Amalia van SolmsDovnload 1.17 Mb.
Pagina14/14
Datum22.07.2016
Grootte1.17 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Bij het overlijden van Koningin Astrid

Zonderlinge weddingen te Beerse


Codicil van E.H.Peter-Pauwel Rubens 1684

Boernkrijg te Arendonk

Cijnsboeken van Turnhout

Kronijk


124

125


129

134


139

175


1936

1

Westerloo en de Prinselijke familie de Merode

Tongerloo en St.Dimfna


Heerlijkheid,bestuur,rechtsmacht te Beersse 1346-1546..in

vroegere tijden

School en geschiedenis


5

31
56

67


1936

2

Westerloo en de Prinselijke familie de Merode

Heerlijkheid,bestuur,rechtsmacht te Beersse in vroegere


tijden

73
98

1936

3

Turnhoutse Weversfolklore

Westerloo en de Prinselijke familie de Merode


Heerlijkheid, bestuur,rechtsmacht te Beersse in vroegere

tijden


123

139
1481936

4

Westerloo en de Prinselijke familie de Merode

Romaansche doopvonten te Oostmalle en Tielen


Akkoord tussen Vlimmeren en Wechel-ter-zande

169

206


213

1937

1 - 2

Joannes Driedoens van turnhout

Westerloo en de Prinselijke familie de Merode


Heerlijkheid,bestuur,rechtsmacht te Beersse in de vroe-

gere tijden De Schepenbank

Joannes Adrianus Versteylen, prelaat der Nobertijnen

Abdij van ’t park

Aan het bestuur der boerinnengilden in de Kempen


6

31
64


103

105


1972-1974

Geschiedenis der Kolveniersgilden in het Oude Hertogdom


Brabant

Herentalse klokkengieter Frans Claes voor de kerk van

Rotselaar

Herstellingen aan de kerk van Westmalle

Eerste vrouwenklooster v/d H.graforde in de Nederlanden

Historische gegevens v/h orgel van de St.Andrieskerk

Balen-Neet

Een Heistse bosdokter , de Witte Cannaerts3
81
86

129
143

151


1975

Lager onderwijs in de provincie Antwerpen onder


Willem I

Turnhoutse Weer- en Kalenderspreuken

Neergang v/h Turnhoutse Kasteel onder de Pruisen


3
145

157


1976

Wat een archivaris lijden ( verblijden) kan

Bibliografie R.Peeters


Sporen uit het IJzertijd te Gierle

Ringwalheuvels in de kempen

Mencia De Mendoza op het kasteel van Turnhout

Ambrosius van Hulsel 1744-1798 Averbode archivaris

Rechtspraak te Herentals tijdens Ancien Regime

Abdijbezit van Tongerlo te Turnhout

Wetenswaardigheden Beloken tijd Heist o/d Berg

Vrome stichting van Aert v.Crayenberg en Joanna Stevoort

De voogd van Malle

Benoeming G.A.de Fierlant tot hoofdschout 1732 onder

Fred.Willem I van Pruisen

Turnhout in het nieuws te Antwerpen

Zijluiken v/h retabel St.Joris altaar te Brecht

Interpretaties v/d werken van Jeroen Bosch

Laat de beiaard … spreken

Bosch’zogeheten “verloren zoon”

Constantijn Huygens te Tutnhout

Het lied van de boer

Vervlaamsing onderwijs in het H.Graf te Turnhout

Iets over het doen en laten te Turnhout

Weerspreuken

16de eeuws registertje met spreekwoorden

Sociale demensie in het oostkempense volkstaal

Volksdevotie te Oud-Turnhout

Die ouwe taaie oerts


7

17

3038

59

6783

93

111121

129
141

161

181


191

201


217

225


239

247


259

267


283

293


307

323


1977

Een amulet van kristelijken Huize

Volkshumor rond kempische dorpen en gehuchten


Onderwijzers in prov. Antwerpen onder Willem I

Merkwaardige beeldjes O.L.Vr van Lorero

De “Ard” van 6 kempische dorpen : Beerse, Gierle,Lille

Vlimmeren,Vosselaar,Wechelderzande

Grafmonumenten ,grafzerken te Turnhout

Een Brandbrief te Gierle5

41

77151
163

179


187

1978

Korsendonk, bouwgeschiedenis doorgelicht

De criminaliteit te Turnhout 1700 – 1789

Historiek van Belgische-Nederlandse grens

Gilde-devotie St.Sebastiaan te herentals

Sprokkelingen uit het historisch bos van Grootenhout


5

39

85105

111


1979 - 1981

Schatten Brusselse faience in museum te Turnhout

De criminaliteit te Turnhout 1700 – 1789


Zuidafrikaanse zinnen in het Turnhouts dialect

Blekerijen op Dijkzijde en Broekzijde ( Turnhout)

Raymond Peeters 1906 – 1980

In memoriam Emiel van Hemeldonck

Afscheid van Miel en Wiske Van Deun-Govers

Boekbesprekingen

Brabants landjuweel 1515 – 1561

Volledig werk9

55

101113

125-136


139

143
147

149


1982

De slag van Tieleheide 1597 80 jarige oorlog

Stadsbestuur te Turnhout 1789 – 1815


Brabanders in hart en nieren:

De geslachten Van Tongerloo en Marinus

De slag bij Turnhout 1865

Het verdrag tussen Turnhout en Brussel 1262

Een “driekoninklijke” drieling turnhout 12 juli 1719

Jos Aerts, dialectoloog en plantkundige5

67
123

135

159


163

165


1983

Archeologische verzameling in museum Taxandria


De metaaltijden

Laat-middeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout


Ontwikkeling van de naam HUYBS te Ravels

De slag te Tielenheide 1597

Het stadsbestuur te Turnhout 1789 – 1815

Zilvere “lepels en vorken” uit Turnhouts begijnenhof

Berthout Heer van Duffel en geel

J.B.bruggeman, chirurgijn in het leger van Napoleon5
56

65

67137

200


210

2261984

Lager scholen in de provincie Antwerpen onder Willem I

Benoeming stadssecretarissen Herentals 1584-1767


Jeneverstruik in de Kempen en de naam Wecherderzande

De oudste “wand” te Turnhout153

197


207

219


1986

Kempische schoolmeesterscontracten 17de en 18de eeuw

Armenzorg te Brecht 1495 – 1620


De leek in de kerk tijdens de 19de en 20de eeuw

Moge de Kempenaar nooit ontaarden

19de eeuwse kempische heimatschrijvers in het offensief

Kwakzalverij en geschiedschrijving 1905

De ingangspoorten van Turnhouts begijnhof 1700

Een kempische Diogenes 1520 –1521

Zilveren Kandelaars , begijnhof museum

Drang naar zelfstandigheid Oud-Turnhout 16-17de eeuw5

29

73


81

111


123

127


129

133


1987

Hekserij en heksenvervolging

De keien van justitie van turnhout


Van vrijen komt trouwen (huwelijksgebruiken )

Produktie v/d Turnhoutse beeldbouwersatelier 1815

Norbertinessenklooster St.Agnetendal 1687 – 1718

Muzikale verbroedering Breda-Turnhout 1868-1869

Arbeid en arbeidsleven 1846 - 1914


5

53

60107

112


156

167


1988

In memoriam Ridder v/d Hove d’ Ertsen rijck

Arbeid en arbeidsleven 1846 – 1914


Werkzaamheden van jan van Baurscheit de Jonge voor de

Kerk vn Turnhout

Leven en dood,liefde en geloof te Baarle-nassau

Turnhoutse werken van Frans II Pourbus

Een geval van superstitie en toverij in Turnhout 1631

Autenticiteitsattest 1687 van O.L.Vr beeldje van Loreto

Gramay’s beschrijving uit 1610 en later

Zilver eetgerei begijnmuseum te Turnhout7

11
91

123

237


243

246


255

281


1989

Turnhout den eerste troost der staten

Slag om Turnhout

Eigenaardigheden v/d Brabantse omwenteling


Gewapende opstand tegen Oostenrijk 1789-1790

Abt Godfried Hermans en de Brabantse omwenteling

De mars van turnhout

Turnhout en de Kempen eind 18de eeuw

Frans revolutie en de damesmode

Speelkaarten 1789

St.Theobalduskapel

Opeising van zilver in 1794

Politieke overtuiging notabelen 1814

Herdenking slag om Turnout7

17

243263

279


305

311


325

329


343

363


375

389


1990

g. Loockermans, een turnhoutenaar in Amsterdam

Walter pompe en het hoofdaltaar St.Pieterskerk

Baarle-Hertog ,belgische eilanden


Geboorte,huwelijk,overlijdens 1920-1950 Turnhout

Staking van 1910 Turnhout

Turnhoutse banmolens in de franse tijd

Tussen kerk,tafel, bed in Antwerpse kempen 1857-1890

Arbeidsinbreng in de 19de eeuw Kempische landbouw

Bedevaartgangers in de 17de eeuw Turnhout

Geestelijke achtergronden, Brabantse omwenteling

Zilvere “lepels en vorken” begijnhofmuseum

Van menigherhande dinghen

Bouwhistoriek v/d kapel van Allier te Emblem-Ranst

En volksdevotie te Lier en omgeving


5

13

2356

109


133

145


261

275


285

291


293
297

1991

Gasthuis en communauteit 1608 –1797 te Tutnhout

Liefde en huwelijk te Turnhout 1920 1950


Tussen kerk,tafel, en bed ,gezinsleven 1857 – 1890

In de ban van Antwerpen in de 16de eeuw Kempen

19de eeuw in Hoogstraten, grensgebied versus de nieuwe

wereld


het Daensisme in de kempen

Turnhoutse koperslagers in de 18de eeuw

Schilderijen van Franciscus Xavery

Van meningerhande dinghen

Een zilvere “hostiedoos”

Van droom tot werkelijkheid

Turnhoutse dwaasheid


9

67

113229

245
259

267

271


279

283


287

291


1992

Geworteld in Taxandria

Historische aspecten relatie Turnhout-Tilburg

Omstreden gouwbegrip naar integratie rijkevorsel 37

Een grens vraagt om smokkel


Scheiden doet strijden

Groeien aan de grens

Grootgrond bezit langs de grens

Locaal vervoer tussen Tilburg en Turnhout

Het “Bels “ lijntje

Een heiligenbeeld en een altaar (in de Tilburgse kerken)

Het vergeten verleden


8

4366

103


120

149


163

175


199

1993

Taxandria 1903 – 1993


Kempische soldatenbrieven uit de Napoliontische tijd

Bouw v/d St.Luciakapel te Rosselaar-Balen 1663

Turnhoutse notariaat in het ancien Regime

Gasthuis en communauteit te Turnhout 1608 – 1797

Kalendarium v/d Turnhoutse banmolens

Jacob Jordaens te Turnhout

De Grens: eenheid of tweeheid in d Kempen 1800-1914

Overlijden te Turnhout 1920 – 1950

Op weg naar Citoyens,soldaten van napoleon en brigands

Soldeska in de Oostenrijkse en Franse tijd

Rails over de grens

Overpeinzingen van een belgische nederlander

Turnhoutse schepenergisters van turnhout 1427 – 1457

Nog over vroedvrouwen5

27

7191

109


131

155


159

177
207

233

255


262

291


1994

Magie en religie in het oude hertogdom Brabant

Deughdelijcke cantoren gegerneseert met schildtpadde


of twee kunstkasten in Turnhout

“ valkerij “ in museum

Gasthuis en communauteit te Turnhout 1608 – 1797

Strafrechtelijke bevoegdheid v/d Turnhoutse schepenen

in 1427 – 1457

Stede “ de Santbergh “aen de wegh naer Outturnhout

Van fabriek van siamoise tot restaurant


5

171
131

141

179
195305

1995

Gracieuse rechtsspraak Turnhoutse schepenen 1427-1457

Politieke verschuivingen na W.O II tot 1970


Kempische demonen,heksen en spoken

Spotnamen,spotgebruiken en volksleven

Schilder Theodoor Rombouts 1597-1637

Provinciestad tijdens W.O I 1914-1915

Een bouworder in Turnhoutse Driezenstraat

Toneel te Turnhout 17de en 18de eeuw

Confrerie van de Jacht

Vondstmeldingen

Gasthuis en communauteit


5

39

6787

109


179

231


233

247


251

253


1996

Ontslag Francis De vel als voorzitter Taxandria

Bibliografische nummering v/h tijdschrift


Plaats – en huisnamen te turnhout

Joris de Hoze,rederijker in 16de eeuw

Provinciestad tijdens W.O I

Kleinschilder Frans Francken 17d eeuw

Gedaanteverandering Turnhourse kerk

Romeinse doctoraat van J.Driedo

Katholieke controverse van voor Trente 1518-1546

Vertaling van J.Driedo’s citaten

Postmiddeleeuwse aardewerkvondst Turnhout

Spotnamen,spotgebruiken,volkshumor rijkevorsel 286

Private zegels Turnhoutse schepenen 15de eeuw

Vroegste sporen van kant te turnhout5

9

1171

77

129137

145


163

213


243

247


303

327


1997

Het oudste Turnhoutse toponiem


Het raadsel van Turnhoutervoort opgelost

Kanunnikenstrijd over de oorsprong van Turnhout

‘In de naam van het Franse volk” 2 kapiteins van de op-

standelingen ;Pieter Corbeels – Albert Meulemans

Een provinciestad tijdens de eerste jaren v/d grote oorlog

Spotnamen, spotgebruiken,volkshumor

Turnhoutse goud- en zilversmeden 19de eeuw

P.R.F.Velleman,ooggetuige v/d slag om turnhout

Schilder Nicolaes Francken van herentals 1520-1596

17de eeuwse herschilderde kast

Wie schreef: zij zullen haar niet hebben de schone ziel

van het kind

Een vondst in Turnhoutse begijnensite


5
11
59

12

157189

195


305

211


239
249

1998

Antwerpse paneelmakerswerken in de kempen 1617

Sint Barbara kast in het museum


Restauratie van japanse Imari vaas

Een Turnhoutse “piskijker” 1614

Wilhelmietenklooster in Huybergen

Zilvere gespen

Turnhoutse plebaan-deken 1755-1798 predikant

Postmiddeleeuwsw waterputten in de Herentalstraat

Dorpsleven te kasterlee in de 18de eeuw

Militaire gebeurtenissen tijdens de 2de oorlog

Spotnamen,spotgebruiken, volkshumor

Turnhoutse goud-en zilversmeden 19de eeuw

Mesolitische sites nabij Korhaan te Arendonck

Laat-middeleeuwse waterputten

Noten…In de stille kempen

Uurwekmaker Nicolaas van Roy 1619-16845

39

5081

85

9397

115


119

123


145

177


181

185


191

231


1999

Goswinus anna maria felix de Fierlant 1735-1804


Monument gesneuvelde 1ste wereldoorlog

Geval van superstitie te Turnhout 1631

Hostiebakkerij op begijnhof 1895-1961

Bevel .. Geslepen bijl

Mislukte opleiding tot chirurgijn 17de eeuw

Jozef Simons op klein seminarie Hoogstraten 1900-1907

Spotnamen ,spotgebruiken en volksleven

Vertakking naer Turnhout kanaal der Maes naer Schelde7

23

3537

127


129

137


175

215


2000

Niet -adelijke heraldiek in de Noorderkempen


Rijkevorsel blz; 43 -68

Een “ tondo” in het Taxandria –museum


Oorlogsperikelen in Turnhout .Het verhaal van een -kempische stad tijdens de tweede Wereldoorlog

Duitse-Britse-Canadese en Poolse militairen gesneuveld

in Turnhout tijdens de 2de Wereldoorlog

Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de Turnhout-

se Kempen

Heer Johan Geerlinxc 1638 Kanunnik- schutter- boeken-

bezitter te Turnhout

Liereman: een straatmuzikant op de rand van en depressie

Kopieboek van de Procureur des Konings te Turnhout

uit 1841


De restauratie van het O.L.Vrouwenbeeld van de Begijn-

hofkerk te Turnhout

Een zilveren snuifdoos in verband met Turnhout

Het archief van de gevangenis van Turnhout ontsloten

Weelde : gegraveerde zandsteen


5

69

73


113
121
171
181

197
205


213

217


235


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina