Alpha news’: De duivel plezieren!Dovnload 33.15 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte33.15 Kb.
ALPHA NEWS’:

De duivel plezieren!

Cecil Andrews - ‘Take Heed’ Ministries - 11 december 2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje door M.V.

ALPHA: duivels ticket naar Rome

Het pleziert de duivel mensen te verblinden voor de waarheid van het Evangelie van de Heer Jezus Christus.

Hij verblindt het verstand, volgens 2 Korinthiërs 4:4:

“… dat de god van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen”.

Hij neemt mensen gevangen door zijn bedriegerijen, volgens 2 Timotheüs 2:26:

“…en zij uit de strik van de duivel weer mogen ontwaken, levend gevangen als zij waren door hem, om zijn wil te doen”.

Hij verdraait de Schriften, zoals we zien in Mattheüs 4:6:

“…en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven at Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot”.

Hij werkt trouwe dienaren van God tegen, zoals we lezen in 1 Thessalonicenzen 2:18:

“Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik Paulus) een- en andermaal, en de satan heeft het ons belet”.

Hij en zijn gedupeerden kunnen zich voordoen als dienaren van God, zoals we lezen in 2 Korinthiërs 11:13-14:

“Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht”.

Hij is een leugenaar en de vader van de leugen, volgens Johannes 8:44:

“U bent uit de vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit wat van hemzelf is; want hij is een leugenaar en de vader van de leugen”.

Ik heb zojuist het nieuwste nummer (nov. 2009 - febr. 2010) van ALPHA NEWS ontvangen. De duivel moet beslist in zijn handen wrijven van plezier door wat er gepubliceerd werd in naam van het Christendom. Werkelijk, deze uitgave verdient een oscar voor geestelijk bedrog.

De voorpagina zet onmiddellijk de toon voor wat zal volgen. Hierna de dingen waar ik naar verwijzen wil:

Zo, bovenaan de voorpagina van ALPHA NEWS staat een foto van Tony Blair, die geen christen is maar een Rooms-katholiek slachtoffer van het zielenverwoestende “sacramentele systeem van verlossing” dat door Rome wordt gepropageerd.Nicky Gumbel, de ‘vader’ van Alpha, bij de paus (MV)In het blad staan uittreksels van een gegeven interview van Tony Blair aan Nicky Gumbel voor 1200 mensen aan het Holy Trinity Brompton, Londen, in juli 2009. Nicky Gumbel herinnerde aan een gebeurtenis vroeg in Tony Blair’s leven toen hij deze vraag stelde: “I think you talked about having a kind of spiritual awakening when you were ten years old. Did you have an experience then of some kind?” In zijn antwoord zei Tony Blair: “my father was and is a convinced almost militant atheist… My father suffered a stroke during the night. He was only forty at the time… the head teacher called

me in… He said to me ‘We’re going to say a prayer for your father’… And we knelt down and we prayed together… After that I wouldn’t have described myself as particularly religiously inclined”.

Niet zo’n “spiritual awakening” (geestelijk ontwaken) waar Nicky Gumbel op alludeerde in zijn vraag!

Iets wat een “woord van getuigenis” benadert werd door Tony Blair gegeven toen hij verwees naar zijn tijd in Oxford, toen hij zei: “I started to read about religion. I went back and I read the Bible. I started to ask questions. If you’d asked me I would have said even before this “Yes of course I’m a Christian” but I wouldn’t have explained what it meant in my life at all. He [Een Australische Anglicaanse vicar aan Oxford, Peter Thompson genaamd] gave it that meaning. I got confirmed [vormsel gekregen, = sacramentalisme] in the college chapel and that really set my life on a different course”.

Deze “different course” (andere koers) bracht Tony Blair er uiteindelijk toe het Rooms-katholicisme te omarmen, de religie van zijn vrouw Cherie, kort nadat hij was afgetreden als Premier. Ik schreef daarover in http://www.takeheed.net/Poodle_Blair.htm.

En wat betreft “I read the Bible” (ik las de Bijbel) lijkt het erop dat “reading” (lezen) bij meneer Blair één ding is, maar “begrijpen” of “verklaren” een heel andere zaak. Nicky Gumbel stelde volgende vraag aan Tony Blair: “Anthony Seldon says in his biography of you ‘Whereas some politicians turn to drink, Tony Blair turns to prayer and Bible reading’… How do you find time for that?”

In zijn antwoord zij Tony Blair: “Sometimes I will read bits of the Gospel sort of separated out as you would in a church service. Sometimes what I do is I go and re-read the Gospel all the way through just to get the sense of it… The passage I always go back to in a time of difficulty is the parable of the sower. The absolute heart of it is that you are given certain abilities and gifts and it is an obligation, it’s a duty to use those”.

Als ik Tony Blair’s antwoord onbarmhartig beoordeel, kan ik zeggen dat hij de parabel van de zaaier geheel fout heeft geïnterpreteerd. Deze parabel werd door de Heer Jezus verteld om de verschillende effecten op mensen aan te tonen wanneer aan hen het Woord van God wordt gepredikt - dit heeft totaal niets van doen met de verantwoordelijkheid van een mens om zijn bekwaamheden en gaven te gebruiken. De verklaring van deze parabel wordt door de Heer Zelf gegeven in Lukas 8:11-15).

Als ik Tony Blair’s antwoord barmhartig beoordeel, wil ik geloven dat Tony Blair bedoelde te verwijzen naar wat gekend is als de parabel van de talenten, zoals gevonden in Mattheüs 25:14-30. Deze parabel van de talenten illustreert de tragedie van verspilde kansen. Christus vraagt getrouwheid van de gelovigen.

Nu, iedereen kan zich verspreken, maar was het juist, zoals blijkt, dat Nickey Gumbel geen moeite deed om eerbiedig de vergissing van meneer Blair te corrigeren? En waarom werd bij het drukken van dit interview in ALPHA NEWS geen correctieve commentaar toegevoegd, of een voetnoot, om de lezer attent te maken op deze foute interpretatie van Gods Woord?

Later, in antwoord op een vraag over zijn samenwerking met mensen van “andere geloven”, zei Tony Blair: “we can work together and there are points at which we can at least understand some of our common heritage through the Abrahamic faiths” - hier zien we meneer Blair de Vaticaanse lijn van intergeloofsdenken napraten, en hierover heb ik geschreven in mijn vorig artikel: http://www.takeheed.net/Poodle_Blair.htm.

Verder wil ik verwijzen naar wat Nicky Gumbel zei tot meneer Blair: “Dealing with these issues like global poverty and preventable disease… I know that Bono has been one of the people that you’ve been linked with”.

In zijn antwoord zei Tony Blair: “He came to see me in Downing Street some time ago through the global poverty movement… there is that humility there with Bono, who is of Christian faith”.In een artikel dat gevonden wordt aan het eind van http://www.takeheed.net/MARCH2007.htm schreef ik dit: “In een interview gaf Bono commentaar op de Rooms-katholieke kerk en over een ontmoeting die hij had met de vorige paus, en hij zei: ‘Let’s not get too hard on the Holy Roman Church here. The Church has its problems, but the older I get, the more comfort I find there…The Pontiff was about to make an important statement… During the preamble, he seemed to be staring at me. I wondered. Was it the fact that I was wearing my

‘Christen’ Bono bij de paus (MV)blue fly-shades? So I took them off in case I was causing some offence. When I was introduced to him, he was still staring at them. He kept looking at them in my hand, so I offered them to him as a gift in return for the rosary he had just given me. Not only did he put them on, he smiled the wickedest grin you could ever imagine. He was a comedian’”. De pauselijke Antichrist kan veel zijn, maar beslist geen “komediant”.

Elk zogenaamd ‘christelijk’ blad, zoals ALPHA NEWS, dat Tony Blair en zijn Rooms-katholieke religie portretteert als ‘christelijk’, pleziert de duivel!

Vervolgens gaan we naar de headline-plaatjes over de pagina’s 10 en 11 van ALPHA NEWS:In het verslag van deze gebeurtenis lezen we het volgende: “Around 24 Roman Catholic archbishops and bishops attended an ALPHA conference jointly hosted by The Catholic Latin American organisation ITEPAL in Bogota, Columbia in October. The conference was led by Nicky Gumbel and speakers included Bishop Sandy Millar [voorheen Nicky Gumbels ‘baas’ aan Holy Trinity Brompton] …

Drie [RK] aartsbisschoppen woonden de conferentie bij… Aartsbisschop Luis Augusto Castro zei: “The ALPHA course helps us not only to meet, love and follow Jesus but also to help others, especially those who are lost [bijzonder ironisch omdat het komt van de lippen van iemand die ‘lost’ (verloren) is in de Rooms-katholieke religie] or that have never heard about Him”…

Pater Gleicon Da Silva van Brazilië zei: “ALPHA has transformed my community” - vermoedelijk heeft dit deze gemeenschap nog dieper ingegraven in de dwalingen van Rome’s sacramentele systeem van verlossing zoals het commentaar van Manuel Saraff van de Dominicaanse Republiek laat blijken: “When I started co-ordinating ALPHA I started studying and seeing. The Eucharist started recovering its sense. The adoration to the holy sacrament started getting meaning”, en en ook dat van Shirley Diaz van Colombia: ‘We were Catholics by name… but we had not been married by the church. We are parents of two children and they had not been baptised. I had not been confirmed… The course made us feel really close to Jesus… Five months ago we were married, we baptised our children and I was confirmed’.

Elk zogenaamd ‘christelijk’ blad, zoals ALPHA NEWS, dat de Rooms-katholieke ‘sacramentele religie van verlossing’ portretteert als ‘christelijk’, pleziert de duivel!

Verder gaand vinden we volgende headline op pagina 29 van ALPHA NEWS:Het opschrift voor deze conferentie luidt: “The First Orthodox ALPHA conference was held in Sofia, Bulgaria at the end of September. Fourteen priests and lay people attended the two-day conference that was held in the Pokrov Bogorodichen parish church in the centre of Sofia… Father Josef Archimandrite was one of the speakers at he conference”.

In de jaren (19)90 was ik bevoorrecht samen te werken met een gedegen zendingsorganisatie die tientallen jaren had gewerkt in landen waar het Oosters-orthodoxe ‘Christendom’ geheerst had op het domein van de religie. Ik kan u verzekeren dat door haar harde en dikwijls militante oppositie, deze Orthodoxie zichzelf geen vriend toonde van het echte bijbelse Christendom.

In zijn analyse van Oosterse Orthodoxie schreef David Cloud het volgende in http://www.wayoflife.org/database/denominationstoday.html:

“Orthodoxy refers to that branch of sacramental Christianity which broke off from the Roman Catholic Church in 1054 A.D… The main point of contention between the eastern and the western divisions was the papacy. More important than doctrine was the issue of power and authority. The Eastern Orthodox rejected the pope, while retaining Rome’s sacramental system and most of Rome’s unscriptural doctrines… The Roman Catholic Church and its twin, Eastern Orthodoxy, were formed by a spiritually adulterous relationship between the political empire and apostate church leaders… Roman Catholicism and Eastern Orthodoxy both claim direct descent from Christ and the Apostles, but that this claim is bogus is evident in their non-apostolic doctrines and practices. As a result of the split with Rome, Eastern Orthodoxy is not united under one head. There are many groupings of Orthodox, all having the same basic doctrine and practice with some minor variation: Russian Orthodox, Albanian Orthodox, Syrian Orthodox, Ukrainian Orthodox, Bulgarian Orthodox, Romanian Orthodox, Serbian Orthodox, Antiochian Orthodox, etc… In addition to rejecting the papacy, with its doctrines of supremacy and infallibility, Eastern Orthodoxy rejects purgatory and the doctrine of indulgences. Like Roman Catholicism, Orthodoxy has a consecrated priesthood and seven sacraments which only the priests have authority to perform--baptism, anointing, communion, penance, holy orders, marriage, and holy unction (Handbook of Denominations in the United States, 9th ed.). Infants and adults are baptized by threefold immersion. Sacraments are believed to be channels of grace, as contrasted to the New Testament ordinances of baptism and the Lords Supper which are simple memorials rather than actual means of grace. Orthodoxy practices the mass or the “Holy Eucharist” [eucharist means praise] whereby Christ supposedly is sacrificed anew and the bread and wine of the “eucharist” becomes the actual body and blood of Christ. Orthodoxy worships Mary as the Mother of God. Prayers are offered for the dead, who also are believed to pray for those on earth. Justification is attained through faith and works… Orthodoxy preaches a false gospel. According to Orthodox teaching, baptism (even of infants) is the means whereby an individual is born into Christ and becomes a Christian… The Orthodox Church also advocates prayers to and for the dead, and the false, wicked idea that the living can aid in the salvation of the deceased through good works… From these quotes it is obvious that the Orthodox Church is entirely apostate. It holds the same basic set of false beliefs as the Roman Catholic Church from which it broke away in the ninth century”.

Uit een document geschreven door Paulus Farmer, een voormalige aanhanger van de Griekse Orthodoxie maar die nu een evangelisch christen is die predikt tot de Grieks-orthodoxe gemeenschap in Londen, leren we het volgende:

“For those who are familiar with Romish Mariolatry, the following Orthodox addresses to Mary should not come as a surprise. She is called ‘All Holy One’, ‘Mother of God’, ‘Mediatrix’, ‘Immaculate’, ‘Pure One’, ‘the True Vine’, ‘Jacob’s Ladder’, ‘Burning Bush’, ‘Rod of Aaron’, ‘Bride of God’, ‘Daughter of the King’ amongst other titles… In the liturgy for the veneration of Mary, she is asked to ‘redeem and save us’… Another strange practice is to make a waxen effigy of the part of the body, which needs healing, and offer it to a saint just like ancient Greeks would to temple gods and goddesses… In a little chapel in Guildford I witnessed English people [converts to Greek Orthodoxy] bowing down in front of icons, kissing them and lighting candles… There is an atmosphere of awe, which is almost hypnotising as the priest and choir chant their liturgy… We [Paulus and others] work under the umbrella of the local church providing the Greeks with the opportunity to listen to the gospel preached in their own language. Our main obstacle is the fact that Greeks think they are Christians already having been baptised as babies into the Orthodox Church. Please pray that God will pour out His Holy Spirit… and that many will turn from their blindness into the True Light”.

Zo’n gebed zal ALPHA duidelijk niet helpen want zij beschouwen de aanhangers van talloze takken van de Oosterse kerk, zoals de Bulgaarse, als ‘medechristenen’.

Elk zogenaamd ‘christelijk’ blad, zoals ALPHA NEWS, dat de Rooms-katholieke ‘sacramentele religie van verlossing’ portretteert als ‘christelijk’, pleziert de duivel!

Tot slot wil ik enkele beknopte commentaren geven op iets waarnaar ik verwees in de ALPHA-sectie van mijn boek “Try the spirits: Volume 1”. In mijn boek citeerde ik enkele commentaren van een verslag door Tim Chapman, een Anglicaan die ALPHA-cursussen leidde en die ook mijn eigen waarnemingen vertolkte:

Tim Chapman schreef: “The lack of focus on Jesus is seen very clearly in the testimonies people give – testimonies which Alpha quotes with approval in its literature.”…

When I spoke publicly on Alpha in 2000, I made exactly this same point and I cited several examples. I mentioned the TV presenter Diane Louise Jordan. In the March – July 2000 Alpha News there were three pages devoted to her ‘testimony’. In those three pages there was not one reference to sin, Christ or Calvary. The major influences in her ‘claimed conversion’ were her emotional reaction to a visit to Lourdes and an encounter with an apparition of her dead sister in a hotel room in Argentina.

Since then, in the March – June 2003 Alpha News in two pages of ‘testimony’ by former female spiritualist Sam Ryan, yet again there was no reference to either sin or Calvary. In the July – October 2003 Alpha News in two pages of ‘testimony’ Leila Bagnall makes no reference to Calvary”.

Deze toenemende trend wordt andermaal gezien in de huidige uitgave van ALPHA NEWS. Hierin zien we weinig of geen verwijzing naar of begrip van ‘overtuiging van zonde’, ‘het kruis van Golgotha’, of ‘bekering tot Christus’ in de verscheidene verhalen/getuigenissen die erin staan. Er is geen bijbelse evangelie-presentatie of -uitleg, maar in plaats daarvan krijgen we expressies zoals:

“The Alpha Course and the programme changed the way I looked at life and the relationships with people around me. For me God is everything now. My friends and family are tired of me talking about Alpha if not a little concerned too” [Zeker zal elke getrouwe bijbelse cursus de Heer Jezus Christus in de kijker stellen en niet de cursus zelf].

“At the end of his talk, the clergyman [Nicky Gumbel] read out a prayer which we could repeat quietly if we wanted to become a Christian. I thought, yes, I’m on for this, and said the prayer… gradually that prayer which I had said at the Alpha supper gained more meaning. I prayed it at every opportunity’ [Waarom dit ‘gebed’ herhalen als het betekent dat je christen wordt wanneer je het de eerste keer bidt?].

We became friends with Nicky and Pippa who were leading our group… We used to talk and talk into the night… So then we both jumped in and church became a big part in both our lives. We started leading Alpha groups… If we think about what is at the core, at the very heart of the Christian faith, it is love for God and love for each other and those are the things we’ve put at the heart of Alpha” [De ‘we’ (wij) bestaat uit de persoon die regelmatig het ‘zondaarsgebed’ herhaalde zoals eerder vermeld, en haar man wiens ‘bekering’ nergens in het artikel genoemd wordt. De ‘core’ (kern) van het Christendom is niet wat wij moeten doen maar veeleer wat Christus heeft gedaan - Ik bespreek deze valse, duivelse mensgecentreerde benadrukking in een artikel dat ik enkele jaren geleden schreef en dat hier gelezen kan worden: http://www.takeheed.net/qm.htm].

Elk zogenaamd ‘christelijk’ blad, zoals ALPHA NEWS, dat primaire aandacht geeft aan een bijbelcursus en aan wat de mens moet doen, in plaats van Christus en wat Hij heeft gedaan, pleziert de duivel!

Het is niet de eerste keer dat ALPHA NEWS een plethora aan items bevat die gewoonweg de duivel plezieren en ik ben er spijtig genoeg van overtuigd dat dit niet de laatste keer zal zijn.

Lees verder:

De ALPHA CURSUS - finaal antwoord of fatale attractie? (Update): DOC of PDF

De ALPHA CURSUS (Patrick Tschui) : DOC of PDF

Waarschuwingen tegen de Alpha cursus (Link naar Spiritual Research Network)

Het sleepnet achter Alpha, Vineyard, 'Purpose Driven', Toronto, etc. (PDF)

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina