Algemene geneeskunde deel 2 Examenvragen TipsDovnload 89.27 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte89.27 Kb.
Algemene geneeskunde deel 2

-

ExamenvragenTips

 • Het viel al bij al mee, geluk met de vragen gehad, vond ik wel... En ook al denk je dat je niets kent, het komt echt wel terug als je er ff over nadenkt!

 • Wij hadden tot twaalf zogezegd, maar ik denk dat je langer kon werken, want Boonen en Bouillon waren nog lang niet klaar met mondeling. Je hebt echt tijd zat hoor, geen enkel probleem

 • het valt allemaal beter mee dan verwacht! ook al heb je het gevoel dat je echt alles vergeten bent, het komt wel in orde!

 • Het is veel om allemaal op de lossen, maar je hebt tijd genoeg als je doorwerkt
  Boonen was erg vriendelijk.

 • Ik was de laatste buiten na 4,5uur maar Prof Boonen was nog aan het zoeken naar een juist ritme dus misschien dat het zal beteren.

 • zou iemand kunnen vertellen of Bouillon je vragenblad afneemt en leest of je laat vertellen? Hij keek, hij zag dat het goed was en ik mocht gaanEndocrinologie

-

ExamenvragenHoofdstuk 1: Overgewicht en obesitas

 • Obesitas: diagnose, complicaties en behandeling

 • verwikkelingen van obesitas

 • verwikkelingen en behandelingen van obesitas

 • Bespreek de bepaling en belang van absoluut risico op hart en vaatziekten


Hoofdstuk 2: diabetes mellitus

 • Bespreek etiologie en klinisch voorkomen van diabetes type 1

 • vergelijk type 1 en type 2 diabetes (niet behandeling)

 • Wat zijn de risicofactoren voor atheromathose. Geef een korte uitleg.

 • Bespreek diabetische neuropathie.

 • Bespreek schematisch meest voorkomende complicaties van DM

 • Bespreek diabetische retinopathie en nefropathie: evolutie en behandeling

 • Bespreek retinopathie.

 • Bespreek de evolutie en behandeling van nefropathie.

 • Vergelijk de vormen van diabetisch coma

 • Bespreek de diabetische voet

 • Vergelijk behandeling van DM1 en DM2

 • Bespreek behandeling type 2 diabetes

 • Bespreek behandeling type 1 diabetes

 • Bespreek de pathogenese van diabetes mellitus en implicaties hiervan mbt diagnose en classificatie

 • Bespreek definitie en diagnostische criteria van diabetes mellitus


Hoofdstuk 3: schildklieraandoeningen

 • Welke diagnostische middelen zijn er voor (vermoedelijke) hypothyroidie?

 • Bespreek diagnose bij vermoeden van hyperthyroidie

 • VERGELIJK de oorzaken (etiologie) en pathogenese van hyperthyroidie en hypothyroidie. (!!!)

 • Bespreek verwikkelingen en behandeling van hyperthyroïdie

 • Bespreek symptomen en verwikkelingen van hyperthyroidie

 • Bespreek symptomen en behandeling hypothyroidie

 • Bespreek de behandeling hyperthyroidie

 • Bespreek de behandeling van hyperthyroidie en verwikkelingen

 • Bespreek de behandeling van hypo- en hyperthyroidie (hij werd lichtjes geïrriteerd omdat ik jodium niet bij de behandeling van hyperthyroïdie had)

 • Bespreek het onderzoek bij solitaire nodulus

 • Bespreek de schildkliernodulus

 • Bespreek diagnostisch beleid solitaire schildkliernodulus

 • Bespreek de evolutie van een solitaire schildkliernodulus.

 • Bespreek de evaluatie van solitaire schildkliernodulus

 • (mondeling valt goed mee, bouillon wil wel graag alles weten, ik dacht enkele voorbeeldjes te geven bij die behandeling, maar hij wou alle oorzaken van hyperthyroidie met behandeling horen)


Hoofdstuk 4: hypofyse

 • Bespreek diabetes insipidus

 • Schematisch overzicht geven van symptomen die door een hypofysetumor uitgelokt kunnen worden

 • Bespreek acromegalie (etiologie, symptomen, diagnose en behandeling)

 • Bespreek de diagnose van hypofyse insufficiëntie.


Hoofdstuk 5: bijnierziekten


Hoofdstuk 6: bijschildklieren en calciummetabolisme

 • Bespreek de differentieel diagnose van hypercalcemie

 • Bespreek hypoparathyroidie

 • Bespreek hyperparathyroidie

 • Bespreek etiologie, symptomen en behandeling van osteomalacie

 • Bespreek osteoporose. (!!!)


Hoofdstuk 7: androgenen
Hoofdstuk 8: lipidenmetabolisme (prof. Muls)

 • Bespreek de belangrijkste vormen van dislipidemie.

 • Bespreek de effectiviteit van de behandeling met statines.

 • Bespreek de bepaling en belang van absoluut risico voor ischemische hart- en vaatziekten

 • Bespreek dislipidemie bij insulineresistentie (overgewicht/obesitas en/of diabetes type 2)

 • Bespreek de behandeling van hyperlipidemie (geïsoleerd en gemengd) en van hypercholesterolemie.

 • vraag over cardiovasculair risico (muls, die over SCORE)


Bijvragen

 • casus van man van 35j, BMI 27, en twee keer een suiker van > 200mg/dl (es ne keer 260, en es 240) Welke type diabetes en welk soort onderzoek doe je hiervoor ?

 • welke is die andere stof die bindt aan de receptor waar ook PTH aan bindt.

 • wat is het C-peptide?

 • En bij hypoparathyroidie: Wat zou je nog meten in bloed buiten calcium?

 • We mochten alle endocrinologische oorzaken van hypertensie opsommen, als bezighoudertje.

Pathologie

-

Examenvragen
 • Wat is een megaloblastische anemie, wat zie je op botbiopt en bloeduitstrijkje? (was een vraag die ik niet bepaald verwacht had :s maar ja, beter dan een lymfoom...)

 • Geef drie afwijkingen die kunnen voorkomen in het beenmerg en telkens een voorbeeld (functioneel, neoplasie, infectie...).

 • Wat is anemie, wat zijn de oorzaken van anemie, hoe ziet aplastische anemie er histologisch uit?

 • Hoe gaat men hematoneo's indelen, geef 1 voorbeeld met kliniek en histologie.

 • Wat is de rol van het botbiopt bij beenmergaandoeningen

 • Bespreek het verschil tussen myelodysplasie/myeloproliferatief/AML

 • Bespreek acute myeloide leukemie: klinische kenmerken, histologische kenmerken en classificatie

 • Wat is het mechanisme van een lymfogene metastase.

 • Bespreek FNAC bij lymfekliepathologie

 • Granulomateuze ontsteking: wat is het, welke vormen en een klinisch voorbeeld bij elke vorm

 • Bespreek het mantelcellymfoom.Hematologie

-

ExamenvragenTIPS

Info verstrekt door prof. Boogaerts
Examen schriftelijk of mondeling? Ik had het liefst dat alle studenten bij mij mondeling konden afleggen, maar de faculteit wenst de studenten te verdelen over de drie professoren van IG4, dus telkens twee vakken schriftelijk en één vak mondeling op één halve dag. Wordt ad valvas medegedeeld wie mondeling en wie schriftelijk afneemt. Mijn ervaring van de laatste jaren is dat studenten die mondeling afleggen het altijd beter doen dan schriftelijk ( kunnen zich nog herpakken, misverstanden kunnen worden voorkomen etc). Misschien kunnen jullie de faculteit hierop even wijzen...
Wie examineert? Ikzelf ,als het mijn beurt is (cfr supra)

Duur van het examen? Schriftelijke voorbereiding van één uur, daarna ieder om beurt (in totaal moet je vier uur tellen voor de drie vakken)

Hoeveel en welke soort vragen?  Twee algemene vragen, één casus

Is er een exhaustieve vragenlijst? Vragen zijn beschikbaar op lijst
Enkele voorbeeldvragen of een voorbeeldexamen. cfr vorige vraag. De casussen worden uitgebreid toegelicht tijdens de laatste twee klinieken (in elke groep).

Welke stijl van antwoorden prefereert de examinator? De juiste

Hoe gebeurt de quotering? zo eerlijk mogelijk. De casus correct oplossen is iets belangrijker dan de theoretische vragen ( 8-6-6 punten, totaal op 20)

Wat is volgens U de onvergeeflijke fout op een examen? niks is onvergeeflijk (het is maar een examen, hé)

Toevoegingen vanwege de prof. Good luck, hematologie is een simpel (maar o zo mooi ) vak

Welke kleur van das hebt U het liefst/hoe kort moet de rok zijn? Ik ben niet geïnteresseerd in de verpakking, wel de inhoud.

Heeft U nog een examen anecdote Die ene keer toen een eerbiedwaardig collega van mij een resem spiekbriefjes vanonder de rok van een studente liet halen (lang geleden).


  • Bogaerts (idd supervriendelijk!)

  • Boogaerts is idd zeer aangenaam om examen bij te doen!

  • mondeling: Boogaerts is echt suuupervriendelijk

  • het mondeling ging als volgt bij mij:
   eerst de casusvraag: ik moest zelf alles vertellen, en dan vroeg hij zo wat dingen bij; bv. -ik had acute leukemie- waarom cytogenetica belangrijk was en of ik chromosoomafwijkingen kende en of die prognostisch goed of slecht waren enz (ik had daar wel zelf al iets van opgeschreven, dus hij pikte daar zowat op in). handig is wel da ge weet da ge juist zit met uw diagnose, da zegt hij wel als da zo is en hij zal da ook wel zeggen als da niet zo is en dan kun je misschien nog iets redden.
   en dan theorievraag las hij zelf mijn blad en stelde hij maar 1 bijvraag (ik had pernicieuze anemie en hij vroeg wat een nevenwerking is van Vit B12 toediening -> hypokaliëmie)
   ik denk da je al veel weet met de vragen en klinieken. als ge tijdgebrek hebt zou ik inderdaad alleen dat doen.


Examenvragen 2005
Hoofdstuk 1 - ANEMIE

 1. Anemie door ijzergebrek.

 2. Auto-immuun hemolytische anemie door warme-type antilichamen.

 3. Congenitale sferocytose.

 4. Ferriprieve anemie.

 5. Foliumzuurgebrek

 6. Hemolyse door infectieuze factoren.

 7. Hemolyse door mechanische, chemische en fysische factoren.

 8. Hemolytische anemie door medicatie

 9. Koude agglutinine syndroom.

 10. Macrocytaire anemie.

 11. Microcytaire anemie

 12. Pernicieuse anemie.

 13. Secundaire anemie.

 14. Sikkelcelanemie

 15. Thalassemie.


Hoofdstuk 2 – LEUKOPENIE EN LEUKOCYTAIRE DYSFUNCTIE

 1. Medicatie geïnduceerde neutropenie.

 2. Niet-medicatie geïnduceerde neutropenie.

 3. Oorzaken granulopenie.


Hoofdstuk 3 – TROMBOPENIE EN TROMBOPATHIE

 1. Oorzaken van thrombocytopenie.

 2. Immuun gemedieerde trombopenie


Hoofdstuk 4 – AANDOENINGEN VAN DE HEMATOPOETISCHE STAMCEL

 1. Differentieel diagnose van pancytopenie.

 2. Aplastische anemie.

 3. Polycytemia vera.

 4. Myelofibrose.

 5. Primaire myelodysplasie.

 6. Chronische Myeloide Leukemie.

 7. Essentiële trombocytose.

 8. Oorzaken van polycytemie.


Hoofdstuk 5 – ACUTE LEUKEMIE

 1. Kliniek van acute leukemie.

 2. Behandeling van acute leukemie.

 3. Prognostische factoren bij acute leukemie


Hoofdstuk 6 – LYMFADENOPATHIE EN LYMFOMEN

 1. Differentiëel diagnose van lymfadenopathieën.

 2. Chronische Lymfatische Leukemie.

 3. Oorzaken van lymfadenopathieën.

 4. Ziekte van Hodgkin.

 5. Lage graad maligniteitslymfomen.

 6. Hoge graad maligniteitslymfomen.


Hoofdstuk 7 – MONOCLONALE GAMMOPATHIEEN
 1. Benigne Monoclonale Gammopathie


 2. Monoclonale gammopathie van onbekende betekenis.

 3. Ziekte van Kahler.

 4. Ziekte van Waldenström.


Hoofdstuk 8 – TRANSFUSIE

 1. Niet-immunologische transfusiereacties.

 2. Immunologische transfusiereacties.

 3. Uitgestelde transfusiereacties.

 4. Onmiddellijke transfusiereacties

 5. Waarom gebruikt men leukocytenarme bloedproducten?

 6. Waarom wordt bloed bestraald vóór transfusie?

 7. Wanneer en waarom gebruikt men cytomegaalvirus-negatieve bloedtransfusies?


Hoofdstuk 9 - STAMCELTRANSPLANTATIE

 1. Stamceltransplantatie


Examenvragen 2007

 1. Bespreek de DD van lymphadenopathieen

 2. Bespreek de CMV negatieve transfusie

 3. Bespreek de stamceltransplantatie

 4. Bespreek anemie door ijzergebrek

 5. Bespreek de hemolyse door chemische mechanische en fysische factoren

 6. Waarom wordt leucocytenarm bloed gebruikt?

 7. Waarom gebruikt men leukocytarme packed cells?

 8. Bespreek de medicatie geïnduceerde neutropenie

 9. Bespreek de oorzaken van lymfadenopathieen

 10. Bespreek de macrocytaire, licht hypochrome anemie...

 11. Bespreek de niet immunologische  transfusiereacties

 12. Bespreek de oorzaken van granulopenie.

 13. Bespreek de behandeling van acute leukemie

 14. Bespreek de oorzaken van polycythemie

 15. Waarom wordt bloed bestraald?

 16. Bespreek Kahler

 17. Beschrijf microcytaire anemie

 18. Bespreek de mechanische, fysische en chemische hemolyse.

 19. Bespreek de uitgestelde transfusiereactie

 20. Bespreek het tekort aan foliumzuur

 21. Bespreek thalassemie

 22. Bespreek hoge graad maligniteit lymfomen

 23. Bespreek de immunologische transfusiereacties

 24. Bespreek hemolytische anemie door medicatie


Casussen

 1. vrouw 64 jaar met verhoogde infectieneiging: normocytaire normochrome anemie, leukocytose = lymfocytose. Gestegen direct bilirubine en gestegen CRP. Rest van de gegevens is normaal.

 2. casus van in de les : vrouw met verkoudheid en hemolyse

 3. casus: man, oud, claudicatio, hoofdpijn, plethora en hematocriet en BP keihoog...

 4. secundaire anemie, stamceltransplantatie, 18 jaar, moe, keelpijn, splenomegalie lymfoblasten en pancytopenie en CRP gestegen: acute leukemie DD EBV en BM punctie (of -biopsie??)

 5. Man.20.keelpijn, febriel, tandvleeshyperplasie, en dan een heel duidelijk labobeeld van Acute monocytaire Leukemie

 6. casus: man 82j diabetes, gewrichtsklachten, normochromo normocytaire anemie, CRP gestegen en reticulocyten gedaald----secundaire anemie!

 7. casus met man basofielen, leucocyten, blasten gestegen, anemie, trombocytose.... het was CML, diff: myelodysplasie.

 8. casus, jonge 17 jaar keelpijn ,moe en splenomegalie (ik weet het dus nog steeds niet):schoot:

 9. casus: jongetje van 8 jaar met neusloop en bleekheid... blasten in zijn bloed, pancytopenie.... -> acute leukemie???? of aplastische anemie

 10. casus: vrouw, 32 jaar, verward, petechieën, bloedingsneiging...LABO: trombocytopenie, licht anemisch, gestegen: fragmentocyten, indirect billirubine, LDH, CRP....(ik denk: TTP?)

 11. man 42j, tinnitus
  bloedbeeld:
  normochrom, normocyt anemie
  thrombocytose

 12. casus: 16 j jongen met wat rhinitis en lage bp
  --> virus geïnduceerde auto antilichamen tegen bp
  stamceltransplant
  foliumzuur tekort
  essentiele trombocytose - CML

 13. leucocytose: 6% blasten, promyelocyten, neutrofielen, gestegen eosinofielen, gestegen basofielen, nl lymfocyten

 14. Zelfde casus als Ellen, denk ik (en volgens boogaerts was dat toch wel acute monocytaire anemie, want bij CMML heb je geen blasten in uw bloed...)

 15. casussen van de les!!!


Examenvragen 2008 – 2009

  • Bespreek de pernicieuze anemie

  • Bespreek polycythemia vera.

  • Bespreek de allogene stamceltransplantatie

  • Bespreek allogene transplantatie

  • Bespreek macrocytaire anemie

  • Bespreek congenitale sferocytose

  • Bespreek anemie door foliumzuur tekort

  • Bespreek aplastische anemie

  • Bespreek macrocytaire anemie

  • Bespreek pernicieuze anemie

  • Bespreek DD pancytopenie

  • Bespreek CLL

  • Bespreek de oorzaken granulopenie

  • Bespreek secundaire anemie

  • Bespreek het multiple myeloom

  • Bespreek autoimmune hemolytische anemie met warme antilichamen

  • Bespreek ferriprieve anemie

  • Bespreek thallasemie

Casussen

  • casus: moe, anemisch, febriel, pancytopenie...

  • casus: vera

  • casus: secundaire anemie tgv acute appendicitis met plastronvorming

  • casus: patiënt met scotomen, hoofdpijn, hepatosplenomegalie. Bloed: normochrome normocytaire anemie, dan blasten, pro-meta en myelocyten, bloedplaatjes gestegen. Het was chronische myeloide leukemie, vroeg dan nog wat dingen bij over wat DD kon zijn.

  • Casus met acute (lymfatische) leukemie (blastocyten erg gestegen!) en meningeale invasie (nekstijf) (da heeft een speciale naam zene, ma ben t ff vergeten)

  • Casus: man, 27j, moe, adynamisch, Crohn, tachycard, pijn Re fossa iliaca, ... Had een pancytopenie met megaloblastische anemie en bleek een vitB12/FZ-deficiëntie te zijn (DD: myelodysplasie)

  • casus: die van macrocytaire anemie, lymfocytose, trombopenie, icterus, bovenste luchtweginfectie die hierboven al is gepasseerd, Evans syndroom dus blijkbaar, tja... sikkelcelanemie

  • Casus: vrouw 22jaar, chronisch vermoeid, subfebrillitas, occipitale en cervicale(?) adenopathieën, vergrote klier axiaal rechts (of links whatever) + labolijst met licht verhoogde CRP en licht verhoogde lymfocyten, rest normaal

  • casus: meisje 4 jaar met anemie, leukopenie met 75 % blasten, trombopenie

  • Casus: acute leukemie

  • Casus met een leukoerythroblastaire formule

  • casus over acute leukemie denk ik (hoop ik )

  • casus hemato: thrombocytopenie, macro hyper anemie, (hemolytisch met icterus en vermoeidheid), lymfocytose. Patiënt had een bovenste luchtweg infectie, had raynaud.(heb gegokt op evans...)

  • casus met een vrij duidelijk acute leukemie, dacht ik, zo met meningeale invasie (was nekstijf), zie casus uit de kliniek.

  • vage casus met gestegen plaatjes (voornaamste), WBC (lymfo's), RBC, CRP en met trombose en symptomen die kunnen wijzen op longembool. (gokte maar op E.T.)

  • casus van 13j meisje met trombocytopenie, tekens van icterus en hemolyse en gestegen lymfocyten (-> rechtsverschuiving en dus virale infectie --> AS tegen virus gaan kruisreageren met bp en rbc.)

  • een casus met zowat alles afwijkend

  • casus van anorectische vrouw met koorts , bovenste luchtweginfectie en pancytopenie stond er ook nog pijn Rhypochonder, gestegen direct bilirubine (de galstenenmevrouw van de klinische les dus) en 3% blasten

  • Man, 72 jaar, hematemesis, diabetes, klinisch anemisch en artritis tekens
   RBC reeks gedaald met lage reticulocyten, staven heeeel licht gestegen (bijna te verwaarlozen), CRP fors gestegen, rest normaal


Geriatrie

-

Examenvragen


TIPS

  • 39 opgeloste examenvragen!!! (door proffen zelf)

  • Vragen komen terug in de loop van de examenperiode (dus niet omdat er al eentje geweest is dat het niet meer komt)

  • Ik heb die mondeling gehad, da is toch een dikke zaag hoor, voor die 1ste vraag als ge het niet exact hetzelfde zegt hoeda het in zijne boek staat dan zit die te mekkeren. Geriatrie is misschien wel gemakkelijk, ma is toch wel het saaiste en nuttelooste vak ooit, en dan is het nog puur reproduceren ook, en dit in 2de doc

  • Best wel sympathieke mens. Laat je rustig vertellen, en stelt af en toe eens een belachelijke bijvraag (bijvoorbeeld wat is de huidige maximumleeftijd ooit bereikt bij de mens).

  • Ik vond het best wel een relax mondeling (had dan ook chance met de vragen)

  • Boonen is trouwens supervriendelijk op het mondeling (was compleet vergeten hoe die eruit zag, zeg ) , hij stelt nog redelijk wat bijvraagjes, maar vrij evident en niet zo moeilijk (noemt eens wat oorzaken van delier? hoeveel calcium en vitamine D geef je? wat is MMSE? welke medicatie bestaat er voor Alzheimer?)


Examenvragen 2009 – 2010 (39 vragen)

 1. Waardoor kunnen we de vergrijzing van de Belgische bevolking sinds het begin van de 20ste eeuw verklaren en wat zijn de verwachtingen voor de eerste helft van de 21ste eeuw?

 2. Wat zijn de kenmerken van de geriatrische patiënt?

 3. Wat is de comprehensive geriatric assessment (definitie, doelstelling en opbouw)?

 4. Wat zijn de doelstellingen en de belangrijkste onderdelen van het KB over het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt?

 5. Waarom vormen calcium en vitamine D de basispreventie tegen fracturen bij ouderen en welke voorwaarden moeten vervuld zijn om met calcium en vitamine D ook daadwerkelijk de kans op fracturen te verminderen?

 6. Hoe wordt bij ouderen de diagnose van osteoporose gesteld?

 7. Wanneer zijn calcium en vitamine D bij ouderen onvoldoende om fracturen te vermijden? Is er medisch meer mogelijk dan calcium en vitamine D alleen?

 8. Toon aan met een voorbeeld dat medicatie bij ouderen efficiënter kan zijn dan op jongere leeftijd.

 9. Wat is ondervoeding en hoe wordt het vastgesteld?

 10. Hoe ontstaat ondervoeding en wat zijn de oorzaken van ongewild gewichtsverlies?

 11. Bespreek de nutritionele behoefte (macro – en micronutriënten) bij de oudere persoon.

 12. Stel een voedingsplan op voor een alleenwonende 85 jarige dame die de laatste 3 maand vermagerd is van 76 kg naar 68kg na de dood van haar echtgenoot.

 13. Bespreek de orale bijvoeding in de behandeling van ondervoeding.

 14. Bespreek de sondevoeding in de behandeling van ondervoeding.

 15. Bespreek de mogelijke gevolgen van een val voor een thuiswonende oudere.

 16. Welke zijn de voornaamste oorzaken van een val?

 17. Welke strategieën voor valpreventie ken je? Leg uit.

 18. Welke risicofactoren ga je evalueren bij een thuiswonende oudere na een val?

 19. Welke interventies maken deel uit van de secundaire preventie

 20. Welke elementen zijn van belang bij het ontstaan en de behandeling van sarcopenie?

 21. Bespreek de concrete aanpak van een duizeligheidprobleem bij een oudere persoon.

 22. Bespreek de concrete aanpak van syncope bij de oudere.

 23. Bespreek de diagnose en de prognose van het delirium.

 24. Geef de definitie en bespreek de klinische symptomen van het delirium.

 25. Welke zijn risicofactoren voor het delirium en hoe kan men deze trachten te vermijden?

 26. Welke zijn de uitlokkende oorzaken voor het delirium en hoe kan men deze trachten te vermijden?

 27. Bespreek de preventieve maatregelen in de behandeling van delirium.

 28. Bespreek de farmacologische behandeling van delirium.

 29. Bespreek het syndroom dementie.

 30. Bespreek de ziekte van Alzheimer, lewy body dementia en frontotemporal lobe degeneration.

 31. Bespreek de kernsymptomen van depressie bij ouderen.

 32. Bespreek de differentiële symptomatologie tussen depressie en dementie.

 33. Welke factoren dragen bij tot de verhoogde vatbaarheid voor infecties bij oudere personen?

 34. Hoe presenteren infecties zich bij ouderen? Geef een paar voorbeelden.

 35. Wat zijn de risicofactoren voor aspiratie en wat is een aspiratiepneumonie?

 36. Wat zijn de aanbevolen vaccins voor ouderen en hun werkzaamheid?

 37. Welke farmacodynamische en farmacokinetische verandering bij oudere personen spelen een rol bij het ontstaan van medicatiebijwerkingen?

 38. Hoe kan je polyfarmacie bij ouderen evalueren?

 39. Hoe kan je therapietrouw bij oudere personen bevorderen?


Examenvragen 2008-2009

  • Bespreek de farmacologische behandeling van delirium

  • Bespreek de interventies bij secundaire preventie van vallen (!!!)

  • Wat is ondervoeding en hoe onderzoek je dit?

  • Bespreek alzheimer, lewy body, frontotemporal lobe degeneratie

  • Bespreek ondervoeding

  • Bespreek de diagnose en prognose van delirium

  • Bespreek het profiel van de geriatrische patiënt.
   (zelfde bijvraagjes)

  • Hoe kunnen we therapietrouw bevorderen?

  • Bespreek aspiratiepneumonie

  • Bespreek sondevoeding bij ondervoeding
   bijvraag: waarom sondevoeding met hogere calorie-densiteit geven (om geen volumeoverbelasting te veroorzaken, bijvoorbeeld bij hartdecompensatie)

  • Bespreek preventiestrategieën bij vallen
   bijvraag: dosis calcium, vitamine D

  • Bespreek de belangrijkste risicofactor bij vallen (cognitief falen)

  • Bespreek de kernsymptomen dementie

  • Bespreek het ontstaan en oorzaken ondervoeding

  • Bijvragen:

   • Wat is de dosis vitD en Calcium gegeven bij osteoporose.

   • Wat is de dosis Haldol gegeven bij een delirium.

   • Vanaf welke score op de MMSE spreken we van een ernstige cognitieve stoornis.

   • Wat zijn de vereisten voor orthostatische hypotensie als we de bloeddruk liggend en rechtstaand vergelijken.

   • Wat betekent een T-score van -2,5.   • Ik had wel iets beter te doen dan dosissen en cijfertjes vanbuiten te leren, maar kom, ik wist de laatste twee toch.

 • Boonen vraagt aan IEDEREEN de dosis van Ca en Vit D, verder nog: reden om energiedensere sondevoeding te geven?=hartfalen,
  hoe orthostatisme opsporen (met cijfertjes antwoorden)
  welke medicijnen orthostatisme kunnen geven (geef naast alfablokkers ook Parkinson, daar zit-ie op te wachten)

 • Bespreek vaccins bij ouderen en hun werkzaamheid

 • Bespreek de aanpak duizeligheid

 • Bespreek het syndroom dementie

 • Hoe ontstaat ondervoeding en wat zijn de oorzaken van ongewilde ondervoeding?

 • Bespreek de orale bijvoeding bij ondervoeding

 • Bespreek de risicofactoren voor delirium en hoe preventie ervan doen

 • Bespreek de vergrijzing in 20 en 21ste eeuw

 • Bespreek de evaluatie polyfarmacie

 • Geef de aanpak van duizeling bij een oudere

 • Geef de aanpak van syncope bij de oudere

 • Bespreek de kernsymptomen van depressie.

 • Bespreek calcium en vitamine D bij osteoporose

 • Bespreek de presentatie infecties bij ouderen

 • Bespreek delier : definitie en symptomen

 • vraag 1 (bevolkingsveroudering)

 • Bespreek KB zorgplan

 • Bespreek voeding: macro- en micronutriënten

 • Bespreek comprehensive geriatric assesment

 • Bespreek risicofactoren op te sporen na val van thuiswonende

 • Bespreek factoren die vallen veroorzaken

 • Bespreek factoren die infecties bij ouderen bevorderen

 • Bespreek de oorzaken van verhoogde infectievatbaarheid ouderen
Systeemziekten

-

ExamenvragenSysteemziekten

TIPS

 • 17 opgeloste vragen!

 • Je krijgt of een vraag van systeemziekten, of van urgentiegeneeskunde of van genetica (dus van 1 van de 3 krijg je maar een vraag)


17 examenvragen

 1. Bespreek de klinische presentatie van een patiënt met arteriitis temporalis.

 2. Wanneer moet u bij een patiënt aan arteriitis temporalis denken ?

 3. Hoe stelt u de diagnose van arteriitis temporalis bij een patiënt ?

 4. Bespreek de kliniek van polymyalgia rheumatica.

 5. Hoe kan vasculitis zich presenteren ?

 6. Welke vasculitiden kent u van respectievelijk de grote, de middelgrote en de kleine bloedvaten?

 7. Welke aandoeningen kunnen een vasculitis nabootsen ?

 8. Bespreek de kliniek van een patiënt met de ziekte van Wegener

 9. Bespreek de rol van de ANCA’s bij de diagnose van vasculitis

 10. Geef enkele algemene principes van de behandeling van systeemvasculitis.

 11. Bespreek de klinische manifestaties van systeemsclerose.

 12. Hoe behandelen we een patiënt met systeemsclerose ?

 13. Bespreek het CREST syndroom.

 14. Bespreek de klinische presentatie van systeemlupus.

 15. Met welke biochemische afwijkingen/markers gaat systeemlupus vaak gepaard ?

 16. Bespreek de actuele therapie bij systeemlupus (geen experimentele therapie).

 17. Bespreek in het kort : syndroom van Sjögren, polymyositis en dermatomyositis en mixed connective tissue diseaseExamenvragen 2009

 • Bespreek de kliniek van systeemsclerose

 • Bespreek ANCAs bij vasculitis

 • Bespreek de kliniek van Wegener

 • Bespreek de dermatopathische lymfadenitis

 • Bespreek de vasculitidenUrgentiegeneeskunde

-

Examenvragen

 • Bespreek orgaanbedreigende toestanden.

 • Bespreek de behandeling van shock en van anafylactische shock.

 • Bespreek de pathogenese van shock.

 • casus: Was een jongeman met psychische labiliteit die binnenkwam met dyspnee en algemeen onwelzijn. Je krijgt de bloedgaswaarden en pH enzo (pCO2 en bicarbonaat waren gedaald, maar normale pH)  Differentieel diagnose + hoe ga je te werk

  • medicaforum: intoxicatie (antivries of zo) (bepalen van anion gap, ademhaling beluisteren (infectie?) en ademhalingsfrequentie)  metabole acidose met respiratoire compensatie (anion gap bepalen en ev. ook osmotische gap)

  • longembool uitsluiten

  • serotoninesyndroom (intoxicatie xtc)

  • hyperventilatieGenetica

-

ExamenvragenVorig jaar: enkel deze 3 syndromen kennen: Steinert, VeloCardioFaciaal Syndroom en Smith Magenis


 • Bespreek de ziekte van Steinert

 • Bespreek de gedragskenmerken bij smith magenis

 • Smith-Magenis Syndroom: gedragskenmerken


Oncologie

-

ExamenvragenZie apart documentDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina