Amalia van SolmsDovnload 1.17 Mb.
Pagina13/14
Datum22.07.2016
Grootte1.17 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Inventaris “ st. Ingnatius Antwerpen “


jaarboek

inhoud

pagina


1979

Bijdrage tot de geschiedenis Hertogdom Brabant


Een late kopie van Chronicon Ducum Brabanttiae

Seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen 16de eeuw

Stedelijke bevoorradingspolitiek en graanwetgeving in

crisistijd te Antwerpen 17de eeuw

Le livre de comptes d’un chirurgien rural en Brabant

1758 – 1788

Bibliografie der geschiedenis v/d oude Universiteir van

Leuven 1425 – 1797


187


193
231
254
267
Inventaris “ TAXANDRIA “jaarboeken


jaarboek

inhoud

pagina


1903 – 1904

1

Le but de “taxandria”


De oude kempen

31

39


1903 – 1904

3

De heilige Nicolaus Poppelius, een der 19 martelaren


van Gorcum. Zijn Naam en Geboorteplaats

174

1903 – 1904

4

Joannes Driedo,beroemd Godgeleerde der Hoogeschool


van Leuven 16de eeuw

Qeulques considerations topogrphie de Turnhout et des

Communes environ

La statuette de Casterle

Le role des societes d’archeologie en Belgique


199
209
213

134


1904 – 1905

1

Portretten der Prinsessen te Turnhout


Herentals in de 16de eeuw

Sauvegarde voor de Bleekerij Vermanden en andere oor-

konden 1752.1753.1751.1792.1794.1804


7

14

571905 – 1906

1

La bataille de Turnhout et les medailles la rappelant

Te Turnhout in 1830


De huizen der kom van het dorp Moll

7

12

151906 – 1907

2

Woonplaats van eenige verbannene en uitgeweken Gegoe-


Den van Turnhout in 1568

Quelques notes sur les commerciales entre la Flandre

Et la Campine 18de eeuw

Note sur une Urne littera trouvee en Campine

La Necropole par incineration de Looi a Turnhout rijkevor-

sel

75
90

103


111

1912

L’imagerie Populair de Turnhout

Brepols & Dierckx zoon

L’imagerie a Turnhout


65

90

1171929

Vorsselaer


Geschiedkundige aanteekeningen over het dorp en zijne Heren
1930

Turnhout in 1830 – 1831

De onafhankelijkheid in 1830

De eerste maanden der onafhankelijkheid

Generaal Niellon

Bestuur der stad 1830 – 1831

De inval der Hollanders

7

1017

23

281931

Taxandria

Een kempisch museum te Turnhout

1931

2

Gedenkboek

Gewijd aan Dr Jan Renier Snieders

1931

3

Beerse

Bijdrage tot de geschiedenis

1933

1 - 2

Het kosterschap en het onderwijs te Beerse

De Latijnse school te Turnhout voor 1637


Aertbrief van Welde en Poppel 1619 1331 1449

6

24

751934

2 - 3

Projekt eener vaart door de Zuid Antwerpse Kempen


17de eeuw

Over de plaarsnaam Beersse of Beerse

Verklaring v/d beteekenis van eenige kempische plaats-

namen


Grobbendonck in de voorgeschiedenis

St.Sebastiaansgilde Arendonck

De keuren van Turnhout


52
86
96

104


106

108


1935

2

Klein Peerke 1809

In memoriam Pater daems


L.X.Adriaensen, nobertijn kanunnik

S.Daems nobertijn kanunnik

De cijnsboeken v/h land van Turnhout


68

76

8087

88


1935

3 - 41   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina