Ala-aov begroting 2010 ala-aovDovnload 19.02 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte19.02 Kb.
ALA-AOV Begroting 2010 ALA-AOV
Verantwoord doorgaan dat is de titel waaronder de programmabegroting 2010 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. ALA-AOV zou het juister vinden als dit college de titel in tweeën splitst dan krijg je Verantwoord ??? Doorgaan ?? en dan kom je al snel tot de vraag is het verantwoord? Moeten we zo doorgaan?
VZ

Het is nu tijd om te evalueren .Wat heeft dit college in de afgelopen periode tot stand gebracht? Wat zullen de toekomstige resultaten zijn van het beleid dat gevoerd werd.?

De weerslag zou in de begroting moeten staan, ondersteund en verklaard in de producten raming .
Met veel bombarie is het half verdiepte spoor gerealiseerd, totaal afwijkend van het oorspronkelijke plan.

ALA-AOVhad zich echt iets anders voorgesteld namelijk zoals de bedoeling was, een echt verdiept spoor, onder het wegdek, Op dit plan werd steeds weer beknibbeld omdat er geen geld was en werd daardoor steeds minder aantrekkelijk .

Hoe zal men hier over een aantal jaren over oordelen?
De afgelopen jaren zijn er steeds maar weer plannen gelanceerd onder de kreet “masterplan”. Almelo werd overspoeld met nieuwe plannen, maar tijd en geld voor uitvoering was er niet. Dat moet veranderen!

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Verplaatsing avc Heracles, .Flexlocatie Bouwplannen stations omgeving. Plannen Chiel Dethmerstraat, Poppodium. Monorail. Waterrijk en Leemslagen en nu opeens Almelo Nouveau

Wat vind je hierover in de begroting 2010?


Door de “oppositie” en door druk van uit de bevolking zijn een aantal onzalige plannen uiteindelijk door een meerderheid van de raad naar de prullenbak verwezen. Zoals hoogbouw hofstraat , hoogbouw bornsestraat ,bouw in de bolkshoek,
Hoeveel tijd, dus salaris kosten, van ambtenaren en welk bedrag aan advies kosten werd besteed aan onrealistische plannen/? Hoeveel heeft het niet luisteren naar de inwoners van deze stad, het in de wind slaan van waarschuwingen gekost? Waarom werd er zo slecht gecommuniceerd? Dat kan en mag niet zo doorgaan! Dit moet veranderen!
Waarom lopen er zoveel rechtzaken waarbij de gemeente betrokken is?Waarom komt Almelo niet van haar negatieve imago af? Deze stad verdient dit niet! Dit moet veranderen.
De raad en de inwoners hebben het recht om hierop een antwoord te krijgen . Eén ding is wel duidelijk, de plannen om tot een personeels reductie te komen werden niet gehaald: nee het aantal ambtenaren nam alleen maar toe. Sinds 2006 met ongeveer 100 fte en dat bij een gelijk blijvend aantal inwoners.

De oorzaak ligt zeker voor een deel in de tijd besteed aan plannen makerij .


Hoeveel is er niet gezegd over Fortezza? Hoe vaak is er niet op de risico’s gewezen?

Waarom zo negatief over Twentecentrum als stadhuis, notabene gesteund door een burgerinitiatief maar college en coalitie hebben er nooit serieus naar gekeken.

De laatste stadhuis plannen werden alleen gesteund door coalitie en LA Dat moet toch te denken geven!
Dit alles was natuurlijk alleen mogelijk omdat de PvdA en CDA fractie hun onvoorwaardelijke steun bleven geven, vaak samen met de VVD.

Deze fractie komt nu steeds vaker op ingenomen standpunten terug. Jammer want besluitvorming heeft dan al plaatsgevonden.

Voorbeelden hiervan zijn de keuze van de locatie stadhuis, grondaankoop voor het Poppodium, grondaankopen voor plan Waterrijk.
Waarom noemt ALA-AOV al deze negatieve zaken? Het antwoord is : om duidelijk te maken dat het absoluut ONVERANTWOORD is om ZO door te gaan
Het wordt de Raad stelselmatig, onmogelijk gemaakt om een juist beeld te krijgen over de werkelijke situatie waarin Almelo zich bevindt. Het is toch te gek voor woorden dat de grote projecten en het grond bedrijf, waarmee gigantische sommen geld gemoeid zijn, buiten de begroting zijn gelaten en pas volgend jaar aan de orde zullen komen. Hiermee wordt de raad geheel buiten spel gezet .

Er ligt een begroting 2010 waarvan we nu al weten dat die niet klopt, maar omdat ons bewust informatie onthouden wordt kunnen wij niet kwantificeren hoe groot de afwijkingen zijn.


Waarom heeft de raad de producten raming pas na aandringen afgelopen vrijdag ontvangen? Beseft het college wel dat deze nodig is voor een juiste oordeelsvorming.

.

College en coalitie zullen direct naar voren brengen dat de begroting “sluitend “ is maar dat is een zuiver boekhoudkundige goochel truc. Daar moeten wij als raad niet intrappen.


ALA-AOV wil de provincie, die de begroting moet goedkeuren, er duidelijk op wijzen dat deze begroting niet klopt en slechts sluitend is doordat een groot aantal zaken weggelaten zijn en pas in 2010 aan de orde komen. De provincie zal dan haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit college is de regie kwijt . Het is heel denkbaar dat de provincie die overneemt en verscherpt toezicht instelt. Dit college stuurt daar regelrecht op aan.
Voorzitter.

De voorliggende begroting.

Het blijkt dat het college zich niets heeft aangetrokken van de inbreng van de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota. We vinden de inbreng van de raad niet terug in de begroting, De bezuinigingsmaatregelen blijven gehandhaafd, geen discussie mogelijk Je moet je dan toch serieus afvragen, wat dan de waarde is van een voorjaarsnota?! Als een volgend college er net zo mee omgaat, is het beter de vjn achterwege te laten

Door voornamelijk rijks maatregelen is het financieel perspectief sinds de vjn verslechterd en zullen ,zo constateert het college ,er aanvullende bezuinigingen moeten komen en er zullen keuzes gemaakt moeten worden maar welke ??en van welke omvang??dat kunnen we niet vinden. Daar praten we na de begrotingsbehandeling over.


Positief is ALA-AOV over de voorgestelde tarieven, waardoor de inwoners niet geconfronteerd worden met lasten verzwaring. Tot nu toe zijn de inwoners, qua lasten, nog niet de dupe van het college beleid .

Maar ALA-AOV vindt ook dat parkeertarieven gelijk moeten blijven.

De afvalstoffen heffing is kostendekkend, met dat uitgangspunt zijn we het eens, maar de winst die door Twente milieu gemaakt wordt moet ten goede te komen aan de post afvalstoffen en niet aan de post algemene middelen. De afvalstoffen heffing kan omlaag.

We willen dat u serieus bekijkt of er niet met behoud van het plantsoen 32 huizen gebouwd kunnen worden aan de Chiel Dethmerstraat Inmiddels is de projectontwikkelaar wel, noodgedwongen, begonnen met de bouw van 8 woningen maar wil er liever meer bouwen. Waarom werkt u niet mee? Voor welk bedrag staat deze grond in de boeken.?Is dit in overeenstemming met de markt waarde?

Omdat de begroting toch niet sluitend is en er bezuinigingen aangekondigd worden wil ALA-AOV aangeven waar wel en waar niet op bezuinigd mag worden
Niet bezuinigen
Op Hof 88 Zaal huur niet omhoog en koffie voor 1 euro.(dus geen 42.000 extra inkomsten)

Wij verwachten van tenminste de PvdA steun hiervoor want met koffie uitdelen aan het Hagenkoor maak je eenmalig een aardig gebaar maar nu graag daden.


Op het afmaken van de wegen en bestrating in het Kollenveld .Daarover zijn vele klachten en de bewoners zijn het echt beu om vaak jaren aan tijdelijke wegen te wonen (‘o.a.het Vossekamp, het Wolfshuis………….)
Op de aanleg van kunstgrasvelden bij sport accommodaties
Door het sluiten van de kunstuitleen of verplaatsen kunsthal
Op onderwijs school begeleiding

Wel bezuinigen door:
Plannen nieuwe stadhuis te laten vallen en alternatieven te zoeken: voorkeur bestaande stadhuis en “werkpaleis”elders bv javatoren
Kloosterhof flat laten bestaan
Waterrijk niet verder ontwikkelen
Grond aankopen alleen in de binnenstad
Leemslagen niet verder ontwikkelen
Almelo Nouveau: stoppen met die plannen
Monorail plannen niet verder mee gaan
Andere auto voor B&W leasen, ook B&W moet bezuinigen
Personeels reductie realiseren
Advieskosten beperken
Flexlocaties nader bezien

VoorzitterDeze begroting is te gek voor woorden ! Maar per slot van rekening is het vandaag ook

de 11e van de 11eDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina