kennemerland
Wico Mulder GGD Amsterdam
Sylvie Neves GGD Flevoland

Ellen Reurslag GGD Zaanstreek Waterland


Calixte Veerman GGD Amsterdam
Gerre Vermeulen GGD Gooi en Vechtstreek
Annelies van Wingerde GGD Kennemerland

Bestuursleden
Vasanthi Iyer voorzitter

Carla van Schie secretaris

Desiree van As penningmeester

Vera Bekedam lid

Pim Jansen lid

Willemien Boland lid


Contactpersoon landelijk bestuur
Marleen Johannes


ALV

Donderdag 23 april

19.00 – 22.00u

De Zoete Inval

Haarlemmerliede

Genderdystrofie
Vergeet niet je aan te melden en motiveer ook de verpleegkundigen waarmee je werkt!


Nieuwsbrief AJN Noord Holland nr 25: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina