Akten Tilburg 1537, februari 13 N. StDovnload 7.7 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte7.7 Kb.
006917 akten Tilburg
1537, februari 13 N. St. | R 283/ 39r
Willem, zoon wijlen Willem Laureijs Amssems en Michiel zoon wijlen Michiel Otten van Goerl bekennen schuldig te zijn aan Aert zoon van wijlen Jan Huijbrecht Wouter Anssems van Breeheese een jaarl. cijns van 29½ en 1 oirtst. uit:
1. huis, hof en grond, toebehorend aan Willem Anssems groot 10 lopensaet, gelegen te Tilburg aan die Broecksijde.
Belendingen: Reijnier Gerit Reijnen een zijde , Reijnier Reijnen en anderen ander zijde
Willem Willem Laureijs een einde , Meester Goessens Versteegen ander einde
2. een weiland, toebehoren aan Michiel Otten, groot 4 lopensaet, gelegen te Goirle in Abcoven. Belendingen: Henrick Kemp een zijde , die gemeijn straet ander zijde
Henrick Kemp een einde , Meester Gherit van nefven ander einde.
Staat te los met 23 karolus gulden van 20 st.
31 mei 1539 | R 286/7r.
Aert zoon van wijlen Jan Huijbrecht Wouter Anssems van Breeheze verkoopt aan Michiel Wouter Soffaerts zoon een jaarlijkse en erfelijke cijns van 29½ stuiver en 1 oert die Willem zoon van wijlen Willem Laureijs Ansems en Michiel zoon van wijlen Michiel Otten van Goerl geloofd hadden aan Aert Anssems voors. uit:
1) huis, hof, grond en erfenis, toebehorend aan Willem Willem Laureijs Anssems.
Belendingen: Reijner Gherit Reijnen een zijde , Reijner Gherit Reijnen ander zijde
gelegen te Tilburg in die Broecksijde, 18 lopensaet.
2) nog uit een stuk erf in weiland, toebehorend aan Michiel Michiel Otten van Goerl, groot 4 lopensaet, gelegen te Goirle in Abcoven, tussen:
Henrick Kemp een zijde , gemeijn straet ander zijde
Henrick Kemp een einde , Meester Gherit van Nerven ander einde
1553, februari 25 n.st. | R 298/97v-98r.
Aert zoon van wijlen Jan Huijbrechts op Breheze heeft geboden zijn blijkende penningen, die naar hij zeide zijn eigenste waren, te weten Godspenning, wijnkoop, briefgeld en hoofdsom om te lossen met recht van naarderschap een stuk beemd, dat Wouter Matheus Wouter Smits wettelijk en erfelijk overgegeven en opgedragen had aan Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht van Boerden gelegen in de parochie van Goirle ter plaatse genaamd aan die Wenincxvoirt tussen:
de Oude Leije een zijde , erfenis van Matheus zoon van wijlen Wouter Smits, vader van de eerstgenoemde Wouter, zoals dat met een sloot afgescheiden is ander zijde
erfenis van de weduwe van Sebastiaen Rubbens met haar kinderen een einde
de gemeijnt van Tilburg genaamd die Wenincxvoirt ander einde.
Welk stuk beemd voors. de eerstgenoemde Wouter toegekomen was met recht van naarderschap van Ghijsbrecht zoon van wijlen Ghijsbrecht van Boerden voornoemd zoals het aan deze Ghijsbrecht verkocht en gevest was door Matheus de vader van Wouter voors. als man en momber van IJke dochter van wijlen Michiel van Goerl pro ut in dieversis literis de Tilborch (zoals in verscheidene brieven van Tilburg) en Aert bovengenoemd verder geboden en geloofd alles daartoe te doen wat een naarderman van rechtswege daartoe etc. en dat te doen tot de tijd etc.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina