Almelo, zondag 8 april 2012Dovnload 15.68 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte15.68 Kb.Almelo, zondag 8 april 2012

Hartelijk welkom in de dienst vandaag! Voor het eerst in de kerkzaal NOACH, of komt u wel vaker? Hoe dan ook, fijn dat u deze dienst wil meemaken. Wilt u een ouderling of de dominee ontmoeten, schrijf dan uw gegevens in ons gastenboek achter in de kerkzaal. Een afspraak is dan snel gemaakt!Paasmorgen


Voorganger: Mw. Henriët Veenstra - Looms Organist: dhr. Hans Smeenk

Trompettist: Dhr. Floris Le Clercq

Ouderling van dienst: Mw. Ali van ’t Rood Lector: Dhr. Sander Veenstra
Schriftlezingen: Ezechiël 37 : 1 - 14 en Johannes 20 : 1 – 18
Muziek in deze dienst

De volgende muziekstukken zijn in deze dienst te beluisteren:

*na de overdenking: orgel en trompet: Voluntary in Bes-groot van Jonathan Battishill (1738-1801)

* tijdens de collecte: orgel en trompet: Liedboek 224 “Kondigt het jubelend aan” Alla marcia en koraal(Goos ten Napel), gevolgd door orgelbewerking van Cor de Jong. Dan intonatie orgel en trompet, gevolgd door koraal (2x). En tot slot weer de reprise Alla marcia.Collecte: De collecte in de eredienst op deze hoogtijdag is diaconaal gericht en van belang voor uw wijkkerk. Het doel is namelijk de wijkkas! Om het werk van een wijkkerk goed mogelijk te maken is een goed gevulde wijkkas een gunstige voorwaarde. U kunt daarin voorzien door uw gaven op deze dag van de Opstanding. Geven is altijd feestelijk: voor wie geeft èn voor hen die ontvangen. Deel dus uit met vreugde, dat is goed voor u!

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de kerk.
Thema KND: Tijdens het paasproject gaan we het bij de kindernevendienst hebben over veranderingen. In de wereld om ons heen zien we vaak genoeg dingen die we liever anders zouden willen. Wat voor dingen zijn dat en wat is er voor nodig om ze te veranderen? Elke zondag krijgen we bezoek van een herkenbare Veranderaar. We hebben elke week een ander thema. Vandaag is dat: Anders!
Het is Paasmorgen, de soberheidsactie is ten einde! Voor in de kerk staat een grote blikken bus. In de dienst zal aan de kinderen gevraagd worden de door u meegebrachte spaarbusjes op te halen en te legen in deze bus,

Altijd weer een spannend moment, hoe hard is het gerinkel en geritsel wanneer de busjes geleegd worden?

De komende week zal het geld geteld worden. Ook dat wat de hongeractie van de leden van de jeugdkerk heeft opgebracht en hetgeen gestort is op de rekening van de diakonie.

Het thema voor de kindernevendienst was in deze tijd ‘veranderen”. Jeugdkerk en diakonie hebben daar bij aangesloten. Nu al is zeker dat we iets veranderd hebben!!! Het saldo op de bankrekening van de boodschappenmand zal met een mooi bedrag veranderd worden.

Volgende week zondag, 15 april, willen we dat dan graag, in de dienst, overhandigen aan de nestor van de Boodschappenmand, mw. Nolda Schepers
Meeleven Secties 1 t/m 5

Kroonjarig:

8 april mw. H. Fikkert-Kamerling, Van Riemsdijkweg 9, 7602 PL

10 april dhr. J.W.H. Jurjens, Groene Bruglaan 31, 7602 RE

14 april mw. M. da Silva Curiel-Slaghuis, J.J. van Deinselaan 3, 7602 VMBloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet en als bemoediging naar dhr. Marcel Willems, Oude Vriezenveenseweg 22, 7602 AW. Denkt u aan de kaart in de hal?


Meeleven Secties 6 t/m 11

Zieken: Floris-Jan Voortman, Markgravenweg 15, moest weer opgenomen worden in het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis. De heer P. Huizenga, Borg allersma 12 is nog opgenomen in het ZGT-ziekenhuis te Almelo.

Bloemengroet: De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de heer Govert Homburg, De Wiersse 39, die een kleine ingreep onderging in het ziekenhuis. Denkt u aan de kaart in de hal?Dank: Langs deze weg wil ik graag een ieder hartelijk bedanken die mij, gedurende mijn tijd in het zieken-huis en Eugeria, gesteund heeft met kaartjes, bezoeken en telefoontjes. Al die aandacht heeft voor mij veel betekend en heeft mij in deze moeilijke tijd erg geholpen. De revalidatie wordt nu thuis voortgezet en zal nog wel even duren.

Hartelijke groet, Barja Kist


Jihlavadienst

Zondag 15 april is een Jihlavadienst: dat wil zeggen dat in Jihlava/Strizov en in onze wijkgemeente dezelfde schriftlezingen zullen worden gelezen en we dezelfde liederen zingen; als teken van verbonden-heid met elkaar. Volgend jaar hopen we weer met een aantal gemeenteleden in Jihlava te gast te zijn.


Vergaderen:
Donderdag 12 april vergadert de werkgroep Eredienst om 09.00 uur in NOACH
Gebedsbijeenkomst

Op verzoek van een gemeentelid maak ik u attent op een gebedsbijeenkomst op 15 april a.s. Op die dag komen wereldwijd christenen bijeen om te bidden voor de vervolgde christenen in Noord Korea.

De bevolking van het land lijdt onder onderdrukking en hongersnood en tussen de 200.000 en 400.000 christenen kunnen hun geloof alleen in het diepste geheim belijden. Velen van hen zitten in strafkampen of worden vanwege hun geloof gedood.

De gebedsbijeenkomst is op 15 april om 20 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Bellavistas


Fietstochten

We gaan weer fietsen! We beginnen op vrijdag 27 april, start weer vanaf pleintje bij de kerk om 13.00. Je hoeft je niet aan te melden, we zien wel wie er is. Als het regent of hard stormt fietsen we niet. De volgende fietsdatum is 10 mei, dan is de start om 10 uur, zelfde vertrekpunt. De deelnemers krijgen nog een lijst van fietsers met adressen etc. en een rooster van data. Nog vragen of opmerkingen? Neem contact op met Cootje Kaptein: tel. 862357, email: cootjekaptein@hetnet.nl, of met Ab Hogendoorn: tel. 864449, email: ahogendoorn@hetnet.nl


Vooraankondiging, bestemd voor alle 70 plussers van onze wijkgemeente.

Aan het eind van deze maand krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging, maar nu wil ik u alvast vertellen dat de diaconie een mooie bustocht organiseert voor u op 10 mei 2012.

Wilt u deze dag alvast vrijhouden?

 

Damesfiets

Wie kan mij helpen aan een damesfiets waarbij het mogelijk is om een kinderzitje voorop te plaatsen? (Er moet dus genoeg ruimte over zijn om op en af te stappen). Jenny Westerdiep tel. 492954.

Opmaak Zondagsbrief: In april 2012 door dhr. Henk van den Brink, e-mail ades: Henk.vandenbrink@planet.nl


Contact:

Kerk: Binnenhof 51-53, 7608 KH ALMELO, Kerkeraadkamer: tel.: 871908

Scriba: Mevr. Dianne Deelder, Havezathe 278, 7608 DZ Almelo, tel.: 492201, d.deelder@gmail.com

Koster: Mevr. Susan van Harlingen, tel.: 492414, d.vanharlingen@ziggo.nl

Predikanten: Ds. Dick van Bart, tel.: 473273, dickvanbart@dickvanbart.demon.nl

Ds. Jan Willem de Vos, tel.: 819690, vos22206@planet.nl (op woensdag en donderdag)Pastoraal werker: Mevr. Henriët Veenstra-Looms, tel.: 862908, sanderveenstra@home.nl (op dinsdag, woensdag en donderdag)
Bloemenfonds en Wijkkas NOACH: rek nr. 30.13.43.403
Meer informatie over onze wijkgemeente vindt u op onze site: http://www.pga-noach.nl/De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina