Als u een kaart schrijft naar vervolgde christenen, let u dan op de volgende richtlijnenDovnload 48.82 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte48.82 Kb.
Schrijfadressen 2016

Na 16 september 2016 niet meer gebruiken!
Als u een kaart schrijft naar vervolgde christenen, let u dan op de volgende richtlijnen: 

 • Stuur geen kaarten met dierenplaatjes. Dit wordt in veel landen als beledigend ervaren!

 • Vermeld op uw kaart niet de naam Open Doors of ons adres.

 • Houd er rekening mee dat uw kaart gelezen wordt en stuur geen geld.

 • Vermeld niet uw (email)adres op de kaart, maar alleen uw naam en land.

 • Schrijf op de kaart  alleen de naam (niet het adres) van de desbetreffende persoon en verstuur deze zonder envelop of postzegel gezamenlijk met andere kaarten in een (grote) envelop. Alleen de (grote) envelop frankeren.

 • Schrijf geen grote aantallen kaarten voor 1 persoon, maar schrijf naar elk persoon 1 of 2 kaarten. Schrijft u met een groep: verstuur dan 1 of 2 grotere kaarten met een mooie Bijbeltekst en zet allemaal uw naam op die kaart i.p.v. allemaal een aparte kaart schrijven voor dezelfde persoon. De personen op de lijst krijgen vanuit de hele wereld post!

 • Schrijf niets dat als beledigend kan worden opgevat door de autoriteiten en vermijd het woord islam. Ga ook niet in op de situatie van de persoon naar wie u schrijft.

 • Als u zelf kaarten maakt, maak deze dan niet dikker dan 2 laagjes (met dun plakband ertussen!).

 • Stuur uw post in een gesloten envelop naar:

Open Doors Schrijfactie, Postbus 47, 3850 AA Ermelo 
Frankeren

Binnen Nederland:  - tot 20 gr.:  1 postzegel ‘Nederland 1’

- tot 50 gr.:  2 postzegels ’Nederland 1’  - tot 100 gr.:  3 postzegels ‘Nederland 1’Vanuit België:  voldoende laten frankeren voor versturen naar Nederland.
In welke taal?

Hieronder staan enkele voorbeeldzinnen in verschillende talen die u eventueel na kunt schrijven mocht u zelf een andere taal niet machtig zijn. Het Nederlands is als voorbeeld voor u zelf en de uitleg van het Engels en Spaans. Alleen een mooie kaart met uw naam is ook al een bemoediging.


Nederlands (Schrijf géén Nederlands op de kaarten!)

 1. Vandaag hebben wij voor jou / jullie / u gebeden.

 2. Wij houden van u met de liefde van de Heer.

 3. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis.

Jesaja 26:4

 1. Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 2 Kor. 5:7

 2. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Psalm 118:8

 3. Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp. Psalm 10:14

 4. Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. Psalm 31:25

 5. De Heere is uw Herder en Hij zal bij u zijn.

9. Als één lid lijdt, lijden alle leden. Christenen over de hele wereld staan naast u.

10. Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.

11. Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen. Psalm 37:5

12. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles

bijdraagt aan het goede. Romeinen 8:28

13. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Openbaring 21:4aEngels

1.  Today we prayed for you.


2.  We love you with the love of the Lord.
3.  Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord, is the Rock eternal. Isaiah 26:4
4.  Live by faith, not by sight. 2 Cor. 5:7
5.  It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Psalm 118:8
6.  But you, O God, do see trouble and grief; you consider it to take it in hand.

The victim commits himself to you; you are the helper of the fatherless. Psalm 10:14


7.  Be strong and take heart, all you who hope in the LORD. Psalm 31:24

8. The Lord is your Shepherd and He will be with you.

9. When one part of the body suffers, the whole body suffers. Christians around the world are

standing with you.

10. I pray that you feel the arms of our Lord surrounding you.

11. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will bring it to pass. Psalm 37:5

12. And we know that all things work together for good to those who love God. Romans 8:28

13. And He will wipe every tear from their eyes. Revelation 21:4aSpaans

1.  Ese día estaban orando para ti / vosotros / si.


2.  Te amamos con el amor del Señor.
3.  Confias en Jehovah para siempre, porque Jehovah es la Roca de la eternidad. Isaías 26:4
4.  Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7
5.  Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Salmos 118:8
6.  Tú mismo has visto su irritante maldad; ¡la has visto, y les darás su merecido! A ti se acogen los

indefensos; tú eres la ayuda de los huérfanos. Salmos 10:14


7.  Dad ánimo y valor a vuestros corazones, todos los que confiáis en el Señor. Salmos 31:24

8. El Señor es tu Pastor, y él estará contigo.

9. Si un miembro sufre, sufren todos los miembros. Los cristianos de todo el mundo están parados al

lado de usted.

10. Ruego que se sentirán brazos de nuestro Dios a tu alrededor.

11. Pon tu vida en las manos del Señor; confía en él, y él vendrá en tu ayud. Salmos 37:5

12. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman,y de quienes él ha

llamado de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28

13. Secará todas las lágrimas de ellos. Apocalipsis 21:4a
Hierna vindt u nog een aantal zinnen en Bijbelteksten in het Frans. De vertaling hiervan is als volgt:


 • De 1ste drie zinnen zijn hetzelfde als de 1ste twee zinnen in het Nederlands. In het Frans is de 1ste zin uit het Nederlands opgesplitst in twee aparte zinnen.

 • Daarna volgen er een aantal Bijbelteksten. Deze teksten staan erbij vermeld. De vertaling van de Bijbelboeken is:

  • Philippins = Filippenzen

  • Romains = Romeinen

  • Ésaïe = Jesaja

  • Corinthiens = Corinthe

 • De laatste zin is : Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.


Frans

 1. Je prie pour toi.

 2. Aujourd’hui nous avons prié pour toi et ta famille.

 3. Nous t’aimons avec l’amour du Seigneur.

 4. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippins 3 :10

 5. Réjouissez-vous dans l’espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Romains 12 :12

 6. N’aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, lamai de la justice. Ésaïe 41 :10

 7. Toujours faire confiance au Seigneur, que sur lui, car le Seigneur est un rocher depuis des temps immémoriaux. Ésaïe 26 :4

 8. Vivre dans la confiance en Dieu ; Il n’est pas encore visible de ce qui est à venir. 2 Corinthiens 5 :7

 9. Je prie que bras de notre Dieu autour de vous, vous vous sentirez.

Voor het schrijven naar Umid uit Turkmenistan vind u hieronder een aantal Russische zinnen/Bijbelteksten. U kunt de teksten eventueel kopiëren, knippen en plakken op een kaart als u het niet kunt naschrijven.


Russisch

 1. We bidden voor je: Мы молимся за вас.

 2. Ik bid voor u: Я молюсь за вас.

 3. Gods zegen: Да благословит вас Господь.

 4. We vergeten je niet: Мы не забываем вас.

 5. De Here is nabij Zijn kinderen: Господь близко Своих детей.

 6. De Here Jezus Christus zij met u: Да будет с вами Господь Йисус Христос.

 7. 1 Tessalonicenzen 5:28: De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами.

 1. Hebreeën 4:16: Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: Mariam

Land: Tsjaad

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: --

In welke taal kunt u schrijven: Frans of Engels
Wat is er gebeurd: Sinds Mariam (28) christen is, wordt ze openlijk bedreigd door haar islamitische familie. Bovendien voelt ze zich vernederd door haar man. Tijdens een zakenreis naar Niger trouwde hij met een tweede vrouw. Mariam woont momenteel met haar kinderen bij een vrouw uit de kerk. Ze is een bedrijfje gestart, zodat ze haar gezin kan onderhouden. Ook wordt ze financieel ondersteund door Open Doors.

Mariam werd geboren in een islamitisch gezin. Toch trouwde ze met een christelijke man. Met hem kreeg ze drie kinderen. Ruim vijf jaar geleden kwam ze zelf tot geloof. Dat was een schok voor haar islamitische familie. Ze ontving zelfs doodsbedreigingen van haar oom. De lokale kerk bemiddelde tussen hen en waarschuwde de autoriteiten. Zij namen de bedreigingen serieus. Nadat ze Mariam’s oom met zijn uitlatingen confronteerden, stopten de dreigementen. Tot op de dag van vandaag wil haar familie niets met haar te maken hebben. “Alleen door mijn geloof in Christus kan ik hiermee omgaan”, vertelt Mariam.Huwelijksverdriet

Ook in haar eigen gezin kreeg Mariam een tegenslag te verwerken. Al een tijdje liep het niet goed tussen haar en haar echtgenoot. Toen hij terugkwam van een zakenreis naar Niger, nam hij een tweede vrouw mee naar huis. Polygamie is bij wet toegestaan in deze regio en komt zeer veel voor, ook in christelijke kringen. Niet lang daarna lieten Mariam’s echtgenoot en zijn nieuwe vrouw weten dat ze gingen verhuizen. Mariam en haar drie kinderen werden aan hun lot overgelaten. Gelukkig nam een vrouw uit de kerk hen bij zich in huis. Sindsdien probeert Mariam er het beste van te maken.Eindjes aan elkaar knopen

Met de handel in granen en groente probeert Mariam in haar eigen onderhoud te voorzien. Maar het is lastig om genoeg eten voor haar gezin op tafel te krijgen. Ze krijgt daarom financiële ondersteuning van Open Doors.

Stuurt u Mariam en haar kinderen een kaartje ter bemoediging?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namen: Umid Gajaev, Malahat en hun kinderen: Daniel (2008), David (2009) en Zubeida (2011).
Land: Turkmenistan
Plek op de Ranglijst Christenvervolging:
19
In welke taal kunt u schrijven?
Russisch of EngelsWat is er gebeurd?

Uit vrees voor terugkerende strijders van Islamitische Staat, heeft de Turkmeense overheid de controles nog verder verscherpt. Informanten spelen informatie over burgers door aan de regering. Christenen komen in het geheim bij elkaar, het gevaar om verraden te worden is altijd aanwezig.


Als Umid tot geloof komt, wil hij iedereen vertellen over de Here Jezus. Buren worden uitgenodigd bij hem thuis. Begin 2012 wordt hij aangevallen door een boze buurman. Umid verdedigt zichzelf en raakt daarbij de buurman. De twee maken het later goed met elkaar en de man trekt zijn aanklacht tegen Umid in. Toch wordt hij veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Waarschijnlijk omdat de politie lucht heeft gekregen van zijn bekering. Umid is op 17 februari 2015 vrijgelaten (hij kreeg amnestie). Hieronder volgt een interview met hem.
Hoe ervoer je de tijd in de gevangenis?
De gevangenisbewakers straften me regelmatig, terwijl ik de wet niet overtrad. Ze stopten me dan in een andere cel, ver weg van iedereen. Vaak beten ze me toe dat ik in een inrichting thuishoorde. Ik bad veel in de gevangenis en God beschermde me. Ik wist dat Hij bij me was; mede dankzij de gebeden van vrienden vanuit de hele wereld, mensen die ik niet eens kende.
Hoe wist je dat er wereldwijd voor je werd gebeden?
In de gevangenis vertelde een bewaker dat er brieven voor me binnenkwamen. Ook al kreeg ik ze niet te zien, het bemoedigde me enorm. In het begin was ik eenzaam, alle hoop was verdwenen, ik voelde geen emoties en kende geen zorgen. Het was alsof mijn hart van me was afgenomen. Toen ik hoorde van de kaarten en de wereldwijde gebeden, kreeg ik nieuwe hoop. Heel erg bedankt voor uw gebed en steun. Moge God u onophoudelijk zegenen!
Na 2,5 jaar kwam je vrij. Hoe voelde dat?
Ik kon het eerst niet geloven. Pas toen ik thuiskwam, besefte ik dat ik daadwerkelijk vrij was. Toen ik mijn gezin weer zag, werd ik overweldigd door emoties. De vrijheid was een Godsgeschenk van onschatbare waarde! Iedereen huilde, mijn vrouw was zo gelukkig en mijn kinderen konden niet stoppen me te knuffelen.
Denk je vaak terug aan je tijd in de gevangenis?
Vooral in het begin. Elke keer als ik wakker werd, dacht ik dat ik me in de gevangenis bevond. Ik had geregeld nachtmerries. Gelukkig gaat het nu iets beter. Ik dank de Here God dat ik vrij ben.
Voel jij je nu veilig?
Nee, ik weet dat ik word gevolgd. Ook vermoed ik dat ik word afgeluisterd in mijn huis.

Schrijft u een kaartje naar Umid, Malahat en hun kinderen: Daniel, David en Zubeida? Zij kunnen uw bemoediging goed gebruiken.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namen: Familie Naigzhi: Haile, Awet, Armani (19),

Woldu (17) en Tesfay (13)Land: Eritrea

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 3

In welke taal kunt u schrijven: Engels
Wat is er gebeurd: Haile Naigzhi, een kerkleider uit Eritrea, zit al twaalf jaar gevangen. Hailes vrouw Awet en hun drie kinderen zagen zich in 2013 genoodzaakt Eritrea te ontvluchten en in een ander land asiel aan te vragen. Ze missen Haile enorm.

Ondergronds

In 2002 stelde de Eritrese overheid een nieuw registratiebeleid in voor religieuze groeperingen. Deze wet eist openbaarmaking van de leden en inzage in verschillende documenten. Enkele traditionele kerken en de soennitische islam werden vrijgesteld van dit beleid. Christenen van andere denominaties besloten hun kerkdiensten in het geheim voort te zetten, om de gelovigen te beschermen. Duizenden van hen zijn sindsdien gearresteerd en gevangengezet, zonder zicht op een eerlijk proces. Onder hen een aantal kerkleiders die in 2004 is gearresteerd. Al twaalf jaar zitten zij gevangen in Wongel Mermera, een ondergrondse gevangenis in de hoofdstad Asmara. Ze maken zich voortdurend zorgen over het welzijn van hun familie, nu ze al zo’n lange tijd worden vastgehouden.Gesterkt

Open Doors heeft regelmatig contact met de familie van een van deze gevangenen: kerkleider Haile Naigzhi. Hij werd thuis gearresteerd op 23 mei 2004. Hailes vrouw Awet kwam er in 2013 achter dat de Eritrese overheid plannen had om ook haar en de kinderen te arresteren. Met pijn in het hart nam ze de beslissing om in het buitenland asiel aan te vragen. Awet, Armani (19), Woldu (17) en Tesfay (13) zijn blij met de vrijheid die ze nu ervaren, maar ze missen Haile en hun huis in Eritrea. Het gezin voelt zich gesterkt doordat ze weten dat er wereldwijd voor hen gebeden wordt. Ze vragen ons om te blijven bidden: “Bid alstublieft om bescherming voor Haile en de andere gevangen. Bid om kracht en om een snelle vrijlating, zodat we weer samen kunnen zijn. Bid dat de Here God ons beschermt, zodat we op een dag kunnen terugkeren naar Eritrea. Alstublieft, bid voor ons land.”

Stuurt u Awet en de kinderen een bemoedigend kaartje? U kunt niet naar Haile persoonlijk schrijven omdat hij in de gevangenis geen post ontvangt.
Naam: JaneRoza Kachila

Land: Tanzania

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 36

In welke taal kunt u schrijven: Engels
Wat is er gebeurd: Voorganger Mathayo Kachila uit Tanzania stuitte in februari 2013 op een groep woedende moslims. Ze hadden het gemunt op christenen. Mathayo liep steekwonden op waaraan hij korte tijd later overleed. Zijn vrouw JaneRoza bleef achter met elf kinderen tussen 3 en 26 jaar.

Aanleiding

Voor een christelijke begrafenis was een niet-islamitische slager gevraagd om het vlees te verzorgen voor een gezamenlijke maaltijd. Volgens een ongeschreven Tanzaniaanse regel mogen echter alleen moslims het slagersvak uitoefenen. Dat nu iemand anders was gevraagd, schoot islamitische dorsbewoners in het verkeerde keelgat. Als reactie trokken ze twee dagen lang het dorp door. Ze beroofden christelijke slagerijen, urineerden over het vlees en beledigden christelijke zakenmensen. Verschillende mensen raakten gewond. Mathayo was onderweg naar het huis van een vriend toen hij in de gewelddadigheden terechtkwam. Hij werd verschillende keren gestoken met een mes en raakte zwaargewond.Dader

“Ik was thuis toen het gebeurde”, blikt JaneRoza terug. “Een buurman rende naar binnen om te vertellen dat Mathayo was vermoord. Op dat moment voelde ik me door de Here Jezus in de steek gelaten.”

Voordat hij stierf, wees Mathayo een andere buurman aan als dader. Verschillende getuigen bevestigden dit. De man werd gearresteerd, maar slechts korte tijd later vrijgelaten. JaneRoza en haar kinderen komen hem regelmatig tegen op straat. “De kinderen vinden het moeilijk om hem vrij rond te zien lopen. Dat is erg pijnlijk voor ons allemaal. De politie is een paar keer langs geweest om mij vragen te stellen. Ze beloven dat ze het onderzoek gaande houden. Maar we weten niet wat hoe het er nu voor staat.”

Bezoek

Een Open Doors-medewerker bracht het gezin recent een bezoek. Ze ontdekte dat JaneRoza en de kinderen het nog steeds moeilijk hebben met het verlies van Mathayo. Met name oudste zoon Venant. “De last van onze toekomst drukt zwaar op hem”, legt JaneRoza uit. “Hij had een goede band met zijn vader en is zich erg bewust van zijn afwezigheid. Ook zijn er financiële uitdagingen. Open Doors hielp JaneRoza daarom aan een eigen winkeltje, om inkomen te genereren. Ook de christelijke gemeenschap helpt het gezin zoveel mogelijk.

Stuurt u JaneRoza en haar kinderen een kaartje om hun te laten weten dat ze niet worden vergeten? De kinderen heten Venant (24), Anna (26), Felister (21), Samuel (19), Elia (16), Annette (13), Benedict (11), Adellina (9), Edina (7), Joshua (5) en Arriet (3).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: gevluchte Colombiaanse kinderen (geen specifieke namen!)

Land: Colombia

Plek op de Ranglijst Christenvervolging: 35

In welke taal kunt u schrijven: Spaans
Wat is er gebeurd:

Al vele jaren vechten inheemse christenen van de Nasa stam voor christelijk onderwijs in hun dorp. De lokale leiders proberen dit echter te verhinderen. Daarom verbannen zij de christenen uit hun dorp. Veel kinderen moesten samen met hun ouders vluchten en leven nu in erg moeilijke omstandigheden. Vaak hebben zij geen goede huizen, geen school en zijn ze erg arm. Uw kaart kan een lach brengen op het gezicht van een kind. Laat hen weten dat zij geliefd zijn door God onze Vader en dat Zijn Woord de waarheid is! Schrijf in eenvoudig Spaans en hou het kort. De kinderen leren maar twee talen, hun eigen stamtaal en Spaans. Gebruik dus de kortere teksten in het Spaans voor hen.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebedspunten
Mariam, Tsjaad

 • Dank dat Mariam steun haalt uit haar geloof in Christus. Bid dat ze volhard en groeit in geloof.

 • Bid om wijsheid en inzicht voor Mariam bij de opvoeding van haar kinderen. Bid dat ook de kinderen de Here Jezus leren kennen.

 • Ondanks de pijn die hij haar heeft gedaan, hoopt Mariam op een verzoening met haar man. Bid dat God werkt in het leven van haar man.

Umid, Turkmenistan

 • Dank God dat Umid eerder is vrijgelaten en weer terug kon naar zijn vrouw en kinderen.

 • Bid voor herstel van Umid zodat de nachtmerries zullen stoppen.

 • Bid ook voor veiligheid voor hem en zijn gezin. Ze worden nog steeds in de gaten gehouden maar willen de Here Jezus niet opgeven.

 • Bid voor de bewakers in de gevangenis. Dat zij Gods liefde in Umid hebben gezien en nieuwsgierig worden naar wie de Here Jezus nu eigenlijk is.

Familie Naigzhi, Eritrea

 • Bid om bescherming voor Haile, zijn vrouw en kinderen en voor de christelijke gevangenen in het land.

 • Bid om eenheid binnen de kerk in Eritrea. Bid ook om vrijheid voor christenen van alle denominaties om hun geloof te belijden.

 • Bid om Gods leiding in het leven en denken van Eritrese leiders. Bid dat ze het evangelie leren kennen en omarmen.

JaneRoza Kachila, Tanzania

 • Bid om troost en bemoediging voor JaneRoza en haar kinderen. Bid dat ze elkaar tot steun zijn en kracht vinden bij de Here God.

 • Bid om zegen voor het bedrijfje van JaneRoza en voor de toekomst van de kinderen.

 • Bid om wijsheid en moed voor de Tanzaniaanse kerk in gesprekken met de overheid over de onwettelijke dwang op christenen om zich te houden aan islamitische regels, zoals het eten van halal vlees.

Gevluchte kinderen, Colombia

 • Bid dat de christenen die niet terug kunnen naar hun huis een nieuw bestaan op kunnen bouwen op een nieuwe plek waar ze wel welkom zijn.

 • Bid dat de kinderen ondanks de moeilijke leefomstandigheden toch vreugde mogen ervaren en weten dat zij waardevol voor God zijn.

 • Bid dat de kinderen toch onderwijs zullen krijgen zodat ze later ook meer kans hebben op een betere baan om voor zichzelf te kunnen zorgen.

rechte verbindingslijn met pijl 2vierkante haken 3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina