Almelo, zondag 27 januari 2013Dovnload 19.87 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte19.87 Kb.Almelo, zondag 27 januari 2013
Hartelijk welkom in de dienst vandaag! Voor het eerst in de kerkzaal NOACH, of komt u wel vaker? Hoe dan ook, fijn dat u deze dienst wil meemaken. Wilt u een ouderling of de dominee ontmoeten, schrijf dan uw gegevens in ons gastenboek achter in de kerkzaal. Een afspraak is dan snel gemaakt!

Oecumenische viering met medewerking van het koor St Joseph onder leiding van dhr. Ben Hulshof.

Voorgangers: Mw. José van den Bosch-Van Os mw. Henriët Veenstra-Looms ds. Dick van Bart

Organist: Dhr. Jos Keijzer Ouderling van dienst: Mw. Dianne Deelder
Schriftlezing: O.T.: Micha 6: 1-8 N.T.: Galaten 3: 26-28 N.T.: Lucas 24: 25-35.

Collectes: Op deze zondag wordt de hoofdcollecte doorgegeven naar de PKN. Het collectedoel is Catechese en Educatie’, d.w.z. godsdienstonderwijs en opvoeding daarin. Hoewel het in onze tijd lijkt te stagneren, zou het eigenlijk heel gewoon zijn als geloof van generatie op generatie wordt doorgegeven door middel van catechese: godsdienstlesjes! En vandaar ook een collecte als vandaag met een thema: ‘Waar geloof verder gaat”.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de kerk.
Zieken: In het ZGT Almelo zijn opgenomen en dhr. W. Brondsema, St. Josephstraat 65/11, 7603 XJ en

mw. A. ter Meer-Smit, Schietspoel 2/6 7603 WB Almelo. Mw. A. Bolkensteyn-Timmer, Groene Bruglaan 39, 7602 RE is na een korte opname weer thuis. Mw. J.E. Kamp -Versteeg, Rustweg 17, 7608RM, is opgenomen in het ZGT-ziekenhuis. Mw. J. de Feijter-Kenbeek, Martenastate 14, 7608XS,  is opgenomen in het ZGT-ziekenhuis en moet later waarschijnlijk nog opgenomen worden in Hengelo.


Bloemen: De bloemen gaan met een hartelijke groet en onze goede wensen naar mw. M. Huizingh-Hondebrink,

Baniersweg 16, 7603 NC en naar mw. J.E.Kamp-Versteeg , Rustweg 17, 7608RM (in het ziekenhuis)

Voor de R.K. parochie gaan de bloemen naar mw. V.d. Broek in Friso. Denkt u aan de kaarten in de hal?
Kroonjarige: 30 januari dhr. C.B. van der Struik, St. Josephstraat 65/23, 7603 XJ Almelo

90+-jarige: 1 februari mw. J.H.M. Dijkhuizen-Kamp, Roskamstraat 191, 7602 JZ Almelo
Vergaderen: As. dinsdag 29 januari, 20.30 uur voor Stille week

Woensdag 30 januari vergaderen de coördinatoren in NOACH om 20.00 uur.

Donderdag 31 januari, 19.30 uur kindernevendienstvergadering
Prepensioen: Kort na het begin van het nieuwe jaar zal Henriët Veenstra-Looms gebruik gaan maken van haar prepensioen. Dat betekent dat zij afscheid neemt als pastoraal medewerkster van wijkgemeente NOACH.

Hoezeer wij haar vertrek ook betreuren, we gunnen het haar van harte!

Wanneer iemand zijn of haar deelname aan het arbeidsproces op deze manier beëindigt, hoort daar een passend afscheid bij. Het is zinnig zoiets goed te markeren. De kerkenraad wil haar dan ook een feestelijke avond aanbieden waar gemeenteleden afscheid van haar kunnen nemen als actieve medewerkster.

De afscheidsdienst zal zijn op zondag 17 februari 2013 om 15.00 uur (’s morgens is er dan geen dienst).

Een feestelijke afscheidsavond is op vrijdag 1 februari 2013 om 19.30 uur in de kerkzaal.

Natuurlijk willen wij als wijkgemeente haar ook een stoffelijke blijk van waardering meegeven!

U kunt uw bijdrage daaraan storten op de rekening van de wijkkas rek.nr. 30.13.43.403 onder vermelding ‘cadeau Henriët’. U kunt uw gift ook in een bus in de kerk doen.

Wilt u deze avond bezoeken, dan vragen wij u vriendelijk zich op te geven bij de scriba van de wijkgemeente via

de mail, d.deelder@gmail.com of via een briefje dat u aan de koster kunt geven.

Uw opgave graag voor 20 januari 2013, dit in verband met de catering.


Data voor de ontmoetingsavonden en middag van de NOACH sectie 2 t/m 4.

Vrijdagmiddag  8 februari 2013 bij de Fam Westerdiep, Reuvekamplaan 4, aanvang 14.45 uur.

Dinsdag 26 februari bij familie Schaap, Borg Ewsum 108

Donderdagavond 28 februari 2013 bij de Fam v.d. Liet, Exoolaan 19, aanvang 19.45 uur.Zie ook de achterzijde van deze zondagsbrief

Winterwandeling 2013: Op zondag 3 februari as. organiseert de Activiteiten Commissie 3e Winterwandeling. Aansluitend aan de dienst zal er koffie worden gedronken en voor de deelnemers aan de wandeling is er dan ook een plak krentenwegge ten behoeve van de versterking van de inwendige mens.

De wandeling heeft een lengte van 5 km en onderweg worden u weer versnaperingen aangeboden in de vorm van warme Glüwein of warme chocolademelk. Bij terugkomst wordt u een drankje aangeboden en kunt u kiezen uit een 3 tal soorten stamppotbuffetten. Wij vragen hiervoor van u een bijdrage van € 7,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar zijn gratis. U kunt zich opgeven via het geelkleurige A5 formulier met 3 tal keuze mogelijkheden, deze liggen op de tafels bij de uitgangen. Na invulling van uw gegevens kunt u de formulieren overhandigen aan: Albert en Riet van 't Hag, Barja Kist, Hermien Westenberg, Henk Veneman, Gerard Jansen, Piet Capelle of Susan en Dick van Harlingen.


Opbrengst oliebollen- en kniepertjesactie

Namens de werkgroep Almelo-Jihlava bedankt voor uw bestellingen. Oliebollen en kniepertjes waren dit jaar van uitstekende kwaliteit. Alleen maar positieve reacties. De opbrengst was netto EUR. 437,17.

We willen langs deze weg in ieder geval Steef en Frida Wessels bedanken en de oliebollenbakkers Gerard Jansen en Henk van den Brink, die de werkgroep geweldig hebben geassisteerd.
Reis naar Jihlava 26 april t/m 30 april 2013

In het voorjaar gaan we onze partnergemeente in Jihlava (Tsjechië) weer bezoeken.

Het vertrek is vrijdag 26 april al vroeg in de ochtend. We verblijven in Jihlava bij gastgezinnen. Uiteraard hopen we op een volle bus met enthousiaste oudgedienden, maar ook met ‘nieuwe’ gemeenteleden die voor de eerste keer meegaan. Velen die eerder mee geweest zijn, hebben inmiddels contacten gelegd met families in Jihlava. Warme contacten met heel hartelijke mensen.

Wat we allemaal gaan doen in Jihlava? Dat weten we echt niet. Ook voor ons is dat een grote verrassing.

We laten het programma graag aan hen over. Nooit kwamen we teleurgesteld terug.

Op dinsdag 30 april gaan we weer huiswaarts.

De kosten zijn ca. EUR. 160,- p.p. Voor jeugd geldt een aangepast tarief: EUR. 80,-. Bij de prijs inbegrepen is een eenvoudige warme maaltijd, één op de heen- en één op de terugreis.

Omdat er binnenkort beslist moet worden of we met een grote bus of een kleinere bus gaan, zouden we aan deelnemers willen vragen zich vòòr 15 februari aan te melden. Ook degenen die mondeling al toegezegd hebben mee te willen: graag het formulier invullen en inleveren.

Twijfelt u, wilt u graag eerst meer informatie? Die verstrekken we graag: Harry en Jenny Westerdiep (tel. 492954 of e-mail: h.e.westerdiep@home.nl) of bij een van de andere commissieleden.
Persoonlijke boodschap

Broeders en zusters,

Volgende week is het weer de eerste zondag van de maand en dat betekent een gezellig moment van een kopje koffie of thee met elkaar drinken. Altijd weer een mooi half uurtje. Zo wordt het door velen van ons beleefd en dat is mooi en moeten we vooral zo met elkaar houden. Maar dat moment wordt door sommige gemeenteleden ook wel eens wat anders beleefd. Zo van, veel vaste groepjes en vaste contacten maar daarmee ook wel wat eens minder oog voor broeders of zusters die alleen staan. Bijvoorbeeld omdat ze de gemeente nog niet zo goed kennen. Van hen krijg ik steeds meer signalen van, mag ik het zo zeggen, weleens verdriet tijdens dat gezellige half uurtje. Sommigen blijven zelfs om die reden weg bij die viering. En dat willen we natuurlijk met z'n allen niet en dat bedoelen we ook niet. Daarom dit bericht. Volgende week koffie drinken, laten we er met z'n allen en voor iedereen een mooi en warm moment van maken. Laten we om ons heen kijken of iedereen erbij is en zich welkom en gewaardeerd voelt. Knoop eens een praatje aan met een broeder of zuster die u nog niet zo goed kent, het kan zoveel betekenen. Een mooi moment voor iedereen, een mooi moment om "gemeente" voor en met elkaar te zijn. Rob Franken.
Opmaak zondagsbrief: in februari 2013 door dhr. Henk van den Brink, e-mailadres: Henk.vandenbrink@planet.nl.

(S.v.p. kopij voor de zondagsbrief aanleveren vòòr vrijdag 20.00 uur voorafgaande aan de desbetreffende zondag).Site: Meer informatie over onze wijkgemeente vindt u op onze site: http://www.pga-noach.nl/

Contact:

Kerk: Binnenhof 51-53, 7608 KH ALMELO, Kerkenraadskamer: tel.: 871908

Scriba: Mevr. Dianne Deelder, Havezathe 278, 7608 DZ Almelo, tel.: 492201, d.deelder@gmail.com

Koster: Mevr. Susan van Harlingen, tel.: 492414, d.vanharlingen@ziggo.nl

Predikanten: Ds. Dick van Bart, tel.: 473273, dickvanbart@ziggo.nl

Ds. Jan Willem de Vos, tel.: 819690, vos22206@planet.nl (op woensdag en donderdag)Pastoraal werker: Mevr. Henriët Veenstra-Looms, tel.: 862908, sanderveenstra@home.nl (op dinsdag, woensdag en donderdag)

Bloemenfonds en Wijkkas NOACH: rek nr. 30.13.43.403De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina