Algemene informatieDovnload 23.46 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte23.46 Kb.
ALGEMENE INFORMATIE
Naam van de Minor : Accounting and Control.

Vakcode : BKBMIN011

Taal : Nederlands

Aangeboden door : Rotterdam School of Management

Vakgroep : vakgroep Accounting & Control in samenwerking met ESE voor de

module Belastingrecht.

Contactpersoon : Drs.Wim Schauten, wschauten@rsm.nl, tel. 010-4081860, kamer T8-39.

Teaser : Een (toekomstig) manager leert de mogelijkheden die de financieel/economische informatievoorziening biedt ter ondersteuning van zijn beslissingen. Leer ook meer over fiscale regelgeving, waarmee je in toekomstige beroepsuitoefening of privé mee te maken krijgt


Deze Minor bestaat uit 3 modules van elk 5 ECTS: Voortgezet Boekhouden 1, Voortgezet Boekhouden 2 en Belastingrecht
Het minimum aantal deelnemers is 8 studenten, het maximum is 80.

Modules Voortgezet Boekhouden 1
Voorkennisvereiste: Kennis van basisboekhouden is voorwaarde voor deelname

Dit vak is vooral van belang voor studenten die binnen de vakgroep Financieel management, de masteropleiding Accounting and Control van plan zijn te kiezen en door willen stromen naar de postmasteropleiding Accountancy.


Inhoud

In elk type organisatie, of dit nu een particuliere, overheids- of ‘not-for-profit’-organisatie betreft, wordt het resultaat van transacties en andere gebeurtenissen vastgelegd door het inbrengen van de betreffende gegevens in een accountingsysteem.

Door middel van de financieel/economische informatievoorziening, die een onderdeel vormt van dit accountingsysteem kan de organisatie rekening en verantwoording afleggen aan zijn opdrachtgever. Ook zullen beslissingen worden gebaseerd op deze financieel/economische informatievoorziening van kosten, voorraden, verkopen, enzovoort.

In het algemeen worden de financiële gegevens voor twee doeleinden gebruikt:

ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen; management accounting ten behoeve van het opstellen van financiële verslagen, voor het afleggen van rekening en verantwoording; financial accounting.
Doel

Het bijbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van de financieel/economische informatievoorziening binnen de studie bedrijfskunde; de student verwerft inzicht, kennis en vaardigheden over een bestuurlijk informatiesysteem welke voldoet aan de criteria betrouwbaarheid, efficiency en effectiviteit; het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van financiële gegevens aan belanghebbenden.

Een (toekomstig) manager dient de mogelijkheden die de financieel/economische informatievoorziening biedt ter ondersteuning van zijn beslissingen te kennen. Bovendien dient hij in staat te zijn de uitkomsten van een financieel/economische informatievoorzieningsproces in de vorm van bijvoorbeeld een jaarrekening, te kunnen interpreteren.


Literatuur


  • Fuchs, H., J.P.M. van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 2, 6e druk, 2006, Wolters Noordhoff, ISBN 90 01 41007 0

  • Fuchs, H., J.P.M. van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 2 opgaven, 6e druk, 2006, Wolters Noordhoff, ISBN 90 01 41008 7.


Onderwijsmethode

Presentaties/deelname; bonus: halfpunt

wekelijks cases en opdrachten (4 personen per team)

vrijstellende tussentoets


Toetsvorm

Elke module zal apart worden geëxamineerd.  • Module Voortgezet Boekhouden 1: tussentoets en een schriftelijk gesloten boek tentamen, bestaande uit opgaven (ong. 75%) en uit theorievragen (ong. 25%)

Voor elke module is ook een herkansingstentamen.

Voor een afzonderlijke module moet minimaal een 5,5 worden gehaald.


Feedback

Na afloop kunnen studenten individuele inzage in hun tentamen vragen.


Contacturen

Voorbereiden van de presentaties/opdrachten 48 uur, werkcolleges (9 x 3 uur) 27 uur, zelfwerkzaamheid 62 uur, schriftelijk tentamen, 3 uur, totaal 140 uur.


Docenten

Drs. W.M.J. Schauten


Modules Voortgezet Boekhouden 2

Voorkennisvereiste: Kennis van basisboekhouden is voorwaarde voor deelname

Dit vak is vooral van belang voor studenten die binnen de vakgroep Financieel management, de masteropleiding Accounting and Control van plan zijn te kiezen en door willen stromen naar de postmasteropleiding Accountancy.


Inhoud

In elk type organisatie, of dit nu een particuliere, overheids- of ‘not-for-profit’-organisatie betreft, wordt het resultaat van transacties en andere gebeurtenissen vastgelegd door het inbrengen van de betreffende gegevens in een accountingsysteem.

Door middel van de financieel/economische informatievoorziening, die een onderdeel vormt van dit accountingsysteem kan de organisatie rekening en verantwoording afleggen aan zijn opdrachtgever. Ook zullen beslissingen worden gebaseerd op deze financieel/economische informatievoorziening van kosten, voorraden, verkopen, enzovoort.

In het algemeen worden de financiële gegevens voor twee doeleinden gebruikt:

ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen; management accounting

ten behoeve van het opstellen van financiële verslagen, voor het afleggen van rekening en verantwoording; financial accounting.


Doel

Het bijbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van de financieel/economische informatievoorziening binnen de studie bedrijfskunde; de student verwerft inzicht, kennis en vaardigheden over een bestuurlijk informatiesysteem welke voldoet aan de criteria betrouwbaarheid, efficiency en effectiviteit; het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van financiële gegevens aan belanghebbenden.

Een (toekomstig) manager dient de mogelijkheden die de financieel/economische informatievoorziening biedt ter ondersteuning van zijn beslissingen te kennen. Bovendien dient hij in staat te zijn de uitkomsten van een financieel/economische informatievoorzieningsproces in de vorm van bijvoorbeeld een jaarrekening, te kunnen interpreteren.
In deze cursus ligt het accent op het financieel informatiesysteem vooral in relatie met verslaggeving, consolidaties, quasigoederen en statiegeld, filialen; er wordt aangesloten bij onderdelen van Financial Accounting.
Onderwijsmethode

Presentaties/deelname; bonus: halfpunt, wekelijks cases en opdrachten (4 personen per team)

vrijstellende tussentoets
Toetsvorm

Elke module zal apart worden geëxamineerd.  • Module Voortgezet Boekhouden 2: tussentoets en een schriftelijk gesloten boek tentamen, bestaande uit opgaven (ong. 75%) en uit theorievragen (ong. 25%)

Voor elke module is ook een herkansingstentamen.

Voor een afzonderlijke module moet minimaal een 5,5 worden gehaald.


Feedback

Na afloop kunnen studenten individuele inzage in hun tentamen vragen.


Contacturen

Voorbereiden van de presentaties/opdrachten 48 uur, werkcolleges (9 x 3 uur) 27 uur, zelfwerkzaamheid 62 uur, schriftelijk tentamen, 3 uur, totaal 140 uur.


Docenten

Drs. I van Dam


Literatuur

  • Fuchs, H., J.P.M. van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 2, 6e druk, 2006, Wolters Noordhoff, ISBN 90 01 41007 0

  • Fuchs, H., J.P.M. van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 2 opgaven, 6e druk, 2006, Wolters Noordhoff, ISBN 90 01 41008 7.


Module Belastingrecht
Inhoud

Tijdens deze eerste kennismaking met de fascinerende en altijd in beweging zijnde belastingwetenschap komen achtereenvolgens aan bod:


• de juridische vormgeving en de structuur van de belastingwetgeving
• de belastingbeginselen en de functies van belastingheffing
• de ondernemer en de verschillende ondernemingsvormen in de belastingwetgeving
• de particulier en de belastingwetgeving

Doel

Als opleidingsdoelstelling bij het vak Belastingrecht staat centraal de academisch gevormde bedrijfskundige vertrouwd te maken met de fiscale regelgeving, waarmee hij of zij bij de beroepsuitoefening of in privé onvermijdelijk te maken krijgt. Zoals bij de structurering van vermogen of de keuze voor ondernemingsvormen.


Onderwijsmethode

Enerzijds wordt tijdens interactieve colleges een algemene inleiding in de belastingwetenschap aangeboden, waarbij het theoretisch inzicht wordt gevormd. Anderzijds worden praktische vaardigheden aangeleerd door een casuïstische benadering tijdens colleges. Als eindresultaat is de student in staat in de toekomst te fungeren als intermediair tussen de onderneming of de (vermogende) particulier en de fiscale specialist.
Literatuur

• L.G.M. Stevens, Elementair Belastingrecht, Kluwer, Deventer, laatste druk


Pocket Belastingwetten, laatste druk, Kluwer, Deventer, of een vergelijkbare pocket
Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen..


Contacturen

Interactieve colleges (hoor/werk) van in totaal 26 uren (college).


Docenten

Mr. T.C. Hoogwout, Prof.Dr. P. Kavelaars
Toetsvorm

Elke module zal apart worden geëxamineerd.

Module 3: een schriftelijke tentamen met open vragen.

Voor elke module is ook een herkansingstentamen.Voor een afzonderlijke module moet minimaal een 5,5 worden gehaald.
Feedback

Na afloop kunnen studenten individuele inzage in hun tentamen vragen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina