Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van MierloDovnload 49.86 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte49.86 Kb.
http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/msearch?query=Hendrick+van+Mierlo&pos=10&cnt=10

Aug 15, 2010 11:06 pm

Al bijna 50 jaar zoek ik naar de voorouders van Hendrick Aerts van Mierlo.
Hij was molenaar te Geffen, Maren en Alphen aan de Maas. Hendrick van Mierlo
ging op 2-8-1692 in ondertrouw in Geffen en trouwde 17 augustus te Maren met
Magdalena Gijsberts van Grinsven, de dochter van de president-schepen van
Geffen. Bij Hendrick wordt dan vermeld JM van Maren

Ondanks al mijn onderzoek naar de Van Mierlo’s in Nederland en België,


waarvan de neerslag te vinden is op mijn websites www.vanmierlo.net en
www.vanmierlo.org ,heb ik nimmer serieuze verbanden met andere van Mierlo’s
kunnen ontdekken.

In de archieven laat Hendrick nogal wat sporen na.

Enkele gegevens die van belang zijn voor mogelijke familieverbanden:

-Hendrick is de stamvader van tenminste 4 generaties van Mierlo molenaars.


Waarschijnlijk zijn zijn voorouder dus ook in deze beroepskring te vinden.

-Zeer vermoedelijk is zijn zus Mechel Aerts Dirckx van Mierlo, die gehuwd


was met Claes Jansen van Lith, Molenaar te Driel en Bokhoven.

- In 1695 zijn zijn knechten: Stants (Roelofs) van Lisdonck en Jacobus


Geerlinghs. Gezien de gesloten molenaarskliek, mogelijk op een of andere
manier verwant.

-Hendrick staat in 1702 te Lith borg voor Anton Marten Kievits (Molenaar te


Onsenoort, Udenhout en Loon op Zand. En lid van de Kivits Molenaarsclan te
Vlijmen. Borg staan doe je niet zomaar, mogelijk familierelatie.

-In 1717 is hij te Alem één van de 3 “naaste vrienden” van de onmondige


kinderen van Maria weduwe Dirck van Berckel. De twee andere zijn Claas
Jansen en Willem Janse Radt. Naaste vrienden zijn meestal verwanten!

-Zijn zonen Aert en Gijsbert pachten hun eerste molens resp. te Hedel en


Oisterwijk.

Elke suggestie voor verder onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

Hans van Mierlo, Susteren

<http://www.vanmierlo.net> www.vanmierlo.net

<http://www.vanmierlo.org> www.vanmierlo.org

<http://kwartierstaat.vanmierlo.orghttp://kwartierstaat.vanmierlo.org
=================================== ====================================

http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18888

Mon Aug 16, 2010 10:21 pm


RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo

Dag Hans,


Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van
Mierlo dunkt mij:

Claes zv Jan Jan Albertsz van Lith, mulder te Driel is getrouwd met Mechel Aert


Dirckx van Mierlo;
Arnoldus Dirckx is op 29 feb 1698 getuige bij de geboorte van Michael van Lith,
geb te Alem, tesamen met Maria Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van
Nicolaas Jan Jan van Lith. [Als de moeder getuige is van vaderszijde is de vader
meestal getuige van moederszijde]. Claes Jansen van Lith, man en momboir van
Mechteld Aarts verkoopt in 1716 een huis en hof te Maren aan Jan Maurits van de
Pol van Poelwijk (neef van Maria). De koop gaat niet door want het huis wordt
genaast door Henrick Arnoud van Mierlo (de - nadere- broer van Mechteld).

De vader van Hendrik Aerts van Mierlo, genoemde Aert Dirckx zal geboren zijn


rond 1630. Hij leeft nog in 1698 maar is overleden voor 1708 en is dan molenaar
te Driel, evenals zijn vader Dirck.

Hier loopt ook bij mij het spoor dood

Vanaf Magdalena Gijsberts van Grinsven klimt de stamboom heel ver op, naar rond
1300, maar dat zal jou ook wel bekend zijn.

beste groet

Ad
================================================= =========================

http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18891

Aug 17, 2010 9:47 pmRe: Hendrick van Mierlo
Hallo Ad,

Het deel van je opmerking tussen haken in het citaat "Jan Maurits van de Pol van


Poelwijk (neef van Maria)" maakt me nieuwsgierig. Inderdaad ken de genoemde Jan
Maurits van de Pol van Poelwijk. Zijn vader Godefroy Frederik koopt de Baronie
HEDEL in 1698 van Henriette Françoise de la Tour d'Auvergne, gravin van Bergh.
Deze koop wordt door de Staten van Gelderland "om ernstige redenen van
landsbelang" (hij was R.K.) in 1699 ongedaan gemaakt. Ik weet niet meer van hem
overigens dan als volgt onder 1,2 ,3:

1. Johan Maurits van der POLL de Poelwijck, heer van Poelwijk. Overleden voor


1709? of 1740.
In 1708 laat Barthold van Slingeland, rentmeester der Geestelijke Goederen, de
molen in beslag nemen wegens wanbetaling van een rente van 19 gulden aan het
Convent van Oisterwijk en 4 gulden 10 stuiver aan een beneficiealtaar in de kerk
aldaar. De molen wordt doorverkocht aan Johan Maurits van de Poll van Poelwijk,
heer van Hedel, voor 2700 gulden.
(bron: http://members.chello.nl/r.mulders1/kerkhoven.htm)

Overigens ligt Poelwijck te Gendt (Overbetuwe) schuin tegenover de Nijmeegse


Ooijpolder. Hoezo een verband Hedel met een molen te ...Oisterwijk? Zie mijn
P.S. beneden.

Het zou overigens een tip zijn om meer van deze molen in van Mierlo verband te


onderzoeken via de jaarlijkse administratie (na confiscatie) van de Geestelijke
Goederen ! De naam van het geestelijk kantoor waar de rentmeestrekeningen
gedeponeerd zijn geworden, ontgaat me evenwel, maar vind ik een in aanmerking
komende vindplaats. "De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de helft
eigendom van ene Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der
Pol, drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn geconfisceerd
door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14, 13 april
1694)" zo staat het al wel op bovenvermelde website te lezen. Rond 1700 huurt
Joseph Nicolaas Tuelincx (Teurlings) de watermolen.

2. Johan Maurits van der POLL in NL 1941-500: Poll van Poelwijk, van de. (LIX,


458). "Het gevierendeelde wapen in den toren van Poelwijk is dat van de familie
van de Poll, gequartilleerd met dat van de heerlijkheid Hedel. In 1698 kocht
Godefroy Frederik van de Poll oud-ritmeester en drost van Hedel deze
heerlijkheid van Henriette Françoise van Hohenzollern-Hechingen*, echtgenoote
van Frédéric Maurits de la Tour d'Auvergne. Bij resolutie van de Staten van
Gelderland d.d. 6 April 1699 werd deze koop ongeldig verklaard en gebruik
gemaakt van het in het leenrecht bekende recht van naasting, dat den leenheer
toekwam, zoodat Hedel sedertdien tot "de GELDERSCHE DOMEINEN" ging behooren.
Johan Maurits van de Poll werd in 1702 met Poelwijk beleend, als oudste zoon van
Lutjardis van Wichen. Arnhem. VAN SCHILFGAARDE." * Over deze familie van de
grootkanselier van het Roomse Rijk, uit wiens huwelijk 1 zoon en 1 dochter
werden geboren, van wie alleen de dochter de volwassen leeftijd bereikte leze
men: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/ElisabethvandenBergh

Zomin ik weet te melden waar de Rentmeestersrekeningen van de Geestelijke


Goederen in Gelderland (met name te HEDEL of Oisterwijk in Brabant) na
confiscatie door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO 5290,1694,14,
13 april 1694) thans moeten zijn te vinden voor nader van Mierlo onderzoek,
evenmin weet ik iets van de de zogeheten (bovengenoemde zogeheten) Geldersche
Domeinen, maar het laat zich raden, dat daarover ook een rentmeester zal zijn
gesteld geweest !! Perfect vindplaatsen mijdunkt voor een jaarlijks verplichte
rekening en verantwoording van de pacht van de molens (en de reparaties, andere
onkosten en inzichtelijkheden) !

3. Wat Johan Maurits van der POLL betreft, wel al ken ik zijn eigen en zijn


vrouws voorzaten. En voor zover ik de genealogie van de Poll ken in Hedel (en
dat is knap lastig !!), moet het de mij bekende broer Marcelis Maurits van der
Poll zijn, van wie ik 3 zussen ken maar geen kinderen, die de enige is om in
aanmerking te komen als broer van Johan Maurits om te kunnen mogen stellen (zie
onder) dat hij van Maria een neef is. Want kennelijk weet of suggereer jij Ad,
dat Jan Maurits de neef is van Maria ! Aldus, wat nieuw is voor mij: als Maria
Janse van Lith (= Maria van de Pol, de moeder van Nicolaas Jan Jan van Lith) en
als Jan Maurits van de Pol van Poelwijk (=neef van Maria) zoals je schrijft, dan
ben ik benieuwd naar nadere gegevens van de Pol (van der Poll) en Jan Jan van
Lith, zo mogelijk.

Mijn vraag nu, als het waar is wat je hierboven zegt: op welke wijze is Jan


Maurits een neef van Maria ?
En heb je in dat geval voor mij hiervan meer exacte data beschikbaar (van de
aangehuwde van Lith en van de Pol met inbegrip zo mogelijk van naaste verwanten)
?
Ik ben benieuwd.

Mvg


Hans van de Griend
Tiel

PS Feit van belang is over Hendrik Aert van Mierlo: Zijn zonen Aert en Gijsbert


pachten hun eerste molens resp. te Hedel en Oisterwijk. Welk klooster het
Convent van Oisterwijk in bovenstaande acte is bedoeld, danwel of de inventaris
ervan nog bestaat, ontgaat mij thans, maar de geciteerde website en de maker
ervan dunken mij een schat aan molengegevens (van Oisterwijk in relatie met de
heer van HEDEL) te bezitten, dus ook voor een molenaarsgeslacht als deze van
Mierlo.Ik verwijs voor nadere informatie graag hiernaar.

--- In Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com, "A.W.M. Teulings"


wrote:
>
>
> Dag Hans,
> Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van
Mierlo dunkt mij:

============================ =================================http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18889

Aug 17, 2010 9:58 am

Hallo Ad,
De namen die je vermeldt zijn op basis van patroniem! Maar geven geen informatie
of archiefverwijzingen over activiteiten van de betrokkenen. Deze namen worden
al enkele jaren op mijn website vermeld. Toch meld je ook iets dat voor mij
volstrekt nieuw is:

Aert Dirckx zou molenaar te Driel zijn geweest. Waarop baseer je dit??

Volgens jou naast Hendrick van Mierlo het huis dat zijn zus verkoopt, maar
volgens de Bossche protocollen verkoopt Petrus ab Angelis ( Piet van Engelen)
als evicteur het huis en hof aan het Moleneind. En bij "het uitgaan der kaarse"
wordt Hendrick van Mierlo eigenaar. Mijns inziens is hier dus sprake van een
veiling! Het betreft hier wel het huis dat Claes van Lith verkocht aan Jan
Maurits van de Pol van Poelwijk en het was “hem aangekomen, mits doode van
sijne vrouwen ouders”, zoals blijkt uit de oorspronkelijke verkoop akte. Van
naasting heb ik niets kunnen ontdekken.

De achternaam van Mierlo komt is die regio al langer voor want in 1637 vermaakt


een inwoner uit Driel aan Handerick van MIERLO tot Hedel een stukje grond.
Wellicht is dat de vader va Aert Dirckx.
Hartelijk dank voor je reactie
Hans van Mierlo
www.vanmierlo.net
www.vanmierlo.org
http://kwartierstaat.vanmierlo.org

-----Oorspronkelijk bericht-----


Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
[mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens A.W.M. Teulings
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2010 0:21
Aan: noord-brabant_genealogy@yahoogroups.com
Onderwerp: RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Hendrick van Mierlo

Dag Hans,


Hendrik Aerts van Mierlo is toch vrijwel zeker de zoon van een Aert Dirckx van
Mierlo dunkt mij:

========================================== ========================http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18892

Wed Aug 18, 2010 4:41 am

Hallo Hans en meelezers,

Over de molen in Hedel is gepubliceerd in:


Tussen Voorn en Loevestein, nr 133 (2008). Dit blad is het clubblad van de
Heemkundekring in Zaltbommel.
Mijn verst gekende voorvader, Jan Nefkens (Neefkens) pachtte de molen tussen
1739 en 1745 en opnieuw tussen 1747 en 1755.

Wouter Geurtsen van de Pol pachtte de molen tussen 1699 en 1703.


De molen werd steeds voor vier jaar verpacht en de pacht ging in op de feestdag
van Sint Maarten.
Vervolgens waren de pachters:
Dirk van Dusseldorp, 1703-1715 en daarna zijn weduwe tot 1723
Roelof Akkermans, 1723-1731 en 1735-1739
Aart van Mierlo, 1732-1735
Jan Nefkens, 1739-1743 en 1747-1755
Jan de Goeij, 1743-1747, 1759-1763, 1771-1779
Willem de Graauw, 1755-1759, 1763-1767
Jan Nefkens (een zoon van de eerder genoemde Jan Nefkens) 1767-1771 en 1783-1787

Van de periode 1787-1803 ontbreken de gegevens, maar in 1803 kocht Huijbert


Nefkens de molen en de rosmolen van de Gelderse Domeinen.
Huijbert was gehuwd met Anna Geertruij Zwijssen, een halfzuster van de latere
bisschop van Den Bosch, Johannes Zwijssen.

De molen werd in 1932 gesloopt, na diverse pogingen om de molen te redden en te


restaureren.
Wat rest is een boerderij op die plaats (Molendijk, of Maasdijk) die gebouwd is
met stenen, die gedeeltelijk afkomstig zijn van de molen.
Er zijn afbeeldingen van de molen bekend.

Groetjes


Frans

----- Original Message -----


From: teisterbant2002
To: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, August 17, 2010 11:47 PM
Subject: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo

============================= ========================================http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18895

Wed Aug 18, 2010 10:42 pm


RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo

Dag Hans van de Griend e.a.

Over de van de Pol's.
De oudste zoon van Nicolaas van Lith en Mechteld dv Arnoud Dirk van Mierlo is
Jan, geb 30 Okt 1692 in (Kerk-)Driel.
Doopgetuigen zijn Johanna-Godefrida Godefridus van de Pol en Maria Dirckx. Er is
een zus van Mechteld genaamd Maria, geb rond 1660, maar m.n. gezien de eis van
gelijkwaardigheid van doopgetuigen in die dagen meen ik dat het hier moet gaan
om een zus van Arnoud Dircksz van Mierlo geb rond 1640, overleden na 1704 (In
1704 is zij opnieuw doopgetuige, nu van Henrica van Lith (2-1-1704, Alem).

[Omdat Hendrik, Mechteld en Maria van Mierlo allen een dochter hebben genaamd


Maria, neem ik voorts aan dat de vrouw van Dirk (Arnoudsz?) van Mierlo, geb 1610
te Driel een Maria is.]

De tweede getuige, van vaderszijde, Joghanna-Godefride Godefridus van de Pol


zou, in mijn redenering, dan eveneens een tante moeten zijn, nu van Nicolaas
Jansz van Lith (geb rond 1665 in Driel).
Dat maakt zijn moeder Maria van de Pol tot een dochter van Godfried, een zus van
Godefrida, en trouwens ook een zus van de door Frans genoemde molenaar Wouter
Geurts/Gevaert van de Pol.

De familie van de Pol is overigens al in de 15e eeuw actief in de wijde omgeving


van Venloen/Loon op Zand (o.a. een Godfried van de Pol, geb rond 1420).

Er zijn, als ik het goed zie, twee van de Pol's met de voornaam


Godfried-Frederik (Frederik ongetwijfeld toegevoegd als eerbetoon aan Frederik
van Nassau). De eerste is heer van Hedel, een zoon van Jan, drossaard van Empel,
Meerwijk en Hedel, bij Emerantia Pijnappel (via welke de watermolen van Ter
Borcht in bezit van de familie van de Pol komt.
De tweede is de zoon van diens broer, Marcelis. Deze Godfried-Frederik geb
10-4-1652 in Hedel is gehuwd met Luitgard van Wychen. I.t.t. wat de naam doet
vermoeden is ook deze familie al enige generaties actief in de Bommelerwaard,
Driel en in 's-Hertogenbosch, waar zij o.a. geparenteerd zijn aan de familie
Teulings.

De laatsten zijn de ouders van Jan-Maurits.

met beste groet

Ad Teulings

====================================== ====================================

http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18893

Wed Aug 18, 2010 11:58 amRE: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo
Hallo Frans,

Hartelijk dank voor deze informatie. Dit is erg leuk bij de beschrijving van


het leven van Aert van Mierlo, de oudste zoon van Hendrick Aerts van Mierlo.
Helaas heb ik het tijdschrift op CD slechts tot 2000. Maar ik neem aan dat
het in diverse archieven te vinden is. Want ik ben natuurlijk erg benieuwd
naar afbeeldingen van die molen!

Groetend


Hans van Mierlo

======================== ====================================http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18896

RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo

Dag Hans,

Nog een terzijde. Je citeert: De watermolen [De watermolen Ter Borcht], voor de
helft eigendom van ene
Olyphiers wonend in Parijs en de andere helft van Johan van der Pol,
drossaart van de baronie van Hedel, blijkt rond 1694 te zijn
geconfisceerd door de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden (NO
5290,1694,14, 13 april 1694).

De genoemde Olyphiers uit Parijs stamt uit een authentieke Bossche


koopliedenfamilie (Oliviers en Oliviers van Berchuijsen). Hij is naar ik meen
als lakenkoopman via Antwerpen waar hij fortuin maakte in Parijs terechtgekomen
en daar met de dochter uit een buitengewoon respectabele franse familie
getrouwd, om als bankier ter plaatse verder te gaan. Een Olivier van Berchuijsen
trouwde met een dochter Pijnappel, zoals ook de schout Jan van de Pol, vader van
Marcelis met een Pijnappel-dochter trouwde. Ik neem aan dat bij een erfdeling
het goed en de molenrechten op Ter Borch deels naar de Oliviers (en deels naar
de van de Pol's) is overgegaan.

De in het citaat genoemde confiscatie zal niet hebben plaatsgevonden vanwege het


R.K geloof, want de emigratie van deze families naar Antwerpen werd eerder
ingegeven door hun (tijdelijke) sympathieen met de nieuwe religie (evenals de
met hen direct verwante kooplieden-families van Ravensteijn, van Hoorenbeeck en
Teulings/Tholincx.

beste groet

Ad

======================================= ==============================http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18897

RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo

Thu Aug 19, 2010 12:34 am


Dag Hans,


Laatste commentaar:
Frédéric Maurits de la Tour d'Auvergne.
Die is ook al minder ver weg dan je op het eerste gezicht zou denken.
Hij was de zoon van Elisabeth van Nassau, en de neef van Maurits van
Frederik-Hendrik van Nassau, hij nam met deze ooms deel aan het beleg van
's-Hertogenbosch in 1629. Hij trouwde met Henriette, markiezin van
Bergen-op-Zoom uit het huis Hohenzollern.
Frederic was een bastaardzoon uit het huis van La Tour d'Auvergne.

Ad Teulings


================================== ============================

http://groups.yahoo.com/group/Noord-Brabant_Genealogy/message/18898
RE: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo
Beste Hans en andere belangstellenden,

Ik heb in een eerdere instantie contact gehad met de maker van deze website.

Hem was geen van Mierlo molenaar bekend. Tzt zal ik hem mijn info toesturen,
zodat hij die in kan voegen.

Toch leverde het herlezen van de website enkele nieuwe gezichtspunten op!

Wat is de relatie tussen Oisterwijk en de zoon van Hendrick van Mierlo?

In het Kommerboek Oisterwijk 1636 : GOED TEN KERCKHOVEN, OMTRENT DE MOLEN


II Peter van Mierlo, van sijn welvaren en gebruyck, 1< oert
1043. een huys en hoff, van de weduwe Gerit Vromans, groot 9 R, 1 st.
1044< deselve, een stuck ackerlants achter tvoorschr. huys gelegen, 4 L 13<
R, 2 st. 2 d.
1045. deselve, een stuck lants ter plaetse voorschr., 5 L 8< R, 2 st. 9 d.
1046. noch een stuck weyvelts tegenover den MOLEN, 4 L 45< R, 9 d.
1047. noch de helft in een stuck weyvelts teynden tvoirgaende gelegen, int
geheel groot 2 L 39 R, ...
1048. deselve, aldaer beneffens de voorschr. weye, de helft in 32 R tuelant,
1 oert
(Ik heb geen idee hoe groot een "lopens" land is!!

Peter van Mierlo is niet de molenaar, dat is Gerit Wouter Rijsbroeck, maar


evenals de molenaar huurt hij een huis en hof van de weduwe Gerit Vromans.
Wellicht molenaarsknecht? Of een voorganger? Mogelijk is Hendrick van Mierlo
op een of andere wijze familie van deze Peter. Een kleinzoon van Hendrick
van Mierlo zal later de Kerkhovense molen bemalen.

Een ander nieuw gezichtspunt is ook dat er kennelijk een relatie is tussen


Ter Borch, dat zijn zoon huurt en de familie Kivits uit Vlijmen en Hendrick
van Mierlo borg staat voor een van de molenaars uit die familie.

Wist je overigens dat een Kivits van die familie molenaar in Mierlo was.

Hans van Mierlo

Van: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com


[mailto:Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com] Namens teisterbant2002
Verzonden: dinsdag 17 augustus 2010 23:47
Aan: Noord-Brabant_Genealogy@yahoogroups.com
Onderwerp: [Noord-Brabant_Genealogy] Re: Hendrick van Mierlo
============================================================== ===
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina