Amalia van SolmsDovnload 1.17 Mb.
Pagina8/14
Datum22.07.2016
Grootte1.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Inhoudstafels van gepubliceerde jaarboeken Heemkundige Kring Rijkevorsel

1978

 • Genezing van een blinde te Rijkevorsel. p 3

 • Iets over de bevolking der kempen in vroegere eeuwen, p 5

 • Het ontstaan van de parochie St-Jozef. P 8

 • Uit de registers der paten taan vragers anno 1948. p 17

 • Het kasteel van Rijkevorsel. p 21

 • Het slot van Rijkevorsel. p 57

 • De Melhovens en de Van Merloe's. p 60

 • Otterdaal. p 65

 • Pest en Lazerij. p 69

 • Het folkloristisch kinderlied te Rijkevorsel. P 74

 • liet Lager Onderwijs in de dekenij Hoogstraten(1842-1872). p 82

 • Achtel in de folkore. p 86

 • Baarle en Rijkevorsel, wonderbare verschijning op deheide, p 105

 • De ambachten folklore te Rijkevorsel. P 114

1979

 • Onlangs verschenen, p 10

 • De opgravingen in augustus 1978 achter de kerk in Rijkevorsel. p 13

 • Het kasteel, p 27

 • De begraafplaats met lijkverbranding van Rijkevorsel. p 28

 • Heilluizen. P 55

 • Van hooivreters en cementzakken. p 67

 • Historiek van de Zusters der Christelijke Scholen 1879-1979.p 69

 • Senator August Cools. p 123

 • Rijkevorsel in 1830. p 127

1980

 • De opgravingen in 1978 achter de kerk in Rijkevorsel. p 10

 • Onze nationale driekleur, p 14

 • Ruimte voor Louis Doms. p 18

 • 1830...of 150 jaar geleden, p 36

 • Bijdragen tot de geschiedenis van de Sint-Jozefparochie. p 49

 • Vader Taeymans die kon vertellen, p 67

 • Bijdragen lot de geschiedenis van de St-WilHbrordusparochie. p 82

1981

 • 't Bolks Heike. p 12

 • Schepen brieven. p!5

 • Mijn vader, een Kempens onderwijzer, p 41

 • Rijkevorsel in de Brabantse Omwenteling, p 41

 • De kracht van de schapulier, p 57

 • Nogmaals de schapulier, p 58

 • Het Bakstecntje. p 60

1982

 • Het geheim van Toontje Ten. p 11

 • Emiel Janssen, p 14

 • Herinneringen, p 15

 • De Cementfabriek. p 21

 • 't Sas. p 23

 • De Meir. p 26

 • De Heren van Rijkevorsel. p 27

 • Losse gemeenteberichten uit de vorige eeuw. p 39

 • Het onderwijs te Rijkevorsel voor 1800. p 109

1983

 • Opmaken der wegen in de 17de en IS06 eeuw. p. 11

 • Herinneringen (2). p 19

 • De vaart, bakermat van de St-Jozefparochic. p24

 • Twee merkwaardige schepenakten. p 35

 • Huisraad van onze voorouders, p 42

 • Lager onderwijs te Rijkevorsel., 19de en 20steeeuw. p 65

1984

 • Pater Emiel Janssen S.J. overleden, p 9

 • De H. Blasius vereerd te St. Jozef p 12

 • Fanfare vermaak na Arbeid 1878-1928. p 17

1985

 • In memoriam Dr. Remi Sterkens. p 10

 • Een laat-Middeleeuws drinkschaaltje. p 14

 • Rijkevorsel bouwt een toren, p 19

 • Peer van Aert, soldaat van Napoleon, p 36

 • De stenen bergmolen te Rijkevorsel. p 55

 • De kleermaker van Bolk, p 71

 • De mestpacht te St. Jozef, p 71

 • Schepenbrieven een bron van

 • familiegeschiedenis, p 79

 • De wrede dood van een kluizenaar, p 99

 • Hoe speelden de kinderen vroeger teRijkevorsel. p 103

1986

 • Zusters der Christelijke Scholen te St. Jozef. p.10

 • Boerendanskruik uit Raeren. p 84

 • Tussen twee kampen (1621-1648). p 93

 • Oorsprong en betekenis van de naam Rijkevorsel. p 118

 • Martinus Lamberti, molenaar anno 1622. p 123

 • De Van Roey's van 1642 tot 1977. p 134

1987

 • Rijkevorselse Verenigingen, p 10

 • De Kempense geit. p 86

 • Haar en baard, p 102

 • Van Meiboom tot Poortje-Pik, p 106

 • Loten, p 111

 • O.C.M.W. in vroegere eeuwen, p 115

 • Edward Eelen met pensioen, p 121

 • Opening nieuw Gemeentehuis, p 125

1988

 • Op zoek naar een schepenbrief. p 10

 • De Parre en zijn varenvelden. p 14

 • Een nieuw kerkkoor in 1699. p 20

 • Uit het dagboek van een herdershond, p 28

 • Wit zand. p 30

 • Kroniek van een boercngeslacht. p 40

 • Boeren verhuis, p 45

 • Een uitvaart in 1709. p 51

 • Uit mijn jeugd 70 jaar geleden, p 55

 • Een vrome afstammelinge, p 61

 • In naam der wet. p 69

1989

 • Rijkevorselse Oorlogsherinneringen W.O.II p 8

1990

 • Een schenking aan de kerk van Rijkevorsel. p11

 • Rijkevorselse jongens onder het vaandel, p 43 1999

 • Een begin met een zeer lang vervolg, p 43

 • De Spaanse furie, p 46

 • Naar de verkeerde wereld, p 51

 • De pottenhoop te Sint-Jozef, p 127

 • Het ware verhaal van Keith Roderick. p 132

 • Tekens in de toren, p 134

1991

 • Christiaen Janssen betaalde zoengeld. p 10

 • Familie Van De Mierop. p 12

 • Onderpastoor Gerardï vals beschuldigd, p 46

 • Oorlogskroniek 1914-1918. p 47

1992

 • Koninklijke Fanfare-Brassband Condor, p 11

 • Willem De Haze, pastoor te Rijkevorsel. 1611-1658.p 37

 • De Hees. p 49

 • Maatschappij 'De Ware Vrienden der Armen', p 78

 • Vondelingen en hun afstammelingen te Rijkevorsel. p 92

 • De Kruisdagen. p 132

1993

 • Langs kapellen en kapellekens. p 11

 • Het strooien dak en de strodekkers. p 51

 • Ik zijn den Hinsen van Vorsel. p 71

 • Het kasteel of hof van Rijkevorsel. p 80

 • Jan Eelen en zijn villa, p 83

 • Een kijkje in de vorige parochiekerk, p 89

 • De schepenen aanhoorden de klachten, p 104

 • Overlijdens- en begrafenisgebruiken. p 112

 • Klim in je stamboom, p 125

1994

 • Bijdragen tot de geschiedenis van de Landelijke Gilde, p 8

 • Viering van het honderdjarig bestaan, p 29

 • Hoevenamen en hun bewoners, p 41

1995

 • De brandweer van Rijkevorsel. p 8

 • Bond van het H. Hart te St-Jozef, p 48

 • Rijkevorsel in de eerste helft van de zestiende eeuw. p 66

 • Minnelijke schikking, p 111

 • Alsof het gisteren was. p 113

1996

 • De Grote Prijs van Rijkevorsel. p 8

 • Een zeer vrome familie, p 83

1997

 • Twintig jaar Heemkundige kring, tien jaar Heemkundig museum, p 6 2002

 • De windmolens van Rijkevorsel. p 31

 • De 5 laatste pastoors van de vorige kerk der St.Willibrordusparochie. p 79

 • De verkoop van de Oude Baan in 1840. p 114

 • Rijkevorsel halfweg in de 20ae eeuw. p 129

1998

 • Bijdragen tot het onderwijs, p 6

 • 60 jaar boerenleven, p 60

 • Getuigenissen uit de 16de en 17de eeuw. p 97

 • Het veelbelovende leven van Pater Frans Mertens 1916-1943.p 105

 • De hongersnood van 1845 in Rijkevorsel. p 139

 • Rijckevorsel in 1830. p 151

 • Prenten met geschiedenis, p 159

1999

 • In Memoriam Pol Ooms. p 6

 • In Memoriam Felix Heidendal, p 9

 • Don Loys Carillo de Castella Gouverneur 1569-1576. p 27

 • De pastoors der St. Willibrorduskerk. p 33

 • Rijkevorsel in de 15de eeuw. p 58

 • De veldtocht van Sooï Smits in 1914. p 119

2000

 • Woelige tijden in Rijkevorsel 1568-1609. p6

 • Rijkevorsels dialect, p 43

 • Rijkevorselse zusters die zijn ingetreden in de

 • Orde van Vorselaar. p 87

 • De laatste boswachter van 't Breebos. p 133

2001

 • Bijdrage tot de geschiedenis van het ACV p 8

 • Rol van verdeling der plaetselycke Belastingen over het dienstjaer 1849 in de gemeente Rijke­vorsel p 16

 • Rijkevorselnaren in Kongo 1954-1964 p 21

 • De familie Speecx 1469-1632 p 38

 • De gaslantarens p 43

 • Hongaarse kinderen in Rijkevorsel 1923-1923 p 50

 • Geen gemeenteschool langs de St.Lenaartse-Steenweg 1946-1948 p 72

 • Verkoop van gewassen, dieren, lanclbouw-Werktuigen van de Keirschothoeve 1716 p 79

 • Tabel van de overlijdens in de gemeente Rij-vorsel gedurende de jaren 1861-1862-1863 p 85

 • Patenthouders in 1850 p 87

 • Verpachting der stoelplaatsen in de St,Willi­brorduskerk op 3 januari 1884 p 90

 • Ondergrondse parochiejeugd ? p 91

 • Reglement van Politie 06/03/1818 p 122

 • Familie Van Geel te Rijkevorsel p 134

 • Peter Rigouts en de windmolens van Rijkevorsel p 141

 • Inhoudstafels van de gepubliceerde jaarboe­ken Heemkundige Kring Rijkevorsel p 146

 • Lijst van parochieregisters en Burgelijke Stand op 15-7-2001

 • Schenkerslijst

 • Errata

 • Voorintekenaars

 • Inhoudstafels

2002

 • 25 jaar Heemkundige kring p 5

 • raad van bestuur p 11

 • bezoek Salm-Salm museum p 12

 • De milac te Rijkevorsel p 15

 • Verkoop van de stede op Kerschot p 44

 • Had de koster van Rijkevorsel eenuurwerk? P 50

 • De Benificièn van Rijkevorsel p 56

 • De handgraanmolens in ons museum p 61

 • De familie Lombaerts p 65

 • Knonïek van de Post te Rijkevorsel p 70

 • Burgerlijk Rijkevorsel in de 2de helft van der 19de eeuw p 176

 • De renovatie van de kerktoren , 150 jaar geleden p 245

 • Schenkerslijst p 250

 • Errata p 250

 • Voorintekenaars p 251

2003

 • In memoriam Jos Smits

 • 75 jaar Zwarte Leeuw als voetbalploeg te Rijkevorsel

 • Schenkerslijst

 • Voorintekenaars

2004

 • Raad van Bestuur p 5

 • Bruggenhoofd Rijkevorsel 1944 p 7

 • De Spitfire van de Lacijns p 110

 • Defomilie Adriaensen uit Rijkevorsel p 118

 • Bezoek op de dag der bevalling p 177

 • Defoempot p 183

 • De burgerbescherming in Rijkevorsel p 191

 • Hoeïekaarten te Rijkevorsel p 215

 • Schenkerslijst p 234

 • Voorintekenaars p 235

 • Inhoud p 240

JAARBOEKEN DE VLIERBES, MALLE, RIJKEVORSEL


B.H.Hart

Bond H.Hart van St.Jozef-Parochie

'95

H.K.R.

Baksteen

Het baksteentje

'81

H.K.R.

Beroep

Van smeden en smeden

'85

MAL

Beroep

Diamantbewerking in Malle en omgeving

'93

MAL

Beroepen

Uit het register patenten 1848 (Rijkev)

'78

H.K.R.

Beroepen


Potten uit de Oostmalse Pottenbakkerij


'88

MAL

Bevolking


Over de bevolking der Kempen vroeger


'78

H.K.R.

Bevolking


Volkstelling te Vlimmeren 1755


80

V.B.

Brandweer


Brandweer in Malle


'85

MAL

Brandweer


Historiek brandweer Rijkevorsel


'95

H.KR.

Brandweer


Brandweer in Malle


'84

MAL

Brandweer


Onze pompiers


82

V.B.

Brandweer


Brand bij van den Eynden


93

V.B.

Devotie

De H.Blasius vereerd te St.Jozef

'84

H.K.R

Devotie

De Kracht van de schapelier

'81

H.K.R.

Devotie

De Kruisweg van Brug 4

79

V.B.

Devotie

De Kruisdagen (te Rijkev)

'92

H.K.R.

Devotie

Doodsprentjes

89

V.B.

Devotie

De processie te Beerse in oude prentkaarten

89

V.B.

Devotie

De verering van St.Quirinus

88

V.B.

Eindwerk

Een Laat-Middeleeuws drinkschaaltje

'85

H.K.R.

Eindwerk

Boerendanskruik uit Raeren

'86

H.K.R

Fauna

Fauna en Flora van het Klokkeven

'85

MAL

Fauna

Natuurwandeling in het park de Renesse

'93

MAL

Folkloren


Vlimmerse volksverhalen


80

V.B.

Folkloren


Het spookt in he kasteel


'87

MAL

Folkloren


Kleidabbers en duivelsjagers in de kleiput


86

V.B.

Folkloren


Het folklorisch kinderlied te Rijkevorsel


'78

.HK.R.

Folkloren


Achtel en folkloren


'78

H.K.R.

Folkloren


De Ambachtfolkloren te Rijkevorsel


'78

H.K.R

Folkloren


Heilluizen


'79

H.K.R.

Folkloren


De kleermaker van Bolk


'85

H.K.R.

Franse-per


Vlimmersejongens gesneuveld als sold.Nap.


92

V.B.

Franse-per


Vlimmerse soldaten onder Napoleon


88

V.B.

Franse-per


Beerse in deFranse tijd


84

V.B.

Franse-per


De Republikijnse kalender


'88

MAL

Franse-Per


Rijkevorselse jongens onder Franse vaandels


'90

H.K.R.

Franse-Per


Peer van Aert, een soldaat van Napoleon


'85

H.K.R.

Gebouw

Gemeentehuis van Vlimmeren

79

V.B.

Gebouw

Het strooiendak en de strpdekker (Rijkev)

'83

H.K.R.

Gebouw

Jan Eelen en zijn villa

'93

H.K.R.

Gebouw

De herberg "de Schilt van Thurhout"Westm

'92

MAL

Gebouw

Histoiek v.d. pastorie van Vlimmeren

81

V.B.

Gebouw

Café de "Wachtzaal" te Vlimmeren

81

V.B.

Gebouw

De oude pastorie en gendarmerie

'83

MAL

Gebouw

Het Schoutenhuis van Westmalle

'90

MAL

Gebouw

Historiek van Huis DuFraing

93

V.B.

Gebouw

Afspanning &brouwerij "de Wildeman"

'90

MAL

Gebruik

Maten en Gewichten

92

V.B.

Gebruik

Kogelflesjes

88

V.B.

Gebruik

Bestrijdenvan Hekserij

83

V.B.

Gebruik

Beerse....bier en borrels

88

V.B.

Gebruik

Behelp je met keukenkruiden

82

V.B.

Gebruik

Bestrijden van de hekserij,rol v.d.kerk

82

V.B.

Gebruik

"Snuif "

80

V.B.

Gebruik

"Vlier"

86

V.B.

Gebruiken


Wit zand (Rijkev)


'88

H.K.R.

Gebruiken


Overlijdens en begravenisgebruiken


'93

H.K.R.

Gebruiken


Haar en baard


'87

H.K.R.

Gebruiken


Loten (Rijkev)


'87

H.K.R

Geneesk

Lauwers onze kwakzalver

96

V.B.

Geneesk

De St.Jozefkliniek te Beerse

92

V.B.

Geschied

Het kasteel of hof van Rijkevorsel

'83

H.K.R.

Geschied

Op zoek naar een schepenbrief

'88

H.K.R.

Geschied

Een minnelijke schikking

'95

H.K.R.

Geschied

Bijdragen tot de geschiedenis St.Joz.paroch

'80

H.K.R.

Geschied

Onze nationale driekleur

'80

H.K.R.

Geschied

Mijn dorp (Rijkev)

'91

.H.K.R

Geschied


Burgelijk Vlimmeren in de eerste helft 19d e


97

V.B.

Geschied


Het kasteel en domein de Renesse


'85

MAL

Geschied


Het kasteel en de Heren van Westmalle


'84

MAL

Geschied

Tribulaties rond Vorsels boerenbrood

'83

H.K.R.

Geschied


Het kasteel en de Heren van Westmalle


'88

MAL

Geschied


Camera op het kasteel van Westmalle


'89

MAL

Geschied


Het kasteel en de Heren van Westmalle


'85

MAL

Geschied

Rijkevorsel in de eerste helft v.d.16 eeuw

'95

H.K.R.

Geschied

Bijdragen tot de geschiedenis St.Wil.paroch

'80

H.K.R.

Geschied


Het kasteel en de Heren van Malle


'86

MAL

Geschied


Kasteel De Renesse


'87

MAL

Geschied


Lasten en plichten van Beerse onder Turnh


96

V.B.

Geschied


Kasteel en Heren van Westmalle


'87

MAL

Geschied

Chr.Janssen betaalde zoengeld

'91

H.K.R.

Geschied

1830....of 150 jaar geleden (Rijkev)

'80

H.K.R.

Geschied

Het opmaken der wegen in de 17&18eeuw

'83

H.K.R.

Geschied

Schepenbrieven

'81

H.K.R.

Geschied

Rijkevosel in 1830

'79

H.K.R.

Geschied

De schepene aanhoren de klachten (Rijkev)

'93

H.K.R.

Geschied

De Heren van Rijkevorsel

'82

H.K.R

Geschied

Een begin met een lang gevolg

'90

H.K.R.

Geschied

Het kasteel (Rijkevorsel)

'79

H.K.R.

Geschied

Tussen twee kampen (Rijkev)

'86

H.K.R.

Geschied


Hertog Hendrik II en Westmalle


'83

MAL

Geschied

Losse berichten uit de vorige eeuw (Rijkev)

'82

H.K.R.

Geschied

Schepenbrieven een bron voor fam.geschied

'85

H.K.R.

Geschied


Onder de schouten van Oostmalle


'83

MAL

Geschied

Schepenakte:De slag van Gammel

'83

H.K.R.

Geschied

Schepenakte:Tribulaties rond Vorsels brood

'83

H.K.R.

Geschied

Rijkevorsel en de Brabantse Omwenteling

'81

H.K.R.

Geschied

Een uitvaart in 1709

'88

H.K.R.

Geschied

Het kasteel van Rijkevorsel

'78

H.K.R.

Geschied

Wonderbare verschijning te Baarle & Rijkev

'78

H.K.R

Geschied

Genezing vaneen blinde

'78

H.K.R.

Geschied


Anno 1769,Vlimmere onderschat


84

V.B.

Geschied


Vlimmeren en Wechel in de 18de eeuw


80

V.B.

Geschied


Gemeentebestuur te Vlimmeren 1830-1976


81

V.B.

Geschied


Beerse tijdens de Branbantse omwenteling


89

V.B.

Geschied

Rijkevorsel Halfweg in de 20ste eeuw

97

HKR

Geschied

Het slot van Rijkevorsel

'78

H.K.R.

Geschied


Ziekenzorg in de 19de en 20st eeuw


79

V.B.

Geschied


Beerse tijdens de successieoorlog 1744-48


86

V.B.

Geschied


Limieten Wechel-Vlim-Lille-Vorse-Oostm


84

V.B.

Gilden

De schuttergilden te Beerse

80

V.B.

Grafsteen


Gedenkstenen,grafmonumenten te Oostm.


'90

MAL

Heemkun

36ste Landdag voor Heemk. te Beerse

94

V.B.

Heraldiek


Wapenschild van Vlimmeren


82

V.B.

Heraldiek


Beerse en Vlimmeren voeren het wapen­schild van Johan de Proost


94

V.B.

Historiek


Het onstaan van de St.Jozef-parochie


'78

H.K.R

Historiek


De Vaart,bakermat van de St.Jozefparochie


'83

H.K.R.

Huisraad


Wassen en Strijken


93

V.B.

Huisraad

De huisraad van onze voorouders

'83

H.K.R.

Industrie


De Cementfabriek


'82

H.K.R.

Kapel

Bijdragen tot de geschied. v.d.Engelenkap

'88

MAL

Kapel

Langs kapellen en kapellekens in Rijkevors

'93

H.K.R.

Kapel

Over een vergeten en verlaten grot

89

V.B.

Kapel

De restauratie v.d.St.Coneliskapel te Beerse

92

V.B.

Kapel

Kapellekens en grotten te Beerse

90

V.B.

Kerk

Een kijkje in de vorige parochiekerk St.Wi

'93

H.K.R.

Kerk

Den Hout in 't goud

92

V.B.

Kerk

5 laatste pastoors in de vorige St.Willibr.ker

97

HKR

Kerk

Een schenking aan de kerk (Rijkev-Willibr)

'90

H.K.R.

Kerk

De zusters Annonciaden van Huldenberg

92

V.B.

Kerk

Een nieuw kerkkoor in 1699

'88

H.K.R.

Kerk

Over orgels,kosters,schoolmeesters te Beers

87

V.B.

Kerk

St.Martinuskerk van Malle

'82

MAL

Kerk

Geschiedenis van de St.Lambertusparochie

95

V.B.

Kerk

Historiek kerk en parochie Beerse-DenHout

82

V.B.

Klooster


Het "out Clooster" van Oostmalle


'89

MAL

Klooster


Het Monasterium Magnificiat te Westmalle


'93

MAL

Klooster


Het Monasterium Magnificiat te Westmalle


'92

MAL

Kunst

Glasramen in het kasteel de Renesse

'92

MAL

Kunst

De schilderijen in Tempelhof

93

V.B.

Landbouw

Landelijke Gilde 100 jaar

'94

H.K.R

Landbouw


Vlimmeren 150 jaar peggersdorp


88

V.B.

Landbouw

Volkstuinen in Beerse

96

V.B.

Landbouw


Van hoeve tot hoevenamen


96

V.B.

Landbouw

De mestpacht op de St.Jozefparochie

'85

H.K.R.

Landbouw

De Kempische geit

''87

H.K.R.

Landbouw

Landelijke Gilde van Rijkevorsel

'94

H.K.R.

Landbouw

Hoevenamen Rijkevorsel

'94

H.K.R.

Landbouw


Bijenteelt teVlimmeren en omstreken 1900


82

V.B.

Landbouw


Vlimmerse aardappelen voor de koning


79

V.B.

Landbouw


Een paar eeuwen landelijkleven


97

MAL

Landbouw


Hoevenamen in Malle


97

MAL

Landbouw


Volkstaal rond plant en dier


96

MAL

Milieu

De Laak

90

V.B.

Milieu

Greep uit de geschiedenis van het landschap

87

V.B.

Misie

Pater van de Straeten

'87

MAL

Misie

Pater Constant Daems

'86

MAL

Misie

Naar de verkeerde wereld (pat.F.Michielsen)

'90

H.K.R.

Missie

Wilfried Brughmans 2 maanden ondergedok

97

HKR

Molen

Geschiedenis van Verheyens molen

80

V.B.

Molen

Verpachting van de molen te Vlimmeren

81

V.B.

Molen

Molenaars op de molen van Beerse

96

V.B.

Molen

De 5 windmolens van Rijkevorsel

97

HKR

Molen

De stenen bergmolen van Rijkevorsel

'85

H.K.R.

Molen

Martinus Lamberti,molenaar anno 1622(Rij)

'86

H.K.R

Molen

Bouw en werking v.d.Scherpenbergmolen

'93

MAL

Molen

150 jaar Scherpenbergmolen in Westmalle

'93

MAL

Muziek

Zanggenootschap De Verbroedering

'81

MAL

Muziek

Uit het zangboek van mijn vader

'92

MAL

Muziek

De Fanfare"Het werk der Toekomst"

89

V.B.

Muziek

Koninklijke Fanfare Brasband Condor 100j

'92

H.K.R.

Muziek

Fanfare de Noorderzonen

'81

MAL

Muziek

Koninklijk Harm.St.Lauren.Oostmalle

'92

MAL

Muziek

Koninklijke,Harm.St.Lauren van Oostm?

'91

MAL

Muziek

Fanfare de Noorderzonen

'82

MAL

Muziek

Koninklijke Fanfare De Verbroedering

'87

MAL

Muziek

Koninklijke Fanfare de Verbroedering

'88

MAL

Muziek

Fanfare "Verbroedering" van Oostmalle

'86

MAL

Muziek

Koninklijke Harm.St.Lauren.van Oostmalle

'90

MAL

Muziek

Koninklijk.Harmon.St.Lauren.Oostmalle

'93

MAL

Muziek

Fanfare Vermaak Na Arbeid 1878 - 1928

'84

H.K.R.

Muziek

Koninklijke Harmonie St.Laurentius van Oostmalle

'89

MAL

Muziek

Harmonie Sint-Cecilia 116 jaar Westmalle

96

MAL

Naam

Oorsprong en betekenis v d n Rijkevorsel

'86

H.K. R

Namen

Malle en Mallenaren

'87

MAL

Nijverheid


Termen uit de vaktaal derarbeiders kleiputte


86

V.B.

Nijverheid


Steenbakkerij "De Toekomst"


86

V.B.

Nijverheid


De oude steenovens op het Scheyltjeseinde


90

V.B.

Nijverheid


Klompenmakers te Vlimmeren


87

V.B.

Nijverheid


Geen mijnen,wel koolputters in Beerse


95

V.B.

Nijverheid


De Kempense kleiafzetting


85

V.B.

O.C.M.W.

Het o.c.m.w; in vroeger eeuwen

'87

H.K.R.

Opgraving


Opgravingen inhet domein de Renesse


'93

MAL

Opgraving


Opgraving achter de kerk 1979


'80

H.K.R.

Opgraving


Opgraving aug.1979, achter de kerk


'79

H.K.R.

Opgraving


Onlangs verschenen,(opgraving 'Leegtje)


'79

H.K.R.

Opgraving


Opgravingen ' Leegtje '


'80

H.K.R.

Pastoor

Uit het dagboek van een herdershond

'88

H.K.R.

Pastoor

Onderpstoor Gerardi vals beschuldigd

'91

H.K.R.

Pastoor

Willem DE Haze,Past.te Rijkev,1611(?)

'92

H;K.R.

Pastoor

Kapelaan Jef v.d.Eynde

'89

MAL

Pastoor

De kapelaan vertelt

'89

MAL

Persoon

In memoriam Dr. Remi Sterkens

'85

H.K.R.

Persoon

Marie-Louisa Lemmens-Smits memoriam

97

MAL

Persoon

Inhuldiging van graaf de Renesse 1933

'83

MAL

Persoon

Grafmonument Fredericus de Renesse

'87

MAL

Persoon

Senator A.Cools

'79

H.K.R.

Persoon

Joanna Lauwers 100 jaar

'90

MAL

Persoon

Dames & Heren v.Westm.en rare kerels

'90

MAL

Persoon

Albert Coninx memoriam

97

MAL

Persoon

Pastoor De Molder

'82

MAL

Persoon

Edith Vermeiren en Camille Delvaux

'86

MAL

Persoon

Een vrome afstammeling

'88

H.K.R.

Persoon

Angelina Peeters,100jarige in de 'Dennen'

'92

MAL

Persoon

Pater Emiel Janssen S.J. overleden

'84

H.K.R.

Persoon

Karel Van Bavel

'83

MAL

Persoon

Den Tieter

'82

MAL

Persoon

Aan tafel met de familie Van Nyen

97

V.B.

Persoon

Daensisme in de familie Van Opstal

97

V.B.

Persoon

Ereburgemeester Honoré Aerts

97

V.B.

Persoon

Maria Willems, madameke Voordeckers

97

V.B.

Persoon

Schepenklerk Jan Cnaeps (1565-1616 )

97

V.B.

Persoon

Maria Roefs,eerste 100-jarige v;d;Kwikstr,

97

V.B.

Persoon

Cornelius Wouters van landb.tot grootgrond

97

V.B.

Persoon

In memoriam Chris Meyers

92

V.B.

Persoon

Kamilleken Dictus

86

V.B.

Persoon

Louis Bollansee, een Vlimmerse dorpsfiguur

87

V.B.

Persoon

E.H.Jacobus Adriaensen geboren te Vlimmer

86

V.B.

Persoon

Jan Van Tendeloo,stroodekker

86

V.B.

Persoon

Lieneke Smit Vlimmerse honderdjarige

89

V.B.

Persoon

Vlimmeren en de familie Boeckx

93

V.B.

Persoon

Geb.te Vlimmeren,zuster Gerulfa L.Jansen

95

V.B.

Persoon

E.H.Louis Snels(1858-1943)een pastoor

95

V.B.

Persoon

In Memoriam Leon Daneels

95

V.B.

Persoon

In memoriam Karel Loomans

95

V.B.

Persoon

Beersenaren in Congo

95

V.B.

Persoon

Beersenaren in Kongo(een aanvulling)

96

V.B.

Persoon

Secretarissen & gem-ontv.van Beerse

92

V.B.

Persoon

Leon Torfs 1898 - 1966

92

V.B.

Persoon

Wis Weps

96

V.B.

Persoon

In memoriam René Van Steenbergen

96

V.B.

Persoon

Geb.te Vlimmeren Leotina van der Schoot

94

V.B.

Persoon

Bakesvrouwen te Vlimmeren

86

V.B.

Persoon

Beboren te Vlimmeren E.Z.Egberta

93

V.B.

Persoon

E.H.Jozef Van depoel pastoor te Beerse

88

V.B.

Persoon

Edward Eelen met pensioen (sec.Rijkev)

''87

.H.K.R

Persoon

Michael Wuyts-abt Benedictus,geb.Vlimmer

85

V.B.

Persoon

Jaak Dufraing, veldwachter

85

V.B.

Persoon

Jan Baptist Soontje,bakker

85

V.B.

Persoon

Jozef Bollance,een dorpsfiguur

79

V.B.

Persoon

De familie Du Bus de Gisignies in Malle

'84

MAL

Persoon

Frans Franken 100 jaar, ex-postbode

'84

MAL

Persoon

Jef Van Roey,65 jaar kerkzanger

85

V.B.

Persoon

Karel Van Nyen eerste heemkundige v.Beers

85

V.B.

Persoon

Geboren te Vlimmeren, Emiel Janssen S.J.

84

V.B.

Persoon

De Poerels

'83

MAL

Persoon

De Beersenaren

87

V.B.

Persoon

Jan Baptist Bastijns,chirurgijn

80

V.B.

Persoon

Twee honderd jarige te Westmalle

'87

MAL

Persoon

Jan Snoeckx een roekeloze vaderlander

80

V.B.

Persoon

Den Tuut,dorpsfiguur te Vlimmeren 1930

93

V.B.

Persoon

Alfons Taeymans vertelt

'89

MAL

Persoon

Honderdjarige kloosterling

'88

MAL

Persoon

Goedele van Staeyen

'87

MAL

Persoon

Max, de slachter

84

V.B.

Persoon

Pauwels, de liberaal

84

V.B.

Persoon

Emiel Janssen S.J.Herineringen 1

'82

H.K.R.

Persoon

Het geheim van Toontje Ten

'82

H.K.R.

Persoon

Geb;te Vlimmeren,E.H.Jacobus Verheyen

87

V.B.

Persoon

De wrede dood van een kluizenaar

'85

H.K.R

Persoon

Dorpsfiguur C.J.Rymer den Engelsman

89

V.B.

Persoon

Ruimte voor Louis Doms

'80

H.K.R.

Persoon

Vader Taeymans die kon vertellen

'80

H.K.R.

Persoon

Een zeer vrome familie (Eelen )

96

H.K.R.

Persoon

E.H.Jan Baptist Van Roey

88

V.B.

Persoon

Kinsbergen (gouverneur)open-gem-huis

'87

H.K.R

Persoon


De eerste bewoner van de pastorie te Beerse


89

V.B.

Persoon

Mijn vader, een Kempens ondewijzer

'81

H.K.R.

Persoon

Stoffels(burgemeester)open-gem-huis

'87

H.K.R

Persoon

Edward Wouters steenbakker en burgemeest

83

V.B.

Persoon

In memoriam Leon Herijgers

96

MAL

Persoon

Mijn vader (Door Clement ) Rijkevorsel

96

MAL

Pesoon

Louisa 100 jaar

'86

MAL

Politie

Over Smokkelaars en commiezen

89

V.B.

Politie

In de naam der wet (historiek-poli-Rijkev)

'88

H.K.R

Politie

Misdadigheiden gemeente politie

88

V.B.

Pré-histo


Begraafplaats met lijkverbranding te Rijkev


'79

H.K.R.

R.Kruis

Rood Kruis Malle 1968 - 1992

'93

MAL

Rampen

Brandrampen te Oostmalle

'88

MAL

Rampen

Pest en Lazerij

'78

H.K.R.

Rampen 

Een moord te Vlimmeren

80

V.B.

Rampen

Moord te Blommerschot

'82

MAL

Rood-Kr

De rode-Kruisafdeling Beerse

94

V.B.

School

De school van de cementfabriek

92

V.B.

School

Zusters der Christelijke Scholen te St.Jozef

'86

H.K.R.

School

Vijf eeuwen onderwijs in Malle

'81

MAL

School

Lager onderwijs Rijkevorsel 1844 - 1872

'78

H.K.R.

School

Het onderwijs in Rijkevorsel voor 1800

'82

H.K.R.

School

Historiek van de Zusters der Christelijke Scholen 1879 - 1979

'79

H.K.R.

School

Lager onderwijs in de regio Malle en de Normaalschool van Lier

'92

MAL

School

Uit het dagboek van meester Spruyt

81

V.B.

School

Historiek v.d. jongensschool op den Hout

81

V.B.

School

Uit de school van toen

90

V.B.

School

Gemeentelijk Lager Onderwijs te Rijkevorsel tijdens de 19 en 20 eeuw

'83

H.K.R.

Spel

Oude kinderspelen

'84

MAL

Spel

Oude kinderspelen

'86

MAL

Spel

Hoe speelde de kinderen vroeger in Vorsel

'85

H.K.R.

Sport

Voetballend Beerse voor 1940

90

V.B.

Sport

Ik zen den Hinzen van Vorsel

'83

H.K.R.

Sport

De grote prijs van Rijkevorsel

96

H.K.R.

Spotnaam

Van Hooivreters en Cementzakken

'79

H.K.R.

Staat

Koning Boudewijn I &Koning Albert II

'93

MAL

Staat

150 jaar Ministerie van Openbare Werken

'88

MAL

Stamboom

Kroniek van een boerengeslacht (Jansen)

'88

H.K.R.

Stamboom

Kwartierstaat Janssen

'93

H.K.R.

Stamboom

De Van Roey's van 1642 tot 1977

'86

H.K.R.

Stamboom

In memoriam Dr Remi Sterkens

'85

H.K.R.

Stamboom


Kwartierstaat Jos Geersts


92

V.B.

Stamboom


Kwartierstaat van pater Jan Van Damme


'91

MAL

Stamboom

Familie Van De Mierop

'91

.HK.R.

Stamboom

Kwartierstaat Eelen

96

H.K.R.

Stamboom


De familie Ghijsels-Ghijsels


'90

MAL

Stamboom

Vondelingen en hun afstammelingen te Rijke

'92

H.K.R

Stamboom


De kostersfamilie Joostens te Vlimmeren


87

V.B.

Stamboom


De familie Fr.Jochems-Hens te Vlimmeren


84

V.B.

Stamboom


Kwartierstaat van pstoor Smets


79

V.B.

Straatna


Familienamen op straatborden te Malle


'91

MAL

Tiende

De tiendebelasting

82

V.B.

Tiende

De belasting van onze voorouders

'83

MAL

Tiende

Belasting van onze voorouders

'84

MAL

Toneel

Maatschappij"De Ware Vrienden der Armen

'92

H.K.R.

Toneel

Maatchappij "De Vrienden der Armen "

79

V.B.

Toren

De St.Laurentius-toren van Oostmalle

'81

MAL

Toren

Tekens op de toren;( metselaarstekens)

'90

H.K.R

Toren

Rijkevorsel bouwt een toren

'85

H.K.R.

Traditie

Boerenverhuis

'88

H.K.R.

Traditie

Van meiboom tot poortje pik

'87

H.K.R.

Tram

De buurtspoorweg,meer dan 100jaar

'89

MAL

Verenig

De Verenigde Rijkevorselaren

96

H.K.R.

Verenig

20-jaar Heemkundige Kring Rijkevorsel

97

HKR

Verenig

10-jaar Heemkundig Museum

97

HKR

Verenig

Vijftig jaar scouting

88

V.B.

Verenig

Davidfonds Beerse

93

V.B.

Verenig

Lof der zotheid bij de Hemelsussen

95

V.B.

Verenig

Sint sebastiaansgilde van Vlimmeren

85

V.B.

Verenig

Belevenissen van de Verkensclub

87

V.B.

Verenig

Davidsfonds Oostmalle 70 jaar 1926-96

96

MAL

Viering

50 jaar KSA - KSJ

'91

MAL

Vroeger

Volksleven te Beerse

80

V.B.

Vroeger

Rijkevorselse verenigingen

'87

H.K.R

Vroeger

Sociaal-Econo.leven te Beerse in de 18eeu

85

V.B.

Vroeger

Kosthuizen te Vlimmeren

85

V.B.

Vroeger

Vlimmeren 100 jaar geleden

84

V.B.

Vroeger

De Parre en zijn Varenvelden (Rijkev)

'88

H.K.R.

Vroeger

Sociale toestanden einde 19de eeuw

84

V.B.

Vroeger

Haanrijden,Doelenpad,Bavelstraat,Bolkse­dijk,Jef Schoen stopt,Tram,NaarScherpen­heuvel

'95

H.K.R

Vroeger

Ons dorp vroeger en nu

'89

MAL

Vroeger


Beerse in jaargetallen


88

V.B.

Vroeger

Beerse in oude prentkaarten

82

V.B.

Vroeger

Beerse we zagen U liever

88

V.B.

Vroeger

Tien jaar de Vlierbes in foto's

88

V.B.

Vroeger

Fotoboek Beerse en Vlimmeren

91

V.B.

Vroeger

Nostalgie op Rijm

'93

MAL

Vroeger

Herinneringen II

'83

H.K.R.

Vroeger

Herinneringen 1

'82

H.K.R.

Vroeger

Beerse in oude prentkaarten

81

V.B.

Vroeger

Toen Beerse nog schapen had

89

V.B.

Vroeger

Uit mijn jeugd,70 jaar geleden (Rijkev)

'88

H.K.R.

Vroeger

Beerse in jaartallen.Van 1187tot de vrede

87

V.B.

Vroeger

Beerse en Vlimmeren in oude foto's

95

V.B.

Vroeger

Vimmeren in oude prentkaarten

96

V.B.

Vroeger

Het dorp waarin ik een kind was

94

V.B.

Vroeger

Toen we nog bengels waren

94

V.B.

Wegen

De verkoop van de Oude Baan in 1840

97

HKR

Wegen

'k Hou van de Kwikstraat

92

V.B.

Wegen

Aanleg rijksweg Antw.Turnhout in de 19e

'92

MAL

Wegen

De rijksweg Antwerpen Turnhout

79

V.B.

Wegen

Romeinse Heirbanen in de Noorderkempen

'82

MAL

Wijk

Ginnekenshoek

78

V.B.

Wijk

De Meir

'82

H.K.R.

Wijk

't Sas

'82

H.K.R.

Wijk

De Hees

'92

H.K.R

Wijk

De Abtsheide

84

V.B.

Wijk

De Vlimmerse Aard

90

V.B.

Wijk

Volksspelen op Schrobbershoek

96

MAL

WOI

Het Bolks Heike

'81

H.K.R.

WOI

Oorlogskroniek 1914-1918 (Rijkev)

'91

H.K.R.

WOI

De Grote oorlog 1914 -1918 in Malle

'94

MAL

WOII

Graaf Thierry Renesse,Politiek gevangene

'91

MAL

WOII

Een oorlogsherinnering

87

V.B.

WOII

Het ware verhaal van Keith Roderick

'90

H.K.R.

WOII

Wereldoorlog II (Rijkev)

'89

H.K.R.

WOII

De bevrijding van de Kwikstraat

94

V.B.

WOII

Rantsoennering tijdens de WOII te Beerse

94

V.B.

WOII

Beerse oorlogsherinneringen 40 - 45

79

V.B.

Woning

Otterdaal

'78

H.K.R.

Ziekte

Hongersnood door de Polkaziekte 1845-48

87

V.B.

Ziekte

De haastige ziekte in de 17deeeuw

86

V.B.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina