Almelo, zondag 3 april 2011 Hartelijk welkom in de dienst vandaag! Voor het eerst in de kerkzaal Schelfhorst, of komt u wel vaker?Dovnload 16.64 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte16.64 Kb.Almelo, zondag 3 april 2011

Hartelijk welkom in de dienst vandaag! Voor het eerst in de kerkzaal Schelfhorst, of komt u wel vaker?

Hoe dan ook, fijn dat u deze dienst wil meemaken. Wilt u een ouderling of de dominee ontmoeten, schrijf dan uw gegevens in ons gastenboek achter in de kerkzaal. Een afspraak is dan snel gemaakt!Voorganger: Mevr. Henriët Veenstra-Looms Lector: Dhr. Sander Veenstra

Ouderling van dienst: Dhr. Geert Geurkink Organist: Dhr. Jos Keijzer
Schriftlezingen: 1 Sanuël 16 : 1 - 13 en Johannes 9 : 1 t/m 13 en 26 t/m 38
Thema Kindernevendienst: “In het voorbijgaan”
Liederen die we zingen in deze dienst

Ps. 121 - Kyrië uit Taizé - gez. 318 : 7 en 8 - gez. 487 : 1 - gez. 325 - projectlied: refr./4e couplet/refr.

gez. 300 : 1 en 6 en gez. 199 uit Geroepen om te zingen.


2. Ik zal er zijn voor jou

met wijn, een stukje brood.

Ik zal er zijn voor jou

mijn liefde is zo groot.

3. Ik zal er zijn voor jou 4. Ik zal er zijn voor jou

een schaduw aan je zij. ik laat je niet alleen

Ik zal er zijn voor jou Ik zal er zijn voor jou

Ik ben er altijd bij. mijn licht straalt om je heen.


Collecte in de dienst: In het kader van de 40-dagentijd van KiA met elke week een project, collecteren we vandaag voor “Scholing voor blinde Palestijnse kinderen” ! Bij Bethlehem, in het dorpje Beit Jala, staat een blindenschool voor kinderen uit Palestina. Jezus liet zien dat God oog heeft voor ongelukkigen door een blinde te genezen met speeksel op zijn slechte ogen. Op deze school Al Shuroq leren de kinderen lezen en schrijven door braille; ook leren ze huishoudelijke vaardigheden. De omstandigheden bij dit speciaal onderwijs zijn moeilijk: de docenten krijgen slechts een half salaris, ouders kunnen vaak het schoolgeld niet betalen, de Israëlische bezetting laat slechts beperkte beweging toe van Palestijnen; het laatste bemoeilijkt ook ernstig het contact met ouders! Zodra de kinderen na een paar jaar het braille beheersen, kunnen ze, mèt een braille-typemachine die ze krijgen, op een normale school verder.
Laten we onze ogen openen voor deze blinde Palestijnse kinderen en ook onze beurzen voor hun toekomst!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de kerk.
Meeleven Schelfhorstwijk:

Zieken: Voor zover bekend zijn er geen mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Bloemengroet: De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Plat, De Haere 111

Meeleven Emmaüswijk:

Zieken: In het ZGTziekenhuis is nog steeds opgenomen mevr. T.H. Snijder-Rijnten, Kolthofsingel 35, 7602 EN.

Ook dhr. P. Bonthond, Eikenlaan 77, 7611 AW Aadorp is daar opgenomen voor allerlei onderzoeken. Zorg is er om de gezondheid van dhr. W. Bosveld, Eskerplein 24, 7603 WG. Mevr. A. Brouwer-Feddema, Roskamstraat 261, 7602 JZ, maakte een lelijke val, waardoor ze erg beperkt is in haar bewegen.De bloemengroet: De bloemengroet gaat vandaag vanuit de gemeente met een hartelijke groet en goede wensen naar dhr. Bonthond uit Aadorp, die momenteel verpleegd wordt in het ZGT-ziekenhuis.

Overlijden: j.l. woensdag, 30 maart overleed Henk Slettenhaar. We zullen in deze dienst stilstaan bij zijn sterven.
Zaterdag 2 april is overleden Herman Geist, oud-koster van de Noorderkerk. Hij is 96 jaar geworden. Komende donderdag is de uitvaartdienst om 13.15 uur in Vredehof. Volgende week zullen we in de kerk aandacht geven aan dit overlijden.

Kroonjarige: Op 8 april mevr. G. Bosch-Kobes, Ootmarsumsestraat 89, 7602 JS.


Er is vanmorgen weer jeugdkerk
De brieven van deze maand zijn bestemd voor:

• Israël: families bedreigd met gedwongen huisuitzetting

• Filipijnen: inheemse activist verdwenen


Activiteiten deze week

Dinsdag 5 april vergadert het moderamen van de wijkkerkenraad om 19.30 uur in de kerk

Donderdag 7 april is er een Pastoraal Uur in de Klokkenbelt, waar we samen de Maaltijd van de Heer zullen vieren. Aanvang: 15.00 uur.

Zaterdag/zondag 9 en 10 april zijn de jongeren in één van de kerkruimtes om 24 uur lang te vasten voor de soberheidsactie in de 40 dagentijd. Zij houden hun (gesponsorde) actie onder de titel: Jongeren die hongeren.

En de opbrengst is, zoals u weet, voor het werk van dr. Jungst in Kenia.
Oproep: hulp voor vouwen en stickeren

Voor het vouwen en stickeren van de Paasbrief hebben zich gelukkig enkele personen gemeld. Graag zou ik er nog twee bij willen hebben. Het gaat om ± 1000 brieven. Met z’n vijven ben je in een uurtje klaar.

We vouwen donderdag, 7 april om 14.00 in de kerk. Graag contact opnemen met Henk van den Brink, tel. 864350
Boodschappenmand

Het is weer de eerste zondag van de maand: boodschappenmand! Ook kunt u helpen door geld over te maken aan stichting de Boodschappenmand, banknummer 102159254.Oproep: Bij de boodschappenmand worden op donderdagmorgen de pakketten klaar gemaakt. Daarvoor waren
4 personen beschikbaar. Nu zijn 2 personen afgevallen vanwege andere werkzaamheden. De boodschappenmand vraagt 2 medewerkers ter vervanging. Heeft u op donderdagmorgen een paar uur tijd, neem dan contact op met
Nolda Schepers, tel. 785536
Oud papier

A.s zaterdag kunt u uw oud papier weer kwijt aan de Vissedijk tussen 09.00 uur en 12.00 uur.


Jongeren die Hongeren

Vanaf zaterdag 09 april 14:00 uur tot zondag 10 april 14:00 wordt de actie Jongeren die Hongeren weer gehouden. De jongeren uit onze gemeente gaan 24 uur niet eten, waarvoor zij gesponsord kunnen worden. Ook wordt er gespaard met de soberheidsactiebusjes; kunnen mensen geld gooien in de grote jongerendiehongerencollectebus die bij de grote ingang staat en kunnen mensen geld overmaken op 1579.47.882 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Almelo inz. Emmaüs/Schelfhorst. Het geld is voor Stichting Equator Medicare van voormalig huisarts Dick Jungst, die in Kenia medische zorg biedt en bezig is met een kinderafdeling voor het ziekenhuis. Net als andere jaren gaan we met een groep van zo'n 15 jongeren 24 uur niet eten (en slapen) en samen in het zaaltje bij de kerk spelletjes doen, films kijken en een nachtwandeling maken. Geert Geurkink en Gonneke Bennes coördineren de actie. Jongeren die zich nog graag willen opgeven, kunnen contact opnemen met Gonneke Bennes (martijn.gonneke@home.nl, 06 48 266 477).


Bijbelgespreksgroep

Beste mensen, de bijbelgespreksgroep o.l.v. ds. Jan van Loo komt voor de maandelijkse bespreking en uitleg weer bijeen op dinsdagmorgen 5 april ten huize van mevr. Alke Koster, tel. 871842, om 10 uur.
Contact:

Kerk: Binnenhof 51, 7608 KH ALMELO,

Kerkenraadskamer: tel.: 871908

Interim-Scriba: dhr. Henk van den Brink, tel.: 864350


henk.vandenbrink@planet.nl

Koster: mevr. Susan van Harlingen,

tel.: 492414,

harlingen@introweb.nl

Predikanten: Ds. Dick van Bart,

tel.: 473273,

dickvanbart@dickvanbart.demon.nl

Ds. Jan Willem de Vos, tel.: 819690,

vos22206@planet.nl

(op woensdag en donderdag)

Pastoraal werker:

Mevr. Henriët Veenstra-Looms

tel.: 862908,

sanderveenstra@home.nl

(op dinsdag, woensdag en donderdag)
Wijkkas Schelfhorst-Emmaüs:
rek nr. 30.13.43.403Soberheidsactie 2011

Bij de start van de actie gaf ik aan dat er een werelds kookboekje zou liggen. Dat is nu gearriveerd Het ligt bij de uitgang naar de hal. Er zijn ook bestelformulieren bij, wilt u het boekje graag hebben, vul het formulier dan in. Het is gratis.


Baksters (bakkers mag ook) gevraagd

Op 28 april mogen we 28 gasten uit onze partnergemeente Jihlava verwelkomen. Ze blijven hier 3 dagen en we hopen dan de banden met hen verder te verstevigen. Bij aankomst op de donderdag en ook zondag 1 mei bij de koffie willen we onze gastvrijheid tonen door eigengebakken koek/cake enz. aan te bieden. Daarvoor vragen we vrijwilligers die iets willen bakken. Graag melden bij Jenny Westerdiep, zodat we weten wat we kunnen verwachten: tel. 492954 of jenny.westerdiep@home.nl


Opmaak: De zondagsbrief wordt in april 2011 opgemaakt door:

Henk van den Brink: henk.vandenbrink@planet.nlSite: Meer informatie over onze wijkgemeente vindt u op onze site:

http://www.pga-emmaus-schelfhorst.nl


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina