Algemeen protocol Angiotensine Receptor Blokkers (arb’s)Dovnload 10.16 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte10.16 Kb.

Algemeen protocol Angiotensine Receptor Blokkers (ARB’s)
Indicatie:

Alle patiënten met hartfalen klasse I-IV die ACE remmers niet kunnen verdragen.

Bij symptomatische patiënten onder standaard therapie (inclusief een ACE remmer en een betablokker) kan het toevoegen van een ARB, het aantal hospitalisaties verminderen, de NYHA klasse verbeteren en in sommige gevallen de mortaliteit verder verminderen.Werking:
Aangrijpingspunt: RAAS

Contra indicatie:


 • Hemodynamisch relevante bilaterale renale arteriële stenose.

 • Bij zwangerschap ontraden.

Bijwerkingen:

 • Hypotensie – duizeligheid

 • Smaakverlies

 • Hyperkaliëmie

 • Diarrhee


Aandachtspunten:

 • (Orthostatische) Hypotensie: afhankelijk van de activiteit van het RAA systeem. Bij sterk ontwaterde patiënten of patiënten met ernstig hartfalen dient men rekening te houden met hypotensieve reacties. Bij risico op hypotensieve reacties dient met een zeer lage dosis te beginnen, eventueel na 1 diureticavrije dag. Inname van de eerste dosis pal voor de nachtrust (op de rand van het bed) kan het risico van ernstige hypotensie verder verlagen. Geleidelijk dient de dosis verhoogd te worden tot de optimale dosering of tot bijwerkingen een verdere verhoging onmogelijk maken. Dit alles onder controle van bloeddruk en nierfunctie

 • Significantie nierdysfunctie (creatinine > 2.5 mg/dl) of hyperkaliëmie (K+ > 5.0 meq/L).

 • Let op bij gelijktijdige toediening van kaliumsparende diuretica, NSAID’S, ACEI, Kalium supplementen of zout substituties (bevatten vaak Kalium-zout)!

 • Door remmen van angiotensine II kan de dorstprikkel verminderen. Let op uitdroging.

 • Win advies specialist in indien Kalium > 5.0 mEq/l, Creatinine > 2.5mg/dl en/of ernstige hypotensie (SBD < 90mmHg)

Start controleer:


Waarschuw de cardioloog als je een patiënt tegenkomt met hartfalen klasse I/IV die nog geen ACE-remmer ARB gebruikt en daar wel voor in aanmerking komt.

De huisarts / cardioloog start met voorschrijven van een ARB en draagt de titratie over op schrift, met eventuele extra aandachtspunten die buiten dit protocol vallen, aan de hartfalen verpleegkundige.Controles:


 • RR: Bloeddruk (systolisch <90 mmHg / diastolisch < 60 mmHg = hypotensie). • Pols /ECG: bij veranderingen in pols / ECG: overleg met cardioloog.
 • Gewicht / hartfalensymptomen: bij gewichtstoename en /of verergering hartfalen: overleg met cardioloog.
 • Labo controle: Natrium, kalium gehalte (normaal waarde 3,5 – 5,1 meq/l), creatinine < 1.2 mg/dl (1 – 2 weken na start en vervolgens 1 à 2 weken na bereiken laatste titratiestap); tussentijdse bloednames op indicatie; verder om de 6 maanden.


Akkoord: ………………………………..(handtekening cardioloog) Datum: - - 200De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina