Als je de keuze hebt uit 2 shirts, 4 broeken en 6 (paar) sokken, dan heb je 2x4x6 = 48 verschillende manieren om je te kleden. TabellenDovnload 167.73 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte167.73 Kb.
* theorie graaf en tabel

Hoe bereken je het aantal verschillende mogelijkheden?


Als je de keuze hebt uit 2 shirts, 4 broeken en 6 (paar) sokken, dan heb je
2x4x6 = 48 verschillende manieren om je te kleden.

Tabellen:


In een afstandstabel kun je afstanden tussen plaatsen aflezen.
In een verbindingstabel kun je aflezen of twee plaatsen direct verbonden zijn. Als dit zo is, dan staat er in de tabel een ‘1’. Is dit niet zo, dan staat er in de tabel een ‘0’.
In een directe wegentabel kun je het aantal directe verbindingswegen tussen de knooppunten aflezen.

Een graaf is een schematische weergave van bijvoorbeeld plaatsen en verbindingen tussen die plaatsen. De plaatsen heten in de graaf knooppunten en de verbindingen noem je wegen. Hier zie je een voorbeeld van een graaf.Je ziet bijvoorbeeld dat er geen weg loopt tussen de plaatsen E en B, A en C, B en D, E en C.

Aan de hand van een graaf kun je een verbindingstabel opstellen. In een verbindingstabel staan "nullen" en "enen". Als er een verbinding is een één, als er geen verbinding is een nul. De verbindingstabel voor bovenstaande tabel ziet er dan als volgt uit: 

A

B

C

D

E

A

0

1

0

0

1

B

1

0

1

1

0

C

0

1

0

1

1

D

0

1

1

0

1

E

1

0

1

1

0

Een gerichte graaf is een graaf waarin éénrichtingsverkeer voor komt. Je zou dus wel rechtstreeks van A naar B kunnen maar niet omgekeerd. 

Hier staat een voorbeeld.

Tussen A en E lopen nu twee wegen en tussen A en B drie en omgekeerd twee. Je zou van C naar C kunnen. Je ziet ook dat er éénrichtingsverkeer is tussen A en B.


Een verbindingstabel zou er nu als volgt uit kunnen zien:

 

A

B

C

D

E

A

0

1

0

0

1

B

1

0

1

1

0

C

0

1

1

1

1

D

0

1

1

0

1

E

1

0

1

1

0

In een directe-wegentabel is ook het aantal wegen van belang.


De directe-wegentabel van bovenstaand voorbeeld ziet er dan als volgt uit: 

A

B

C

D

E

A

0

3

0

0

2

B

2

0

1

1

0

C

0

1

1

1

1

D

0

1

1

0

1

E

2

0

1

1

0


* opgaven graaf en tabel 3

1.
Hieronder zie je twee afstandentabellen.


A.  Teken bij elke tabel een graaf en zet de afstanden bij de wegen.

 

A

B

C

D

E

A

-

7

-

12

-

B

7

-

-

-

9

C

-

-

-

11

10

D

12

-

11

-

8

E

-

9

10

8

-

 

 

A

B

C

D

E

A

-

10

12

-

8

B

10

-

8

-

12

C

12

8

-

9

-

D

-

-

9

-

9

E

8

12

-

9

-

B.  Vul nu de afstandstabellen verder in.
C.  Zoek bij iedere graaf het meest centrale punt.

2.
Welke van de volgende grafen zijn gelijk.3.
Maak een verbindingstabel bij de volgende grafen.
A.

B.

C.

4.
Een rijwielvereniging stippelt fietsroutes uit in een bosgebied. Tussen de rustpunten A, B, C, D en E zijn er verschillende fietspaden. Ze zijn genummerd van 1 tot en met 11. De graaf hieronder geeft de situatie weer. Alle fietspaden zijn zo aangelegd dat een fietstocht van het ene rustpunt naar het andere rustpunt ongeveer een uur duurt.


A.  Schrijf alle verschillende fietsroutes van 2 uur op van A naar C.
B.  Schrijf alle verschillende fietsroutes van 3 uur op van A naar C.
C.  Schrijf alle verschillende fietsroutes van 3 uur op van D naar D.

5.
Ed heeft een set van 5 kaartjes. De kaartjes zijn genummerd van 1 tot en met 5. Met die kaartjes maakt hij getallen.


A.  Schrijf alle getallen van 3 cijfers op die hij kan maken.
B.  Hoeveel verschillende getallen van 2 cijfers kan hij met deze kaartjes maken?
C.  Hoeveel verschillende getallen van 4 cijfers kan hij met deze kaartjes maken?
D.  Hoeveel verschillende getallen kan hij met deze kaartjes maken?

6.
Ot maakt vlaggen die zijn opgebouwd uit vier verticale banen met de kleuren rood, groen, wit, blauw en geel.


A.  Hoeveel verschillende vlaggen zijn er mogelijk als elke kleur maar één keer gebruikt wordt?
B.  Hoeveel verschillende vlaggen zijn er mogelijk als dezelfde kleur in meerdere banen mag voorkomen?
C.  Hoeveel verschillende vlaggen zijn er mogelijk als dezelfde kleur in meerdere banen mag voorkomen, maar niet in twee aangrenzende banen?

7.
A.  Teken alle verschillende grafen met 4 knooppunten en 3 wegen.


B.  Teken alle verschillende grafen met 5 knooppunten en 3 wegen.
C.  Teken alle verschillende grafen met 4 knooppunten en 4 wegen.

8.
Hans heeft op zijn kluisje een letterslot. Zo'n slot is alleen te openen als de juiste combinatie van vier letters is ingesteld.


A.  Hoeveel verschillende combinaties met vier letters kun je maken?
B.  Hans is de volgorde van de letters van zijn slot vergeten. Wel weet hij nog dat de letters H, O, N en D in de combinatie voorkomen. Bepaal met behulp van een boomdiagram het aantal mogelijke combinaties.
C.  Sophie is ook de goede volgorde vergeten. In haar combinatie komen de letters H, A, A en S voor. Op hoeveel verschillende manieren kunnen deze letters gecombineerd worden?

9.
A.  Maak een afstandentabel bij de volgende graaf. Er zijn twee wegen met éénrichtingsverkeer.


 
B.  Bepaal het meest centrale punt.

antwoorden graaf en tabel

1.
A.B.

 

A

B

C

D

E

som

A

0

7

23

12

16

58

B

7

0

19

17

9

52

C

23

19

0

11

10

63

D

12

17

11

0

8

48

E

16

9

10

8

0

43

 

 

G

H

I

J

K

som

G

0

10

12

17

8

47

H

10

0

8

17

12

47

I

12

8

0

9

18

47

J

17

17

9

0

9

56

K

8

12

18

9

0

47

C.  Bij de eerste tabel is E het meest centrale punt (zie de som in de tabel). De tweede tabel heeft geen meest centrale punt.

2.
A en D zijn gelijk  ;  B en K zijn gelijk  ;  C en L zijn gelijk  ;  E, I en J zijn gelijk  ;


F en H zijn gelijk  ;  G blijft over.

3.
A. 

A

B

C

D

E

F

A

0

0

1

0

1

0

B

0

0

0

1

0

1

C

1

0

0

0

1

0

D

0

1

0

0

0

1

E

1

0

1

0

0

0

F

0

1

0

1

0

0

B.

 

A

B

C

D

E

F

A

0

0

0

1

1

0

B

0

0

0

1

1

0

C

0

0

0

1

1

0

D

1

1

1

0

1

1

E

1

1

1

1

0

1

F

0

0

0

1

1

0

C.

 

A

B

C

D

E

F

A

0

0

0

1

1

1

B

0

0

0

1

1

0

C

0

0

0

1

1

1

D

1

1

1

0

0

0

E

1

1

1

0

0

0

F

1

0

1

0

0

0

4.
A.  1-2, 1-3, 7-4, 7-5, 7-6, 8-4, 8-5, 9-4, 9-5, 9-6
B.  1-11-4, 1-11-5, 1-11-6, 7-11-2, 7-11-3, 8-11-2, 8-11-3, 9-11-2, 9-11-3
C.  4-2-11, 4-3-11, 5-2-11, 5-3-11, 6-2-11, 6-3-11, 4-10-7, 4-10-8, 4-10-9
5-10-7, 5-10-8, 5-10-9, 6-10-7, 6-10-8, 6-10-9, 11-2-4, 11-2-5, 11-2-6,
11-3-4, 11-3-5, 11-3-6, 11-1-7, 11-1-8, 11-1-9, 7-1-11, 8-1-11, 9-1-11, 7-10-4,
7-10-5, 7-10-6, 8-10-4, 8-10-5, 8-10-6, 9-10-4, 9-10-5, 9-10-6.

5.
A.  123, 124, 125, 132, 134, 135, 142, 143, 145, 152, 153, 154,


213, 214, 215, 231, 234, 235, 241, 243, 245, 251, 253, 254,
312, 314, 315, 321, 324, 325, 341, 342, 345, 351, 352, 354
412, 413, 415, 421, 423, 425, 431, 432, 435, 451, 452, 453
512, 513, 514, 521, 523, 524, 531, 532, 534, 541, 542, 543.
B.  Voor eerste cijfer 5 mogelijkheden; voor tweede kaartje 4 mogelijkheden, dus 5x4 = 20 mogelijkheden.
C.  5x4x3x2 = 120 verschillende getallen.
D.  getal van 1 cijfer: 5 mogelijkheden
getal van 2 cijfers: 20 mogelijkheden.
getal van 3 cijfers: 60 mogelijkheden.
getal van 4 cijfers: 120 mogelijkheden.
getal van 5 cijfers: 120 mogelijkheden.
Totaal 325 verschillende getallen mogelijk.

6.
A.  Eerste baan 5 mogelijkheden, tweede baan 4 mogelijkheden, derde baan 3 mogelijkheden, vierde baan 2 mogelijkheden. Dus totaal 5x4x3x2 = 120 mogelijkheden.


B.  Eerste baan 5 mogelijkheden, tweede baan 5 mogelijkheden, derde baan 5 mogelijkheden, vierde baan 5 mogelijkheden. Dus totaal 5x5x5x5 = 625 mogelijkheden.
C.  Eerste baan 5 mogelijkheden, tweede baan 4 mogelijkheden, derde baan 4 mogelijkheden, vierde baan 4 mogelijkheden. Dus totaal 5x4x4x4 = 320 mogelijkheden.

7.

8.
A.  26x26x26x26 = 456976
B.  Er zijn 24 mogelijke combinaties (zie boomdiagram).

C.  Er zijn 12 mogelijke combinaties (zie boomdiagram).

9.


 

A

B

C

D

E

F

G

H

som

A

-

9

5

13

8

17

21

19

82

B

9

-

4

12

7

16

20

18

86

C

5

4

-

8

3

12

16

14

62

D

13

12

8

-

11

5

8

7

65

E

8

5

3

11

-

9

14

11

61

F

17

14

12

5

9

-

5

2

64

G

22

21

17

10

14

5

-

2

91

H

19

16

14

7

11

2

5

-

74

E is het meest centrale punt (zie de somkolom in de tabel).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina