Amber sessie 30Dovnload 23.38 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte23.38 Kb.

Amber sessie 30

Philip omsingelt het kerkhof met zijn operatives. Hij heeft een aantal spreuken klaar: een dispell magic area effect, een spreuk waarmee levende, niet-plantaardige wezen oplichten, twee varianten om een net uit te werpen en een licht-spreuk.

Philip neemt zijn positie op het dak van het mausoleum in, middernacht verstrijkt. Een kwartier na de afgesproken tijd hoort hij vanaf de rand van het kerkhof het geluid van metaal op metaal. Als hij aankomt, vindt hij één van zijn wachtposten met doorgesneden keel. Dan hoort hij achter zich, terug bij het mausoleum, weer geluiden van een gevecht. Drie gedaantes in het zwart zijn aan het vechten met een vermoedelijk onzichtbare tegenstander. Ze vechten op een snelle, lenige manier. Philip vuurt een netspreuk af en slaat een aanvaller neer. De overige twee vechten door: één is in gevecht met de onzichtbare, de andere neemt een van Philip’s toegesnelde operatives voor zijn rekening. Philip schat in dat het dure operatives zijn uit de Golden Circle, dure vaklui. Philip mept een ninja neer, en de onzichtbare maakt van de gelegenheid gebruik om te ontsnappen. Philip gaat hem achterna, ze worden niet gevolgd.

De onzichtbare informant gaatd e stad in, richting de binnenstad, op volle snelheid. Hij zigzagt door de smalle straatjes, hij kent de weg blijkbaar goed. Maar Philip weet hem te verschalken met een netspreuk, en met nog een spreuk heft hij de onzichtbaarheid op. De informant blijkt een donker geklede, onopvallende dertiger met gecultiveerd snorretje en modieus baardje – hij ziet er haast als van adel uit. De informant erkent in Philip zijn meerdere en vraagt of ze een wat rustiger plek kunnen opzoeken om te praten. Een appartement is te privaat, een café is te publiek en in het kasteel is hij bekend. Dan blijft alleen het kerkhof echt over. Daar treffen ze Philip’s operatives aan: allen gedood. Van de ninja’s is geen spoor meer te bekennen.

De informant stelt zich voor als Bertrand LeGuy, eentrouvaire uit Gallicië, die ook wat bijklust als dealer in informatie. Hij had gemerkt dat een bepaald personage zich discreet in Sargante ophield – dus daar zat geld in. De persoon was geïnteresseerd in de kust, waar hij wat activiteiten ontplooide, op het eerste gezicht alleen, maar de ninja-lijfwachten verborgen zich om hem heen. Met een magische loupe keurt Bertrand de edelsteen, en als hij tevreden is, dan geeft hij Philip een ring die van Fiona is – die heeft hij van haar gestolen, en dat zal de ninja’s wel op zijn spoor gezet hebben. Hij geeft ook een set data dat Fiona in Sargante was, die overeenkomen met het tijdstip waarop de Rebma-kolonie werd aangevallen. Bertrand vraagt Philip om zijn identiteit geheim te houden en biedt aan om nog vaker zaken met hem te doen. In het café “De Gouden Harp” kan hij een boodschap achterlaten voor hem.

Philip trekt zich terug naar het kasteel en roept de hulp van Nikolai en laat (door Fiona’s Troef te laten zien) weten wie er verdacht wordt van betrokkenheid bij de aanval op de Rebma-kolonie. Nikolai biedt aan om de rommel op te ruimen (het is wat slordig als operatives die ogenschijnlijk kamerheren zijn met doorgesneden keel op het kerkhof worden gevonden), en Philip maakt daaar dankbaar gebruik van. Ze spreken af dat Nikolai de informatie voor zich zal houden, tenzij hij een dag lang niks van Philip hoort. Philip vertrekt naar Rebma, Nikolai roept de hulp in van Caine’s organisatie voor de schoonmaak.


Taron arriveert in Sargante-stad. Hij hoort dat Philip en Nikolai aanwezig zijn in het kasteel. Philip blijkt bij nader inzien toch niet aanwezig en Nikolai ontvangt Taron in zijn vertrekken en vertelt hem dat Philip naar Rebma is vertrokken, dat Arin in het noorden zit, en dat de koningin zegt dat ze niet met de Maanruiters in zee zal gaan. Ze willen wat meer privacy en die vinden ze door een wandeling door een tuin. Ze spreken het jachtverhaal door, en bespreken ook wat er daadwerkelijk gebeurd is. Nikolai vertelt Taron ook over het onderzoek van Philip, maar houdt de uitkomst van dat onderzoek nog voor zich. Na het gesprek geeft Nikolai Caine’s organisatie de opdracht om uit te zoeken welke Amberieten wanneer na de vernietiging van de Rebma-kolonie in Sargante geweest zijn.
Arin verblijft nog bij de graaf van Valaxa, en maakt zich op voor zijn sparring match met Juliano. Martin troeft hem: Rosande is vergiftigd en overleden. Martin zegt er direct bij dat hij het niet gedaan heeft, en Ionu ook niet. Arin draagt hem op om de hulp van Flora in te roepen om uit te zoeken wie het heeft gedaan en om een verhaal voor het hof van Sargante op te stellen. Hij belooft om zo snel mogelijk weer in Amber te komen.

Juliano is geen slechte schermer, maar hij is te ongedisciplineerd. Hij is te agressief en laat daardoor zijn verdediging open, of fancy manoevres die op dat moment niet effectief zijn. Zijn schermmeester lijkt wat gegeneerd: hij zal hem niet hard genoeg (kunnen) aanpakken. Arin slaat Juliano op de polsen, knieën en enkels om de zwakke plekken te laten zien, maar Juliano houdt het goed vol. Dan maakt Arin het af.

Hij neemt Juliano mee naar waar zijn vader en schermmeester staan te wachten en geeft Juliano op zijn kop voor zijn slordigheid, maar die reageert wat nukkig. Arin biedt aan om hem eens mee te nemen op een trainingskamp, wat de graaf van Valaxa zichtbaar geweldig vindt, maar Juliano zegt stijfjes dat hij liever zijn eigen stijl wil ontwikkelen (tot teleurstelling van zijn vader). Arin neemt afscheid van Valaxa, en vraagt of hij nog een keer langs mag komen, waar Valaxa met zichtbaar gemenge gevoelens op reageert.
Buiten het zicht van het kasteel draagt Arin zijn gevolg op om op eigen gelegenheid terug te gaan naar Sargante-stad, en troeft dan vooruit. Daar zoekt hij de juwelier die aan het hof levert. Die blijkt niet op stel en sprong een ring produceren met een edelsteen uit Arin’s voorraad, dus Arin koopt met zijn diamant een ring met diamant en saffier. Dan snelt hij naar het paleis waar hij een gesprek met Elvira aanvraagt. Zij is aan het lunchen, maar na de mededeling dat het dringend is, komt ze naar hem toe in de rozentuin. Daar vraagt hij haar ten huwelijk. Elvira is verbaasd en vraagt hem of hij haar moeden gesproken heeft (wat hij niet heeft gedaan). Ze moet er over denken en kan Arin’s ring dus niet accepteren. Arin verexcuseert zich en Troeft als een dolle naar Amber.
Taron wordt ingelicht over de nachtelijke activiteiten en de opeenvolgende opruim-acties van zowel Philip als Nikolai. Philip is volgens de rapporten terug geweest in Rebma en was bezig met een projectje aan de kust, Nikolai was meer op de valreep bij het geheel betrokken. Taron pakt zijn kunst-wedstrijd-project weer op.
Philip is in Rebma en krijgt Llewella te spreken in een veilige kamer. Llewella herkent Fiona’s ring, maar kan zich niet herinneren wanneer ze hem voor het laatst gezien heeft. Philip houdt de identiteit van zijn informant geheim. De ring is een sterke aanwijzing, naar het motief kan geraden worden. De actie was in ieder geval niet specifiek tegen Rebma gericht, maar de meerkolonie was een onopvallend doelwit voor de test. Llewella vraagt zich af waarom het wapen nog niet op de Chaosians is gebruikt. Waarschijnlijk wil Fiona haar opties ten opzichte van de Chaosians open houden… Ook is het belangrijk dat Julian niet op de hoogte wordt gesteld, want dan wordt het bestand verbroken en laait de burgeroorlog in alle hevigheid weer op.

Llewella zou in ieder geval niet te bang zijn om zo’n wapen tegen de Chaosians te gebruiken, dan zou nog wel eens dienst kunnen doen als een goed onderhandelings-item. Wat wel zorgelijk is, is dat Fiona blijkbaar denkt dat Rebma volkomen weerloos is, en dat is gevaarlijk. Het zal een jaar of tien duren voordat Llewella iets tegen Fiona heeft ontwikkeld. Het past wel bij de feiten dat Fiona het wapen zou hebben ontwikkeld: andere broers of zussen zouden het al lang tegen de Chaosians hebben gebruikt. Wel weet Fiona dat Philip (en dus ook Llewella) weten dat zij achter het wapen zit – Llewella gaat eens met Flora babbelen om er achter te komen wat Fiona zoal aan het uitvreten is.

Ze draagt Philip op om de informatie die uit Sargante naar buiten treedt, te controleren. Ook moet hij uitzoeken of het wapen nog in Sargante is, wellicht dat hij een magische signatuur kan bepalen? Ook moeten zijn verloren gegane operatives vervangen worden – ze vraagt hem om wat beter op deze mensen te letten. Na een lunch met Llewella Troeft Philip weer terug naar Sargante alwaar hij Nikolai Troeft om hem mede te delen dat hij nog leeft en dat de informatie over de nachtelijke activiteiten in Sargante moet blijven.
Er ontstaat commotie in het paleis, wachters rennen rond. Er is een aanslag geweest op de koningin. Nikolai en Taron rennen beiden naar de plek des onheils, en komen elkaar tegen bij de werkvertrekken van Alixa. Zij heeft een kruisboog-pijl in haar lichaam gekregen, en ze is zwaargewond. Het schot is vanuit de tuin gekomen, door de tuindeuren die normaliter bewaakt worden. Nikolai en Taron sturen iedereen de kamer uit, en geven opdracht om Elvira te halen, onder escorte. Philip verschijnt, hij schat dat de wond niet dodelijk zal zijn: Alixa is in haar schouder getroffen. Taron gaat buiten naar sporen zoeken, maar de rondrennende wachters hebben alle sporen grondig verpest.

Wachters melden zich, met de mededeling dat Elvira is ontvoerd. Er zijn sporen van een worsteling op haar kamer. Nikolai en Taron gaan polshoogte nemen, ze laten Philip, die met een genezingsspreuk bezig is, achter.

Het glas is uit de tuindeuren van Elvira’s werkkamer geslagen. Nikolai probeert Amber te bereiken met dit nieuws, maar krijgt natuurlijk geen contact. Taron gebruikt ondertussen zijn Chaos Detectie Ring, en krijgt diverse Chaosians door die in de stad zijn – maar geen daarvan bevindt zich in het paleis. Ondertussen gebruikt Philip zijn genezingsspreuk om Alixa weer wat op te lappen.
In Amber ondervraagt Arin Martin over de dood van Rosande. Martin vertelt dat ze een ritje zouden maken, en dat ze laat was voor de afspraak. Toen hij iemand liet kijken waar ze bleef, bleek dat ze nooit wakker was geworden uit haar middagdutje. Een arst stelde vergiftiging vast, maar hij heeft het niet verder onderzocht. Rosande had vanochtend een ontbijt op haar kamer besteld.

Arin Troeft Caine, die belooft over een kwartier ter plekke te zijn. Ondertussen moesten wij niks in of uit de kamer laten. Arin en Martin gaan naar Rosande’s vertrekken, drijven de bediendes bij elkaar en Troeven Flora.


Taron vraagt waar de wachters zijn die normaliter de koningin en de prinses beveiligden. Op orders van Elvira was er een grote oefening gehouden, waar alle wachters in het paleis aan mee deden. De koerier die het bericht had gebracht wordt gevonden: die had het gewoon in het bakje voor de uitgaande stukken aangetroffen en het bericht bezorgd bij het hoofd van de wacht. Het zegel van de prinses stond onder de order. Elvira’s secretaris bevestigd de authenticiteit van het zegel, maar niemand heeft Elvira ook daadwerkelijk de opdracht zien schrijven.

Alixa wordt naar een ziekenbed gebracht, Philip blijft bij haar. Nikolai stuurt zijn operatives er op uit om naar Elvira te zoeken.


Caine komt door naar Kasteel Amber, en hij gaat aan de slag met een forensisch setje om te achterhalen welk gif er is gebruikt. De uitslag is, dat er een gif is gebruikt dat de opname van zuurstof in het bloed belemmert. Het gif moet echt in de bloedbaan gebracht worden, door een wond of door inname. Caine’s personeel ondervraagt de bediendes van Rosande, Flora heeft ervoor gezorgd dat het nieuws niet buiten het kasteel komt. Ze dringt er wel op aan om snel met Sargante contact op te nemen, en vraagt zich af wie er baat bij heeft. Caine vermoed een lokale zaak: misschien de Graaf van Valaxa? De Maanruiters?

Eén van de dienstmeisjes is verdwenen, en het vaatwerk waarop het ontbijt is geserveerd is al weer terug naar de keuken. Rosande had ontbeten en voelde zich in de loop van de ochtend onwel. Ze is toen gaan slapen, en nooit meer wakker geworden.

Flora vraagt zich af of Alixa zou denken dat Amber achter Rosande’s dood zou zitten, als een soortement van waarschuwing tegen al te nauwe banden met de Maanruiters? Arin lijkt dat zeer onwaarschijnlijk, en dan wil Flora dat het nieuws direct naar Sargante wordt gebracht. Ze schrijft een brief namens de Raad van Amber en voorziet het schrijven van de nodige zegels.
Taron gaat de mogelijke routes door de tuin naar binnen na, en vindt een plek waar iemand over de muur geklommen is: de klimop die daar groeit is vernield. Onopvallend probeert Taron contact op te nemen met Helga, en die blijkt redelijk dichtbij. Chaos blijkt informanten in Sargante te hebben, maar er is nog geen beleid ten opzichte van het koninkrijk: er wordt alleen nog maar informatie verzameld. Een moordaanslag zou alleen maar gepleegd worden als een aanval op handen zou zijn, of als de betreffende persoon vitaal voor de defensie van de Schaduw zou zijn. Sargante is op dit moment alleen maar met zichzelf bezig, dus ziet Chaos de noodzaak van ingrijpen niet in. Voor zover Helga ziet, zijn er drie kandidaten die stennis in Sargante zouden willen schoppen: Amber, de Graaf van Valaxa en de Maanruiters. Valaxa zou additionele maatregelen moeten treffen alvorens hij zijn slag zou kunnen slaan. De Maanruiters zouden alleen in het uiterste geval Alixa uitschakelen en een deal met Rosande maken. Maar misschien dat Valaxa en de Maanruiters samenspannen… Voor zover Helga weet is Chaos er niet bij betrokken.
Terug in het kasteel neemt Taron vingerafdrukken van de brief, om te zien of Elvira het papier gehanteerd heeft. Philip bewaakt ondertussen Alixa. Hij stuurt de artsen en bediendes de kamer uit, twee bewakers blijven achter. Na een tijdje wordt Alixa wakker, en Philip stelt haar op de hoogte van het gebeurde. Alixa vraagt hem of het een waarschuwing van Amber was, maar Philip vertelt haar dat dat, voor zover hij weet, niet het geval was. Alixa vraagt hem haar dochter te halen, maar Philip moet haar dan vertellen dat die vermist is. Ook dat is niet het werk van Amber – dat had immers al een gijzelaar in de persoon van Rosande. Philip moet Elvira’s secretaris halen voor overleg, de wachters moeten buiten de kamer wachten.
Nikolai’s netwerk weet te vertellen dat een geblindeerde, zwarte koets met grote snelheid via de noordelijke stadspoort is vertrokken. Men is ook bezig om de plekken waar men normaliter vrouwen zou verbergen in de stad uit te kammen. Nikolai pakt zijn paard en zet de achtervolging in. Arin Troeft hem, en Nikolai stelt hem op de hoogte van de ontwikkelingen in Sargante.

Daarna Troeft Arin Philip, en die haalt hem over. Arin brengt Alixa het slechte nieuws over de dood van haar dochter. Alixa vraagt hem of hij al wist dat Rosande gestorven was toen hij Elivra ten huwelijk vroeg, en dat moet hij bevestigen. Alixa zucht, en vraagt hem om haar overgebleven dochter ongehuwd en in maagdelijke staat terug te bezorgen. Arin spoed zich naar de stallen voor twee snelle paarden.


Taron is bezig met de vingerafdrukken, en concludeert dat Elvira het papier met de order niet gehanteerd heeft. Hij neemt vingerafdrukken van degenen die bij het papier in de buurt zijn geweest, om te bepalen wie het wel in handen heeft gehad.

Philip krijgt een waarschuwing dat iemand iets in de tuin heeft gehoord, en hij stuurt er twee van zijn operatives op uit. Hij geeft ze de opdracht mee dat ze de veiligheid rondom het paleis moeten herstellen, met nadruk op Alixa’s veiligheid. Niet al te lang daarna komt er een operative terug om te melden dat iemand een kruisboog op Kate heeft afgeschoten, en dat ze zwaargewond is. Philip stelt ter plekke vast dat Kate’s geval problematischer dan dat van de koningin. De pijl is vergiftigd, met een snelwerkend gif dat eigenlijk alleen door Amber gebruikt wordt. Gelukkig heeft één van Nikolai’s medewerkers een antigif bij zich.

Philip Troeft Nikolai met het nieuws, en die laat Arin alleen de achtervolging voortzetten en keert terug naar het paleis. Hij Troeft Caine direct, en die komt met hem mee naar Sargante. Terwijl Philip bezig is met een genezingsspreuk, stelt Caine zich op de hoogte van de situatie. Hij moet Kate in Amber behandelen, en Nikolai gaat met hem mee naar Amber. Caine brengt Kate direct naar de ziekenboeg en begint direct aan een operatie. Het gaat er om spannen.
Philip slaat zijn genezingsspreuk op voor later gebruik en keert terug naar Alixa’s vertrekken. Daar hoort hij dat er opnieuw gepoogd is om Alixa te vermoorden, maar die is verijdeld. De kruisboogschutter had een gifcapsule bij zich, en is dus niet meer te ondervragen. Ook de schutter die Kate te pakken heeft genomen had een gifcapsule die hij gebruikte toen hij gevangen werd genomen.
Taron concludeert dat de secretaris van Elvira het document geschreven heeft. Hij zoekt hem op en mept hem bewusteloos en laat hem in een cel zetten. De man heeft niks bijzonders bij zich. Taron licht Philip in, en vraagt hem ook naar zijn onderzoek naar de meerkolonie, maar Philip poeiert hem af. Taron gaat de secretaris ondervragen.

Die is de zoon van een edelman uit Sargante. Zijn familie heeft geen openlijke lijnen met de Graaf van Valaxa, maar Taron vraagt zich af of hij gechanteerd wordt. Taron vraagt hem waarom hij die opdracht heeft geschreven, en de man antwoordt dat hij dat in opdracht van de prinses heeft gedaan. Ze was bezorgd over de veiligheid van het paleis, met zulk hoog bezoek als de Prinsen van Amber, en had dus de oefening bevolen. Taron laat hem voordoen hoe hij de prinses heeft laten tekenen. De man beweert dat hij dat niet meer zeker weet, maar als Taron het hem laat voordoen, gebeurt dat op zo’n manier dat Elvira het papier wel vastgepakt moet hebben. Als Taron de man ook laat voordoen hoe Elvira getekent heeft, dan pakt hij het papier op een dusdanige manier vast dat zijn vingerafdrukken precies op de plek komen waar Taron die heeft aangetroffen. Als Taron informeert naar zijn familie-situatie, blijft de man volhouden dat er niks aan de hand is. Als Taron zijn Psyche gebruikt komt hij er achter dat de man schuldig is (zoals al vast was komen te staan), dat er geen sprake is van chantage maar dat er wel diverse connecties zijn. Taron laat zijn elf-guard de man bewaken.


Arin komt aan bij een herberg. Het personeel vertelt hem dat een zwarte koets inderdaad langs is gekomen: men heeft paarden gewisseld, en er zijn geen verse paarden meer beschikbaar in de stallen van de herberg. Arin en een operative van Nikolai vervolgen hun reis – twee paarden reizen sneller dan een koets, dus het is zeker nog mogelijk om ze in te halen.

Na een tijdje komt de koets in zicht: twee man op de bok, en geflankeerd door twee ruiters. Men ziet de achtervolgers aankomen en er worden kruisbogen afgeschoten. Arin pakt de ruiter aan de ene kant, de operative pakt de andere kant. De schutter op de bok zit aan Arin’s kant, en Arin verwondt hem aan zijn been en trekt hem van de bok af. Nu kan Arin op de bok zelf klimmen en doorsteekt hij de koetsier. Dan brengt hij de koets tot stilstand. Binnen in de koets zit nog een agent, maar daar wordt snel mee afgerekend – verder is de koets leeg. De schutter, die langs de kant van de weg ligt, is nog bewusteloos en kan dus nog niet verhoord worden. Arin Troeft Philip wakker en stelt hem op de hoogte van zijn bevindingen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina