Almelo, 12 juni 2011 Hartelijk welkom in de dienst vandaag!Dovnload 18.91 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte18.91 Kb.Almelo, 12 juni 2011

Hartelijk welkom in de dienst vandaag! Voor het eerst in onze wijkkerk NOACH, of kom je vaker? Hoe dan ook, fijn dat je deze dienst wil meemaken. Wil je een ouderling of de dominee ontmoeten, schrijf dan je gegevens in ons gastenboek achter in de kerkzaal. Een afspraak is dan snel gemaakt! .Voorganger: Ds. Dick van Bart Ouderling van dienst: Dhr. Hans Klumpers

Organist: Dhr. Jos Keijzer Lector: Mw. Carlijn Smits

Schriftlezing: OT : Genesis 11: 1 t/m 9 NT: Handelingen 2: 1 t/m 11.

In de dienst van deze zondag zullen mw. Dianne Deelder en mw. Dicky Kuipers-Slaat openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Tevens zal de Doop van mw. Dicky Kuipers-Slaat plaats vinden.
Collecte in de dienst: De tussencollecten worden ditmaal doorgezonden naar Kerk in Actie met de bestemming Pinkster-zendingswerk. Het specifieke doel in deze week ligt in Cambodja, Aziatisch land in Achter-Indië.

Jarenlang is dit land geteisterd door oorlogen, die miljoenen slachtoffers hebben veroorzaakt. Langzaamaan herstelt dit land zich thans van de oorlogsschade. Onder het motto: “Als een lopend vuurtje” wordt een zusterorganisatie WRC (World Relief Cambodja) geholpen, die via kinderclubs de mentaliteit tracht te beïnvloeden. Voorlichting over praktische zorg voor elkaar, over aids uiteraard en je leven delen met anderen wordt gegeven met bijbelstudie en bidden er tussendoor. Er ontstaan dan kleine huisgemeenten en men tracht zo, evangeliserend, het samenleven te verbeteren. Men hoopt op en merkt al verspreiding als lopend vuur! Ons wordt gevraagd dit te ondersteunen met onze middelen: uw bijdrage is dus zeer welkom!De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de kerk.
Meeleven Schelfhorstwijk
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet en onze goede wensen naar Jamal Aldenkamp, Burcht 83, die nog steeds verblijft op de kinderafdeling van het ZGT Twenteborg . Denkt u ook aan de kaarten in de hal?

Zieken: Mw. Annie Bokhove, Biesterweg 27, is aan haar knie geopereerd, echter is weer thuis uit het ziekenhuis. 


80+ jarigen: Vandaag 12 juni mw. M. Poolman-Groot, Rustweg 1, 7608 RM
Meeleven Emmaüswijk
Zieken: Mw. A. Bolkensteijn-Timmer,Groene Bruglaan 39, mocht deze week weer naar huis, na een verblijf in het ZGT.

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet en goede wensen naar mw. An Smoes, Evertsenstraat 4. Ze tobt al geruime tijd met haar gezondheid. Denkt u aan de kaarten in de hal?
Afwezig i.v.m. vakantie: Mw. Henriët Veenstra-Looms is nog met vakantie tot en met maandag 11 juli.

Op dinsdag 12 juli as. is zij weer beschikbaar voor het kerkenwerk.


Examens: Een spannende week voor iedereen die eindexamen heeft gedaan. We hopen dat donderdag de vlag uit kan! Alle goeds toegewenst voor de nieuwe fase in jullie leven hetzij in werk of met een vervolgstudie.
Activiteiten:
Commissie herinrichting:
Er is inmiddels het nodige gebeurd, maar de commissie is nog lang niet klaar.

Er is nagedacht over een ontwerp voor de antependia en nog een aantal andere zaken, waaronder de plaatsing van een beamer. Daarom komen we opnieuw bij elkaar op 21 juni om 19.30 in NOACH.Rode Pinksterballonnen: Vandaag is het de Pinksterzondag waarop wij weer traditie getrouw onze rode ballonnen

zullen gaan oplaten. Dit oplaten zal aan de voorzijde van het Wijkcentrum plaatsvinden, in de nabijheid van onze klok. Er liggen nog kaartjes, waarop u uw naam kunt noteren, in de hoofdgang met pennen. Voor de goede orde willen wij hierbij aangeven, “dat er in principe voor iedereen een ballon is opgeblazen met Helium”.

Dit natuurlijk voor het geval u er ook daadwerkelijk een wilt oplaten.

Met een vriendelijke groet namens de Activiteiten Cie.

.


Programma startzondag 2 oktober 2011:


De Activiteiten Cie. heeft zich jl. woensdag 6 juni gebogen over de invulling van de startzondag 2011 op 2 oktober as.

Deze zondag zal aanvangen met de dienst en na afloop hiervan zal er koffie gedronken gaan worden met een

plak krentewegge. Dit om de ergste trek te stillen, want hierna zal er een fietstocht voor u uitgezet zijn in de omgeving met een lengte van ca. 22 km. Onderweg zal, halverwege aan u een versnapering en een drankje worden aangereikt.

Als u terug bent bij onze kerk, dan kunt u gaan genieten van een barbecue met alles erop en eraan inclusief een drankje. Om de Wijkkas een beetje te ondersteunen vragen wij u helaas wel om een bijdrage van € 7,50 pp.

Dit is iets meer dan wij van u de vorige keer gevraagd hebben, toen was het iets te weinig echter sorry hiervoor.

In september zullen deelname formulieren voor u gereedliggen, waarop u uw deelname en wensen kunt aangeven.Let op, bovenstaande is een plan c.q. voorstel echter het moet nog goedgekeurd worden onze Kerkenraad!

Met een vriendelijke groet namens de Activiteiten Cie.Nacht van Gebed: Tijdens de Nacht van Gebed wordt er door christenen in Nederland en België gebeden voor de christenen uit de Vervolgde Kerk. De Nacht van Gebed wordt georganiseerd vanuit Open Doors. Dit jaar is de Nacht van Gebed op 17 en 18 juni. Er worden filmfragmenten getoond over vervolgde christenen of over een land waar christenen worden vervolgd. Daarna kunt u aan de hand van de gebedspunten voor die persoon of dat land bidden.

Er zijn verschillende gebedsrondes. Door het hele land worden samenkomsten georganiseerd. 

In Almelo is dat in de Chr. Gereformeerde kerk, Hofkampstraat 41, van 22.00 tot 06.00 uur

Jeugdkerk: Volgende week zondag 19 juni is het weer de 3e zondag van de maand dus is er weer

Jeugdkerk om 10:00 uur. Alle jeugd is van harte welkom!Verjaardagsfonds: Het verjaardagsfonds is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze wijkkas.

Binnen de organisatie van ons verjaardagsfonds in de Schelfhorstwijk kampen wij met een ernstig te kort aan ondersteunende mensen. Graag willen wij een bezorger vragen voor het bezorgen van de verjaardagskaarten.

Dit is jarenlang gedaan door Heleen Hammink, de dochter van Elly Hammink. Diegene die de verjaardagskaarten op de dag van de verjaardag wil bezorgen ontvangt een vergoeding van € 0,20 per kaart.

Voor jeugdigen onder ons is dit een leuke bij verdienste en mogelijk een aanvulling van het zakgeld.

Tevens vragen wij voor 3 secties loopsters om het verjaardagsgeld bij de jarigen, via de zakjes, op te halen.

Diverse mensen hebben dit jaren gedaan, echter moeten om gezondheidsredenen nu hiermee stoppen waaronder mevrouw Gerrie Koeslag. Langs deze weg willen wij haar hartelijk danken voor alles wat zij voor de Wijk heeft gedaan. Mw. Elly Hammink neemt nu ca. 3 wijken c.q. secties voor haar rekening en dat is veel te veel.

U kunt zich bij haar aanmelden voor de kaart bezorging en voor de ophaaldienst van de verjaardagsgelden.

Mevr. Elly Hammink,Duivenvoorde 41,7608 KV Almelo. Tel.: 861023


Contact:

Kerk: Binnenhof 51, 7608 KH ALMELO,

Kerkenraadskamer: tel.: 871908

Interim-Scriba: dhr. Henk van den Brink,


tel.: 864350
henk.vandenbrink@planet.nl

Koster: mevr. Susan van Harlingen,

tel.: 492414,

harlingen@introweb.nl

Predikanten: Ds. Dick van Bart,

tel.: 473273,

dickvanbart@dickvanbart.demon.nl

Ds. Jan Willem de Vos,

tel.: 819690,

vos22206@planet.nl

(op woensdag en donderdag)

Pastoraal werker:

Mevr. Henriët Veenstra-Looms

tel.: 862908,

sanderveenstra@home.nl

(op dinsdag, woensdag en donderdag)


Wijkkas Schelfhorst-Emmaüs:
rek nr. 30.13.43.403

Of bij dhr. Dick van Harlingen, Hackfort 15, 7608 MK Almelo. Tel.: 492414
Een nieuw Orde van Dienst boekje:

Bij een nieuwe kerk hoort ook een nieuw orde van dienst boekje.

De werkgroep Eredienst is hier mee bezig.

Er is al een aantal zaken, die er in zullen komen: de uitleg nieuwe naam,

een nieuwe omslag met de muurschildering,

info liturgische onderdelen van de dienst,

de kleuren van het kerkelijk jaar, lied bij het aansteken van de paaskaars,

nieuwe tekst Onze Vader.

Ook is er gekeken naar onderdelen die te weinig gebruikt worden.

Maar zeker ook naar die onderdelen die we niet willen missen.

Als gemeente willen we u ook graag horen.

Zet het op papier en geef het ons.Dat kan via de voorgangers, de organist, de koster of de ouderling van dienst.

Tijdschema: Op 23 juni bespreken de beide kerkenraden de nieuwe regeling NOACH en nemen een beslissing n.a.v. het horen van de gemeenteleden.
Op 2 oktober (startzondag) zal de officiële start zijn van de nieuwe wijkgemeente NOACH.
Opmaak : De zondagsbrief wordt in juni 2011 opgemaakt door
Dick van Harlingen, e-mail: harlingen@introweb.nl
Site: Meer informatie over onze wijkgemeente vindt u op onze site: http://www.pga-noach.nl/


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina