Akkoord of niet akkoord? Waarom wel/niet?Dovnload 52.79 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte52.79 Kb.Vriend

Je hebt iemand nodig


stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend


Akkoord of niet akkoord? Waarom wel/niet?
A] Een vriend(in) is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.
B] Vrienden zijn als sterren, je kan ze niet altijd zien, maar ze zijn er altijd.
C] Vleiers lijken op vrienden, zoals wolven op honden gelijken.
D] Een echte vriend(in) herken je doordat ze medelijden tonen, niet aan de oprechte vreugde van je geluk.
E] Jaloers zijn op een vriend bewijst dat je zijn echte vriend bent.
F] Sommige vrienden zijn als een schaduw, je ziet ze alleen als de zon schijnt.
G] Je verliest een vijand als je hem tot vriend maakt.
JE KAN VERSCHILLENDE SOORTEN VRIENDEN HEBBEN:

 ……………………………………………………………


 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………

WAT IS HET TEGENOVERGESTELDE VAN
 Vriend? …………………………………
 Vriendschap? ………………………………………

Hoe noemen we vriendschap die niet echt is? …………………………………………..


____________________________________________________________

Hoeveel echte vrienden heb jij? Schrijf de namen op.


____________________________________________________________
____________________________________________________________

Wat verwacht jij van een vriend(in)?


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

VRIEND OF KENNIS? Wie ken het verschil?
VRIEND ____________________________________________________

Ken je nog andere woorden (synoniemen) in plaats van vriend?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

KENNIS ____________________________________________________

Opdracht:
We maken een collage.
De collage zou “vriendschap” moeten uitstralen. Werk samen om dit te kunnen bekomen.

J
e hebt verschillende soorten vriendschap.

Wie kan er enkele opsommen?

SOORTEN VRIENDSCHAP
Vriendschap tussen mensen en mensen:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Vriendschap tussen mensen en dieren:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Vriendschap tussen dieren en dieren:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Wat is vriendschap?
Vriendschap is zo heel bijzonder.
Vriendschap daar versta ik onder
Samen praten, samen luisteren
Samen lachen, samen fluisteren.
Elkaar steunen bij verdriet
Met een bos "vergeet-mij-niet"
Opgaan in elkaars geluk
Dat is vriendschap uit één stuk

Ook in de bijbel werden tekstjes neergepend over “vriendschap” en “vrienden”.


We bekijken een stukje tekst uit de bijbel, meer bepaald uit het Oude Testament (ongeveer 200 jaar V.C.).

De man die het boek schreef heette Jozua. Hij was een Jood, hij woonde in Egypte. Zijn boek heette Jezus Sirach (wijsheid).


De bedoeling van het boek was dat je meer wijsheid zou verkrijgen en dat je grote vorderingen zou maken door te leven volgens de wet.Vriendschap

 

[5]

Hartelijke woorden maken veel vrienden,
wie goede dingen zegt krijgt een hoffelijk antwoord.

 

[6]

Laat velen vriendschappelijk met je omgaan,
maar laat slechts één op de duizend je raadgever zijn.

 

[7]

Als je iemand tot vriend wilt maken,
stel hem dan eerst op de proef, vertrouw hem niet te snel.

 

[8]

Sommige vrienden zijn enkel je vriend in goede tijden,
in slechte tijden zie je ze niet.

 

[9]

Er zijn vrienden die opeens je vijand worden
en jullie ruzie tot je schande verder vertellen.

 

[10]

Er zijn vrienden die met je aan tafel zitten,
maar in slechte tijden zie je ze niet.

 

[11]

Als het je goed gaat lopen ze achter je aan
en gaan ze gemoedelijk met je slaven om;

 

[12]

maar als het je slecht gaat,
keren ze zich tegen je en laten ze je in de steek.

 

[13]

Ga je vijanden uit de weg en houd je vrienden in de gaten.

 

[14]

Een trouwe vriend is een veilige schuilplaats,
wie er een gevonden heeft, heeft een schat gevonden.

 

[15]

Een trouwe vriend is onbetaalbaar,
tegen zijn waarde weegt niets op.

 

[16]

Een trouwe vriend is een krachtig medicijn,
wie ontzag heeft voor de Heer vindt zo’n vriend.

 

[17]

Wie ontzag heeft voor de Heer zoekt de juiste vrienden uit;
zoals hijzelf is, zo zijn zijn vrienden.OVER DE WAARDE VAN VRIENDSCHAP EN VAN GELD

door Ursula Assaf-Nowak

Deel I

Er was eens een welgestelde koopman. Hij had slechts één zoon, die het geld van zijn vader onnadenkend over de balk gooide. Hij had zo veel vrienden, dat ze met drommen tegelijk het huis van zijn vader in- en uitliepen: vandaag tien vrienden bij het middageten, morgen twintig bij het avondeten en honderden bij een feestelijke aangelegenheid. Hij liet de kostelijkste gerechten, dranken en rookwaren voor hen kopen, deelde dure geschenken uit, betaalde stoffen en zelfs gewaden, en zo verspilde hij grote sommen geld aan hen.Zijn vader vroeg hem: "Wie zijn al die mensen?" De zoon gaf hem ten antwoord: "Dat zijn mijn vrienden." Toen de koopman weer eens dit antwoord van zijn zoon had gekregen, stuurde hij hem het huis uit en onterfde hem. Daarop ging de jongeman naar zijn vrienden. Hij klopte aan bij een vriend die hij vroeger altijd gastvrij had onthaald en die vroeg hem: "Wat is er aan de hand, broeder?" - "Mijn vader heeft me onterfd," antwoordde hij hem. "Dat spijt me," was het antwoord van de vriend, "we hebben hier geen kamer voor je."

Zo ging hij van deur tot deur, en geen van zijn talrijke vrienden hielp hem uit de nood. Twee of drie weken later liet zijn vader hem bij zich komen. "Kijk, mijn zoon," sprak hij tot hem, "dat zijn nu je vrienden. Ze hebben je noch geld, noch een kamer aangeboden. Ze zeiden niet: "Onze vriend heeft ruzie met zijn vader. Laten we hem uitnodigen voor het eten en zorgen dat hij het goed heeft, totdat hij zich weer met zijn vader heeft verzoend." Zijn dat echte vrienden? Je kent toch ons spreekwoord: Toen ik rijk was, had ik meer vrienden dan vliegen op de stroop. Maar toen ik arm was, vlogen ze weg.


Ik ben je vader en je vriend! Bij Allah, je moet weten wie een hele vriend, wie een halve vriend en wie geen vriend is."
Die dag kwam de koopman toevallig langs een bouwterrein en zag daar een onbekende dode liggen. Hij bleef staan en overlegde bij zichzelf hoe hij de dode kon overleveren aan het gerecht. Een soldaat zag hem bij de dode staan en verdacht hem van moord. "Bij mijn ogen," zei hij tegen hem, "jij en niemand anders is de moordenaar van deze man!" Het lijk werd naar de kadi gebracht en de soldaat vertelde: "Deze dode vond ik bij een bouwterrein en bij hem stond deze man." De koopman werd op borgtocht vrijgelaten, totdat de rechter hem veroordeelde tot de dood door ophanging. Toen kwamen de soldaten bij hem, grepen hem en leidden hem door de stad naar de plaats van executie.

Een van de weinige vrienden van de vader was een stoffenkoopman, een ander een slager. Toen ze vanuit hun winkels hun vriend tussen de soldaten en te midden van een nieuwsgierige menigte ontdekten, sloten zij zich aan bij de groep. Onderweg begonnen ze met de kadi te onderhandelen.

De slager sprak tot hem: "Ik wil alles wat ik bezit voor deze man opofferen, om hem aan de dood te doen ontkomen." Maar de kadi kwam niet terug op zijn beslissing. Daarna kwam de stoffenkoopman bij hem en sprak: "Ik voeg aan het vermogen van de slager alles toe wat ik bezit, en mijn vermogen is vier maal zo groot als dat van de slager!" Maar de kadi bleef bij zijn uitspraak.

"Goed," vervolgde de stoffenkoopman, "je hoeft je uitspraak niet te veranderen, maar je mag hem ook niet ophangen. Hang mij op in zijn plaats!" En hij haastte zich naar de plaats van executie. Net toen hij de strop om zijn nek wilde leggen, bereikte de kadi een nieuwe verordening van de heerser, die de koopman wegens gebrek aan bewijs genade schonk.

Toen de koopman thuiskwam, sprak hij tot zijn zoon: "Kijk, dat zijn nu echte vrienden! Ze zijn niet zo als jouw vrienden, die je in nood in de steek lieten en je noch een maaltijd, noch een bed voor de nacht aanboden. De halve vriend was bereid alles te geven wat hij bezat; de hele vriend wilde zijn bezit en zijn leven opofferen. Wees niet meer zo onnadenkend, maar keur van nu af aan je vrienden. Wie om je geld bij je komt, zal je nooit helpen als je in nood verkeert. Denk niet dat je veel echte vrienden kunt hebben. Toen ik je onterfde, was er toen ook maar een, die bij mij kwam protesteren? Heus, ik zou nog dezelfde avond mijn daad betreurd hebben en jou en die vriend bij me hebben laten komen. Maar er was niemand die zich om je bekommerd heeft, niemand van al die vrienden, die jij iedere dag uitnodigde te komen eten en die je kostbare geschenken hebt gegeven. Je hebt haast mijn hele vermogen voor hen over de balk gegooid. Maar ik wil je nog een kans geven. Hier is een som geld, waarmee je een bestaan kunt opbouwen. Ga nu!"

Los deze vragen op:


  1. Over wie gaat het verhaal?  1. Over wat gaat het verhaal?  1. Hoeveel vrienden heeft de zoon?  1. Hoeveel vrienden heeft de vader?  1. Wie heeft zijn lesje geleerd? Welke les heeft hij geleerd?  1. Is dit oude verhaal vergelijkbaar met de tijd van nu?

Deel II

De zoon verliet zijn vader. Met het geld kocht hij een winkeltje, waar hij hout en houtskool verkocht. Na een poosje voegde hij aan zijn assortiment suiker en thee toe, wat later meel, rijst en specerijen en langzamerhand werd hij een bekend koopman. Twee jaar later kwam zijn vader bij hem om te zien, wat er van hem was geworden. "Hoe gaat het met je, mijn zoon?" vroeg hij hem. "En hoeveel geld heb je verdiend?"

"100 pond," antwoordde de zoon trots, want in die tijd was dat een aanzienlijke som. "Sluit je winkel!" beval zijn vader, "ik zal een betere voor je openen." En hij maakte met zijn zoon een wandeling langs de rivier. Na een tijdje pakte de vader de geldbuidel van de zoon, waarin de 100 pond zaten, en wierp die in het water. "Maar vader, wat doe je nu!" riep de zoon ontzet.

"Je moet afstand nemen van die 100 pond," sprak de vader. "Ik heb ze in de rivier geworpen om je reactie te zien. Zie je hoe kwaad je wordt, als ik je geld weggooi, waar je hard voor hebt gewerkt! Maar herinner je je nog, hoeveel pond van mijn zuurverdiende geld je aan je trouweloze vrienden hebt verspild? Je moet weten, hoe waardevol het geld is voor degene die het verdiend heeft!”


En hij vervolgde: "Twee jaar lang heb je voor dit geld gewerkt. Je bent heel klein begonnen: je hebt hout en houtskool verkocht. Langzamerhand heb je je assortiment uitgebreid. Uiteindelijk heb je in twee jaren 100 pond kunnen verdienen. Je weet nu wat voor waarde eerlijk verdiend geld voor zijn eigenaar heeft."

De jongeman trok zijn kleed uit, sprong in de rivier, dook onder water en haalde de geldbuidel naar boven. Daarop sprak zijn vader verheugd: "Nu ben je echt mijn zoon! Kom mee, kom in mijn zaak werken, en wees mijn partner."Oplossing SOORTEN VRIENDSCHAP

Vriendschap tussen mensen en mensen:
Tussen jongens en jongens

Meisjes en meisjes

Meisjes en jongens

Tussen ouders

Broers of zussen

Vriendschap tussen mensen en dieren:
Tussen een hond en een jongen

Een kat en een meisjeVriendschap tussen dieren en dieren:
Dieren van dezelfde soort

Van verschillende rassen


Boezemvriend

 Klasvrienden

 Vrienden in de leefgroep

Vrienden thuis, waar ik woon

 Oude vrienden (die ik ken van vroeger)

 Penvrienden

 Chatvrienden

 Sportvrienden

 Vakantievrienden
Vriendschap is de relatie tussen twee of meerdere mensen, het geslacht speelt hierbij geen rol.

Vriend: iemand aan wie men door genegenheid en persoonlijke voorkeur verbonden is => compagnon, gabber, gezel, kameraad, kompaan, kornuit, maat, makker

Liefje, liefste, schat, maatje, meisje, zusje,….

Kennis: iemand met wie men regelmatig omgaat => bekende


Schijn-vriendschap:

Van iemand houden omdat dit nuttig is voor jeDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina