Algemene Voorwaarden Aanvullende Dienstverlening ClusterenDovnload 12.79 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.79 Kb.
Algemene Voorwaarden Aanvullende Dienstverlening Clusteren

Versie 3.0

Januari 2013
Omschrijving Dienst

De dienst Clusteren biedt een cluster van aanvoerders de mogelijkheid hun producten achter elkaar te laten veilen, ook al voeren zij meerdere keren op een dag aan op een locatie van FloraHolland.

Het product wordt nadat het is aangevoerd verzameld, en wanneer de hele aanvoer aanwezig is, wordt deze naar de wens van het cluster van aanvoerders in het betreffende veilblok geplaatst.
Algemene Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden om van deze aanvullende dienstverlening gebruik te kunnen maken:
 • Maakt u voor het eerst gebruik van een dienst? Neem altijd contact op met de contactpersoon van de betreffende locatie.

 • Het cluster van aanvoerders moet minimaal 20 ladingdragers aanvoeren.

 • De eerste kar van aangevoerde partijen moet voorzien zijn van een volledig ingevuld herkenbaarheidformulier Clusteren. Deze formulieren kunt u vinden op www.floraholland.com onder Aanvoeren -> Logistiek, of aanvragen via:

  • Aalsmeer: maatwerkaanvoeraalsmeer@floraholland.nl

  • Naaldwijk: maatwerk@floraholland.nl

  • Rijnsburg: aanvoerverwerking.rijnsburg@floraholland.nl

 • Op het herkenbaarheidformulier Clusteren moet vermeld zijn:

 • Plantenaanvoer moet voor 20:00 uur aanwezig zijn op de locaties van FloraHolland. Bloemenaanvoer moet voor 00:00 uur aanwezig zijn op de locaties van FloraHolland om binnen de aanvullende dienst Clusteren achter elkaar opgesteld te worden.

 • Alleen in overleg met de betreffende afdeling kan van deze tijden worden afgeweken.

 • Aanvoer die te laat wordt aangevoerd zal opgesteld worden als normale klokhandel en dus niet bij de al eerder aangevoerde producten geplaatst worden.

 • Eventuele schade die ontstaat door het te laat aanvoeren en daardoor niet bij elkaar opstellen van producten, is voor het risico van de aanvoerder/eigenaar.

 • Transportschade die ontstaat tijdens uitvoering van deze dienst is voor het risico van FloraHolland.

 • Schades dienen gemeld te worden via:

  • E-mail: klantenservice@floraholland.nl

  • Telefoon Aalsmeer: 0297-397000, intern 97000

  • Telefoon Naaldwijk: 0174-632000, intern 32000

  • Telefoon Rijnsburg: 071-4094000, intern 74000

Aanmelden

 • Een cluster van aanvoerders kan zich voor deze dienst aanmelden door contact op te nemen met:

  • Aalsmeer: maatwerkaanvoeraalsmeer@floraholland.nl, 0297-395967

  • Naaldwijk: Afdeling Maatwerk, maatwerk@floraholland.nl, 0174-632737

  • Rijnsburg: Afdeling Ontvangst, josemarta@floraholland.nl, 071-4094644

 • FloraHolland bepaalt of het cluster in aanmerking komt voor de aanvullende dienst Clusteren en kan wanneer nodig om aanvullende informatie vragen. Hierin wordt intern altijd afstemming gezocht met de commerciële afdeling en de invloed getoetst van de vorming van het cluster van aanvoerders in een veilgroep.

 • Wanneer het cluster van aanvoerders in aanmerking komt om van de dienst Clusteren gebruik te maken, wordt deze schriftelijk op de hoogte gesteld, en ontvangt deze de Algemene Voorwaarden Clusteren. Ter bevestiging van akkoord moet het aanspreekpunt van het cluster van aanvoerders de Algemene Voorwaarden Clusteren ondertekend opsturen naar:

  • Aalsmeer
   E-mail: In scannen en te mailen naar maatwerkaanvoeraalsmeer@floraholland.nl
   Post: FloraHolland Aalsmeer, tav. Willem Raats, Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer

  • Naaldwijk
   E-mail: In scannen en te mailen naar maatwerk@floraholland.nl
   Post: FloraHolland Naaldwijk, afd. Maatwerk, Middelbroekweg 29, 2670 AE Naaldwijk

  • Fax: faxen naar nummer: 0174-632460

  • Rijnsburg
   E-mail: In scannen en te mailen naar josemarta@floraholland.nl
   Post: FloraHolland Rijnsburg, afd. Ontvangst, tav. José Marta Estepa, Laan van Verhof 3, 2231 BZ Rijnsburg

 • LET OP: Het ondertekende exemplaar van de Algemene Voorwaarden Clusteren moet uiterlijk 1 week voor ingebruikname van de aanvullende dienst in het bezit van de betreffende locatie van FloraHolland zijn.


Beëindiging

 • De dienst kan op elk moment door de gebruiker opgezegd worden.

 • Opzegging dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail is toegestaan).

 • Opzegtermijn is ten minste 1 week.


Tarief

 • Het tarief voor de aanvullende dienst Clusteren bedraagt € 1,07 per ladingdrager.

 • Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.


Vragen of meer informatie:

Neem contact op met uw accountmanager, of bel:  • Aalsmeer: 0297-397000, intern 97000

  • Naaldwijk: 0174-632000, intern 32000

  • Rijnsburg: 071-4094000, intern 74000
/
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina