Algemene sociale vorming (asv) in de alternerende beroepsopleiding (abo)Dovnload 136.78 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte136.78 Kb.
Algemene sociale vorming (ASV) in de alternerende beroepsopleiding (ABO)
In het VIBSO Waregem komen onze ABO-cursisten 2 dagen per week naar school en zijn ze 3 dagen op de werkvloer.
1 van de 2 dagen op school is volledig gewijd aan ASV.

De cursisten verblijven een volledige dag (08.10 – 16.00uur) in het ABO- huis, dus ook tijdens alle ontspanningsmomenten.

Dit systeem biedt een aantal kansen maar kan ook zorgen voor een aantal moeilijkheden.

Alle uren ASV ( 7 in totaal – dus ook catechese en LO) worden door één en dezelfde leerkracht gegeven.


Enkele specifieke kenmerken van onze ABO- cursisten:
-de meeste cursisten hebben een kwalificatiegetuigschrift behaald

-er worden geen punten, geen rapporten gegeven

-cursisten uit verschillende afdelingen zitten samen

-cursisten met ver uiteenlopende mogelijkheden zitten samen

-niet alle cursisten zijn gemotiveerd (verplicht door ouders, gemakzucht, frustraties,…)

-weinig taakspanning


-merkbare mentaliteitsverandering ten opzichte van 5de jaars
-te wijten aan 3 dagen per week op stagevloer tussen volwassenen ?

-minder dwang (geen getuigschrift te behalen, geen punten, geen rapporten)

-drang naar bevestiging vooral t.o.v. medecursisten

-sommigen komen naar ABO uit gemakzucht (liever dan te gaan werken)

-anderen zijn duidelijk gefrustreerd omdat ze geen werk vonden (minderwaardig ?)

-ABO wordt voorgesteld als iets ‘speciaals’ maar toch hetzelfde schoolreglement

-….

-….
Dit alles maakt dat het zinvol en werkzaam invullen van een volle dag ASV geen sinecure is.


De onderwijsleersituaties spelen in op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfwaardegevoel en zelfinzicht.

Werken aan democratische opvoeding is gericht op zelfbeeld, persoonlijkheidsvorming en sociaal communicatieve vaardigheden.

Die zijn cruciaal en ondersteunend voor integratie in de samenleving.
De hoofddoelstelling van OV3 is: de leerlingen voorbereiden op integratie in het regulier arbeidscircuit en op een kwalitatief en zelfstandig functioneren in de gewone maatschappij.
Om deze te kunnen bereiken kies ik voluit om ‘ervaringsgericht leren’ te hanteren.

Dit betekent: ‘het verwerven van ondersteunende kennis, attitudes en vaardigheden over jezelf en je omgeving door eigen waarneming en deelname in concrete situaties en door daarover systematisch te reflecteren onder begeleiding’.


Ik vertrek vanuit concrete ervaringen uit de leefwereld van de cursisten waarover ze moeten nadenken.Deze reflectie kan leiden tot nieuw handelen.

Ervaringsgericht leren stelt specifieke eisen:


-activiteit en reflectie
-duidelijkheid en inspelen op de realiteit
-succeservaringen: de cursisten moeten het gevoel krijgen dat ze iets ‘betekenen’

en/of dat ze iets ‘kunnen’

(dat verhoogt de motivatie en versterkt het zelfbeeld)
-uitdaging en intensiteit: cursisten leren een inspanning leveren, grenzen aftasten en worden uitgedaagd deze te verleggen
-solidariteit en gezamenlijkheid: cursisten ontwikkelen sociaal - communicatieve vaardigheden (we werken in groep)
-keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid
*zelf kiezen: onderwerpen, invulling LO, uitstappen, mini company, reis
*zelf informatie verzamelen schriftelijk, telefonisch, bibliotheek, stadsopdrachten (zelf gaan vragen)

opzoeken via internet


*zelf voorbereiden
*voorstellen aan groep – overleggen in groep – kiezen
*afspraken maken


6. Mini -company

oprichten van een eigen bedrijf

7. Zelfstandigheidsreis

voorbereiding, brochure, reis zelf (1 midweek)

BEGELEIDINGSPLAN - SCHOOL ASV
V.I.B.S.O.Toekomststraat 758790 WaregemTelefoon: 056 / 60 01 35

Fax: 056 / 62 69 91 E-mail: info@vibso.be
Programma vervolg
aantal uren/week: 7


8. Maatschappij

etiquette en voorkomenwaarden en normenactualiteit volgen (Wablieft nieuwsuitzendingen)het gerecht: procedure,soorten rechtbanken, advocaat,bijwonen rechtszaak
getuigenissen (priesten, alcoholist,AIDS patïent,…)verkiezingen (welke? , partijen, hoe stemmen, recht en plicht)

9. Vrije tijdsbesteding

filmvorminggezelschapsspelen (middagpauze)reisbrochures, uitstap voorbereiden (vb. Brussel)

10.Lichamelijke opvoeding


gebundeld in activiteiten van 2 uren of van een halve dagfietstocht, fitness en sauna, zwemmen en minigolf,tennis en squash,bowling,..
boogschieten, oriëntatieloop, paardrijden,……………)
11.Individueel

in functie van individuele problemen en/of tekorten:taalgebruik, rapporteren, verslag opstellen, solliciteren, assertiviteitstraining,…..
opmeten, meten, berekenen oppervlakte,…….

12.Uitstappen

Brussel (parlementen+stadswandeling+Mini - Europa)Brugge (zelfstandig reizen, stadsplan + bezoeken)fort van Breendonk (vredesonderwijs)Kortrijk (stadsopdrachten + bijwonen rechtszaak)Antwerpen: kennis met verschillende culturen……………..

Hieronder 2 uitgewerkte voorbeelden van item 1 en 2

1. Wonen

Hoofddoelstelling: zelfstandig kunnen wonen

  1. Huren

  2. Kopen

  3. Verzekeringen

  4. Papierwinkel

  5. Budgetteren

  6. Praktisch
 1. Huren: een goed, betaalbaar huis kunnen zoeken, huren, inrichten en onderhouden

-afwegen voor - en nadelen thuis blijven wonen, alleen wonen, samenwonen

-op zoek naar een geschikte woning op de huurmarkt

-prijs -privé

-staat van woning -immobiliënkantoor

-grootte -sociale huisvesting

-ligging -internet/advertentiebladen

-het huur - abc begrijpen (vb afkortingen)

-huurcontract lezen en begrijpen

-de beschrijving (aandacht voor veiligheid en comfort)

-enkele gouden tips

-enkele praktische beslommeringen: verhuizen, adresverandering, nutsvoorzieningen, inrichting

 1. De leerling weet wat er moet en kan gebeuren bij het alleen wonen en samenwonen ( BZ 25 )

 2. De leerling achterhaalt informatie in voor hem bestemde tekstsoorten ( TV 70 )

 3. De leerling onderscheidt hoofd - en bijzaken in een tekst ( TV 76 )

 4. De leerling gebruikt zelfstandig en op systematische wijze informatiebronnen op zijn niveau (LL 18)

 5. De leerling identificeert veilige en onveilige situaties in zijn leefomgeving (GE 18 )

*educatief werkboek www

*op eigen benen (in petto)

*huurcontract

*eigen materiaal
**bezoek immobiliënkantoor

**vraaggesprek OCMW i.v.m. sociale huisvesting

**stadhuis

**kringloopwinkel
 1. Kopen: voordelen en gevaren kennen van een huis te kopen

-voordelen van een huis kopen (t.o.v. huren)

-wat is een geschikte woning voor mij ?

-op zoek op de markt (privé, immobiliënkantoor, openbare verkoop)

-notariskosten

-hypotheeklening

-gevaar: budgetoverschrijding

-kennis van een aantal premies

-enkele gouden tips: vb. “ga niet over 1 nacht ijs”


 1. De leerling beoordeelt informatie die voorkomt in verschillende voor hem bestemde teksten (TV 72)

 2. De leerling weet bij welke personen, instanties en in welke informatiebronnen hij welke informatie kan vinden ( LL 7 )

 3. De leerling begrijpt de notie ‘percenten’ ( RV 6 )

 4. De leerling berekent de totale kostprijs van aankopen ( RV 25 )

 5. De leerling gebruikt gepaste taal en omgangsvormen afhankelijk van de persoon en de situatie (TV 42)

*advertentiebladen

*internet

*leningsakte

*koopakte

*brochure: premies (verbouwen)

*eigen materiaal
**bezoek aan bank (lening)

**immobiliënkantoor

**bijwonen openbare verkoop

**op interview: notaris/makelaar

**stadhuis (eigen gemeente) 1. Verzekeringen: de leerlingen kunnen de gepaste verzekeringen aangaan

-de ziekteverzekering: verplicht (enkel vermelden)

-de verplichte verzekering voor motorrijtuigen (enkel vermelden)
-brandverzekering -woning (verplicht door huurcontract)

-inboedel

-diefstal

-familiale of gezinsverzekering: warm aanbevolen


+ opvragen polissen

+ vergelijken polissen (o.a.polis van thuis)

+ uitleg woordenschat

+ enkele tips

+”laat je niet vangen”

+ belang van een vertrouwenspersoon

 1. De leerling houdt zich aan de normale verplichtingen in diverse situaties ( BZ 3 )

 2. De leerling weet wat te doen bij vaststelling van diefstal, schade, … ( BZ 17 )

 3. De leerling achterhaalt de essentie in een boodschap ( TV 14 )

 4. De leerling leeft luisterconventies na ( TV 33 )

*verzekeringspolissen

*eigen materiaal

**op bezoek in een verzekeringskantoor
D. Papierwinkel: de leerlingen hebben weet van al hun administratieve verplichtingen

en kunnen orde brengen in hun papierwinkel


-een overzicht van de papierberg via brainstorming

-voorstel van klassement (ordening)

-orde op zaken: 11 stappen

-welke papieren moet ik bewaren en hoelang ?

-een ‘special’: de belastingsbrief 1. De leerling ziet het belang in van maatschappelijk relevante formulieren en procedures ( BZ 46 )

 2. De leerling gaat adequaat om met maatschappelijk relevante formulieren ( BZ 47 )

 3. De leerling past maatschappelijk relevante procedures toe ( BZ 48 )

 4. De leerling leert belangrijke documenten geordend bij te houden ( RV 31 )

*eigen materiaal

*op eigen benen ( in – petto) : stappenplan
**ministerie van financiën: ophalen belastingsbrieven

**op bezoek bij mij thuis: bekijken klassement


E. Budgetteren: de leerlingen kunnen hun inkomsten en uitgaven bijhouden

de leerlingen beseffen het belang van het opstellen van een budget

-welke inkomsten heb ik ?

-welke uitgaven heb ik op jaarbasis ?

-verdeling uitgaven: -vaste

-variabele

-spel: de juiste prijs

-budgetoverzicht per maand gedurende 1 jaar

-bankzaken: -zichtrekening (uittreksels bijhouden)

-spaarrekening

-betaalkaart

-proton


-kredietkaart

-domiciliëring

-permanente opdracht

-zelf bankieren

-rondkomen met je geld: nuttige tips

-diepe valkuilen: -betalingen uitstellen

-lenen bij vrienden / banken

-kopen aan de deur

-kopen op afbetaling

-kopen met kredietkaarten

-GSM abonnement

-een eigen auto: kostprijsberekening per jaar – per km

-ik ben niet te ‘groot’ om hulp te vragen: -ouders / leerkracht

-JAC


-dienst begeleid wonen

-OCMW (budgetplan)


1.De leerling heeft besef van de courante kostprijs van producten, materialen en diensten (RV 23)

2.De leerling schat de totale kostprijs van aankopen (RV 24)

3.De leerling berekent de totale kostprijs van aankopen (RV 25)

4.De leerling begrijpt en berekent korting (RV 26)

5.De leerling vergelijkt de eenheidsprijs van goederen onderling (RV 27)

6.De leerling gebruikt een zichtrekening en een spaarrekening (RV 28)

7.de leerling gebruikt courante betaalmiddelen zoals een bankkaart, protonkaart, kredietkaart,

een overschrijving (RV 29)

8.Hij leert er op een verantwoorde wijze mee omgaan (RV 30)

9.De leerling leest en interpreteert facturen en rekeninguittreksels (RV 31)

10.De leerling leert belangrijke documenten geordend te houden (RV 32)

11.De leerling budgetteert zijn inkomsten en uitgaven (RV 34)

12.De leerling durft een beroep doen op maatschappelijke diensten (BZ 51)

13.De leerling is vertrouwd met hulplijnen en lage drempel voorzieningen in zijn buurt (BZ 52)

*educatief werkboek www **prijzen opvragen/vergelijken

*op eigen benen **video: “kredietkids”

*bankdocumenten **gesprek met budgetdienst OCMW

*levensecht budget opstellen **kennismaking met -Jac

*eigen materiaal -dienst begeleid wonen

**gesprek met oudleerling (met geldproblemen)F. Praktisch: leerlingen kunnen zelfstandig hun huishouden runnen

-wat komt er bij een huishouden kijken ? - tijdsindeling

-papierwinkel en budgetteren (zie 1 d en e)

-onderhoud van een huis

-was sorteren

-boodschappen doen (lijst aanleggen) – wat in voorraad ?

-afval sorteren

-gezonde voeding - enkele kooklessen (zie 2)

-doe het zelf klusjes (schilderen, behangen)

-veiligheid en comfort (zie 2)

-huisapotheek (zie 2)

-persoonlijke hygiëne (zie 2)

-een dipje of een probleem : waar kan ik hulp vinden ?

-vrije tijd (zie 5)

-


 1. De leerling kan in functie van een opdracht een realistische tijdsplanning opmaken en naleven (RV55)

 2. De leerling kan afval sorteren (ME 12)

 3. De leerling kent de voornaamste functies en het noodnummer van hulpdiensten (BZ 16)

 4. De leerling zet zijn eigen wensen of behoeften om in hulp - en informatievragen (BZ 49)

 5. de leerling is vertrouwd met hulplijnen en lage drempelvoorzieningen in zijn buurt (BZ 52)


2. Gezondheid, veiligheid en milieuzorg
Hoofddoelstelling : hieraan bijzondere aandacht besteden


 1. Ziek zijn ---arbeidsongeval --- zwangerschap

 2. Veiligheid en preventie (thuis, op de weg, op het werk)

 3. Gezondheid

 4. Milieuzorg


A. Ziek – Arbeidsongeval – Zwanger: wat te doen ? nuttige informatie

-zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds

-welk ziekenfonds ?

-inschrijvingsformulier

-lidgeld of bijdrage: -hoeveel?

-hoe betalen? De domiciliëring

-alle voordelen (vb. prikkelpakket,zorgwinkel,bij geboorte,….)

-aanvragen klevers: wanneer gebruiken ?

-indien werk: -aangifte bij werkgever en ziekenfonds

-welke formulieren ?

-recht op loon ?

-tussenkomst ziekenfonds ?

-wat bij werkhervatting ?

-wat indien ik interim/deeltijds werk?

-controle van de adviseur (arbeidsgeneesheer) – eventuele gevolgen

-indien werkloos: gebruik stempelkaart

-naar de dokter: -voordelen van een vaste huisarts

-wat is een GMD + voordelen ervan

-of toch seffens naar een specialist ?

-tarieven doktersbezoek (bij hem, thuis, in weekend,….)

-hoe terugbetaling krijgen ? Welke formulieren ?

-vragen naar generische geneesmiddelen: wat? voordelen?

-gebruik SIS kaart

-ziekenhuisopname: -formulieren

-prijzen (1- 2- 4- persoonskamer)

-bijkomende kosten

-ziekenhuisfactuur

-hospitalisatieverzekering: -soorten (privé, via werk, via ziekenfonds) -wat –voordelen -kostprijs

-arbeidsongeval: -wat ? (op het werk, op weg naar of van het werk)

-formulieren in te vullen

-recht op loon ? Hoelang ?

-invaliditeitsuitkering ?

-zwangerschap/moederschapsrust: -aangifte bij ziekenfonds/werkgever

-hoeveel weken

-inkomen: -indien werk -indien werkloos

-geboortepremie

-aangifte geboorte op stadhuis

-borstvoedingsverlof

-vaderschapsverlof – klein verlet

-andere soorten verlof

1. De leerling kent vakbonden, werkgeversbonden en mutualiteiten (BZ 40)

2. De leerling kent de voor hem relevante aspecten van de sociale wetgeving en het arbeidsrecht (BZ 44)

3. De leerling ziet het belang in van maatschappelijk relevante formulieren en procedures (BZ 46)

4. De leerling gaat adequaat om met maatschappelijk relevante formulieren (BZ 47)

5. De leerling past maatschappelijk relevante procedures toe (BZ 48)

6. De leerling zet zijn eigen wensen of behoeften om in hulp- en informatievragen (BZ 49)

7. De leerling durft een beroep doen op maatschappelijke diensten en durft zich zo nodig weerbaar opstellen (BZ 51)

8. De leerling kent het belang en het verplichte gebruik van de SIS-kaart (GE 32)


*educatief werkboek www

*de jongerengids (ACV)

*de ziekteverzekering (CM)

*educatieve folders uitgegeven door CM

*formulieren (vb. vertrouwelijk, inschrijving,….)

*eigen materiaal

*hospitalisatieverzekeringscontract


**bezoek ziekenfonds + informatief gesprek

**stadsopdrachten: -ophalen formulieren

-inwinnen informatie (stadhuis, ziekenfonds, ziekenhuis, ….)B. Veiligheid en preventie: voorkomen is beter dan genezen
++thuis: -leren inschatten van gevaarlijke situaties

-herkennen van gevaarlijke producten (achter slot en grendel)

-opgepast van stopcontacten en overbelasting

-juist gebruik van elektrische apparaten

-opgepast van CO vergiftiging (wat,hoe voorkomen)

-roken in bed, in zetel voor TV: levensgevaarlijk !!

-goede verluchting in badkamer is van levensbelang

-blusapparaat en branddoek in nabijheid van keuken

-herkennen van gevaarsymbolen en productetiketten

-gebruik goed materiaal (vb ladders)

-pas op van fornuizen en steelpannen

-huis steeds goed afsluiten

-brievenbus regelmatig ledigen

-goede buren houden een oogje in het zeil


++onderweg: -wees voorzichtig in het verkeer (voorrangsregels, snelheid, alcohol,..)

-bespaar niet op het onderhoud van je wagen, bromfiets

-hopelijk heb je een defensieve rijstijl

-fok je brommer niet op (gevaarlijk, boetes, verzekering komt niet tussen,…)

-vertrek 5 minuten vroeger ipv te moeten racen

-een ongeluk is zeer vlug gebeurd, de gevolgen zijn soms levenslang

-ongevallen kunnen uw verzekeringspremie doen stijgen

-hou altijd rekening met de verkeers- en weersomstandigheden

-een glaasje op, een jointje, vermoeid of verstrooid: laat je auto staan

-de auto is er niet om jezelf te bewijzen of om stoer te doen

++op ’t werk: -pas de veiligheidsvoorschriften steeds toe

-nieuwe situaties kunnen gevaarlijk zijn

-wees nooit te zelfzeker of te stoer

-gebruik steeds uw veiligheidsmateriaal

-wees aandachtig en blijf wakker

-kijk uit je doppen: meestal werk je niet alleen

-goede sta- en tilhouding kan rugklachten voorkomen

-denk ook aan de verzekering (maak zelf geen fouten)


1. De leerling identificeert veilige en onveilige situaties in zijn leefomgeving (GE 18)

2. De leerling bedenkt maatregelen voor risicovermindering ter bevordering van de veiligheid in leefomgeving (GE 19)

3. De leerling kiest voor veilig gedrag en heeft aandacht voor de veiligheid van anderen (GE 20)

4. De leerling houdt rekening met informatie op verpakkingen (GE 21)

5. De leerling kent gevaarsymbolen (GE 22)

6. De leerling past de veiligheidsvoorschriften toe bij het gebruik van toestellen (GE 24)

7. De leerling neemt voorzorgen bij het gebruik van specifieke producten in werkplaatsen, keukens, enz. (GE 25)

* educatief werkboek www

* materiaal veiligheidsinstituut Antwerpen

* op eigen benen (in petto)

*eigen materiaal

** bezoek veiligheidsinstituut Antwerpen

** getuigenis van brandweerman

** gesprek veiligheidsadviseur van school

** demonstratie tiltechnieken door kinesisten van school

C. Gezondheid
-belang van persoonlijke hygiëne

-omgaan met huisdieren

-voedingsmiddelen moeten goed bewaard worden

-rekening houden met versheid van producten (datum)

-hygiënische bereiding van maaltijden voorkomt ziekten

-evenwichtige maaltijden zijn belangrijk (let op van éénzijdigheid)

-zelf koken is goedkoper en beter voor de lijn dan diepvriesmaaltijden of het frietkot

-enkele eenvoudige gerechten klaarmaken

-prijsbewust boodschappen doen (warenhuis, buurtwinkel,…)

-wat steekt er in mijn proviandkast ?

-de BMI - oefening (body mass index)

-wat steekt er in de huisapotheek ?

-zelf doktertje spelen ?? (pas op voor zelfmedicatie en overgebruik)

-tips om ziekten en ongemakken te voorkomen

-ook medicamenten hebben een bewaardatum

-begrijp je deze bijsluiter ?

-antibiotica en alcohol gaan niet samen

-wacht niet te lang om een dokter te raadplegen

-enkele EHBO technieken kunnen gebruiken (ontsmetten, brandwonden, ….)

-een evenwichtige tijdsbesteding is zeer belangrijk (werk, eten, slapen, ontspanning,..)

-blijf fit en in beweging: uren TV of computer --- wandelen,sporten

-sportclub of op eigen benen ?

-enkele goedkope mogelijkheden: fiets of auto ? zelf tuin onderhouden ?

-voel je goed in je eigen vel

-alcohol kan best lekker zijn maar ken je grenzen

-wat doet alcohol in mijn lichaam ?

-andere gevolgen van alcoholgebruik (misbruik)

-alcohol is er niet om jezelf te bewijzen of om je problemen op te lossen

-drugs: soorten / werking / gevolgen / gevaren / de grote vraag: waarom ???

-bij probleemgebruik: waar kan ik hulp vinden ? (AA – drugszorg – huisdokter -…..)

-ken ik de gevoelens en denkwereld van het andere geslacht ?

-lichamelijke aspecten van seksualiteit bij zichzelf en anderen herkennen

-kennis over vruchtbaarheid, anticonceptie, AIDS, SOA

-hoe ga ik om met mijn seksuele geaardheid en verlangens ?

-zijn er grenzen in relaties ?

-tips om tot een (betere) relatie te komen

-heb ik respect voor mezelf(mijn lichaam) en dat van de ander ?

-waar kan ik terecht met mijn vragen ?

-wat als ik een ‘dipje’ heb ? (het niet meer zien zitten)
1. De leerling hecht belang aan lichaamshygiëne voor zichzelf en zijn omgeving (GE 1)

2. De leerling verzorgt en gedraagt zich hygiënisch zowel wat betreft de algemene als de intieme hygiëne (GE 2)

3. De leerling gaat hygiënisch met huisdieren om (GE 4)

4. De leerling hanteert de richtlijnen voor de aankoop en bewaring van voedingsmiddelen en de hygiënische

Bereiding van maaltijden (GE 5)

5.De leerling kent de noodzaak van hygiëne in het arbeidsmilieu (GE 6)

6. De leerling is bereid zich te houden aan hygiëneregels (GE 7)

7. De leerling stelt aan de hand van een model een evenwichtige maaltijd samen (GE 8)

8. De leerling kan voedsel op een veilige manier bewaren en houdt rekening met de versheid van producten (GE 9)

9. De leerling ziet in hoe het voedingsgedrag beïnvloed wordt door reclame en sociale omgeving (GE 10)

10De leerling weet dat goede voedingsgewoonten de gezondheid bevorderen (GE 11)

11De leerling neemt een kritische houding aan ten aanzien van zijn eigen voedingspatroon (GE 13)

12De leerling weet dat het misbruik van genot- en geneesmiddelen gevolgen heeft voor de eigen gezondheid, de

gezondheid van anderen, de sport- en leerprestaties en de sociale relaties (GE 14)

13De leerling gebruikt geneesmiddelen op de juiste wijze en hoedt zich voor zelfmedicatie (GE 1³5)

14De leerling schat risico’s bij gebruik van genotmiddelen en medicijnen in en maakt op een bewuste manier

Keuzes met het het oog op een gezonde levensstijl (GE 16)

15De leerling reageert assertief in verschillende aanbodsituaties (GE 17)

16De leerling weet wat er in een huisapotheek moet aanwezig zijn (GE 26)

17De leerling roep op een efficiënte manier hulp in bij een noodsituatie en geeft eerste hulp bij kleine wonden (GE 30)

18De leerling kent het belang en het verplichte gebruik van de SIS- kaart (GE 32)

19De leerling heeft alle persoonlijke specifieke medische gegevens binnen handbereik (GE 33)

20De leerling neemt een goede sta- en til houding aan en geeft voorbeelden van mogelijke klachten die optreden

bij verkeerde houdingen en bewegingen (GE 34)

21De leerling ziet het belang in van een evenwichtige tijdsbesteding van werk, rust, ontspanning, beweging en de

invloed ervan op de lichaamsconditie (GE 36)

22De leerling weet dat stress en gevoelens in bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen geven tot het

misbruiken van genot- of geneesmiddelen (GE 39)

23De leerling gaat om met werkdruk en prestatiestress (GE 41)

24De leerling zoekt hulp indien nodig, aanvaardt hulp voor zichzelf en is bereid anderen te helpen (GE 42)

25De leerling kent de lichamelijke aspecten van relaties en seksualiteit zoals lichaamsveranderingen,

lichaamsverschillen, het functioneren van het eigen lichaam en dat van iemand van het andere geslacht (GE 43)

26De leerling heeft de nodige kennis over vruchtbaarheid, anticonceptie (GE 44)

27De leerling weet hoe HIV- besmetting en seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen worden voorkomen

en is bereid zich hiernaar te gedragen (GE 45)

28De leerling heeft voldoende weerbaarheid tegenover machtsmisbruik binnen relaties zoals bij pedofilie,

incest en verkrachting (GE 46)

29Deleerling is op de hoogte van de regelgeving over seksuele meerderjarigheid en ongewenst intiem gedrag (GE 47)

30De leerling vormt een eigen opinie over seksuele geaardheid, relaties en seksualiteit en oefent zich in het

reflecteren op eigen gedrag (GE 48)

31De leerling stelt grenzaen en aanvaardt grenzen in relaties (GE 49)

32De leerling gaat ommet macht en onmacht in relaties (GE 50)

33De leerling staat kritisch tegenover seks en erotiek in de media (GE 51)

34De leerling kent maatschappelijke fenomenen en zoals echtscheiding, éénoudergezinnen, zelfmoord, prostitutie,

misbruik van genot- en geneesmiddelen, verspreiding van AIDS… (GE 53)

35De leerling toont respect voor zichzelf en voor anderen zoals personen met een andere seksuele geaardheid

andere etnische groepen, andere generaties en andere denkwijzen en overtuigingen (GE 56)

*educatief werkboek www

*op eigen benen (in petto)

*educatieve folders CM (o.a. GMD, generische geneesmiddelen, gezonde voeding, huisapotheek, ….)

*’den vrijen courant’

*informatief spel: “omgaan met risico’s”

*cursus relatiebekwaamheid (ministerie van onderwijs: “later begint nu”)

*cursus “je zou er AIDS van krijgen”

*CD-rom Sexplorer

*koffer voorbehoedsmiddelen


**bezoek aan JAC / jeugddienst

**bezoek aan centrum voor levensvragen

**gesprek met CLB arts (eventueel met diëtiste)

**cursus EHBO (in samenwerking met Rode Kruis)
D. Milieuzorg
-tips om afval te vermijden en onze afvalberg te beperken

-wij sorteren ons afval

-wij gebruiken onze afvalkalender

-hoe minder vervuilen ?

-hoe energie besparen ?
1. De leerling houdt zich aan de normale verplichtingen in diverse situaties. (BZ 3)

2. De leerling achterhaalt informatie in voor hem bestemde tekstsoorten. (TV 70)

3. De leerling herkent en benoemt symbolen, pictogrammen en signaalwoorden onder meer i.f.v.

Maatschappelijke integratie en gekozen beroep en volgt ze op (TV 73)

4. De leerling interpreteert eenvoudige grafische voorstellingen, schema’s, tabellen en plattegronden. (TV 74)

5. De leerling voelt de waarde aan van persoonlijke natuurbeleving en het genieten van de natuur (MIL 1)

6. De leerling heeft weet van de oorzaken van natuurverontreiniging (MIL 3)

7. De leerling gaat respectvol en zorgzaam om met planten en dieren (MIL 4)

8. De leerling kan gericht zoeken naar informatie over het omgaan met middelen, grondstoffen en verbruiks-

goederen en hun effect op het milieu. (MIL 7)

9. De leerling geeft voorbeelden van oorzaken van lucht-, water- of bodemverontreiniging en geeft de

gevolgen aan voor mens, plant en dier in de eigen leefomgeving. (MIL 9)

10De leerling weet hoe elk individu en elk gezin vervuilt. (MIL 11)

11De leerling kan afval sorteren (MIL 12)

12De leerling kent milieubelastende en milieuvriendelijke vervoersvormen (MIL 17)
*belgopocket blz 161 – 190

*op eigen benen 10-11

*educatief werkkoek www deel 2 blz 37 – 42

*afvalkalender gemeente

*eigen materiaal

*folder: hoe recycleren ?


** bezoek aan containerpark (eventueel verbrandingsoven Harelbeke)

Zelfstandigheidsreis

Dag 1: maandag 4 juni

-voormiddag: alle cursisten in het ABO huis: laatste voorbereidingen en afspraken,

invullen GO PASS, inladen wagen (materiaal, voeding,…….

-naar huis: voorbereiding, bagage, goed uitrustenDag 2: dinsdag 5 juni

-09.00 – 09.15: verzamelen aan station (met bagage)

-09.30: groep 1 via Kortrijk (zonder begeleiding) Sy 14.57

-09.31: groep 2 via Kortrijk (zonder begeleiding) Hamoir 14.59

-09.31: groep 3 via Gent (zonder begeleiding) Barvaux 15.11

-middagmaal in Luik – Namen - Leuven (pick-nick mee of frituur/Quick: zelf betalen)

-14.57 – 15.11 : aankomst in verschillende stations (Hamoir, Sy, Barvaux)

-stafkaart (aangeduide weg) te voet naar verblijf ‘Ferme Houard’ Bomal (10 km)

-17.30 – 18.30: -aankomst in verblijf – verwelkoming

-installatie – bagage

-avondeten – afwas

-21.00: verkenning omgeving –afspraken volgende dag – gezellig samenzijn
Dag 3: woensdag 6 juni


-07.30: opstaan – wassen – ontbijt – klaarmaken pick-nick

-09.00: met bus LPM naar Durbuy – ophalen fietsen: mountain-bike

-Durbuy: verkenning - uitzichtspunt

-fietspad langs Ourthe naar Barvaux

-pick -nick

-door bos en dal

-19.00: naar verblijf – douche - klaarmaken avondeten – avondeten – evaluatie

voorbereiding nachtdropping (3groepen) – afspraken

-22.00: ophalen door LPM – 3 afzetplaatsen

nachtdropping

-02.00: terugkeer– lichte maaltijd (croque- monsieur) – evaluatie

Dag 4: donderdag 7 juni


-07.30: opstaan – wassen – ontbijt – pick-nick klaarmaken

-09.00: -ophalen door LPM – naar Durbuy – uitrusting aan – naar domein

-klimmen – rappel – death ride

-13.00: pick-nick – vervoer naar startplaats kayak

-14.00: start kayak 12 km

-17.30: naar verblijf – douche

-18.00: voorbereiding barbecue – barbecue – ontspanningsprogramma
dag 5: vrijdag 8 juni

-08.30: opstaan – ontbijt – afwas – bagage klaarmaken en inladen –

-10.00: opkuis (zie taakverdeling) - evaluatie -12.30: -station BOMAL

-gezamenlijk eten (picknick)

-12.49: station Bomal– via Luik – Gent naar Waregem (16.29uur) (in 1 groep)

Doelstellingen zelfstandigheidsreis 09/06/09 – 12/06/09

01. Voorbereiden, kiezen en uitwerken van een reis

Leerlingen verzamelen informatie via reisbureaus, folders en internet

Ze leren een keuze maken in het ruime aanbod, rekening houdend met elkanders wensen en het beschikbare budget.

1.5 de leerling zoekt een eigen weg in de informatiestroom

1.6 de leerling is gepast solidair met de groep

3.22 de leerling verwerkt voor hem bedoelde informatie

5.18 de leerling gebruikt zelfstandig en op systematische wijze informatiebronnen op zijn niveau

8.28 de leerling houdt rekening met de gedachten, wensen of gevoelens van een ander

8.71 de leerling werkt mee aan het proces van besluitvorming en aan de evaluatie van de samenwerking


02. Ervaren dat elke persoon andere wensen en/ of ideeën heeft omtrent een reis, het programma, de menu's. Ze moeten leren rekening houden met de anderen en via gesprek en overleg tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing komen.

3.25 de leerling toont empathie

3.49 de leerling verwoordt een gedachtegang logisch

3.57 de leerling uit zijn meningen en argumenteert gepast

3.66 de leerling durft voor de eigen mening op te komen

3.67 de leerling is bereid tot overleggen en onderhandelen

8.36 de leerling respecteert en waardeert de eigenheid van anderen
03. Zij leren een programma en dagindeling op te stellen en op die manier ervaren ze dat een voorbereide dag beter en zinvoller zal verlopen.

5.42 de leerling werkt ordelijk en systematisch vanuit het besef dat dit voordelen heeft


04. Zij stellen zelf een aantal afspraken op en ervaren dat goede afspraken een must zijn voor een vlot en gezellig verloop van een reis. Deze afspraken komen in volle vrijheid tot stand.

8.56 de leerling herkent het belang van afspraken, regels, gelijkwaardigheid en het maken van keuzes binnen een relatie

8.63 de leerling past omgangsvormen, leefregels en afspraken toe die van belang zijn voor het samenleven in groep

8.43 de leerling geeft ongelijk of onmacht toe, beluistert kritiek en leert eruit


05. Zij leren menu's opstellen die betaalbaar en haalbaar zijn. Zij doen zelf de boodschappen en leren elementaire kookkennis bij. Daarbij wordt de hygiëne zeker niet vergeten.

4.1 de leerling hecht belang aan lichaamshygiëne voor zichzelf en zijn omgeving

4.11 de leerling weet dat goede voedingsgewoonten de gezondheid bevorderen
06. Sociale integratie in de groep bevorderen, leren nemen van initiatieven en leren dragen van verantwoordelijkheid binnen een groep.

8.64 de leerling beschikt over volgende samenwerkingsattitudes: stiptheid, orde, nauwkeurigheid, initiatief , zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, eerlijkheid

8.74 de leerling kan omgaan met hiërarchie, macht en regelgeving

8.78 de leerling engageert zich om verantwoordelijkheid op te nemen


07. Didactische kennis over de streek bijbrengen en leren waarderen van bezienswaardigheden en natuur in ons eigen land.

7.1 de leerling voelt de waarde aan van persoonlijke natuurbeleving en het genieten van de natuur

7.5 de leerling gaat respectvol en zorgzaam om met planten en dieren

9.11 de leerling verkent regelmatig nieuwe ontspanningsmogelijkheden


08. Propageren van sportieve ontspanning: kayak, wandelen, mountain bike, rots klimmen, afdalen van rots, touwparcours, death ride, dropping, ...........

Deze sportieve activiteiten zijn echter geen doel op zichzelf maar wel een middel tot het realiseren van andere doelstellingen zoals:meer zelfvertrouwen krijgen, uithouding en volharding,

zich aanpassen aan een groep en aan afspraken,

zijn verantwoordelijkheid nemen,

kunnen omgaan met wat vrijheid,

zelfstandigheid en initiatief stimuleren,

zich beter leren organiseren
4.20 de leerling kiest voor veilig gedrag en heeft aandacht voor de veiligheid van anderen

6.28 de leerling neemt opeen volwaardige wijze deel aan een beperkt aantal complementaire sporten of sportdisciplines

8.2 de leerling gaat om met gevoelens van onmacht en toont in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen gebaseerd op kennis van het eigen kunnen

8.3 de leerling beschouwt een net haalbare taak als een uitdaging, legt zich niet neer bij iets wat niet lukt maar probeert dat stap voor stap te veranderen

8.6 de leerling beschouwt iets nieuws als een kans om bij te leren en durft omgaan met nieuwe of moeilijke taken

8.7 de leerling ziet het verband tussen zijn zelfbeeld en zijn resultaten

8.9 de leerling neemt verantwoordelijkheid op voor zijn gedrag

8.20 de leerling uit zijn gevoelens op een voor hemzelf en zijn omgeving aanvaardbare wijze

8.67 de leerling werkt thuis, op school, op stage en bij vrijetijdsbesteding mee aan een goede verstandhouding

9.35 de leerling staat open voor nieuwe, hem niet bekende vrijetijdsuitingen en durft de stap te zetten

naar een verkenning ervan

9.38 de leerling is bereid zich in te zetten, geduld te hebben en vol te houden


09. Leerlingen vertrouwd maken met het lezen van een wandelkaart, de website van de spoorwegen leren gebruiken en leren reizen met de trein.

3.74 de leerling interpreteert eenvoudige grafische voorstellingen, schema’s, tabellen en plattegronden

7.20 de leerling maakt veilig gebruik van eigen en openbaar vervoer
10. Leren omgaan met een budget dat men zelf opstelde.

Bij het opstellen van het budget komen de leerlingen in contact met het 'echte' leven, met levensechte prijzen.

2.23 de leerling heeft besef van de courante kostprijs van producten, materialen en diensten

2.24 de leerling schat de totale kostprijs van aankopen

2.25 de leerling berekent de totale kostprijs van aankopen

2.28 de leerling gebruikt een zichtrekening en een spaarrekening

2.33 de leerling budgetteert zijn inkomsten en uitgaven
11. Leerlingen leren attentievol zijn door:

-schrijven van een kaartje naar huis

-schrijven van een kaartje naar de stageplaats

-telefoneren naar school om goede aankomst te melden

-schrijven van een dankkaart naar de directeur

-wellevendheid aan tafel
  1. de leerling gebruikt gepaste taal en omgangsvormen afhankelijk van de persoon en de situatie

  2. de leerling gebruikt gepaste beleefdheidsformules

  1. de leerling kan een korte mededeling formuleren

3.94 de leerling schrijft leesbaarDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina