Almelo, februari 2013. Geachte ouders/ verzorgersDovnload 9.91 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte9.91 Kb.

Almelo, februari 2013.

Geachte ouders/ verzorgers,
Zoals u vast bekend is heeft basisschool de Triangel een Medezeggenschapsraad (MR) waarin zowel personeel als ouders zijn vertegenwoordigd. Dit is een wettelijke verplichting. Als oudergeleding hebben op dit moment mevr. Adibelli (Aalderinkshoek) en de heer G. ten Berge zitting in de MR. Echter na vele jaren heeft G. ten Berge aangegeven aan het einde van dit schooljaar te willen stoppen als oudergeleding in de MR. Hoewel de directie en de leden van de MR Triangel deze keuze betreuren respecteren wij dit besluit als vanzelfsprekend.
De overige leden van de MR, als ook de directie van de Triangel, zien deze ontstane lege plek graag weer opgevuld door een betrokken ouder. Bij voorkeur een ouder van de locatie Haghoek. De vacature staat echter open voor alle ouders van de Triangel. Om iedere ouder een kans te geven zitting te nemen in de MR bestaat de mogelijkheid om u hiervoor aan te melden, bij voorkeur schriftelijk.
Indien u geïnteresseerd bent zien wij graag van u dan het bijgevoegd formulier retour voor

29 maart 2013, waarin u aangeeft wie u bent en wat u motiveert graag zitting

te willen nemen in de MR. Bij aanmelding van meerdere personen moeten er verkiezingen worden gehouden waarbij de ouders van de Triangel hun voorkeur kenbaar kunnen maken.


Indien er zich geen personen aanmelden middels het bijgevoegd formulier behoudt de huidige MR het recht om geschikte personen direct te benaderen en eventueel te benoemen indien er geen bezwaren zijn vanuit de ouders.
Wij streven er naar om in het nieuwe schooljaar 2013- 2014 weer een complete MR te presenteren aan directie, leerkrachten en alle ouders/ verzorgers van de kinderen op de Triangel.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande geïnteresseerd zijn maar toch nog vragen hebben kijkt u eens op de site van de school, www.triangel-almelo.nl of in de schoolgids 2012- 2013. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter van de MR, de heer G ten Berge, bereikbaar onder telefoonnummer 0546-872212 (bij voorkeur woensdag of donderdag ’s avonds tussen 20.00- 21.00 uur).
Wij hopen op uw aanmelding!
Met vriendelijke groeten,

de Medezeggenschapsraad de Triangel
AANMELDING DEELNAME MEDEZEGGENSCHAPSRAAD.
Naam: _______________________________________________________________
Ouder/ verzorger van : ________________________________________________________

Hieronder kunt u zich verder voorstellen: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ik vind het belangrijk om mij verkiesbaar te stellen voor de MR omdat : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ik, als lid van de medezeggenschapraad oudergeleding, onderschrijf en/of respecteer de grondslag en doelstellingen van de school.

Formulier inleveren uiterlijk voor 29 maart 2013 !!!!

Hiervoor kunt u gebruik maken van de brievenbus in de school, of afgeven bij de leerkracht van uw kind.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina