American Journal of Botany 97(1): 49-58. 2010. Data Supplement S3- pageDovnload 0.7 Mb.
Pagina1/10
Datum22.07.2016
Grootte0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cahoon et alAmerican Journal of Botany 97(1): 49-58. 2010. – Data Supplement S3– Page
Cahoon, A. Bruce, Richard M. Sharpe, Chansamone Mysayphonh, Elizabeth J. Thompson, Andrea D. Ward, and Anhua Lin. 2010. The complete chloroplast genome of tall fescue (Lolium arundinaceum; Poaceae) and comparison of whole plastomes from the family Poaceae. American Journal of Botany 97(1): 49-58.
Appendix S3. Alignment of small single copy regions.

1 50


A_stolonifera ...AAGAAAA AAGAATAAAA ATATGGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA

F_arundinaceum .......... .......... .......... .......... ..........

L_perenne AGAAATAAAA AAGAATAAAA AAACGGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA

B_distachyon AGAAAGAAAA AAGAATAAAA ACACAGATAC ATAACATAGA AAAAAGAATA

O_nivara AGAAAGAAAA AAGAATAAGA ACACAGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA

O_sativa .....GAAAA AAGAATAAGA ACACAGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA

S_bicolor ...TGGAATA AAGAATAAGA ACAAGGATAC GTAACATAAA AAAAAGAATA

S_officinarum ...TGGAATA AAGAATAAGA ACAAGGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA

Z_mays ...TGGAATA AAGAATAAGA ACAAGGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AGAAAGAAAA AAGAATAAAA ACACAGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA

T_aestivum AGAAAGAAAA AAGAATAAAA ACAAAGATAC ATAACATAAA AAAAAGAATA


51 100

A_stolonifera AATAAGATGA GATTCGCCCT CCTCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA

F_arundinaceum .........A AATTCCCCCT CCTCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA

L_perenne AATAAGACGA GATTCGCCCT CCTCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA

B_distachyon AATAAGATGA GATTCGTCCT CCCCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA

O_nivara AATAAGACGA AATTCGACCT CCCCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA

O_sativa AATAAGACGA AATTCGACCT CCCCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA

S_bicolor GATAAGACGA TATTCGCCCT CCCCCTACAT ATTTGATTTC TTCTCCTATA

S_officinarum GATAAGACGA TATTCGCCCT CCCCCTACAT ATTTGATTTC TTCTCCTATA

Z_mays GATAAGACGA TATTCGCCCT CCCCCTACAT ATTTGATTTC TTCTCCTATA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AATAAGACGA GATTCGACCT CCCCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA

T_aestivum AATAAGACGA GATTCGACCT CCCCCTACAT ATTTAATTTC TTCTCCTATA
101 150

A_stolonifera CAAAAACTAA CAAGACCCAC CCCATTAGTA ATTCCATCAA TGACACCTTT

F_arundinaceum CAAAAACTAA CAAGACCCAC TCCATTGGTA ATTCCATCAA TGATACCCTT

L_perenne CAAAAACTAA CAAGACCCAC TCCATTGGTA ATTCCATCAA TGATACCCTT

B_distachyon CAAAAACTAG CAAGACCCAC TCCATTGGTA ATCCCATCAA TGACACCCTT

O_nivara CAAAAACTAG CAAGACCTAC TCCATTGGTA ATTCCATCAA TGACACCCTT

O_sativa CAAAAACTAG CAAGACCTAC TCCATTGGTA ATTCCATCAA TGACACCCTT

S_bicolor CAAAAACCAG CAAGACCTAC TCCATTGATA ATTCCATCAA TGACACCTTT

S_officinarum CAAAAACCAG CAAGACCTAC TCCATTGATA ATTCCATCAA TGACACCTTT

Z_mays CAAAAACCAG CAAGACCTAC TCCATTGGTA ATTCCATCAA TGACACCTTT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare CAAAAACTAG CAAGACCCAC TCCATTGGTA ATTCCATCAA TAACACCCTT

T_aestivum CAAAAACTAG GAAGACCCAC TCCATTGGTA ATTCCATAAA TAACACCCTT
151 200

A_stolonifera ATCAAAAAAC TCCGTGAGTT CCGTTAATCC TCTTATACCG AGAGTAAAGA

F_arundinaceum ATCGAAAAAC TCCGTTAGTT CGGTTAATCC TCTTATACCG AGAGTAAAGA

L_perenne ATCGAAAAAC TCCGTTAGTT CGGTTAATCT TCTTATACCG AGAGTAAAGA

B_distachyon ATCGAAAAAC TCCGTTAGTT CGGTTAATCC TCTTATACCC AAGGTAAAGA

O_nivara GTCGAAAAAC TGCGTTAGTT CGGTTAATCC TCTTATACCC AAGGTAAAGG

O_sativa GTCGAAAAAC TGCGTTAGTT CGGTTAATCC TCTTATACCC AAGGTAAAGG

S_bicolor ATCAAAAAAA TGCGTTAGTT CAGCTAATCT TCTTATACCT AGGATAAAAA

S_officinarum ATCAAAAAAA TGCGTTAGTT CAGCTAATCT TCTTATACCT AGGATAAAAA

Z_mays ATCAAAAAAA TGCGTTAGTT CGGCTAACTT TCTTATACCT AGGATAAAAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATCAAAAAAC TCCGTTAGTT CGGTTAACCC TCTTATACCG AGGGTAAAGA

T_aestivum ATCAAAAAAC TCCGTTAGTT CGGTTAACCC TCTTATACCG AGGGTAAAGA
201 250

A_stolonifera CCCTAGTATA GAAAATATCT ATATAACCGC GATTATATGA CCAACTGTAT

F_arundinaceum CCCTAGTATA AAAAATATCC ATATAACCGC GATTATATGA CCAACTGTAT

L_perenne CCCTAGTATA AAAAATATCC ATATAACCGC GATTATATGA CCAACTGTAT

B_distachyon GCCTACTATA GAAAATATCT ATATAACCAC GATTATATGA CCAACTGTAT

O_nivara TCCTAGTATA GAAAATATCT ATATAACCGC GATTATATGA CCAACTATAT

O_sativa TCCTAGTATA GAAAATATCT ATATAACCGC GATTATATGA CCAACTATAT

S_bicolor CCCTAGTATA GAAAAAATCT ATATAACCAC GATTATATGA CCAGCTGTAT

S_officinarum CCCTAGTATA GAAAAAATCT ATATAACCAC GATTATATGA CCAGCTGTAT

Z_mays CCCTAGTATA GAAAAAATCT ATATAACCAC GATTATATGA CCAGCTGTAT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare CCCTAGTATA GAAAATATCT ATATAACCAC GATTATATGA CCAACTGTAT

T_aestivum CCCTAGTATA GAAAATATCT ATATAACCAC GATTATATGA CCAACTGTAT
251 300

A_stolonifera ATCTTTTTTT TTACTTTACC AAAAAATGCC ......TTTT TCGGACTTTC

F_arundinaceum ATCTTTTTTT TTACTTGATC TAAAAAGAAA AAGTATTTTT TCGGACTTTC

L_perenne ATCTTTTTTT TTACTTGATC TAAAAAGAAA AAGTATTTTT TCGGACTTTC

B_distachyon ATCTTTTTTT TTACTTGATA AAAAAAGTTC ......TTTT TTGGACTTCC

O_nivara ATCTTTTTTT TTAGTTGATG GAAAAAATAC ......TTTT TCGGACCCCC

O_sativa ATCTTTTTTT TTAGTTGATG GAAAAAATAC ......TTTT TCGGACCCCC

S_bicolor ATCTTTTTTT TTACTTCATC CAAAAAGCTC ......TTTT TTGGATTCTT

S_officinarum ATCTTTTTTT TTACTTCATC CAAAAAGCTC ......TTTT TTGGATTCTT

Z_mays ATCTTTTTTT TTACTTCATC CAAAAAGCTC ......TTTT TTGGATTCTT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATATTTTTTT TTACTTGATC CAAAAATTCT ......TTTT TAGGATTTCT

T_aestivum ATATTTTTTT TTACTTGATC TAAAAATTCT ......TTTT TAGGATTTCC
301 350

A_stolonifera CTTGTAAAAG GAATTTTGTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGCGG

F_arundinaceum CTTGTAAAAG GAATTTATTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGGGG

L_perenne CTTGTAAAAG GAATTTATTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGGGG

B_distachyon TTTGTAAAAG GAATTTTGTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGCAG

O_nivara TTTTACAAAG GAATTTATTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAGTAAGCAG

O_sativa TTTTACAAAG GAATTTATTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAGTAAGCAG

S_bicolor TTTTACAAGG GAATTTTGAA AATTCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGCGG

S_officinarum TTTTACAAGG GAATTTTGAA AATTCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGCAG

Z_mays TTTTACAAGG GAATTTTGAA AATTCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGCAG

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TTTTACAAAA GAGTTTATTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGCAG

T_aestivum TTTGTAAAAA GAGTTTATTA AATCCAAATT CTGAAAAAAA GAATAAGCGG
351 400

A_stolonifera ATCCATAGAA GATATATGCG ATGAATAAAC CGAAGATAGC TAGACTTACA

F_arundinaceum ATCCATATAA GATATATGCT ATGAATAAAC CAAAGATAGC TAGACTTACA

L_perenne ATCCATATAA GATATATGCT ATGAATAAAC CAAAGATGGC TAGACTTACA

B_distachyon ATCCATAGAA AATATATGCT ATGAATAAAC CGAGGATAAC TAGACTTACA

O_nivara ATCCATAAAA CATATATGCT ATGAATAGAC CAAAAATAGC TAGACTTACA

O_sativa ATCCATAAAA CATATATGCT ATGAATAGAC CAAAAATAGC TAGACTTACA

S_bicolor ATCCATAAAA GATATATGCT ATGAATAGAC CAAAAATTGC TAAACTTACA

S_officinarum ATCCATAAAA GATATATGCT ATGAATAGAC CAAAAATTGC TAAACTTACA

Z_mays ATCCATAAAA GATATATGCT ATGAATAGAC CAAAAATTGC TAAACTTACA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATCCATAGAA GATATATGCT ATGAATAAAC CAAAGATAGC TAGAGTTACA

T_aestivum ATCCATAGAA GATATATGCT ATGAATAAAC CAAAGATAGC TAGAGTTACA
401 450

A_stolonifera GAAGAAATTG CATTAGTAAT AAATTCATAT GAATTTATAG AAGAATTAGA

F_arundinaceum GAAGAAATAG CATTAGTAAT AAATTCATAT GAATTTATAG AAGAATTAGA

L_perenne GAAGAAATAG CATTAGTAAG AAATTCATAT GAATTTATAG AAGAATTAGA

B_distachyon GAAGATATTG CATTAGTAAT AAATTCATAT GAATTTATAG AAGAGTTGGA

O_nivara GAAGAAATTG CATTAGTGAT AAATTCATAT GAATTTATGG AAGAATTAGA

O_sativa GAAGAAATTG CATTAGTGAT AAATTCATAT GAATTTATGG AAGAATTAGA

S_bicolor GAAGAAATTG CATTAGTGAG AAATTCATAT GAATTTATGG AAGAATTAGA

S_officinarum GAAGAAATTG CATTAGTGAG AAATTCATAT GAATTTATGG AAGAATTTGA

Z_mays GAAGAAATTG CATTAGTGAG AAATTCATAT GAATTTATGG AAGAATTAGA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare GAAGAAATTG CATTAGTAAT AAATTCATAT GAATTTACAA AAGAATTAGA

T_aestivum GAAGAAATTG CATTAGTAAT AAATTCATAT GAATTTACAA AAGAATTAGA
451 500

A_stolonifera ACTTTCCTGG GTAAAGTTTA TTGAGGGAGT TAACCACTTT GATAATATGG

F_arundinaceum ACTTTCTTGA GTCAAGTTTA TTGAGGCAGT TAACCACTTT GATAATAGGG

L_perenne ACTTTCTTGA GTCAAGTTTA TTGAGGGAGT TAACCACTTT GATAATAGGG

B_distachyon ACTTTCCTGA GTAAAGTTTA TTGAAGGAAT TAACCACTTT GATAATATGG

O_nivara ACTTTCTTGG AAAAAGTTGA TTGAGGGAGT TAGCCACTTT GATAATATGG

O_sativa ACTTTCTTGG AAAAAGTTGA TTGAGGGAGT TAGCCACTTT GATAATATGG

S_bicolor ATTTTCTTGG AACAAGTTTA TTGAAGGAGT TAGCCACTTT GATAATATGG

S_officinarum ATTTTCCTGG AACAAGTTTA TTGAAGGAGT TAGCCACTTT GATAATATGG

Z_mays ATTTTCCTGG AACAAGTTTA TTGAAGGAGT TAGCCACTTT GATAATATGG

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ACTTTCCTGG GTAAAGTTTT TTGAGGGAGT TAACCACTTT GATAATATGG

T_aestivum ACTTTCCTGA GTAAAGTTTA TTGAGGGAGT TAACCACTTT GATAATATGG
501 550

A_stolonifera TTAACCCCGC TATTCCATTA TCCGTCGCTC CATTATCAAA AGAGATTCCT

F_arundinaceum TTAACTCCGC TATTCCATTA TCCATTGCTC CATTATCAAA AGAGATTCCT

L_perenne TTAACTCCGC TATTCCATTA TCCATTGCTC CATTATCAAA AGAGATTCCT

B_distachyon TTACCCCCGC TATTCCATTA TCCATTGTTT CATTATCAAA AGGGATTCCT

O_nivara TTAATTCCC. ....CTATTT .......... CATTATCAAA ATGGATTCCT

O_sativa TTAATTCCC. ....CTATTT .......... CATTATCAAA ATGGATTCCT

S_bicolor TTAACTCCAA TATTCTATTA TCTTTTACTC CATTATCAAA AGGGATTCCT

S_officinarum TTAACTCCAA TATTCTATTA TCTTTTACTC CATTATCAAA AGGGATTCCT

Z_mays TTAACTCCAA TATTCTATTA TCTTTTACTC CATTATCAAA ATGGATTCCT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TTAACTCTGC TATTCCATTA TCCATTCCTC CATTATCAAA AGAGATTCCT

T_aestivum TTAACTCTGC TATTCCATTA CCAATTCCTC CATTATCAAA AGAGATTCCT
551 600

A_stolonifera ATGAATCCAA TGAAGAAAGT AAAAAGCAGT AATATAAGAA GAGGAAATAA

F_arundinaceum ATAAATCCAA TGAATAAAGT AAAAAGCAGT AATATCAGAA GAGGAAATAA

L_perenne ATAAATCCAA TGAATAAAGT AAAAAGCAGT AATATCAGAA GAGGAAATAA

B_distachyon ATGAATCCAA TGAAGAAAGT AAAAAGCAGT AATATAAGAA GAGGAAATAA

O_nivara ATAGATCCAA TAAACAAAGT ACAAAGCAGT AATATAAGAA GAGGAAATAG

O_sativa ATAGATCCAA TAAACAAAGT ACAAAGCAGT AATATAAGAA GAGGAAATAG

S_bicolor ATGGATCCAA TGAACAAAGT AAAAAGTAGT AATATAAGAA GAGGAAATAG

S_officinarum ATGGATCCAA TGAACAAAGT AAAAAGTAGT AATATAAGAA GAGGAAATAG

Z_mays ATGGATCCAA TGAACAAAGT AAAAAGTAGT AATATAAGAA GAGGAAATAG

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATGAATCCAA TGAACAAAGT GAAAAGTAGT AATATAAGAA GAGGAAATAA

T_aestivum ATGAATCCAA TGAACAAAGT GAAAAGTAGT AATATAAGAA GAGGAAATAA
601 650

A_stolonifera CATAGTATTT CCCGTTTCAT GTGGATAGGC AAAAGTTTTT TTAGCCCCAA

F_arundinaceum CATAGTATTT CCCATTTCAT GCGGATAAGC AAAAGTGTTT TTAGCCCCAA

L_perenne CATAGTATTC CCCATTTCAT GCGGATAAGC AAAAGTGTTT TTAGCCCCAA

B_distachyon CATAGTATTT CCCGTTTCAT GCGGATAGGT AAAAACATTT TTAGACCCAA

O_nivara CATAGTATTT CCCGGTTCAT GAGGATAGAC AAAAGTGTTT TTAGTCCCCA

O_sativa CATAGTATTT CCCGGTTCAT GAGGATAGAC AAAAGTGTTT TTAGTCCCCA

S_bicolor CATAGTATTT CCCGTTTCAT GAGGATAGAC AAAAGTTTTT TTAGCCCCAA

S_officinarum CATAGTATTT CCCGTTTCAT GAGGATAGAC AAAAGTTTTT TTAGCCCCAA

Z_mays CATAGTATTT CCCGTTTCAT GAGGATAGAC AAAAGTATTT TTAGCCCCAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare CATAGTATTT CCCGTTTCAT GCGGATAGGC AAAAGTGTTT TTAGCCCCAA

T_aestivum CATAGTATTT CCCGTTTCAT GCGGATAGGC AAAAGTGTTT TTAGCCCCAA
651 700

A_stolonifera AGGACGTACT AAAGCATCCT ATCCTATTTG TTGTATTACC TTGCATTTTT

F_arundinaceum AGGACGTACT AAAGTATCCT ATTCTATTTC TTGTATTACC TTTAATTTTG

L_perenne AGGACGTACT AAAGTATCCT ATTCTATTTC TTGTATTACC TTTCATTTTG

B_distachyon AGGAAGTACT AAAAGATTCT ATCCTATTTC TTGTATTACC TTGACCTTTG

O_nivara ATGAAGTACT AAAGGACCCT ATCCTATTTC CTGTATTAAC ATGAATTTTG

O_sativa ATGAAGTACT AAAGGACCCT ATCCTATTTC CTGTATTAAC ATGAATTTTG

S_bicolor AGGGAGTACT AAAGGATCCT ATCTTATTTC TTGTATTAGC AGGAATTTTG

S_officinarum AGGGAGTACT AAAGGATCCT ATCTTATTTC TTGTATTAGC AGGAATTTTG

Z_mays AGGGAGTACT AAAGGATCCT ATCTTATTTC TTGTATTAGC AGGAATTTTT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare AAGACGTAGT AAAGGATCCT ATCCTATTTC TTGTATTACC TTGAATTTTG

T_aestivum AAGACGTAGT AAAGGATCCT ATCCTATTTC TTGTATTACC TTGAATTTTT
701 750

A_stolonifera GGTAT..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TTGTTGTTGA

F_arundinaceum GGTCT..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGCA ACTCCATTCT TTGTTGTTGA

L_perenne GGTCT..... .CTTTTGTGA AAAAAAAGCA ACTCCATTCT TTGTTGTTGA

B_distachyon GATATGGATA TATTTTGTGA AAAAAAATAA ACTTCACTCT TCGTTGTTGA

O_nivara GATAG..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TCGCTGTTGA

O_sativa GATAG..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TCGCTGTTGA

S_bicolor GGTAT..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TCATTGTTGA

S_officinarum GGTAT..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TCATTGTTGA

Z_mays GGTAT..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TCATTGTTGA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare GGTAT..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TCGTTGTTGA

T_aestivum GGTAT..... .ATTTTGTGA AAAAAAAGAA ACTCCACTCT TCGTTGTTGA
751 800

A_stolonifera TAAAACGAAA TCCCCATTCA CTCCTTTGGG TATCCTTTTT CCCCATAAGG

F_arundinaceum TAAAATGAAA TCCCTATTAA CTCTTTTGGG TATCTTTTTT CCCCATAAGG

L_perenne TAAAATGAAA TCCCTATTAA CTCTTTTGGG TATCTTTTTT CCCCATAAGG

B_distachyon TAAAACGAAA TCTTTACTCA CTCCTTTGGG TATCCTATTT CCCCATAAAG

O_nivara TAAAACGAAA TCTCTATTGA CTCCTTTAGA TATCCTTTTT CCCCATAACG

O_sativa TAAAACGAAA TCTCTATTGA CTCCTTTAGA TATCCTTTTT CCCCATAACG

S_bicolor TAAAACAAAA TCCCTATTGA CTCCTTTGGA TATACTTTTT CCCCATAAGG

S_officinarum TAAAACAAAA TCCCTATTGA CTCCTTTGGA TATACTTTTT CCCCATAAGG

Z_mays TAAAACAAAA TCCCTATTGA CTCCTTTGGA TATACTTTTT CCCCATAAGG

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TAAAACGAAA TCCCTATTCA CTCCTTTGGG TATCCTTTTT CCCCATAAGG

T_aestivum TAAAACGAAA TCCCTATTCA CTCCTTTGGG TATCCTTTTT CCCCATAAGG
801 850

A_stolonifera ATATTGAATA CAAGGGACCC TCTTTAGTGC TACTATAATT TTGAAAATGA

F_arundinaceum ATATTGAATA CAAGTAACCC TCTTTAGTGG TACTGTAATT TTGAAAATGA

L_perenne ATATTGAATA CAAGTAACCC TCTTTAGTGG TACTGTAATT TTGAAAATGA

B_distachyon ATATTGAATA CAAGGAACCT TCTTTAGTGC TACTATAATT TTGAAAATGA

O_nivara ATATTGAATA CAACGAATCC TCTTTAGTAC TACTGTAATT TTGAAAATGA

O_sativa ATATTGAATA CAACGAATCC TCTTTAGTAC TACTGTAATT TTGAAAATGA

S_bicolor ATATTGAATA CAACGAACCT TCTTTAGTAC TACTGTAATT TTGAAAATTA

S_officinarum ATATTGAATA CAACGAACCT TCTTTAGTAC TACTGTAATT TTGAAAATGA

Z_mays ATATTGAATA CAACGAACCT TCTTTAGTAC TACTGTAATT TTGAAAATGA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATATTGAATA CAAGGAACTC TCTTTAGTGC TACTGTAATT TTGAAAATGA

T_aestivum ATATTGAATA CAAGGAACTC TCTTTAGTGC TACTGTAATT TTGAAAATGA
851 900

A_stolonifera ACGCGCAAAT ACCCATCAAA TGTAAGTAAA TAGATCCGAA ACATATAAAA

F_arundinaceum ACACGCAAAT ACCCATCAAA TGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

L_perenne ACACGCAAAT ACCCATCAAA TGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

B_distachyon AAACGAAAAT ACCCGTCAAA CGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

O_nivara ACACGCAAAT ACCCATCAAA AGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

O_sativa ACACGCAAAT ACCCATCAAA AGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

S_bicolor ACACGCAAAT ACCCATCAAA AGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

S_officinarum ACACGCAAAT ACCCATCAAA AGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

Z_mays ACACGCAAAT ACCCATCAAA AGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ACACGCAAAT ACCCACCAAA TGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA

T_aestivum ACACGCAAAT ACCCATCAAA TGTAAGTAAA TATATCCGAA ACATATAAAA
901 950

A_stolonifera GGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AGGAGGCTAT TATTCCAAAA AAGGGCGAAT

F_arundinaceum GGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AGGAGGCTAT TATTCCAAAA AAGGGCGAAT

L_perenne GGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AGGAGGCTAT TATTCCAAAA AAGGGCGAAT

B_distachyon GGCAGTTAAC CCAGCAGTAA AGGAAGCTAT TATTCCAAAA AAGGGCGAAT

O_nivara CGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AAGAAGCTAT TATTCCAAAA AAGGGTGAAT

O_sativa CGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AAGAAGCTAT TATTCCAAAA AAGGGTGAAT

S_bicolor TGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AAGAGGCTAT TATTCCAAAA AAGGGTGAAT

S_officinarum TGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AAGAGGCTAT TATTCCAAAA AAGGGTGAAT

Z_mays TGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AAGAAGCTAT TATTCCAAAA AAGGGTGAAT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare GGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AGGAAGCTAT TATTCCAAAA AAGGGCGAAT

T_aestivum GGCAGTTAAT CCTGCAGTAA AGGAGGCTAT TATTCCAAAA AAGGGCGAAT
951 1000

A_stolonifera ACAACCAACT ATTACTAAGG ATCTCATCTT TGGACCAAAA GCAAGCAAGA

F_arundinaceum ACAACCAACT ATTACTAAGA ATCTCATCTT TGGACCAAAA GCAAGCAAGA

L_perenne ACAACCAACT ATTACTAAGA ATCTCATCTT TGGACCAAAA GCAAGCAAGA

B_distachyon ACAACCAACT ATTACTAAGG ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA

O_nivara ATAACCAACT ATTACTAAGG ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA

O_sativa ATAACCAACT ATTACTAAGG ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA

S_bicolor ACAACCAACT ATTACTAAGT ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA

S_officinarum ACAACCAACT ATTACTAAGT ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA

Z_mays ACAACCAACT ATTACTAAGG ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ACAACCAACT ATTACTAAGG ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA

T_aestivum ACAACCAACT ATTACTAAGG ATTTCATCTT TGGACCAGAA GCAAGCAAGA
1001 1050

A_stolonifera GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGTGTCCCC CATAAAAAAG TGGATCTTGT

F_arundinaceum GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGTGTACCC CATAAAAAAG TTGTTCTTGT

L_perenne GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGTGTACCC CATAAAAAAG TTGTTCTTGT

B_distachyon GGCGGAATAC CACAAATAGA AAGCGTACCC CATAAAAAAG CGGTTCTTGT

O_nivara GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGGGTACCC CATAAAAAAC AAGTTCTTGT

O_sativa GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGGGTACCC CATAAAAAAC AAGTTCTTGT

S_bicolor GGTGGAATAC CGCAAAGAGA AAGTGTACCA CATAAAAAAG TAGTTCTTGT

S_officinarum GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGTGTACCA CATAAAAAAG TAGTTCTTGT

Z_mays GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGTGTACCA CATAAAAAAG TAGTTCTTGT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGTGTACCC CATAAAAAAG TAGTTCTTGT

T_aestivum GGTGGAATAC CACAAAGAGA AAGTGTACCC CATAAAAAAG TAGTTCTTGT
1051 1100

A_stolonifera AATTGGAATA TATTTTCTTA AACCCCCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

F_arundinaceum AATTGGAATG TATTTTCTTA AACCGCCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

L_perenne AATTGGAATG TATTTTCTTA AACCGCCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

B_distachyon AATTGGAATG TATTTTCTTA AACCACCCAT AAGAGCCATA TTCTGACTTT

O_nivara AATTGGAATG TATTTTCTTA AACCACCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

O_sativa AATTGGAATG TATTTTCTTA AACCACCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

S_bicolor AATTGGAACG TATTTTCTTA AACCACCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

S_officinarum AATTGGAACG TATTTTCTTA AACCACCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

Z_mays AATTGGAACG TATTTTCTTA AACCACCCAT AAGAACCATA TTCTGACTTT

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare GATTGGAATG TATTTTCTTA AACCGCCCAT AAGAACCATA TTTTGACTTT

T_aestivum GATTGGAATG TATTTTCTTA AACCGCCCAT AAGAACCATA TTTTGACTTT
1101 1150

A_stolonifera TATCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AATGGATCCG

F_arundinaceum TTTCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AATGGATCCA

L_perenne TTTCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AATGGATCCA

B_distachyon TATCTGGTGA ATATCCAACA AGCGGTTCCA TTGAATGAAT AATGGATCCG

O_nivara TATCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AACAGATCCG

O_sativa TATCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AACAGATCCG

S_bicolor TATCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AACGGATCCG

S_officinarum TATCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AACGGATCCG

Z_mays TATCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AACGGATCCG

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TATCTGGTGA ATACCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AACGGATCCA

T_aestivum TATCTGGTGA ATATCCAACA AGAGGTTCCA TTGAATGAAT AACGGATCCG
1151 1200

A_stolonifera GATCCCAAGA ACAATAAAGC TTTTGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGAAA

F_arundinaceum GATCCCAAGA ACAATAAAGC TTTTGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGAAA

L_perenne GATCCCAAGA ACAATAAAGC TTTTGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGAAA

B_distachyon GATCCCAAGA ACAATAAAGC TTTTGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA

O_nivara GATCCCAAGA ATAATAAAGC TTTCGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA

O_sativa GATCCCAAGA ATAATAAAGC TTTCGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA

S_bicolor GATCCTAAGA ACAATAAAGC TTTCGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA

S_officinarum GATCCTAAGA ACAATAAAGC TTTCGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA

Z_mays GATCCTAAGA ACAATAAAGC TTTCGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare GATCCCAAGA ACAATAAAGC TTTTGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA

T_aestivum GATCCCAAGA ACAATAAAGC TTTTGAATAA GCATGAGTGA TCAAATGGAA
1201 1250

A_stolonifera TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

F_arundinaceum TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

L_perenne TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

B_distachyon TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAA AGCTAACATC ATATAACCCA

O_nivara TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

O_sativa TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

S_bicolor TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

S_officinarum TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

Z_mays TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA

T_aestivum TAAAGCAGCT TGATAAGAAC CTATACCTAG AGCTAACATC ATATAACCCA
1251 1300

A_stolonifera ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAACTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

F_arundinaceum ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTTTGAGCA

L_perenne ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTTTGAGCA

B_distachyon ATTGAGACAT TGTAGAATAA GCTAAAGTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

O_nivara ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

O_sativa ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

S_bicolor ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

S_officinarum ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

Z_mays ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

P_aphrodite .......... .......... .......... .......... ..........

H_vulgare ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA

T_aestivum ATTGAGACAT TGTAGAATAG GCTAAGCTTC TTTTAATATC TCTCTGAGCA
1301 1350

A_stolonifera AGAGCTAAAG TAGCTCCTAA GAAGAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT

F_arundinaceum ATAGCTAAAG TAGCTCCTAA GAAAAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT

L_perenne ATAGCTAAAG TAGCTCCTAA GAAAAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT

B_distachyon AGAGCTAAAG TAGCTCCTAA GAAGAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT

O_nivara AGAGCTAAAG TGGCTCCTAA GAAAAGTGTT AGTGTACCTA TTAAAGAAAT

O_sativa AGAGCTAAAG TGGCTCCTAA GAAAAGTGTT AGTGTACCTA TTAAAGAAAT

S_bicolor AGAGCTAAAG TGGCTCCTAA GAAGAGTGTT ATTGTACCTA CTAAAGAAAT  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina