Almelo, zondag 29 juli 2012Dovnload 18.04 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte18.04 Kb.Almelo, zondag 29 juli 2012

Hartelijk welkom in de dienst vandaag! Voor het eerst in de kerkzaal NOACH, of komt u wel vaker? Hoe dan ook, fijn dat u deze dienst wil meemaken. Wilt u een ouderling of de dominee ontmoeten, schrijf dan uw gegevens in ons gastenboek achter in de kerkzaal. Een afspraak is dan snel gemaakt!Voorganger: Ds. Jan Willem de Vos Organist: Dhr. Guido Baardink

Ouderling van dienst: Mevr. Henny ten Hoeve Lector: Dhr. Sander Veenstra
Schriftlezingen: Jesaja 63 : 7-14 en Marcus 6 : 45-52
Het thema van de kindernevendienst is: “Over het water”
Collecte: Ook op deze 4e van 6 zondagen in de vakantie een tussencollecte voor de eigen diaconie. Het specifieke doel is Instellingen, de verzamelnaam voor uiteenlopende hulpverlenende organisaties, waaraan financiële hulp wordt gegeven door het CvD. Zoals u weet, onderscheiden we lokale situaties (meestal personen, die hulp behoeven), nationale instellingen en wereldwijde organisaties (altijd groot in omvang). De lokale gevallen zijn het meest aangrijpend: de laatste jaren zijn er steeds meer mensen die in grote moeilijkheden terechtkomen en door de aankomende bezuinigingen zal dit erger worden! Het buitenland heeft structurele tekortkomingen, daar komen vaak nog natuurrampen bij. De hulpstroom daarheen is bijna permanent; onze hulp zal hiervoor blijvend worden gevraagd! Het klinkt dramatisch, maar daarop moeten we altijd zijn voorbereid. De collectezakjes zullen nooit verdwijnen; geef ze wel een vrolijk kleurtje, want we maken er anderen blij mee èn vul ze goed!

De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerk.
Meeleven secties 1 t/m 5

Zieken: In ZGT-Almelo is nog steeds opgenomen, in afwachting van een plek in het Meulenbelt, dhr. J. Vos van de Wheer. Dhr. J. Tienstra, Eskerplein 31, 7603WH was in ZGT-Almelo, waar hij een pacemaker kreeg. Hij is inmiddels thuis. Dhr. W. de Haan uit de Roskamstraat was kort in het ziekenhuis en is voor verder herstel naar Eugeria. Mevr. A. Smoes uit de Evertsenstraat verblijft nog steeds in zorgverblijf ’t Nieuwland (Hoornbladstraat 31, 7601 SZ).

Mevr. A.M. van den Berg-de Rooij uit de Elsboerlaan is nog voor revalidatie in de Koppel.

Mevr. H. Gombert-Niehaus is na een revalidatieperiode in Eugeria verhuisd naar Hoog Schuilenburg, Beethovenlaan 1, 7604 GE, kamer 324.

Mevr. Nolda Schepers-Knegt, Celebesstraat 2, 7607 XB was voor een zware operatie in Nijmegen en herstelt beetje bij beetje in haar eigen huis. Ds. en mevr. v.d. Zanden, Vissedijk 4, 7602 CR kampen met veel gezondheidsklachten.

Zij willen graag iedereen bedanken die blijk geeft van meeleven. De zondagse bloemengroet uit de kerk die zij onlangs mochten ontvangen, heeft hen ook zeer goed gedaan.
Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en onze goede wensen naar de hier boven genoemde hr. Tienstra aan het Eskerplein.

Denkt u aan de kaart in de hal?

Kitty Fidder

Kitty belde mij met het verhaal dat ze net op het eind van haar verhuizing door haar rug is gegaan, waardoor ze een tijdlang niet uit de voeten kon. Ze is nu aan de beterende hand. Ze zal zelf nog een keer een stukje in het kerkblad schrijven om iedereen te bedanken voor alle aandacht die ze kreeg rond haar verhuizing. Ook wilde ze graag dat ik haar juiste telefoonnummer hier zou vermelden. Ze kreeg van de KPN n.l. een verkeerd nummer, dat alsnog veranderd moest worden toen ze al op Urk woonde. Het juiste nummer is: 0527264971.

Ach, en dan voor de zekerheid ook nog maar even het adres (mocht u een kaartje willen sturen):

mw. K. Fidder-ten Napel, Burg. van Suchtelenlaan 25, 8321 GW, Urk.Meeleven secties 6 t/m 11

Zieken: Mevr. F. van Walderveen. Drakensteijn is nog steeds opgenomen in Eugeria, afdeling het Baken.

Kroonjarigen: 29 juli  Dhr. M. Okel, Poptastate 3, 7608 XP en op 31 juli  Mevr. H.D. Holsbrink-Coster, Oldengaerde 46, 7608 AS.

Bloemengroet: De bloemen gaan naar de heer G.J. van Tongeren, Radboud 14

Denkt u aan de kaart in de hal?

Twee gezamenlijke diensten in de zomer
Zondag 12 en 19 augustus vieren we 2 diensten samen met de Bleek.
Op zondag 12 augustus gaat collega Jan Willem de Vos voor in NOACH.
In de Bleek is er dan geen dienst (afgezien van diensten van de Ontmoeting e.d).

Zo proberen we elkaar beter te leren kennen in ons samenwerkingsverband. Op moderamenniveau zijn er regelmatig besprekingen en het houden van twee gezamenlijke diensten in de zomer is daar een uitvloeisel van. Let u er wel op dat er volgende week een gezamenlijke dienst in de Bleek is.


Zondag 19 augustus Gezamenlijke dienst in de Bleek: Aanvangstijd 10.45 uur.
(NOACH IS DUS GESLOTEN op deze zondag!)
Deze week zijn we te gast in de Bleek. Let u wel op de begintijd!, die afwijkt van onze gebruikelijke tijd.
Henriët Veenstra-Looms zal in deze dienst voorgaan.
Boodschappenmand

Volgende week is het weer de eerste zondag van de maand: boodschappenmand! Graag willen wij u daar aan

helpen herinneren. Ook kunt u helpen door geld over te maken aan stichting de Boodschappenmand,

banknummer 102159254.


Fancy-fair 2012, tweedehandsgoederenmarkt

De Activiteiten Commissie wil op zaterdag 22 september a.s. haar traditionele Fancy-fair organiseren.

Dit ten behoeve van onze Jeugd en Senioren, het bieden van meer mogelijkheden en middelen via de Wijkkas.

 Op deze Fancy-fair zal weer het Rad van Avontuur gaan draaien. Dit kan niet zonder mooie prijzen.

Daar kunnen wij samen voor zorgen door allerlei zegeltjes te sparen en deze aan de Activiteiten Commissie over te dragen. Als voorbeeld zijn bijzonder welkom zegeltjes van o.a. Leus, Douwe Egberts en eventuele spaaracties van onze supermarkten.

Ook Air Miles zijn van harte welkom, mocht u daarover beschikken en deze aan ons willen afstaan. 

De Activiteiten Commissie organiseert de Fancy-fair in combinatie met een tweedehandsgoederenmarkt.

Wij willen graag in september goederen accepteren die een 2e kans krijgen tot hergebruik.

Helaas is het noemen van de Rommelmarkt buiten gebruik gesteld.

Materialen die niet verkocht kunnen worden, worden daarna nog aangeboden ten behoeve van Oost-Europa.

 

 Oproep Deelname tweedehandsgoederenmarktHierbij willen wij u nogmaals vragen of u zich zou willen aanmelden als verkoper/standhouder op onze te houden

2e handsgoederen markt op 22 september a.s. Wij beschikken over een lijst van medewerkers/medewerksters die hebben deelgenomen in de voorgaande jaren, echter wij willen toch een beroep op u doen zich aan te melden.

Diegenen van de lijst die zich nog niet hebben aangemeld, zullen wij persoonlijk benaderen of u met ons wilt meedoen om die zaterdag tot een succes te maken. Wij willen graag over meer medewerkers beschikken, hetgeen de mogelijkheid geeft dat u een gedeelte van de dag deelneemt of elkaar kunt aflossen.

Wij hopen op u allen te mogen rekenen en hopen dat wij niemand vergeten of over het hoofd zien.Namens de Activiteiten Commissie, ook hiervoor alvast bedankt.
Opmaak zondagsbrief: in augustus 2012 door de heer Wim Kunst, e-mailadres: wakunst@planet.nl


Contact:

Kerk: Binnenhof 51-53, 7608 KH ALMELO, Kerkenraadkamer: tel.: 871908

Scriba: Mevr. Dianne Deelder, Havezathe 278, 7608 DZ Almelo, tel.: 492201, d.deelder@gmail.com

Koster: Mevr. Susan van Harlingen, tel.: 492414, d.vanharlingen@ziggo.nl

Predikanten: Ds. Dick van Bart, tel.: 473273, dickvanbart@dickvanbart.demon.nl

Ds. Jan Willem de Vos, tel.: 819690, vos22206@planet.nl (op woensdag en donderdag)Pastoraal werker: Mevr. Henriët Veenstra-Looms, tel.: 862908, sanderveenstra@home.nl (op dinsdag, woensdag en donderdag)
Bloemenfonds en Wijkkas NOACH: rek nr. 30.13.43.403
Site: Meer informatie over onze wijkgemeente vindt u op onze site: http://www.pga-noach.nl/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina