Allerzielen WelkomDovnload 38.02 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte38.02 Kb.
Allerzielen


Welkom +

Lied: ... Goodbye

Een herinnering...


Ik meen je wel eens achter in de tuin te zien.

Je staat daar zonder te bewegen

in doffe kleuren, vol grijs en bruin.

Heb ik je plots weergekregen?

Ik loop dan zacht naar je toe.

Je kijkt me aan en lacht heel even.

Ik wil je betasten, maar dat is taboe.

Je ook maar even voelen is me niet gegeven.

Wanneer ik dan opnieuw het huis inga

en je lege plaats nog ijler vinden moet,

is het alsof ik het zoveelste boek dichtsla

waarin ik met verdriet en schimmen word beboet.


Verzoeningsmoment

L. Bij het verdriet van anderen staan we liever niet stil.

We gaan mensen die leven met een gemis, gemakkelijk uit de weg.

Daarom Heer, vragen wij om vergeving.

- stilte -
L. We leven zo vlug; we zijn lastig wanneer verdriet bij de ander lang duurt.

We oordelen zo gauw dat "het nu toch 'over' moet zijn".

Daarom Heer, vragen wij om vergeving.

- stilte-L. We geloven te weinig dat doorheen onze woorden,

onze gebaren, onze aanwezigheid bij de ander

er iets van Uw troost Heer, wordt aangebracht;

dat we zo teken zijn van Uw warme liefde voor elkaar.

Daarom Heer, vragen wij om vergeving.

- stilte -


V. Leven is verzoend zijn met het leven

en verzoend zijn met de dood;

alleen God geeft ons die kans.
Samen: God van alle leven,

vóór en ná de dood,

laat de namen hier genoemd blijven

van wie gestorven zijn.

Zij schonken ons het leven

en noemden ons Uw naam.

Zij deelden met ons de dagen en nachten.

Vol zijn onze gedachten van hen,

vol herinneringen, vol pijn.

Dat wij hun namen niet vergeten

zoals Gij God, hen leven laat bij U. Amen.
Berichten van de dood gegaan

verdwenen angst voor leed en pijn!

Het leven komt weer rond mij staan,

ik ben er weer, ik hoor erbij!
Waar moet ik heen met dit geluk,

met deze diep doorvoelde dank!

Naar wie, naar wat, dat ik besta,

er ben, gekend, weer leven mag!
Mijn hart zoekt wegen voor die vreugd,

mijn lichaam springt van blijdschap op.

Mijn stem roept zomaar om mij heen

hoe dank ik Jou, ik dank Je God!


Eerste lezing: een brief aan vader 3.
Dag papa,

Ik schrijf je deze brief omdat ik nog vaak aan je denk,

en omdat ik niet eens meer weet hoe het is om een vader te hebben.

Voor mij ben jij een foto op de kast.

Je zegt nooit iets, je kijkt alleen maar en je lacht.

Een vader is iemand die met je voetbalt, die mee met de treintjes speelt, iemand die zegt wat goed voor je is, iemand die je straft.

Een vader staat toch niet op de kast!?

Ik voel me soms heel verdrietig omdat ik je mis. Dat is een droevig gevoel.

Ik vraag me af waar jij nu bent. Of je mij ziet?

Dode mensen zijn in de hemel. Maar dat is voor mij zo ver weg.

Wat heb ik daar nu aan? Wat is dat eigenlijk de hemel?

Vroeger, toen jij pas dood was,

dacht ik dat je daar wel 's uit ging geraken,

dat je daar wel 's een lange ladder zou vinden

en dan naar beneden zou komen.

Mijn broer zei toen dat dat niet kon.

Maar hij was er, geloof ik, toch ook niet zo zeker van.

Ik weet nu dat je niet terug komt en dat ik niet zomaar naar jou kan gaan.

Ik heb daar al heel veel over nagedacht

en ik geloof dat ik het nu wél weet: de hemel dat is je hart!

Als je een goed mens was,

blijf je wonen in het hart van de mensen die je graag gezien hebben.

Nu ik dat heb ontdekt, heb ik een warm gevoel.

Je bent niet weg. Je bent er nog. Je woont in mijn hart.


Luisterlied: 'Geef al je zorgen maar aan mij'
Als de dagen traag voorbijgaan

en als de nacht geen troost meer brengt

als elke morgen grauw en grijs is

als er geen droom meer overblijft

als al je vrienden zijn verdwenen

als er niemand om je geeft

als je de hoop hebt opgegeven

ben je eenzaam en alleen.

refr. Geef al je zorgen maar aan Mij

wees niet bang Ik laat je nooit alleen

Je mag op Mij altijd betrouwen

want Ik laat jou nooit in de steek.
Als de bloemen niet meer bloeien

als voor jou geen zon meer schijnt

als je geen kinderen meer ziet stoeien

en als je levenskracht verdwijnt

Evangelie: Lc. 18, 31-34

Maar zij begrepen er niets van. Het bleef nog verborgen voor hen...


Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar,

is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.
Voorbeden als uitdrukking van ons geloof in de verrijzenis
God onze Vader, met schroom en dankbaarheid

noemen wij de namen van onze lieve doden...

want we willen niet dat ze ooit

uit onze geest en ons hart verdwijnen:

daarvoor hebben wij teveel van hen gehouden. L.O.B.
Wij geloven dat ook Gij hen in uw liefde bewaart

en hen thans een geluk schenk,

rijker dan de mooiste droom op aarde. L.O.B.
Uit respect voor wat zij deden en waren,

zullen wij het goede en het schone

dat wij bij hen waardeerden,

ook waar maken in eigen leven.

Help ons met hart en ziel ons in te zetten voor uw mensen,

dag na dag.

Zo hopen we na een vervuld bestaan,

samen met onze geliefden bij U te zijn, voorgoed. L.O.B.Gebed bij de gaven 5.
V. Mensenkind, je bent geen wegwerpmateriaal.

Je bent geboren om mens te zijn,

geschapen voor het licht, voor de vreugde,

om eeuwig te leven naar het beeld van God.

Geloof je dit, mensenkind?
Samen: Ja, God,

in brood en wijn, voedsel en drank,

in bloemen en licht, in de vele zoekende mensen

die hier vaak samenkomen,

willen wij bekennen dat wij nood hebben

aan dat GELOOF dat U ons aanreikt

om hoopvol te blijven leven op deze aarde. Amen.
Dank- en tafelgebed

V. Wil je gelukkig zijn, wees dan dankbaar

voor alles wat je zomaar gegeven is:

een leven en een wereld boordevol mogelijkheden.


Samen: Dankbaar zijn we God voor elke mens

die wij op onze levensweg ontmoeten.


V. Dankbaar zelfs voor alles wat het leven aan pijn meebrengt,

om zovele opgaven en uitdagingen tot zelfinzet

om meer mens te worden.

Bovenal zijn wij dankbaar voor Jezus van Nazareth.

Zijn leer en Zijn leven doen ons beseffen

dat wij gedragen zijn door een God die liefde is.- Instellingswoorden -
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

V. Daarom bidden wij: zend uw Geest over ons uit,

uw Geest die leven geeft en door geen dood weerstaan wordt.


Wij willen nu vooral ook bidden voor hen

die een ruime plaats innemen in ons hart

en die Gij, God, reeds geroepen hebt uit deze wereld

naar het Vaderhuis bij U, voor altijd.


Samen: Wij bidden U, Vader

blijf ons nabij.

U bent met ons begonnen,

U brengt ons ook thuis, dank zij Jezus.

Laat het geloof in ons niet uitdoven

maar geef toekomst aan onze hoop,

aan ons vertrouwen en onze bekommernis.

Amen.
Onze VaderVredeswens De ergste pijn is gelouterd.

De liefde blijft bestaan!

Je hebt geleefd

en hebt ons zoveel nagelaten.

Ik was daar en wou de dood verschalken!

Helaas, ik heb je moeten laten gaan.


Communie
Because You Loved Me (Céline Dion) Omdat je van me hield
For all those times jou stood bij me Voor al die tijden dat je naast me stond,

For all the truth that you made me see voor de waarheid die je me liet zien,

For all the joy you brought to my life voor al de vreugde die je in mijn leven bracht,

For all the wrong that you made right voor al het verkeerde dat jij terug goed maakte,

For every dream you made come true voor elke droom die je liet waar worden,

For all the love I found in you voor al de liefde die ik in je vond,

I'll be forever thankful zal ik voor eeuwig dankbaar zijn.

You're the one who saw me trough Jij was diegene die me recht hield,

Never let me fall die me nooit liet vallen.

You're the one who saw me trough Jij was het die me

Through it all door alles heen zag.


You were my strength when I was weak Jij was mijn kracht als ik zwak was, 7.

You were mij voice when I couldn't speak jij was mijn stem wanneer ik niet spreken kon,

You were mij eyes when I couldn't see jij gaf me ogen als ik niet zien kon,

You saw the best there was in me jij zag het goede dat in me was,

Lifted me up when I couldn't reach jij richtte me op wanneer ik ergens niet aankon,

You gave me faith 'coz you believed jij gaf me geloof, want je geloofde

I'm everything I am because You loved me dat ik alles was wat ik was omdat jij van me hield.

You gave me wings and made me fly Jij gaf me vleugels en liet me vliegen,

You touched my hand I could touch the sky jij raakte mijn hand zodat ik de hemel kon raken.
I lost my faith, you gave it bach to me Ik verloor mijn geloof, jij gaf het mij terug,

You said no star was out of reach jij zei dat geen ster buiten bereik was.

You stood bij me and I stiid tall Jij stond naast me, ik stond sterk,

I had your love, I had it all ik had jouw liefde, ik had alles.

I'm grateful for each day you gave me Voor elke dag dat ik je gaf, ben ik je dankbaar.

Maybe I don't know that much Misschien weet ik niet veel,

But I know this much is true maar van dit weet ik dat het waar was:

I was blessed because I was loved bij you ik was gezegend omdat ik door jou bemind werd.


You were always there for me Je stond steeds voor me klaar,

The tender wind that carried me je was de tedere wind die me droeg,

A light in the dark shinning your love een licht in de duisternis

Into my life dat je liefde in mijn leven uitstraalde.

You've been mij inspiration Je bent mijn bezieling geweest

Through the lies you were the truht doorheen een bos van leugens was jij waarheid

My world is a better place because of you. Mijn wereld is beter geworden, dankzij jou.
Slotbezinning
Alleen zijn, betekent niet eenzaam, alleen zijn, geldt niet als straf

alleen zijn, met mooie gedachten -gedachten neemt niemand je af-

alleen, met je dierbare doden

alleen, met je herinnering aan lijden dat lang reeds voorbij is,

aan alles dat kwam en dat ging.

Alleen, heel alleen in je kamer, de dingen gewend om je heen

een rein en rustig geweten, dan ben je gelukkig alleen;

wie zo het alleen zijn kan dragen

wie zo zich verzoent met zijn lot

die spreekt niet van eenzame dagen

die leeft in vertrouwen met God.


Als een laatste zegen (ook om te bidden bij een stervende)
De dag loopt ten einde,

de nacht komt naderbij.

U wil ik danken, mijn God,

voor zon en regen,

voor de goede mensen

die ik altijd rondom mij heb gevoeld.

Och, mijn dagen waren niet rimpelloos.

Er was eenzaamheid en bitterheid,

de vreugdevolle momenten neem ik voor altijd mee.
Waarom, mijn God,

vergeet ik de vreugde vlugger dan de pijn?

Waarom zie ik soms zo weinig dat 'leven' een geschenk is?

Vergeving vraag ik voor mijn zwartgalligheid,

en voor alles waarmee ik mensen ongelukkig maakte.

U dank ik voor mijn geloof en vertrouwen in U,

dat ik steeds in Uw hand terecht kom, hoe diep ik ook val.

U zal er zijn voor mij.

Aan uw belofte houd ik mij vast,

nu de nacht begint.


Opnieuw geboren, opgestaan voorgoed veranderd, opgericht,

door angst en sterven heengegaan zien wij opnieuw het leven aan,

geschenk dat groot en kostbaar is.
Opnieuw geboren, opgestaan bezocht, gelouterd en onthecht,

in kou en duisternis gewacht, lang vastgehouden in een nacht

die ongedacht weer ochtend werd.
Opnieuw geboren, opgestaan mijn wapens had in neergelegd,

zo klein en kwetsbaar stond ik daar, bereid om elke weg te gaan,

ja toen, toen, ben ik opgestaan!
Zending en zegen +

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina